Wat zijn voorafbetalingen?

Succesvol ondernemen Fiscaliteit Voorafbetalingen – 05 januari 2022

De inkomstenbelasting van zelfstandigen, bedrijfsleiders of vennootschappen wordt niet op voorhand afgehouden, om de eenvoudige reden dat niemand van tevoren weet hoeveel hij zal verdienen in het lopende jaar. Maar de mogelijkheid bestaat wel om belastingen vooraf te betalen. Waarom zou u als zelfstandige voorafbetalingen doen en hoe gaat dat in zijn werk?

Voorschot op de uiteindelijke belasting

voorafbetalingen
Als u uw eigen middelen liever niet aanspreekt, kunt u uw voorafbetalingen laten financieren.
Uw AXA Bankagent vertelt u er graag meer over.

Voorafbetalingen vormen eigenlijk een voorschot op de eindbelasting die u volgens het aanslagbiljet verschuldigd zult zijn. Ze zijn vergelijkbaar met de bedrijfsvoorheffing op het loon van werknemers. Niemand is verplicht om voorafbetalingen te doen, maar als u niets of te weinig vooraf betaalt, moet u een boete in de vorm van een vermeerdering betalen op de uiteindelijke verschuldigde belasting.

Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) wordt die vermeerdering voor zelfstandigen en vrije beroepen berekend tegen het tarief van 2,25%. Voor ondernemingen bedraagt dit tarief 6,75%.

Hoe berekent u het bedrag van de voorafbetalingen?

  • 1. Maak eerst een schatting van uw verwachte belastbare basis (winst of baten).
  • 2. Schat hoe veel belasting u ongeveer zult moeten betalen.
  • 3. Vermenigvuldig die belasting met 102 % voor ondernemingen en 106% voor zelfstandigen en vrije beroepen.
  • 4. Trek er de relevante verrekenbare voorheffingen en bestanddelen van af. In principe is het resultaat het bedrag dat dit jaar vooraf moet worden betaald.

Bent u niet zeker of wat u berekende correct is? Contacteer dan uw bankagent en neem alvast uw voorlopige jaarcijfers en uw cijfers van vorig jaar mee.

U doet al voorafbetalingen maar uw inkomsten vallen veel hoger uit dan verwacht? Dan kan het zijn dat u in de loop van het jaar best een extra voorafbetaling doet. Tenzij u een belastingvermeerdering niet erg vindt.

Laat uw cashflow het niet toe om in één keer een voorafbetaling uit te voeren? Wilt u uw cashflow voor iets anders benutten? Doe dan een beroep op een belastingkrediet.

Wat als u tijdig en voldoende vooraf betaalt?

Dan wordt de verschuldigde globale vermeerdering (zie hierboven hoe u die berekent) verminderd met het totale bedrag van de voordelen verbonden aan de gedane voorafbetalingen (bij natuurlijke personen wordt slechts 90% van het saldo in aanmerking genomen). U vermijdt met andere woorden een belastingvermeerdering.

Die uitgevoerde voorafbetalingen worden verhoogd aan de hand van een percentage dat afneemt bij elke vervaldag van de voorafbetalingen. Het gemiddelde van deze kortingspercentages komt overeen met het gemiddelde tarief van de vermeerdering van 6,75 % voor ondernemingen of 2.25% voor zelfstandigen en vrije beroepen. Indien u dus voldoende regelmatig vooraf betaalt, heffen de voor- en nadelen elkaar op. U begint dus best zo vroeg mogelijk.

In deze tabel(*) vindt u de datums en de percentages terug voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021).

Uiterste voorafbetalingsdatum

 Voordeelpercentages (vennootschappen)

Voordeelpercentages (zelfstandigen / vrije beroepen)

12 april

 9,00 %

3,00%

12 juli

 7,50 %

2,50%

11 oktober

 6,00 %

2,00%

20 december

 4,50 %

1,50%

(*)Deze percentages kunnen afwijken door een coronamaatregel.

