• zichtrekening met één contactloze debetkaart
 • persoonlijk advies van uw bankagent
 • basisverrichtingen: geld opnemen en storten, doorlopende betalingsopdrachten en domiciliëringen
 • rekeninguittreksels op papier
 • vaste maandelijkse kost van 5 euro

Meer details

In de huidige samenleving kan niemand nog zonder zichtrekening om zijn financiën te regelen, maar niet iedereen wil of kan digitale diensten hiervoor gebruiken. Daarom hebben de regering en Febelfin een charter ondertekend om niet-digitale klanten te beschermen en hen in staat te stellen volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Dit is de rekening universele bankdienst.

Voor wie is de universele bankdienst bedoeld?

Iedereen die ouder is dan 18 jaar, legaal in een lidstaat van de Europese Unie verblijft en:

 • een traditionele zichtrekening wenst, met loketservice
 • geen toegang heeft tot internet en/of geen gebruik kan maken van digitale diensten.

Deze universele bankdienst is niet toegankelijk voor minderjarigen en kan enkel worden geopend bij een AXA Bankagent.

Hoeveel kost de universele bankdienst en wat biedt hij aan?

Bij AXA Bank wordt de universele bankdienst tegen 5 euro per maand aangerekend.

De volgende diensten zijn in dit maandelijkse pakket inbegrepen:

 • een zichtrekening en een contactloze debetkaart waarmee binnen de SEPA-zone geld kan worden afgehaald en betaald kan worden
 • rekeninguittreksels, enkel op papier
 • doorlopende betalingsopdrachten en domiciliëringen
 • een onbeperkt aantal manuele debetverrichtingen, zoals papieren overschrijvingen en geldopnemingen aan het loket
 • persoonlijk advies en full service aan het loket.

Worden in het pakket niet inbegrepen: kosten voor de verzending van rekeningafschriften naar u thuis. De leveringsfrequentie kan op verzoek van de klant aangepast worden: de geldende tarieven in functie van de gekozen frequentie vindt u in de tarieflijst.

Volgende diensten zijn niet beschikbaar bij een rekening universele bankdienst: kredietkaart en kredietopening. Onder nul gaan is niet toegelaten.

Hoe een rekening universele bankdienst openen?

Een rekening met universele bankdienst kan enkel via een AXA bankkantoor worden geopend.
Meer informatie in het reglement zichtrekeningenPDF, de tarieflijstPDF en de informatiefiche over de depositobeschermingPDF. Bekijk zeker ook het informatiedocument betreffende de vergoedingenPDF en de lijst van standaard termenPDF die de tarieflijst aanvullen.

Geschillen

AXA Bank Customer Relations, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem, customer.relations@axa.be;
Ombudsfin (de Ombudsman in Financiële Geschillen), North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, +32 2 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be;
FOD Economie, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, +32 800 120 33, info.eco@economie.fgov.be.

Verlies geen tijd meer aan de kassa, betaal contactloos!

Uw kleine aankopen betalen in een handomdraai? Dat kan nu zonder pincode, in alle veiligheid met de nieuwe contactloze debet- en kredietkaarten van AXA Bank!

Meer weten