Wat zijn voorafbetalingen?

Succesvol ondernemen Voorafbetalingen Professioneel krediet – 05 januari 2022

De inkomstenbelasting van zelfstandigen, bedrijfsleiders of vennootschappen wordt niet op voorhand afgehouden, om de eenvoudige reden dat niemand van tevoren weet hoeveel hij zal verdienen in het lopende jaar. Maar de mogelijkheid bestaat wel om belastingen vooraf te betalen. Waarom zou u als zelfstandige voorafbetalingen doen en hoe gaat dat in zijn werk?

Voorschot op de uiteindelijke belasting

voorafbetalingen
Als u uw eigen middelen liever niet aanspreekt, kunt u uw voorafbetalingen laten financieren.
Uw AXA Bankagent vertelt u er graag meer over.

Voorafbetalingen vormen eigenlijk een voorschot op de eindbelasting die u volgens het aanslagbiljet verschuldigd zult zijn. Ze zijn vergelijkbaar met de bedrijfsvoorheffing op het loon van werknemers. Niemand is verplicht om voorafbetalingen te doen, maar als u niets of te weinig vooraf betaalt, moet u een boete in de vorm van een vermeerdering betalen op de uiteindelijke verschuldigde belasting.

Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) wordt die vermeerdering voor zelfstandigen en vrije beroepen berekend tegen het tarief van 2,25%. Voor ondernemingen bedraagt dit tarief 6,75%.

Hoe berekent u het bedrag van de voorafbetalingen?

  • 1. Maak eerst een schatting van uw verwachte belastbare basis (winst of baten).
  • 2. Schat hoe veel belasting u ongeveer zult moeten betalen.
  • 3. Vermenigvuldig die belasting met 102 % voor ondernemingen en 106% voor zelfstandigen en vrije beroepen.
  • 4. Trek er de relevante verrekenbare voorheffingen en bestanddelen van af. In principe is het resultaat het bedrag dat dit jaar vooraf moet worden betaald.

Bent u niet zeker of wat u berekende correct is? Contacteer dan uw bankagent en neem alvast uw voorlopige jaarcijfers en uw cijfers van vorig jaar mee.

U doet al voorafbetalingen maar uw inkomsten vallen veel hoger uit dan verwacht? Dan kan het zijn dat u in de loop van het jaar best een extra voorafbetaling doet. Tenzij u een belastingvermeerdering niet erg vindt.

Laat uw cashflow het niet toe om in één keer een voorafbetaling uit te voeren? Wilt u uw cashflow voor iets anders benutten? Doe dan een beroep op een belastingkrediet.

Wat als u tijdig en voldoende vooraf betaalt?

Dan wordt de verschuldigde globale vermeerdering (zie hierboven hoe u die berekent) verminderd met het totale bedrag van de voordelen verbonden aan de gedane voorafbetalingen (bij natuurlijke personen wordt slechts 90% van het saldo in aanmerking genomen). U vermijdt met andere woorden een belastingvermeerdering.

Die uitgevoerde voorafbetalingen worden verhoogd aan de hand van een percentage dat afneemt bij elke vervaldag van de voorafbetalingen. Het gemiddelde van deze kortingspercentages komt overeen met het gemiddelde tarief van de vermeerdering van 6,75 % voor ondernemingen of 2.25% voor zelfstandigen en vrije beroepen. Indien u dus voldoende regelmatig vooraf betaalt, heffen de voor- en nadelen elkaar op. U begint dus best zo vroeg mogelijk.

In deze tabel(*) vindt u de datums en de percentages terug voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021).

Uiterste voorafbetalingsdatum

 Voordeelpercentages (vennootschappen)

Voordeelpercentages (zelfstandigen / vrije beroepen)

12 april

 9,00 %

3,00%

12 juli

 7,50 %

2,50%

11 oktober

 6,00 %

2,00%

20 december

 4,50 %

1,50%

(*)Deze percentages kunnen afwijken door een coronamaatregel.

Raakt u er niet goed uit wijs? Geen nood! Contacteer uw lokale bankagent en bereken samen uw voordeel.

Wanneer moet u uw voorafbetalingen doen?

U kunt op om het even welk ogenblik een voorafbetaling verrichten, maar de voordeelpercentages voor een vermindering verschillen dus naargelang van het kwartaal waarin u vooraf betaalt.

In de personenbelasting en de vennootschapsbelasting (voor boekjaren die eindigen op 31/12 of 30/6), vallen de uiterste datums voor voorafbetaling respectievelijk op 12 april, 12 juli, 11 oktober en 20 december of op de eerstvolgende werkdag als die datums op een zaterdag, zondag of feestdag vallen.

