Sparen voor onverwachte uitgaven of voor iets speciaals, voor uw pensioen of gewoonweg voor de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen?
Vergelijk de gereglementeerde spaarrekeningen van AXA Bank Belgium en kies uw ideale rekening.
Combineren kan ook én het is gratis. Bovendien is uw kapitaal altijd beschikbaar.

Goed om te weten


  • De gereglementeerde spaarrekeningen van AXA Bank Belgium, een Belgische financiële instelling, hebben geen vaste looptijd.
  • De basisrente of getrouwheidspremie kunnen op elk moment gewijzigd worden. We houden u daarover op de hoogte via de rekeninguittreksels.
  • Er is geen minimale storting en er is een maximum bedrag van 1.000.000 euro per type spaarrekening van toepassing.
  • Als het gedeponeerde bedrag op de spaarrekening start2bank fidelity plus meer bedraagt dan 250.000 euro, dan bedraagt de basisrente op jaarbasis 0,20%. De basisrente wordt dagelijks berekend en wordt steeds toegepast op het volledige saldo. Als het gedeponeerde bedrag op de spaarrekening start2bank fidelity plus meer bedraagt dan 250.000 euro, dan wordt een getrouwheidspremie van 0,70% op jaarbasis toegepast op het bedrag van de storting (of bij hernieuwing van getrouwheidspremie).
  • Voor inkomstenjaar 2023 wordt een eerste schijf van de interesten tot 980 euro vrijgesteld van roerende voorheffing bij natuurlijke personen met een verblijfplaats in België. Voor gehuwden of wettelijk samenwonenden wordt die vrijstelling verdubbeld tot 1.960 euro. Op interesten boven deze schijf geldt een roerende voorheffing van 15%.
  • Risico op faillissement: de bedragen die u stort op uw spaarrekeningen worden tot 100.000 euro per persoon beschermd door het Belgische depositogarantiestelsel. Bij faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loopt u het risico uw spaargeld boven dat beschermde maximumbedrag te verliezen. Het kan ook dat u wordt onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van uw spaargeld boven die beschermde 100.000 euro. Meer info: Informatiefiche over de depositobeschermingPDF.
  • Houd ook rekening met het inflatierisico: aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Hebt u een klacht?


Contacteer Customer Relations AXA Bank Belgium.
Als u niet tevreden bent met de oplossing dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen.