Zomerakkoord 2017 federale regering: nieuwe fiscale maatregelen

Vermogen Actueel Beleggen – 17 augustus 2017

De federale regering liet op 26 juli weten dat er een akkoord is over de begroting 2018-2019. Daarin zitten een aantal belangrijke fiscale maatregelen die in 2018 in werking zouden moeten treden. We geven u graag een overzicht, ook al zijn de modaliteiten van sommige van deze maatregelen nog niet helemaal duidelijk.

Nieuwe taks op effectenrekeningen

fiscale maatregelen
In het akkoord over de federale begroting 2018-2019 zitten een aantal belangrijke fiscale maatregelen.

Het zou gaan om een taks van 0,15 % op effectenrekeningen waarop in totaal meer dan 500.000 euro staat. Natuurlijke personen, dus geen vennootschappen, zouden deze taks moeten betalen zodra de totale waarde van beursgenoteerde effecten op zo’n rekening dit bedrag overschrijdt. De maatregel moet nog verder worden uitgewerkt, maar minister van begroting Johan Van Overtveldt kondigde al aan dat er rekening zal worden gehouden met mogelijk ‘ontwijkingsgedrag’.

Spaarrekeningen

Momenteel betaalt u enkel jaarlijkse roerende voorheffing op intresten die het bedrag van 1.880 euro overschrijden. Deze drempel zou worden verlaagd naar 940 euro per jaar.

Beurstaks

Indien u aandelen op de beurs koopt, wordt er een taks van 0,27 % geheven. Dit percentage zou naar 0,35 % gaan. Bij een aankoop van obligaties gaat de beurstaks van 0,09 % naar 0,13 %

Fondsen

Indien een fonds meer dan 25 % ‘schuldvorderingen’ – zeg maar obligaties – bevat, wordt op de meerwaarde van dit gedeelte tussen uw aankoop en uw verkoop van het fonds 30 % roerende voorheffing afgehouden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gemengd fonds of een puur obligatiefonds. De regering wil deze 25%-grens schrappen.

Dividenden van aandelen

Om beleggingen in aandelen te bevorderen, als ondersteuning van de economie, komt er een vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden die u ontvangt. Je zou dit kunnen vergelijken met de maatregel die al lang voor gereglementeerde spaarrekeningen bestaat. Tot een bedrag van 627 euro aan aandelendividenden moet u geen roerende voorheffing betalen.

Nieuw systeem voor pensioensparen

Wie spaart of belegt via pensioensparen, krijgt een belastingvermindering van 30 % op een bedrag van maximum 940 euro. U kunt aan pensioensparen doen via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering. De regering is niet van plan om dat te wijzigen, maar u kunt ook opteren voor een nieuwe vorm van pensioensparen: u kan meer sparen – tot maximaal 1.200 euro, maar de fiscale aftrek zou dan 25 % bedragen.

Voor het einde van het jaar

De regering kondigde ook een tariefverlaging in verschillende stappen aan van de vennootschapsbelasting, waar we hier niet verder op ingaan.

De concrete modaliteiten van al deze nieuwe fiscale bepalingen moeten nog worden uitgewerkt, maar het is wel de bedoeling dat wetteksten nog vóór het einde van het jaar door het parlement geraken.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 1

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. Beginnen doen we met de algemene economische omgeving, in het tweede deel focussen we op de Verenigde Staten en Europa. In de derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

De kracht van rente op rente

Einstein wees ooit de samengestelde rente aan als de allergrootste kracht van het universum. U zou het ook zo kunnen formuleren: vele kleintjes maken een groot. En dat groot is misschien nog een stuk groter dan u zich had voorgesteld. Ontdek wat rente op rente kan opleveren en hoe het bij pensioensparen een sneeuwbaleffect teweegbrengt.

Beurzen blijven sterk presteren

Het ziet ernaar uit dat 2017 een sterk beursjaar wordt: de waardering van aandelen is wereldwijd zeer hoog op basis van sterke bedrijfsresultaten en een langetermijnrente die nog steeds zeer laag is. De verwachting is dat die slechts licht zal stijgen, zelfs al hebben de centrale banken aangekondigd dat hun politiek geleidelijk aan zal wijzigen. Zo zal de Europese Centrale Bank (ECB) het ritme van op opkopen van obligaties verminderen. Ook de Amerikaanse aandelenmarkten bereiken nieuwe records. De vraag is: zal dat onder de administratie Trump zo blijven?

Hoeveel kost een verblijf in een rusthuis?

De kostprijs van een verblijf in een rusthuis is misschien niet iets waar u op dit moment van wakker ligt. Toch is het belangrijk om tijdig aan vermogensopbouw te doen of te denken aan een aanvullend inkomen. Het gemiddelde pensioen volstaat immers vaak niet om een verblijf in een rusthuis te betalen.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan