start2bank fidelity plus

Spaarrekening
start2bank fidelity plus

 

gereglementeerde spaarrekening
van AXA Bank Belgium

 .

 • Focus op getrouwheidspremie
 • Gratis spaarrekening
 • Flexibel sparen op lange termijn

 

 

De spaaroplossing voor uw langetermijndoelen

 

Onze spaarrekening start2bank fidelity plus is ideaal voor het geld dat u niet direct nodig hebt,
u spaart met focus op de getrouwheidspremie.
Bedragen die u langer dan 12 maanden laat staan genieten naast de basisrente van 0,25% ook een getrouwheidspremie van 1,75%,
zolang het bedrag niet hoger is dan 250.000 euro.
De bedragen boven 250.000 euro (met een maximum van 1.000.000 euro) genieten een getrouwheidspremie van 0,70%.

Waarom deze spaarrekening openen?

 

 • Focus op getrouwheidspremie

  Een rente van 1,75% voor bedragen lager dan 250.000 euro die u minstens 12 maanden laat staan, zo kan uw spaargeld veilig groeien.

 • Eenvoudig geld storten en opnemen

  U kunt gemakkelijk geld storten en opnemen. Daarnaast beheert u uw rekening eenvoudig online via uw mobile banking-app of homebanking.

 • Automatisch sparen

  Spaar regelmatig zonder er telkens aan te moeten denken door middel van een automatische spaaropdracht. Het ingestelde bedrag kunt u op elk moment wijzigen.

 • Gratis rekening

  U hoeft geen kosten te betalen voor het openen of sluiten van een rekening of het beheer ervan.

Welke risico's zijn er aan verbonden?

 

 • Risico op falllissement

  De bedragen die u stort op uw gereglementeerde spaarrekeningen worden tot 100.000 euro per persoon beschermd door het Belgische depositogarantiestelselPDF. Bij faillissement of risico op faillissement van AXA Bank loopt u als spaarder het risico uw spaargeld boven 100.000 euro te verliezen of kan het verminderd/omgezet worden in aandelen (bail-in).

 • lnflatierisico

  Door de aanhoudende prijsstijgingen kan uw spaargeld in waarde dalen.


Lees het document essentiële spaardersinformatiePDF
voor u deze spaarrekening opent.

 

 

Wat is de rente op deze spaarrekening?

        250.000 euro         > 250.000 euro 
Basisrente     0,25%       0,25%
Getrouwheidspremie     1,75%       0,70%

De rentevoet bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.
De percentages zijn op jaarbasis en kunnen op elk ogenblik worden herzien.
Elke wijziging wordt op deze website gepubliceerd en aan klanten via hun rekeninguittreksels persoonlijk gecommuniceerd.

Basisrente

De basisrente is de vergoeding die u krijgt voor elke dag dat uw spaargeld op uw rekening staat. De basisrente wordt dagelijks berekend en wordt toegepast op het volledige saldo. Het geld op uw spaarrekening brengt basisrente op vanaf de kalenderdag volgend op de storting en brengt geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de geldopname. De basisrente wordt jaarlijks uitbetaald op 1 januari of wanneer u uw spaarrekening afsluit.

Getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie ontvangt u op het bedrag dat 12 maanden onafgebroken op uw spaarrekening staat. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe wervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. Als u uw geld eerder afhaalt, verliest u de getrouwheidspremie en krijgt u aIleen de basisrente. De getrouwheidspremie wordt betaald op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, dit is op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij afsluiting van de rekening. De getrouwheidspremie die wordt toegepast op een storting (of bij hernieuwing van getrouwheidspremie) hangt af van het saldo op het moment van de storting, meer bepaald of het saldo al dan niet groter is dan 250.000 euro.

Hoe opent u uw spaarrekening start2bank fidelity plus?

step 1

 

Maak een afspraak of kom langs in een kantoor in de buurt.

step 2

 

Uw AXA Bankagent geeft u meer uitleg en opent samen met u uw nieuwe spaarrekening.

step 3

 

U kunt dan meteen online aan de slag met uw start2bank fidelity plus: saldo bekijken, geld storten ... allemaal in een paar klikken via uw AXA mobile banking app of homebanking.

 

 

Wat is het fiscaal voordeel van deze spaarrekening?

Als natuurlijke persoon met verblijfplaats in België geniet u een belastingvoordeel. Op de rente boven de vrijgestelde bedragen is een roerende voorheffing van 15% verschuldigd. AXA Bank houdt die automatisch in, u hoeft daar niets voor te doen. De bedragen en percentages gelden voor het inkomstenjaar 2023.


Alleenstaand

U betaalt geen roerende voorheffing als de rente minder dan 980 euro bedraagt.

Gehuwden of wettelijk samenwonenden

Wordt de rekening geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden? Dan is de rente tot 1.960 euro vrijgesteld van roerende voorheffing.

Goed om te weten

 

 • De start2bank fidelity plus is een gereglementeerde spaarrekening voor particulieren aangeboden door AXA Bank Belgium, een Belgische financiële instelling. Het Belgisch recht is van toepassing.
 • De spaarrekening is een product met een looptijd van onbepaalde duur.
 • Openen via uw AXA Bankagent en beheer via homebanking en mobile banking.
 • U kunt sparen tot maximum 1 miljoen euro.
 • Maximaal 1 rekening per klant.
 • De rentevoeten op deze rekening kunnen op elk ogenblik worden herzien. We publiceren elke wijziging op deze website en vermelden die op de rekeninguittreksels.

Meer informatie over de werking van de rekening, de tarieven en de contractuele voorwaarden leest u in de tarieflijst sparenPDF en het reglement start2bank spaarrekeningenPDF.

Hebt u een klacht?

Contacteer Customer Relations AXA Bank Belgium.

 

Als u niet tevreden bent met de oplossing dan kunt u contact opnemen met:
OMBUDSFIN
Ombudsdienst voor financiële diensten
North Gate II
Koning Albert II-laan 8, bus 2
B-1000 Brussel
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsfin is een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht.

Nog vragen of graag advies over sparen?


 • Krijg persoonlijk advies van een ervaren AXA Bankagent in uw buurt.
 • We bekijken samen vrijblijvend welke oplossing bij uw situatie past.

Maak een afspraak