Welke documenten neemt u mee voor uw kredietaanvraag?

Groeien is uitbreiden Professioneel krediet – 30 juli 2015

Als zelfstandige hebt u plannen met uw onderneming. Met een financiering voor uw project hoeft u niet te wachten om uw plannen uit te voeren. Een goede voorbereiding van uw kredietaanvraag is daarom een slimme zet. Bespaar uzelf tijd en neem meteen de nodige documenten mee naar uw AXA Bankkantoor. Met deze checklist kunt u meteen aan de slag!

Waarvoor wilt u lenen?

Een lening aangaan doet u met een bepaald doel. De aankoop van een bedrijfswagen of de renovatie van uw kantoor? Afhankelijk van uw project neemt u de volgende documenten mee:

 • aankoop auto of ander materieel
  •  getekende bestelbon of factuur
 • aankoop onroerend goed
  • getekende verkoopovereenkomst
  • waardebepaling vruchtgebruik (indien van toepassing)
 • bouw of verbouwing onroerend goed
  • getekende gedetailleerde kostenraming
 • overname krediet
  • kredietcontract huidige kredietverstrekker
  • aflossingstabel
  • bewijs gevestigde waarborgen
 • overname handelsfonds
  • getekende overnameovereenkomst
  • waardebepaling van het handelsfonds door bedrijfsrevisor/accountant
  • gedetailleerde jaarrekeningen van de laatste 2 boekjaren van de overlater
 • Aankoop aandelen
  • getekende overnameovereenkomst
  • waardebepaling van de aandelen door bedrijfsrevisor/accountant
  • gedetailleerde jaarrekeningen van de laatste 2 boekjaren van de overlater

 

Wat is uw bedrijfsstructuur?

U hebt een weloverwogen keuze gemaakt om uw bedrijf te organiseren volgens een bepaalde structuur. Afhankelijk van deze bedrijfsstructuur hebt u de volgende documenten nodig bij indiening van uw kredietaanvraag:

 • Eenmanszaken
  • gedetailleerde exploitatierekeningen van de laatste 2 afgesloten boekjaren
  • de voorlopige cijfers van het laatste boekjaar
  • de recentste aanslagbiljetten van de kredietnemers
  • bewijs andere  privéinkomsten (vb. beroepsinkomsten medekredietnemer of huurinkomsten)
  • overzicht van de reeds lopende kredieten (doel, uitstaand kapitaalsaldo, maandlast, eindvervaldag, gevestigde waarborgen
 • Vennootschappen zonder publicatieplicht (vb. VOF, CGV, CVOA)
  • gedetailleerde jaarrekening van de laatste 2 afgesloten boekjaren
  • de voorlopige cijfers van het laatste boekjaar
 • Vennootschappen met publicatieplicht (vb. BVBA, NV)
  • Indien in uw bezit: de gedetailleerde jaarrekeningen van de laatste 2 afgesloten boekjaren
  • de voorlopige cijfers van het laatste boekjaar

Hebt u nog vragen, neem dan gerust contact op met uw AXA Bankagent.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Voor elk plan een professioneel krediet

U wilt dat de zaken blijven draaien. En als zelfstandige weet u als geen ander dat het belangrijk is om genoeg financiële ruimte te hebben. Een lening voor zelfstandigen of professioneel krediet geeft u die nodige ruimte. Om te investeren. En om te groeien.

Lees verder

Slim lenen en uw onderneming laten groeien

Als zelfstandige in hart en nieren hebt u hard gewerkt om uw onderneming op te bouwen en succesvol te ontwikkelen. Maar wat als uw bedrijf stilaan uit zijn voegen barst? U hebt stockageproblemen of de werkruimte is te krap geworden. Er is misschien meer personeel in dienst? Kortom, u hebt nood aan een uitbreiding. Een uitbreiding op de actuele vestigingsplaats is niet altijd mogelijk: plaatsgebrek, regels op het vlak van ruimtelijke ordening of milieu of andere redenen kunnen dat verhinderen. Een nieuwe locatie kan dan een uitkomst bieden.

Lees verder