Raakt u er niet goed uit wijs? Geen nood! Contacteer uw lokale bankagent en bereken samen uw voordeel.

Wanneer moet u uw voorafbetalingen doen?

U kunt op om het even welk ogenblik een voorafbetaling verrichten, maar de voordeelpercentages voor een vermindering verschillen dus naargelang van het kwartaal waarin u vooraf betaalt.

In de personenbelasting en de vennootschapsbelasting (voor boekjaren die eindigen op 31/12 of 30/6), vallen de uiterste datums voor voorafbetaling respectievelijk op 12 april, 12 juli, 11 oktober en 20 december of op de eerstvolgende werkdag als die datums op een zaterdag, zondag of feestdag vallen.

Wat als u te veel voorafbetalingen doet?

Wie meer voorafbetalingen doet dan nodig is om de belastingvermeerdering te voorkomen, krijgt uiteraard het overschot terug.

Zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep krijgen op het te veel betaalde bedrag ook nog een belastingvermindering of bonificatie. Deze belastingvermindering geldt dus niet voor vennootschappen.

Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021), net zoals voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020), is deze belastingvermindering gelijk aan de som van de volgende vier bedragen:

  • bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 1,50 %
  • bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 1,25 %
  • bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 1,00 %
  • bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 0,75 %

Dus ook op het einde van het jaar kan het nog steeds interessant zijn om een voorafbetaling uit te voeren.

Als u deze uitgave graag wilt spreiden, dan kan dat via een belastingkrediet.

Uitzondering: beginnende zelfstandigen

Startende zelfstandigen, vrije beroepers en kleine ondernemingen hoeven in de eerste drie jaar van hun activiteit geen belastingvermeerdering te betalen als ze geen voorafbetalingen doen. Beginnende zelfstandigen komen gedurende deze drie jaren wel in aanmerking voor de bonificatie als ze voldoende voorafbetalingen hebben gedaan. Ook als starter hebt u er dus alle voordeel bij om aan voorafbetalingen te denken.

Vooraf betalen en toch uw eigen middelen vrijwaren? Belastingkrediet!

Vindt u voorafbetalingen wel een goed idee, maar wilt u hiervoor uw eigen middelen niet aanspreken? Dan kunt u uw voorafbetalingen laten financieren door uw bank.

Daar hebt u als zelfstandige alle voordeel bij: de intresten zijn immers fiscaal aftrekbaar en naar de administratie hebt u geen omkijken: de bank zorgt voor de nodige stortingen op een vast tijdstip aan de fiscus. En hoe eerder op het jaar u zo’n belastingkrediet begint af te lossen, hoe lager de rentevoet.

Bekijkt u dit graag meer in detail met een deskundige? Maak dan snel een afspraak met uw AXA Bankagent en bespreek samen uw voorafbetalingen.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Vastgoed voor ondernemers: aankoop privé of via de vennootschap?

Investeren in vastgoed is voor heel wat ondernemers zeer aantrekkelijk, gezien de historisch lage rente. Maar koopt u dat vastgoed best privé of toch met de vennootschap? Het is helaas geen zwart-witverhaal. Beide mogelijkheden hebben voor-en nadelen. De belangrijkste boodschap is om ze goed tegen elkaar af te wegen en de juiste vragen te stellen. Lees dit artikel en ontdek de belangrijkste verschilpunten.

Lees verder

Regering wil dat bedrijven meer belasting vooraf betalen

Tot voor kort was de belastingvermeerdering voor zelfstandigen en bedrijven die hun belastingen niet vooraf betaalden, vrij beperkt. Sinds dit jaar is de boete verdubbeld, wat al resulteerde in een pak meer voorafbetalingen en dus meer inkomsten voor de overheid. De regering verhoogt vanaf volgend jaar deze boete tot 6,75% voor bedrijven. De bedoeling: sneller belastingen innen.

Lees verder

Contacteer uw AXA Bankagent