Tarieflijst AXA Bank, standaard termen en informatiedocumenten inzake vergoedingen

Tarieflijst AXA Bank, standaard termen en informatiedocumenten inzake vergoedingen

Tarieflijst AXA Bank voor particulieren Toekomstige versie   Huidige versie 
 deel 1: betalingsverkeer 01/01/2020PDF 01/07/2019PDF
 deel 2: kredieten (algemeen)
    - woonkredieten (incl. prospectus)
  10/10/2019PDF
29/11/2019PDF
 deel 3: sparen 01/01/2020PDF 02/09/2019PDF
 deel 4: beleggingen 01/01/2020PDF 01/01/2019PDF
 deel 5: diverse kosten 01/01/2020PDF 01/03/2019PDF
 deel 6: bijzondere tarieven Architas   01/03/2019PDF
Tarieflijst AXA Bank voor zelfstandigen en ondernemingen Toekomstige versie  Huidige versie 
 deel 1: betalingsverkeer 01/01/2020PDF 01/07/2019PDF
 deel 2: kredieten   01/01/2017PDF
 deel 3: sparen 01/01/2020PDF 02/09/2019PDF
 deel 4: diverse kosten 01/01/2020PDF 01/01/2019PDF
Standaard Termen
 Lijst van de meest representatieve aan een betaalrekening verbonden diensten 01/03/2019PDF
Informatiedocumenten betreffende de vergoedingen Toekomstige versie  Huidige versie
 Start2bank zichtrekening 01/01/2020PDF 01/07/2019PDF
 Comfort2bank zichtrekening 01/01/2020PDF 01/07/2019PDF
 Basisbankdienst   15/06/2019PDF