Common Reporting Standard (CRS)

Wat is CRS en wat betekent dat voor u?

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese Unie hebben, met FATCA als inspiratiebron, een systeem ontwikkeld om de fiscale fraude op een uniforme manier te bestrijden: de Common Reporting Standard (CRS). Dit CRS-regime zal de bestaande uitwisseling van fiscale gegevens op basis van de “Europese spaarrichtlijn” vervangen en op een ruimere basis toepassen, zowel territoriaal gezien als qua uit te wisselen fiscale gegevens.

De CRS verplicht alle financiële instellingen van de deelnemende landen om jaarlijks gedetailleerde informatie over de rekeningen van hun klanten met een fiscale woonplaats buiten België (of een relatie onderhouden met een land buiten België) door te geven aan hun nationale fiscale administratie. De Belgische overheid deelt de informatie met de overheidsinstanties van de landen waarvan de rekeninghouder fiscaal inwoner is.

Cruciaal voor de CRS-gegevensuitwisseling zijn het land van de fiscale woonplaats van elke klant, en daaraan gekoppeld, ook zijn Tax Identification Number (TIN). Dat nummer varieert van land tot land.

Welke gegevens worden uitgewisseld?

U bent fiscaal inwoner van, of u onderhoudt een relatie met een ander land dan België?
Dan worden de volgende gegevens doorgegeven:

 • identificatiegegevens
  • voor particulieren: naam, adres, land(en) van fiscale woonplaats(en), TIN, geboorteplaats en -datum;
  • voor entiteiten: Naam, adres, land(en) van fiscale woonplaats(en), TIN;
 • rekeningnummers;
 • het saldo van de rekeningen;
 • het brutobedrag van bijvoorbeeld intresten, dividenden;
 • opbrengsten van bijvoorbeeld verkoop, terugbetaling van diverse financiële instrumenten. 

Welke landen zijn betrokken bij CRS?

Een volledig overzicht van de landen die aan de fiscale gegevensuitwisseling zullen deelnemen, vindt u hier.

Door op de blauwe landnamen te klikken, krijgt u meer informatie over:

 • CRS van dat land
 • het TIN nummer 

Klik hier voor een overzicht van de documenten per land waarop u het TIN nummer kunt terugvinden.

Vanaf wanneer is de rapportering van kracht?

België zit bij de ‘early adopters’. Dit wil zeggen dat België de fiscale gegevensuitwisseling toepast vanaf 2017 met betrekking tot bepaalde gegevens van 2016. De Belgische financiële instellingen zullen jaarlijks informatie uitwisselen met de Belgische overheid, die deze informatie dan doorgeeft aan de overheidsinstanties van de landen waarvan de rekeninghouder fiscaal inwoner is.