overnames

Investeringskrediet - overnames

 

equipment4pro

 • Overname handelsfonds en aandelen
 • Deskundig advies van uw bankagent
 • Steeds een gepersonaliseerd voorstel met betrekking tot tarief, voorwaarden en waarborgen
 • Voorstel binnen 14 dagen

 


Kies de financiering die bij u past

 

Een zaak of handelsfonds overnemen? Uw zakenpartner uitkopen? Of u wilt van uw eenmanszaak een bv of nv maken?
Onze equipment4pro investeringskrediet is aangepast aan uw persoonlijke noden en budget.

aandelen

handelsfonds

De AXA Bankagent staat centraal in onze kredietaanpak

 

Uw bankagent:

 • is ook een zelfstandige en spreekt dus uw taal. Hij/zij begrijpt wat voor u belangrijk is;
 • maakt graag tijd voor een gesprek en begeleidt u in alle financiële aspecten van uw project;
 • is flexibel, makkelijk bereikbaar en bezit de nodige kennis en knowhow.

 

Gepersonaliseerde en marktconforme tariefzetting

 

Elke onderneming heeft haar eigen behoeften, kenmerken en organisatie.

U heeft de keuze tussen verschillende formules (vast, variabel).

Uw bankagent bekijkt samen met u uw financieringsproject en berekent voor u een marktconform tarief op maat van uw onderneming.

 

 

Hoe verloopt een kredietaanvraag?

step 1

Neem contact op met een AXA Bankagent

Bespreek uw project met uw bankagent.
Samen met uw boekhouder bekijken we wat het beste voorstel voor u is.
Complexe investering? Een specialist in professionele kredieten leidt alles mee in goede banen.

step 2

Uw agent dient een op maat gemaakte aanvraag in

Zodra het voorstel rond is, levert u de nodige bewijsstukken aan en dient uw agent de kredietaanvraag in.

step 3

Evaluatie aanvraag en beslissing

De aanvraag wordt binnen een termijn van 1 tot 14 dagen behandeld en beslist.

De overnameprijs van een onderneming bepalen

U wilt aandelen overnemen in een bv of nv?
Hoe bepaalt u een eerlijke prijs?

AXA BANK ZOCHT HET VOOR U UIT

 

Eenmanszaak of vennootschap: aandachtspunten

Beide mogelijkheden hebben voor-en nadelen.
Stel uzelf de juiste vragen en kies de optie die bij uw ondernemerschap past.

LEES MEER

 

Dienstverlening is bij AXA Bank een zekerheid

 

U kunt steeds rekenen op:

 • persoonlijke begeleiding van een zelfstandige bankagent
 • een klantendienst waar mensen u graag te woord staan
 • een specialist van het hoofdkantoor voor complexe dossiers
 • efficiënte samenwerking boekhouder – bankagent - klant.

 

Eenvoudig en transparant productgamma

 

AXA Bank biedt voor elke financieringsbehoefte één oplossing.

Geen overbodige franjes, wel gepersonaliseerde adviesverlening, een transparant productaanbod en proactieve oplossingen.

Of u nu een eenmanszaak hebt, een vennootschap bent of een vrij beroep uitoefent.

 

Nog vragen?


Wat is een investeringskrediet?

Een investeringskrediet is een verzamelnaam voor alle leningen met een professionele investering op middellange of lange termijn als doel. Zo’n investering kan de aankoop van een bedrijfspand zijn, overname aandelen, een bedrijfswagen enz. Vraag uw investeringskrediet snel en gemakkelijk aan via een AXA Bankagent.

Wat is de rentevoet van een investeringskrediet?

Hoeveel interesten u betaalt, hangt af van de rentevoet. U kunt kiezen tussen een vaste of variabele rentevoettarief.

 • Vaste rentevoet

Elke maand blijft uw rentevoet dezelfde en dat tot het einde van uw lening. Onaangename verrassingen blijven uit. Ideaal voor wie zekerheid wil.

Tip: staat de rente laag en denkt u dat ze binnenkort gaat stijgen? Dan is het nu het moment om die voordelige, lage rentevoet vast te leggen.

