• Gegarandeerde brutorentevoet
  • Zelf te bepalen looptijd (1 maand tot 10 jaar)
  • Vrije keuze of u de opbrengst ontvangt of opnieuw plaatst
  • Sparen kan al vanaf 125 euro

Meer details

Op een Certirente termijnrekening spaart u al vanaf 125 euro en dat voor een periode die u zelf kiest. De brutorentevoet is gegarandeerd en hangt af van de looptijd. Bovendien kiest u zelf of u de rente jaarlijks uitgekeerd krijgt, periodiek als extra inkomen ontvangt of laat kapitaliseren op dezelfde termijnrekening.
Belangrijkste eigenschappen
Sparen vanaf 125 euro
Gegarandeerde brutorentevoet gedurende de hele looptijd
Gratis openen en beheren
Raadpleegbaar via homebanking
Korte looptijden: 1, 3 of 6 maanden
Lange looptijden: 1 tot en met 10 jaar
Brutorentevoeten Certirente in Euro
1 maand 0,01%
3 maand 0,01%
6 maand 0,01%
1 jaar 0,01%
2 jaar 0,01%
3 jaar 0,01%
4 jaar 0,01%
5 jaar 0,05%
6 jaar 0,10%
7 jaar 0,10%
8 jaar 0,15%
9 jaar 0,20%
10 jaar 0,25%

Brutorentevoeten, voor afhouding roerende voorheffing van 30%.

De rentevoeten gelden sinds 20 april 2020 en kunnen op elk ogenblik worden herzien.

Opties voor de jaarlijkse rente

Bij een Certirente termijnrekening bepaalt u zelf wat er met uw opbrengsten gebeurt:

  • Kapitaliseren: u kiest ervoor om de interest jaarlijks te laten toevoegen aan de rekening, zodat ook dat bedrag jaarlijks rendeert.
  • Jaarlijkse uitkering: u laat de interest jaarlijks uitbetalen op uw rekening. Enkel voor lange looptijden (2 t.e.m. 10 jaar).
  • Extra inkomen: u kiest voor een periodieke uitkering. Dit kan bijvoorbeeld maandelijks alleen de interest zijn, maar het kan ook met een deel van het kapitaal erbij.
WAT ZIJN DE RISICO'S VAN EEN TERMIJNREKENING?

De bedragen die u stort op de termijnrekening in euro tellen mee voor de depositobescerming tot 100.000 euro per persoon.

Meer info: Informatiefiche over de depositobeschermingPDF.

Bij faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loopt u het risico uw spaargeld boven dat beschermde maximumbedrag te verliezen. Het kan ook dat u wordt onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van uw spaargeld boven die beschermde 100.000 euro.

Meer info vindt u op de website van het Garantiefonds.

Aan een termijndeposito is ook een liquiditeitsrisico verbonden. Het kapitaal is pas beschikbaar na afloop van de termijn van de belegging. AXA Bank Belgium is niet verplicht in te gaan op een verzoek tot vervroegde terugbetaling. Bij een vervroegde terugbetaling worden kosten aangerekend volgens de formule beschreven in de TarieflijstPDF.

Termijndeposito's in vreemde munten zijn bovendien onderhevig aan wisselkoersrisico's. De waarde van de vreemde munten stijgt of daalt voortdurend ten opzichte van de euro. Het rendement in euro is bijgevolg onderhevig aan deze wisselkoersschommelingen.

Goed om te weten
Deze termijnrekening wordt aangeboden door AXA Bank, een Belgische financiële instelling. Op deze termijndeposito's is het Belgische recht van toepassing.             
Meer informatie over de werking van de rekening, de tarieven en de contractuele voorwaarden leest u in de tarieflijst sparen en het reglement spaarrekeningen.

Tarieflijst sparenPDF
Reglement spaarrekeningenPDF
KLACHTENBEHANDELING EN BEMIDDELING
Interne klachtendienst Customer Relations AXA Bank
B51/494
Grotesteenweg 214
2600 Berchem
Bemiddeling Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II
Koning Albert II laan 8
1000 Brussel
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be
Let wel, de ombudsman bij financiële geschillen komt pas tussen nadat de klacht eerst behandeld is door de interne klachtenbehandelingsdienst.
Aanvullende diensten
De uitvalsbasis van uw activiteiten bij AXA Bank zichtrekening
Een termijnrekening is een goede aanvulling op de spaarrekening spaarrekening
Spaar voor de toekomst en geniet nu al van een fiscaal voordeel pensioensparen
Uw bankproducten centraliseren bij één bank helpt u om gemakkelijk het overzicht te behouden. Daarnaast geeft het ons ook een duidelijker beeld van uw situatie, waardoor we u nog beter kunnen adviseren. Daarom bieden we u de producten hierboven aan.

Beleggen vanaf 25 euro

 

 

Meer info