Mag ik beleggen met mijn vennootschap?

Absoluut! Behalve als er in de statuten staat dat het niet mag. Check dit dus zeker voordat u een beleggingsafspraak inboekt.

Waarom is beleggen met mijn vennootschap interessant?

Lage rente, inflatie. Gevolg: uw geld verliest aan waarde. Door te beleggen creëert uw geld potentieel meerwaarde. En u hoeft uw geld niet eerst uit de vennootschap te halen.

Hoeveel mag ik beleggen?

Er staan geen wettelijke beperkingen op hoeveel u mag beleggen, maar natuurlijk zijn er wel een aantal zaken waar u best rekening mee houdt.

Geniet u bijvoorbeeld van het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting, dan kan uw boekhouder berekenen hoeveel u kunt beleggen als u dit verlaagde tarief wilt behouden.

En natuurlijk houdt u graag een buffer aan. Tijdens een gesprek zal uw bankagent de minimale financiële buffer die u moet aanhouden voor u berekenen. Met het geld dat u niet meteen nodig hebt, kunt u beleggen.

Kan ik snel aan mijn geld als dat nodig is?

Jazeker. U kunt steeds aan uw geld. U kunt op elk moment stoppen met beleggen en uw geld terug opvragen. Hou er wel rekening mee dat mogelijk de koers lager staat dan toen u de belegging kocht. Bij voorkeur belegt u daarom overschotten die u niet onmiddellijk nodig denkt te hebben want uw geld heeft even de tijd nodig om te kunnen renderen. Op een spaarrekening zou uw geld enkel in waarde dalen, maar als u het belegt, creëert het mogelijk wel meerwaarde.

Hoe zit het met de fiscaliteit van beleggen met mijn vennootschap?

Fiscaal advies mag uw bankagent niet geven, maar hij waakt mee over een aantal aandachtspunten en opportuniteiten zodat u weet welke zaken u eventueel best met uw boekhouder bespreekt.

Zo waakt u bankagent bijvoorbeeld mee over de voorwaarden om van het verlaagde vennootschapstarief te blijven genieten als dat voor u van toepassing is. Of informeert hij u over de belastingaftrek die u kunt genieten door te beleggen in een DBI (Definitief Belaste Inkomsten)-bevek, als dit binnen uw risico-appetijt en beleggingshorizon past.

Wat zijn de voordelen van een DBI-bevek?

Als u met een vennootschap belegt in aandelen kunt u in aanmerking komen voor een speciale belastingaftrek, onder bepaalde voorwaarden. Een DBI (Definitief Belaste Inkomsten)-bevek houdt rekening met die voorwaarden, waardoor de opbrengsten die je vennootschap hieruit haalt geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden en geen deel uitmaken van het belastbaar inkomen.

Zou ik wel beleggen met mijn vennootschap als ik weinig tijd heb om dit op te volgen?

Natuurlijk. Bij AXA Bank hebben we voor iedereen een oplossing, zowel voor ondernemers die weinig met hun beleggingen bezig willen zijn, als voor ondernemers die zelf willen beslissen. Wat u ook verkiest, u kan rekenen op begeleiding door de AXA bankagent en de expertise van de fondsbeheerders die de financiële markten opvolgen.

Wist u dat beleggen met een automatische opdracht ook kan? Zo hoeft u daar niet elke keer opnieuw aan te denken. En u spreidt meteen ook uw belegging in de tijd.

Is er een minimumbedrag om te beleggen met mijn vennootschap?

Er staan geen wettelijke regels over hoeveel u minimum moet beleggen. Beleggen bij AXA Bank kan van kleine bedragen tot grote vermogens.

Welke belegging kies ik best?

Dat hangt af van een aantal factoren. Om een helder en gepersonaliseerd portefeuilleadvies uit te werken, zal uw bankagent u een aantal vragen stellen, meer bepaald wat uw kennis en ervaring is over beleggen en uw houding tegenover risico. Welke beleggingen kent u? Hebt u positieve of negatieve ervaringen met beleggingen? Vindt u het een probleem dat de koers van uw beleggingen behoorlijk kan schommelen? Wat is uw beleggingshorizon (m.a.w. de tijd dat u uw geld belegd kunt houden)? Uiteraard is ook de financiële situatie belangrijk. Die verschillende factoren, zijn het startpunt waarmee de bankagent aan de slag gaat voor de uitbouw van een beleggingsportefeuille die beantwoordt aan uw noden en verwachtingen.

Hoe bereid ik een beleggingsgesprek optimaal voor?

In principe hoeft u helemaal niets voor te bereiden. Kom langs en vraag vrijblijvend raad. Uw bankagent legt u alles uit.

Om al concreter in te kunnen gaan op uw specifieke situatie kunt u volgende zaken wel al nakijken of aan uw boekhouder vragen.

  • Zijn er liquidatiereserves? Deze kunnen potentieel interessant zijn om te beleggen.
  • Eigen vermogen, immateriële vaste activa, totaal van de passiva.
  • De meest recente cijfers over de liquide middelen, geldbeleggingen, vorderingen op ten hoogste 1 jaar, schulden op ten hoogste 1 jaar. Hiermee gaan we aan de slag om voor uw vennootschap het maximaal te beleggen bedrag te berekenen.