Wat brengt 2017? Deel 3 - China, Japan en de opkomende landen

Vermogen Beleggen Actueel – 18 januari 2017

Wat zijn onze verwachtingen voor de macro-economische gebeurtenissen in 2017 en hun impact op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – essentiële lectuur voor elke belegger – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met een blik op Europa, vorige week richtten we het vizier op de VS van Trump, die eind deze week officieel wordt aangesteld als Amerikaans president. In deze derde en laatste blog kijken we naar China en een paar andere relevante markten en vatten we alles nog even samen.

China
In China zou de groei zou dalen naar 6,2%, maar in vergelijking met de groeicijfers in westerse economieën is dit nog steeds zeer stevig.

China: een belangrijk politiek jaar

China blijft belangrijk als één van de grootste economieën in de wereld. En ook hier wordt 2017 een belangrijk politiek jaar.

In het najaar vindt namelijk het 19e congres van de communistische partij plaats, waar vijf van de zeven leden van het politbureau moeten worden herkozen. Op het vorige congres, vijf jaar geleden, werd Xi Jinping verkozen en werd een ambitieus hervormingsplan in de stijgers gezet. Tijdens het congres zal de partij zeker een uitspraak doen over de groeiprognoses en de hervormingspolitiek.

De Chinezen zijn immers al een tijdje bezig om de omslag te maken van een industrieel exportmodel naar een model gedreven vanuit binnenlandse consumptie en de dienstensector. Ze lijken voorlopig te slagen in hun opzet. De dienstensector wint meer en meer aanbelang en die trend lijkt zich door te zetten.

Ondertussen is in China de groei wat teruggevallen. De consumptie blijft wel redelijk en de private sector lijkt te herstellen met hogere winsten en vertrouwen. De groei zou dalen naar 6,2% en hoewel het om een groeivertraging gaat, is dit in vergelijking met de groeicijfers in westerse economieën nog steeds zeer stevig.

De sterke dollar kan eventueel wat druk zetten bij het vinden van een evenwicht tussen stabiliteit op korte termijn en hervormingen op lange termijn. In het licht van het partijcongres zal men eerder kiezen voor stabiliteit, mocht dit nodig zijn.

Japan: op een keerpunt?

Japan blijft door zijn specifieke demografische situatie en hoge schuldgraad een land dat moeite heeft om zijn situatie van negatieve rente en lage groei om te draaien. Maar met de laatste groeicijfers en positieve signalen uit de export en productiesector lijken er opnieuw positieve signalen te komen. De Bank of Japan streeft naar een 0%. Ook hier kan een stijgende dollar mogelijks roet in het eten gooien.

En wat met de groeilanden?

Over het algemeen hebben de ontluikende markten wat geleden onder de verkiezing van Trump. Hoewel de grondbeginselen en de waarderingen relatief goed zijn, toch zijn deze markten minder sterk aanwezig in portefeuilles. Over het algemeen vergoeden de emerging marktets het extra risico en volatiliteit. Maar “emerging” is een breed begrip en het is belangrijk hier de juiste keuzes te maken.

Wat brengt 2017? Een kort overzicht

  • Voor de Verenigde Staten zijn de vooruitzichten relatief positief op korte termijn. Op langere termijn zal de groei bepalend zijn voor de betaalbaarheid van het Trump-programma.
  • In Europa zijn enkele belangrijke verkiezingen op komst in Duitsland en Frankrijk. Ondanks dat lijkt er een gematigde groei en kan de afbouw van het monetaire programma van de ECB worden ingezet. Een stabiel maar gematigd jaar lijkt op komst.
  • China heeft ook een belangrijk congres dat bepalend kan zijn voor het beleid de komende jaren. Onafgezien hiervan lijkt een lagere maar nog steeds redelijke groei te verwachten.

Voor 2017 lijken dus de woorden redelijk, gematigd en stabiel het meest voor te komen met een eindelijk stijgende rente.

Bron AXA IM

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De kracht van rente op rente

Einstein wees ooit de samengestelde rente aan als de allergrootste kracht van het universum. U zou het ook zo kunnen formuleren: vele kleintjes maken een groot. En dat groot is misschien nog een stuk groter dan u zich had voorgesteld. Ontdek wat rente op rente kan opleveren en hoe het bij pensioensparen een sneeuwbaleffect teweegbrengt.

Beurzen blijven sterk presteren

Het ziet ernaar uit dat 2017 een sterk beursjaar wordt: de waardering van aandelen is wereldwijd zeer hoog op basis van sterke bedrijfsresultaten en een langetermijnrente die nog steeds zeer laag is. De verwachting is dat die slechts licht zal stijgen, zelfs al hebben de centrale banken aangekondigd dat hun politiek geleidelijk aan zal wijzigen. Zo zal de Europese Centrale Bank (ECB) het ritme van op opkopen van obligaties verminderen. Ook de Amerikaanse aandelenmarkten bereiken nieuwe records. De vraag is: zal dat onder de administratie Trump zo blijven?

Hoeveel kost een verblijf in een rusthuis?

De kostprijs van een verblijf in een rusthuis is misschien niet iets waar u op dit moment van wakker ligt. Toch is het belangrijk om tijdig aan vermogensopbouw te doen of te denken aan een aanvullend inkomen. Het gemiddelde pensioen volstaat immers vaak niet om een verblijf in een rusthuis te betalen.

Groeiende wereldeconomie, sterkere euro

De economie kent wereldwijd de hoogste groei sinds de schuldcrisis van 2008 en de inflatie blijft – tegen de verwachtingen van een aantal waarnemers in – onder controle. Maar het meest opmerkelijke feit deze zomer was de koersstijging van de euro tegenover de Amerikaanse dollar, terwijl het Britse Pond onder druk blijft staan. 

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan