start2bank_savings

Spaarrekening
start2bank

 

gereglementeerde spaarrekening categorie A
van AXA Bank Belgium

 .

 • Sparen voor onverwachte uitgaven
 • Gratis spaarrekening
 • Storten en afhalen wanneer het u uitkomt

 

Waarom een start2bank spaarrekening?

Sparen vormt de basis voor een comfortabele toekomst. U kunt dankzij spaargeld onverwachte kosten het hoofd bieden of gewoonweg sparen voor de toekomst. De start2bank spaarrekening is een geschikte gereglementeerde spaarrekening als u wilt sparen voor onverwachte uitgaven en toch gemakkelijk geld wilt opnemen.

Lees het document essentiële spaardersinformatiePDF voor u deze spaarrekening opent bij AXA Bank.

Wat is de rente op deze spaarrekening?

De rentevoet bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie. De percentages zijn op jaarbasis en kunnen op elk ogenblik worden herzien. We publiceren elke wijziging op deze website en vermelden die op de rekeninguittreksels.

Basisrente: 0,45%

De basisrente is de vergoeding die u krijgt voor elke dag dat uw spaargeld op uw rekening staat. De basisrente wordt dagelijks berekend en wordt toegepast op het volledige saldo. Het geld op uw spaarrekening brengt basisrente op vanaf de kalenderdag volgend op de storting en brengt geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de geldopname. De basisrente wordt jaarlijks uitbetaald op 1 januari of wanneer u uw spaarrekening afsluit.

Getrouwheidspremie: 0,55%

De getrouwheidspremie ontvangt u op het bedrag dat 12 maanden onafgebroken op uw spaarrekening staat. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe wervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. Als u uw geld eerder afhaalt, verliest u de getrouwheidspremie en krijgt u alleen de basisrente. De getrouwheidspremie wordt betaald op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, dit is op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij afsluiting van de rekening.

Hoe een start2bank spaarrekening openen?

Simpel! Zorg ervoor dat u een zichtrekening hebt bij AXA Bank Belgium en open nadien makkelijk en online uw gratis spaarrekening in de AXA mobile banking app of homebanking. Of ga even langs bij uw AXA Bankagent. De keuze is aan u.

Welke fiscale voordelen biedt een gereglementeerde spaarrekening?

Een eerste schijf van de interesten wordt vrijgesteld van roerende voorheffing bij natuurlijke personen met een verblijfplaats in België. Op interesten boven deze schijf geldt een verlaagde roerende voorheffing van 15%.

Vrijstelling van roerende voorheffing inkomstenjaar 2024

 • Voor alleenstaanden: tot 1.020 euro
 • Gehuwden en wettelijk samenwonenden: tot 2.040 euro

Wat zijn de risico's van een spaarrekening?

Risico op faillissement

De bedragen die u stort op uw spaarrekeningen worden tot 100.000 euro per persoon beschermd door het Belgische depositogarantiestelsel. Bij faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loopt u het risico uw spaargeld boven dat beschermde maximumbedrag te verliezen. Het kan ook dat u wordt onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van uw spaargeld boven die beschermde 100.000 euro.

Meer info: Informatiefiche over de depositobeschermingPDF

Inflatierisico

Door de aanhoudende prijsstijgingen kan uw spaargeld in waarde dalen.

Goed om weten

 • Deze gereglementeerde spaarrekening zonder vaste looptijd wordt aangeboden door AXA Bank Belgium, een Belgische financiële instelling. Het Belgisch recht is van toepassing.
 • De start2bank spaarrekening behoort tot de categorie A, dit is een klassieke gereglementeerde spaarrekening. Er is geen enkele voorwaarde verbonden aan de basisrente en ook niet aan de getrouwheidspremie.
 • Een rekening openen of afsluiten kan op elk moment, online of bij uw AXA Bankagent.
 • Deze rekening is voorbehouden voor internetgebruik: beheer via homebanking en mobile banking.

Meer informatie over de werking van de rekening, de tarieven en de contractuele voorwaarden leest u in de tarieflijst sparen en het reglement start2bank spaarrekeningen.

Klachtendienst en bemiddeling

Interne klachtendienst

Er zijn twee manieren om contact met ons op te nemen: u kunt het online klachtenformulier invullen of een brief versturen naar het volgende adres:

AXA Bank Belgium NV
Customer Relations B32/053
Grotesteenweg 214
B-2600 Berchem

Bemiddeling

De ombudsdienst voor financiële diensten komt pas tussen nadat de klacht eerst behandeld is door de interne klachtendienst:

OMBUDSFIN
Ombudsdienst voor financiële diensten
North Gate II
Koning Albert II-laan 8, bus 2
B-1000 Brussel
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be
Website: www.ombudsfin.be

Ombudsfin is een gekwalificeerde entiteit in de zin van het Wetboek van Economisch Recht.

Aanvullende diensten

 • De uitvalsbasis van uw activiteiten bij AXA Bank: zichtrekening
 • Stel uw toekomst veilig en geniet nu al van een fiscaal voordeel: pensioensparen
 • Automatiseer het groeien van uw spaarboekje: automatisch sparen

Uw bankproducten centraliseren bij één bank helpt u om gemakkelijk het overzicht te behouden. Daarnaast geeft het ons ook een duidelijker beeld van uw situatie, waardoor we u nog beter kunnen adviseren. Daarom bieden we u de producten hierboven aan.