Tarieflijst AXA Bank, standaard termen en informatiedocumenten inzake vergoedingen

Tarieflijst AXA Bank, standaard termen en informatiedocumenten inzake vergoedingen

Tarieflijst AXA Bank voor particulieren Toekomstige versie   Huidige versie 
 deel 1: betalingsverkeer   01/07/2019PDF
 deel 2: kredieten (algemeen)
    - woonkredieten (incl. prospectus)
  10/10/2019PDF
11/10/2019PDF
 deel 3: sparen   02/09/2019PDF
 deel 4: beleggingen   01/01/2019PDF
 deel 5: diverse kosten 01/03/2019PDF
 deel 6: bijzondere tarieven Architas   01/03/2019PDF
Tarieflijst AXA Bank voor zelfstandigen en ondernemingen Toekomstige versie  Huidige versie 
 deel 1: betalingsverkeer   01/07/2019PDF
 deel 2: kredieten   01/01/2017PDF
 deel 3: sparen   02/09/2019PDF
 deel 4: diverse kosten 01/01/2019PDF
Standaard Termen
Lijst van de meest representatieve aan een betaalrekening verbonden diensten 01/03/2019PDF
Informatiedocumenten betreffende de vergoedingen
Start2bank zichtrekening 01/07/2019PDF
Comfort2bank zichtrekening 01/07/2019PDF
Basisbankdienst 15/06/2019PDF