Kan ik cryptomunten kopen?

Categorie: Beleggen, Online bankieren

We kunnen er niet meer omheen: cryptomunten zijn alomtegenwoordig in de actualiteit. En op dit moment blijft het een controverse: Is dat dan wel veilig? En kan dat zomaar?

Cryptoplatformen

cryptomunt

Door de recente koersopstoot van cryptomunten zoals de Bitcoin, stijgt ook het aantal klanten dat een transactie naar een cryptoplatform wil uitvoeren.

In sommige gevallen zal zo’n transactie niet lukken en krijgt de klant in homebanking of de mobile app van AXA Bank de volgende foutmelding te zien: “Uit veiligheidsoverwegingen kan deze transactie niet uitgevoerd worden. Voor meer info kan u contact opnemen met Customer Care (+32 3 286 66 55).”

Waarom zijn sommige transacties niet toegestaan?

De FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), de financiële waakhond zeg maar, streeft naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument en naar integere markten. Zo waakt de FSMA strikt over de naleving van de MiFID-richtlijnen voor beleggingen door alle financiële instellingen, ter bescherming van de belegger tegen eventuele wanpraktijken.

Diezelfde FSMA levert ons regelmatig een lijst met verdachte rekeningen aan. Het gaat op de lijst voornamelijk om tegenpartijen die mogelijks malafide beleggingen aanbieden.

Om onze klanten zo goed als mogelijk te beschermen, heeft AXA Bank beslist om alle rekeningen op de lijst van de FSMA te blokkeren. Dat betekent dat er via AXA Bank geen overschrijvingen kunnen plaatsvinden naar rekeningen op die lijst.

Ook een aantal van de grotere cryptoplatformen bevinden zich op die lijst, waardoor transacties naar die platformen niet toegestaan zijn.

We begrijpen dat dit bij sommige klanten tot ontevredenheid kan leiden, maar nemen deze beslissing met het oog op een maximale bescherming van al onze klanten én van onze bank. De banken stellen bijvoorbeeld vast dat cryptoplatformen ook gebruikt worden door fraudeurs, waardoor het onmogelijk wordt om geld van phishing-slachtoffers te recupereren. Daarnaast maken de specifieke kenmerken van deze financiële instrumenten, niet in het minst de anonimiteit ervan, dat we als bank bijzonder waakzaam moeten zijn in het kader van een kwalitatief anti-witwasbeleid.

Wij verwijzen in dit kader eveneens naar Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen, Reglement Zichtrekeningen, dat in art. 4.10. Geweigerde (betalings)opdrachten en andere Verrichtingen stelt:

“Onverminderd artikel 1.14.2. van het Algemeen Reglement van de Verrichtingen, behoudt de Bank zich het recht voor om een (opdracht tot) uitvoering van om het even welke (betalings)transactie of verrichting op de zichtrekening te weigeren, onder meer in volgende gevallen:

  • …;
  • de Bank weet of vermoedt dat er sprake is van fraude of misbruik;
  • …;
  • dit wordt nuttig geacht voor de veiligheid van het systeem of voor de financiële belangen van de Bank of de klant.”

En bij andere banken?

We zijn ons ervan bewust dat andere banken transacties naar cryptoplatformen op de lijst van de FSMA wel toelaten. Iedere bank bepaalt momenteel namelijk zelf hoe ze daarmee omgaat. AXA Bank kiest ervoor om haar klanten zo goed als mogelijk te beschermen, en laat daarom geen transacties toe naar rekeningen die door de FSMA als verdacht worden bestempeld.

Uiteraard houden we de updates van de FSMA in de gaten en passen we ons aan. Wanneer een cryptoplatform bijvoorbeeld niet langer op de lijst met verdachte rekeningen staat, zullen we transacties naar die rekening opnieuw toestaan.

Tijd voor persoonlijk advies? Uw AXA Bankagent is er voor u.

We beantwoorden op deze website zoveel mogelijk vragen. Vindt u toch nog geen antwoord, dan kunt u altijd terecht bij uw AXA Bankagent.

 

Vraag het aan uw AXA Bankagent