• Gratis openen en online beheren
  • Gratis online rekeninguittreksels via homebanking
  • Geld is altijd beschikbaar
  • Fiscaal voordelig
  • De risico's van een spaarrekening

Meer details

Sparen vormt de basis voor een comfortabele toekomst. U kunt dankzij spaargeld onverwachte kosten het hoofd bieden, sparen voor uw pensioen of gewoonweg voor de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen. De start2bank fidelity plus is een geschikte gereglementeerde spaarrekening als u wilt sparen tot maximum 1 miljoen euro en het geld minstens 12 maanden laat staan.

Lees het document essentiële spaardersinformatiePDF voor u deze spaarrekening opent bij AXA Bank Belgium.

Welke rente krijgt u?

Basisrente
(bruto)
Getrouwheidspremie
(bruto)
Saldo <= 250.000 euro 0,20% 0,80%
Saldo > 250.000 euro 0,20% 0,30%
De rentevergoeding bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie. De rentepercentages zijn op jaarbasis.

De basisrente wordt dagelijks berekend en wordt steeds toegepast op het volledige saldo. Het geld op uw spaarrekening brengt basisrente op vanaf de kalenderdag volgend op de storting en brengt geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de geldopname. De basisrente wordt jaarlijks uitbetaald op 1 januari of wanneer u uw spaarrekening afsluit.

De getrouwheidspremie wordt toegekend voor bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op uw spaarrekening staan en is gegarandeerd tijdens deze periode. De getrouwheidspremie die wordt toegepast op een storting (of bij hernieuwing van getrouwheidspremie) hangt af van het saldo op het moment van de storting, meer bepaald of het saldo al dan niet groter is dan 250.000 euro. De getrouwheidspremie wordt uitbetaald op de eerste dag na het kwartaal waarin deze verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) of bij afsluiting van uw spaarrekening.

Als het gedeponeerde bedrag op de spaarrekening start2bank fidelity plus meer bedraagt dan 250.000 euro, dan bedraagt de basisrente op jaarbasis 0,20%. De basisrente wordt dagelijks berekend en wordt steeds toegepast op het volledige saldo. Als het gedeponeerde bedrag op de spaarrekening start2bank fidelity plus meer bedraagt dan 250.000 euro, dan wordt een getrouwheidspremie van 0,30% op jaarbasis toegepast op het bedrag van de storting (of bij hernieuwing van getrouwheidspremie).
Hoe een start2bank fidelity plus openen en beheren?
U kunt deze spaarrekening openen bij een AXA Bankagent in uw buurt.

De start2bank fidelity plus is een rekening die u online beheert. U doet uw verrichtingen via de mobile banking-app of homebanking.
Welke fiscale voordelen biedt een gereglementeerde spaarrekening?
Een eerste schijf van de interesten wordt vrijgesteld van roerende voorheffing bij natuurlijke personen met een verblijfplaats in België. Op interesten boven deze schijf geldt een roerende voorheffing van 15%. Bij niet-gereglementeerde spaarrekeningen is de roerende voorheffing 30%, dus u profiteert twee keer van een fiscaal voordeel.
Vrijstelling van roerende voorheffing inkomstenjaar 2023
Voor alleenstaanden tot 980 euro
Gehuwden en wettelijk samenwonenden tot 1.960 euro
Wat zijn de risico's van een spaarrekening?
Risico op faillissement: de bedragen die u stort op uw spaarrekeningen worden tot 100.000 euro per persoon beschermd door het Belgische depositogarantiestelsel. Bij faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loopt u het risico uw spaargeld boven dat beschermde maximumbedrag te verliezen. Het kan ook dat u wordt onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van uw spaargeld boven die beschermde 100.000 euro. Meer info: Informatiefiche over de depositobeschermingPDF

Houd ook rekening met het inflatierisico: aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.
Goed om te weten
Deze gereglementeerde spaarrekening zonder vaste looptijd wordt aangeboden door AXA Bank Belgium, een Belgische financiële instelling. Maximaal 1 rekening per klant. De rentevoeten op deze rekening gelden vanaf 1 februari 2023 en kunnen op elk ogenblik worden herzien. We publiceren elke wijziging op deze website en vermelden die op de rekeninguittreksels. Een rekening openen of afsluiten kan op elk moment.

Meer informatie over de werking van de rekening, de tarieven en de contractuele voorwaarden leest u in de tarieflijst sparen en het reglement start2bank spaarrekeningen.

Tarieflijst sparenPDF
Reglement start2bank spaarrekeningenPDF
KLACHTENBEHANDELING EN BEMIDDELING
Interne klachtendienst Customer Relations AXA Bank Belgium
B51/494
Grotesteenweg 214
2600 Berchem
Bemiddeling Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II
Koning Albert II laan 8
1000 Brussel
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be
Let wel, de ombudsman bij financiële geschillen komt pas tussen nadat de klacht eerst behandeld is door de interne klachtenbehandelingsdienst.
Aanvullende diensten
De uitvalsbasis van uw activiteiten bij AXA Bank Belgium zichtrekening
Stel uw toekomst veilig en geniet nu al fiscale voordelen pensioensparen
Automatiseer het groeien van uw spaarboekje automatisch sparen
Uw bankproducten centraliseren bij één bank helpt u om gemakkelijk het overzicht te behouden. Daarnaast geeft het ons ook een duidelijker beeld van uw situatie, waardoor we u nog beter kunnen adviseren. Daarom bieden we u de producten hierboven aan.

De mobiele applicatie van AXA Bank

Bankieren vanuit uw luie zetel?
Of onderweg?
Bij AXA Bank kan het met
mobile banking.

Ontdek de mobile app

Start2bank is zoveel meer dan een spaarrekening

Zo is er ook de start2bank zichtrekening: daarmee beheert u uw dagelijkse inkomsten en uitgaven, online, met selfservice en mobile banking.

Ontdek nu de zichtrekening