Sinds 1 januari 2016 nieuwe geïntegreerde Vlaamse woonbonus

Wonen Lenen Bouwen – 15 maart 2016

De Vlaamse regering wijzigde het systeem van de belastingverminderingen bij woonkredieten om het eindelijk wat eenvoudiger en dus transparanter te maken. Zo blijft er voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2016 nog maar één enkele belastingvermindering voor een eigen woning over. 

geïntegreerde Vlaamse woonbonus
Ook voor een tweede woning kunt u voortaan een woonbonus krijgen, zolang u maar in die woning woont tijdens de terugbetaling van uw lening.

Het Vlaams gewest integreert alle belastingvoordelen

De Vlaamse woonbonus is de belastingvermindering die u krijgt als u leent voor de aankoop of de bouw van een woning om er zelf in te gaan wonen. Gaat het om uw enige woning, dan kunt u bovendien aanspraak maken op een verhoogde belastingvermindering.

De vroegere belastingvoordelen woonbonus, langetermijnsparen en gewone interesten vallen voor nieuwe leningen op Vlaams niveau definitief weg en zijn voortaan geïntegreerd in één enkele belastingvermindering. De Vlaamse regering noemt die de geïntegreerde woonbonus.

Voortaan ook woonbonus voor tweede eigen woning

Belangrijk om weten is dat de voorwaarde ‘enige woning’ sinds 1 januari niet meer bestaat. Ook voor een tweede woning kunt u voortaan dus een woonbonus krijgen, zolang u maar in die woning woont tijdens de terugbetaling van uw lening.

Voor een eigen woning zijn er momenteel dus drie Vlaamse woonbonusregimes die naast elkaar blijven bestaan:

  • De oude Vlaamse woonbonus voor leningen gesloten in de periode 2005 tot 2014. Die is maximaal 3.120 euro: 2.280 euro basisbedrag plus 760 euro gedurende de eerste tien leningsjaren plus 80 euro indien er drie kinderen zijn. De verhogingen van 760 en 80 euro komen erbij zolang de woning de enige woning blijft. De belastingvermindering wordt berekend tegen het zogenaamde marginaal belastingtarief. Dat hangt af van het inkomen van de kredietnemer en is minimaal 30% en maximaal 50%. De belastingbesparing is dus maximaal 1.560 euro per kredietnemer: 3.120 euro x 50%. 
  • De nieuwe Vlaamse woonbonus van de eerste generatie voor leningen gesloten in 2015. Die is maximaal 2.360 euro: 1.520 euro basisbedrag plus 760 euro gedurende de eerste tien leningsjaren plus 80 euro indien er drie kinderen zijn. De verhogingen van 760 en 80 euro komen erbij zolang de woning de enige woning blijft. De woonbonus levert een belastingvermindering op tegen 40%. De belastingbesparing is dus maximaal 944 euro per kredietnemer: 2.360 euro x 40%. 
  • De nieuwe Vlaamse woonbonus van de tweede generatie voor leningen gesloten vanaf 2016. De grensbedragen van 1.520 plus 760 plus 80 euro zijn dezelfde als in 2015, net als het percentage belastingvermindering van 40%. 
    De belangrijkste verandering is dat de Vlaamse regering voor de toekenning van het basisbedrag van 1.520 euro niet langer eist dat de woning de enige woning van de kredietnemer is. Het toepassingsgebied van de woonbonus verruimt dus tot elke eigen woning, en dat kan bijgevolg een eerste, tweede of derde woning zijn. Voorwaarde is wel dat de kredietnemer bij de betaling van de leningsuitgaven in die woning woont.
    Bent u al eigenaar van een andere woning en wilt u die ook behouden, dan krijgt u wel alleen het basisbedrag van 1.520 euro, wat u door de belastingvermindering van 40% een voordeel van maximaal 608 euro oplevert.

Meer details?

Informatie over de fiscaliteit van een hypothecair krediet kan u terugvinden op de websites van het Vlaamse Gewest (www.vlaanderen.be), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (http://fiscalite.brussels/) en het Waalse Gewest (www.wallonie.be).

Bouwgids

Denkt u momenteel aan een hypothecair krediet? 

Doe dan even een simulatie, dan hebt u meteen beter zicht op wat dat maandelijks voor uw budget betekent.

En bestel zeker de gratis AXA Bank bouwgids met 68 pagina’s info, tips en weetjes over kopen, bouwen en verbouwen. Een onmisbare bron van inspiratie.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent