Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 3

Vermogen Actueel Beleggen – 13 februari 2018

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, vorige week lag de focus op de Verenigde Staten en Europa. In deze derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

De financiële markten

De verwachtingen voor erg hoge returns in 2018 zijn eerder beperkt en zullen waarschijnlijk niet het peil van 2017 halen. 

In de huidige economische omstandigheden kun je verwachten dat de risicoappetijt van de beleggers gezond blijft, zij het met bezorgdheden over gekende en onbekende risicofactoren.

Eerst en vooral zou de sterke cyclische, macro-economische evolutie verder moeten leiden naar stijgende bedrijfswinsten, maar ook weinig wanbetalingen bij obligaties. Bovendien is ze gunstig voor de publieke financiën en het algemene beleggingssentiment.

Anderzijds denken we dat, na jaren van politiek van lage rente, zowat alle beleggingsvormen duur worden. Bijgevolg zijn de verwachtingen voor erg hoge returns in 2018 eerder beperkt. We verwachten dat die niet het peil van 2017 zullen halen.

De droom van een zachte landing van de markten

Aangezien de stroom van liquiditeiten die de centrale banken voorzien, eerder stabiel zal blijven doorheen het jaar 2018, verwachten we  dat globale langetermijnrentevoeten slechts mild zullen stijgen en eerder naar het einde van het jaar toe.

In de Verenigde Staten kan de rentecurve vlakker worden omdat de kortetermijnrente iets zal stijgen bij stabiele langtermijnrentevoeten. Het omgekeerde kan waar zijn in Europa bij blijvend extreem lage kortetermijnrentevoeten en iets hogere op lange termijn omwille van de afbouw van het opkoopprogramma van obligaties door de ECB. De koersen van bedrijfsobligaties zijn ook hoog, dus het verschil in rente met overheidsobligaties zal niet veel wijzigen.

Waar er euforie heerste, was in de aandelenmarkten, vooral de politiek van goedkoop geld en hogere groeiverwachtingen. Toch is een zachte landing waarschijnlijk. De winstvooruitzichten van bedrijven zullen de trend van de economische groei volgen. Maar we verwachten dat koersstijgingen van aandelen lager zullen zijn dan de winstgroei die bedrijven zullen publiceren. In deze context hebben we een voorkeur voor Europa en de opkomende markten. Het zal belangrijk zijn om zowel zeer actief als selectief te zijn.

Alles nog eens op een rijtje

De economische vooruitzichten hebben er in jaren niet zo gunstig uitgezien. Maar als de lucht te blauw lijkt, moeten we extra letten op tekenen van ommekeer, zoals inflatiedruk, abnormale stijging van volatiliteit of tradingactiviteiten in bepaalde markten.

In de huidige omgeving blijven we een voorkeur geven aan risicovollere activa, maar meer selectief dan voorheen. We prefereren Europese aandelen boven Amerikaanse, in Europa obligaties van perifere landen boven deze van kernlanden en bij bedrijfsobligaties kiezen we eerder voor Europese dan Amerikaanse. Ook aandelen van groeilanden hebben nog potentieel. De beheerders zullen wel indekkingen overwegen in het kader van potentiële schokken, met name om in te spelen op periodes van hoge volatiliteit.

In het kader van de recente marktcorrectie hebben we onze bootstelling niet verminderd en zullen we in de plaats daarvan op zoek gaan naar aankoopopportuniteiten, mochten de markten zich stabiliseren. We blijven wel voorzichtig en geduldig op korte termijn, omdat die stabilisatie nog even kan uitblijven.

Bron: AXA IM

 • Wat brengt 2018? Deel 1 - de macro-ecomonische omgeving.
 • Wat brengt 2018? Deel 2 - focus op de Verenigde Staten en Europa.
 • Advies en vragen over onze producten

  Vraag het aan uw AXA Bankagent

  Meer artikels over dit onderwerp

  Nalatenschap (3): "waar of niet waar" over schenkingen

  Een nieuw artikel over nalatenschap. Deze keer zoomen we specifiek in op schenkingen. Een schenking zou geen schenking zijn als ze niet correct gebeurt. Zonder last voor de schenker en de begiftigde. Maak kennis met het onderwerp schenkingen in dit ‘waar-of-niet-waar’-artikel. Het is een handige introductie, zonder volledigheid te pretenderen of de notaris te willen vervangen.

  Lees verder

  Wat is uw beste profiel... om te beleggen?

  Iedereen is anders. Dat maakt het soms zo boeiend. En iedereen leeft en consumeert op zijn manier. Laten we in dat kader beleggingen en wellness eens naast elkaar leggen. Verzorgt u uw uiterlijk en uw gezondheid? Hoe koopt u uw schoonheidsproducten? Die twee werelden zouden wel eens meer gelijkenissen kunnen vertonen dan u denkt.

  Lees verder

  De beurs neemt nooit vakantie!

  Eindelijk vakantie. U ligt misschien al aan het water. Op een strand in Europa of bij een meer in de Ardennen neemt u eindelijk eens wat tijd voor uzelf. Om alles van deze eerste helft van 2020 te vergeten. Alles? Waar denkt u aan als we het over uw beleggingsportefeuille hebben? Hoe gaat u deze drie weken vakantie beheren en wat zijn de aandachtspunten voor uw beleggingen?

  Lees verder

  Uitkijken naar 2021 voor economische groei

  De verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken werpen hun vruchten af. Althans wat de volksgezondheid betreft. De economische impact is erg groot en zelfs groter dan verwacht. Hoe zal het herstel verlopen? En wat zijn de verwachtingen over de economie wereldwijd? U leest het in dit artikel.

  Lees verder