• Uw spaargeld altijd beschikbaar
  • Online te beheren en bekijken via mobile banking en homebanking
  • Live te beheren en bekijken bij uw AXA Bankagent

Meer details

De basisrente is afhankelijk van het saldo dat op de rekening staat. Deze rentevoet wordt toegekend op het volledige saldo van de spaarrekening. De getrouwheidspremie geldt voor stortingen die gedurende 12 maanden onafgebroken op de rekening blijven staan. De berekeningsperiode begint vanaf de eerste kalenderdag na de storting. De toegekende getrouwheidspremie op het gestorte bedrag is afhankelijk van het saldo dat op de rekening staat op het moment van de storting. Download de tarieflijst PDFPDFom alle details te kennen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
Basisrente voor een saldo tot en met 500.000 euro 0,35% op jaarbasis
Getrouwheidspremie voor een saldo tot en met 500.000 euro 0,25% op jaarbasis
Basisrente voor een saldo meer dan 500.000 euro tot en met 1.000.000 euro
0,35% op jaarbasis
Getrouwheidspremie voor een saldo meer dan 500.000 euro tot en met 1.000.000 euro
0,25% op jaarbasis
Maximaal toegelaten saldo op de rekening: 1.000.000 euro
Gratis en veilig beheren via homebanking of uw AXA Bankagent
Cash afhalen en storten kan wanneer u wilt
Wie kan een I-plus bizz spaarrekening openen?
Deze spaarrekening is zowel voor nieuwe klanten als voor wie al spaarklant is bij AXA Bank.

De rekening is wel alleen voor zelfstandigen, vrije beroepen, feitelijke verenigingen en maatschappijen met rechtspersoonlijkheid en dus niet voor particulieren.
FISCALITEIT
Op de interest die u met een I-plus bizz spaarrekening krijgt, wordt een roerende voorheffing van momenteel 30% geheven.

Volgens de Belgische wetgeving kunnen niet-verblijfhouders onder bepaalde voorwaarden genieten van vrijstelling van roerende voorheffing. In uitvoering van internationale akten, vooral de Europese spaarrichtlijn, zal AXA Bank gegevens over de inkomsten van niet-verblijfhouders op hun I-plus bizz spaarrekening moeten meedelen aan de Belgische fiscale overheid, die deze op haar beurt kan doorgeven aan de bevoegde overheden van de woonstaat van de rekeninghouder.
HOE VEILIG IS EEN SPAARREKENING?
De bedragen die u stort op uw spaarrekeningen worden tot 100.000 euro per persoon beschermd door het Belgische depositogarantiestelsel. Bij faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loopt u het risico uw spaargeld boven dat beschermde maximumbedrag te verliezen. Het kan ook dat u wordt onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van uw spaargeld boven die beschermde 100.000 euro.
GOED OM TE WETEN
Deze spaarrekening zonder vaste looptijd wordt aangeboden door AXA Bank, een Belgische financiële instelling. De rentevoeten op deze rekening gelden vanaf 01/08/2018 en kunnen op elk ogenblik worden herzien. We publiceren elke wijziging op deze website en vermelden die op de rekeninguittreksels.

Meer informatie over de werking van de rekening, de tarieven en de contractuele voorwaarden leest u in de tarieflijst sparen en het reglement spaarrekeningen.

Tarieflijst sparen voor zelfstandigen en ondernemingenPDF
Reglement spaarrekeningenPDF
Klachtenbehandeling
Interne klachtendienst Customer Relations AXA Bank
Grotesteenweg 214 - B42/494
2600 Berchem