Wat als u te veel voorafbetalingen doet?

Wie meer voorafbetalingen doet dan nodig is om de belastingvermeerdering te voorkomen, krijgt uiteraard het overschot terug.

Zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep krijgen op het te veel betaalde bedrag ook nog een belastingvermindering of bonificatie. Deze belastingvermindering geldt dus niet voor vennootschappen.

Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021), net zoals voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020), is deze belastingvermindering gelijk aan de som van de volgende vier bedragen:

  • bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 1,50 %
  • bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 1,25 %
  • bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 1,00 %
  • bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 0,75 %

Dus ook op het einde van het jaar kan het nog steeds interessant zijn om een voorafbetaling uit te voeren.

Als u deze uitgave graag wilt spreiden, dan kan dat via een belastingkrediet.

Uitzondering: beginnende zelfstandigen

Startende zelfstandigen, vrije beroepers en kleine ondernemingen hoeven in de eerste drie jaar van hun activiteit geen belastingvermeerdering te betalen als ze geen voorafbetalingen doen. Beginnende zelfstandigen komen gedurende deze drie jaren wel in aanmerking voor de bonificatie als ze voldoende voorafbetalingen hebben gedaan. Ook als starter hebt u er dus alle voordeel bij om aan voorafbetalingen te denken.

Vooraf betalen en toch uw eigen middelen vrijwaren? Belastingkrediet!

Vindt u voorafbetalingen wel een goed idee, maar wilt u hiervoor uw eigen middelen niet aanspreken? Dan kunt u uw voorafbetalingen laten financieren door uw bank.

Daar hebt u als zelfstandige alle voordeel bij: de intresten zijn immers fiscaal aftrekbaar en naar de administratie hebt u geen omkijken: de bank zorgt voor de nodige stortingen op een vast tijdstip aan de fiscus. En hoe eerder op het jaar u zo’n belastingkrediet begint af te lossen, hoe lager de rentevoet.

Bekijkt u dit graag meer in detail met een deskundige? Maak dan snel een afspraak met uw AXA Bankagent en bespreek samen uw voorafbetalingen.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Leverancierskrediet of leverancierskorting: welke optie is het interessantst?

Vaak krijgt u van uw leverancier twee betalingsopties: of u betaalt direct binnen de factuurdatum of u doet een beroep op betalingsuitstel. In het eerste geval krijgt u vaak korting (leverancierskorting), in het laatste wordt u een interestkost aangerekend (leverancierskrediet). Wat is nu het beste en zijn er nog andere opties? Lees verder en verken uw opties.

Lees verder

Zelfstandige in bijberoep: de springplank naar volwaardig ondernemerschap

Bekruipt u soms het gevoel dat u als zelfstandige meer loon naar werken zou kunnen krijgen, maar durft u geen afstand doen van uw vast inkomen als werknemer? Of ziet u een gat in de markt, maar twijfelt u of u er uw job wel voor wilt opgeven? Denk er dan eens over na om te beginnen met ondernemen als zelfstandige in bijberoep. U behoudt dan de stabiliteit van uw huidige job, maar geeft uw dromen een kans … al is het dan na de uren. Hoe zet u uw eerste stappen als zelfstandige in bijberoep? Met deze info geraakt u al een eind op weg.

Lees verder

Waarom een kredietkaart voor ondernemers gebruiken?

Twijfelt u of u een professionele kredietkaart wil aanschaffen? Voor een beperkte jaarlijkse fee kan u met de meest simpele kredietkaart zoals de Visa4pro uw bedrijfsfinanciën beter managen, uw privé-vermogen beschermen en kan u gerust op reis vertrekken. De kaart wordt maandelijks afgerekend op uw professionele zichtrekening: geen rompslomp om op tijd terug te betalen.

Lees verder

Hoge energieprijzen voor ondernemingen: hoe gaat u ermee om?

De huidige energiecrisis is niet alleen voelbaar bij gezinnen, maar zeker ook bij bedrijven. De energieprijzen zijn de voorbije maanden door het dak gegaan en als ondernemer hebt u niet altijd de mogelijkheid om deze prijsstijgingen integraal aan uw klanten door te rekenen. Dit betekent dus een aanslag op uw winstmarges. Via energiebesparende investeringen of investeringen om zelf energie op te wekken kunt u de impact op uw onderneming minimaliseren en soms zelf positief ombuigen.

Lees verder

Contacteer uw AXA Bankagent