 • Variabele rentevoet

Bij een variabele rentevoet wordt uw rentevoet na een bepaalde periode herzien. Dat kan in uw voordeel zijn als de rente daalt of in uw nadeel als de rente stijgt. Belangrijk om te weten is dat uw rente maximaal kan verdubbelen.

Wanneer die renteherziening precies gebeurt, wordt bepaald door de formule van de lening. Dit gebeurt minimaal jaarlijks en maximaal vijfjaarlijks.

 • Hoe weet u welke formule voor u de beste is?

Maak een afspraak met een bankagent in uw buurt. Hij/zij beantwoordt persoonlijk al uw vragen en kijkt samen met u welke rentevoet de beste is voor uw bedrijf.

Wat is een handelsfonds?

Een handelsfonds is het geheel van onroerende goederen om een onderneming te laten draaien.

Typisch vallen hieronder alle materiele zaken buiten vastgoed. Denk hierbij aan:

 • cliënteel
 • huurrecht
 • lopende contracten
 • werkmateriaal en meubilair
 • voertuigen
 • voorraden en koopwaar.

Bij lopende contracten kunnen de partijen uitzonderingen toelaten. Contracten die intuiti personae zijn, dus contracten afgesloten omwille van een bepaalde persoon, zijn hoe dan ook uitgesloten.

Ook industriële eigendom valt onder handelsfonds. Dit slaat op de handelsnaam, het logo, het merk, plannen en modellen… dus eerder immateriële zaken.

Vastgoed is typisch geen deel van een handelsfonds tenzij dit uitdrukkelijk in de akte werd opgenomen.

Ten laatste vallen schulden niet onder een handelsfonds; ze worden dus ook niet overgedragen en blijven ten laste van de verkopende partij. De verkoper verrekent dus best de schuldenlast verbonden aan de activa in de prijs van het handelsfonds, zodat hij de schuld kan terugbetalen.

Er bestaan attesten die garanderen dat de onderneming geen schulden heeft bij de belastingen en de sociale zekerheid. Wanneer deze certificaten niet kunnen worden voorgelegd, is de koper hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de schulden van de verkoper.

Verzekeringsportefeuille overnemen?

AXA Bank financiert de overname van verzekeringsportefeuilles door verzekeringsmakelaars.

Voor deze dossiers neemt u best contact op met een lokale AXA Bankagent.

Kan ik voor de aankoop van elk soort aandelen lenen?

Neen.
AXA Bank verstrekt enkel leningen voor de overname van aandelen of participaties die een connectie hebben met de dagelijkse bedrijfsvoering van het over te nemen bedrijf. Bijvoorbeeld de overname van een concurrent, het kopen van aandelen in het bedrijf waar u zaakvoerder van wenst te worden…
AXA Bank verstrekt geen leningen voor het aankopen van aandelen op de beurs en financiert geen speculatie.


 

Hulp nodig?

 

 

Welke documenten heb ik nodig bij mijn leningaanvraag?

Elke leningaanvraag moet worden gestaafd door bewijsstukken om uw bank uw aanvraag op een correcte manier te laten evalueren. Denk hierbij aan:

 • de gedetailleerde exploitatierekeningen van de laatste 2 afgesloten boekjaren (voor eenmanszaken) of de gedetailleerde jaarrekeningen van de laatste 2 afgesloten boekjaren (voor vennootschappen)
 • de voorlopige cijfers van het laatste boekjaar
 • de recentste aanslagbiljetten van de kredietnemers (voor eenmanszaken)
 • de getekende overnameovereenkomst
 • de waardebepaling van het handelsfonds of aandelen door een bedrijfsrevisor/accountant/boekhouder.

Extra bewijsstuk voor de overname van een handelsfonds:

 • de bewijzen dat de overlater geen schulden meer heeft bij bevoorrechte partijen (RSZ/ btw/ belastingen).

Alle details kunt u terugvinden in de productfiche equipment4proPDF. Lees ze zeker na voor de ondertekening van uw lening.

Equipment4pro werd ontwikkeld door AXA Bank Belgium, Belgische bank. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht.

Vraag uw persoonlijk tarief aan
Neem contact met ons op
Contacteer uw bankagent
Aandelen
Handelsfondsen