• zichtrekening met debetkaart
 • homebanking en mobile banking
 • basisverrichtingen: geld opnemen en storten, doorlopende betalingsopdrachten en domiciliëringen
 • rekeninguittreksels op papier of digitaal
 • voor een vaste kost per jaar

Meer bijzonderheden

In de huidige samenleving kan niemand nog zonder zichtrekening om zijn financiën te regelen. Daarom is bij wet bepaald dat iedereen recht heeft op een rekening met een beperkt aantal diensten: de basisbankdienst.

Voor wie is de basisbankdienst bedoeld?

Iedereen die ouder is dan 18 jaar, legaal in een lidstaat van de Europese Unie verblijft en:

 • nog geen zichtrekening of basisbankdienst heeft bij een in België gevestigde financiële instelling;
 • minder dan 6.000 euro heeft staan op andere rekeningen (spaar- of termijnrekeningen, effectenrekeningen …).

Hoeveel kost de basisbankdienst?

Het maximumtarief is wettelijk bepaald en volgt de evolutie van de index. Voor jongeren tot en met de leeftijd van 25 jaar worden er geen kosten aangerekend.
De volgende diensten zijn inbegrepen:

 • een zichtrekening en een debetkaart waarmee in de Europese Economische Ruimte geld kan worden afgehaald en betaald
 • elektronische verrichtingen via selfservice, homebanking en mobile banking
 • rekeninguittreksels, digitaal of op papier
 • doorlopende betalingsopdrachten en domiciliëringen
 • 36 manuele debetverrichtingen per jaar, zoals papieren overschrijvingen en geldopnemingen aan het loket.

Uitgesloten zijn: een kredietkaart, kredietopening en cheques. Onder nul gaan is niet toegelaten.

Hoe een rekening basisbankdienst openen?

Een rekening met basisbankdienst kan enkel via een AXA bankkantoor worden aangevraagd.
Meer informatie in het reglement zichtrekeningenPDF, de tarieflijstPDF en de informatiefiche over de depositobeschermingPDF. Bekijk zeker ook het informatiedocument betreffende de vergoedingenPDF en de lijst van standaard termenPDF die de tarieflijst aanvullen.

Geschillen

AXA Bank Customer Relations, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem, customer.relations@axa.be;
Ombudsfin (de Ombudsman in Financiële Geschillen), North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, ombudsman@ombudsfin.be;
FOD Economie, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, +32 800 120 33, info.eco@economie.fgov.be.

Verlies geen tijd meer aan de kassa, betaal contactloos!

Uw kleine aankopen betalen in een handomdraai? Dat kan nu zonder pincode, in alle veiligheid met de nieuwe contactloze debet- en kredietkaarten van AXA Bank!

Meer weten

Zoomit : één klik en 't is betaald

Met Zoomit zijn alle gegevens van uw overschrijving al ingevuld. Check, valideer en klik ... rekening betaald!
Makkelijk, 100% gratis en foutloos.
Zin om te testen?

Ontdek hoe het werkt