Meer details

Ontdek de verschillende pensioenspaarfondsen die we promoten. Hoe minder risico u wilt dragen, hoe groter het gedeelte obligaties. Hoe meer risico, hoe meer aandelen.


BNP Paribas B Pension Sustainable Stability

BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced

BNP Paribas B Pension Sustainable Growth

Doelstellingen Integraal overgenomen uit het essentiële-informatiedocument (KID). Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

De doelstelling bestaat erin de waarde van het vermogen zoveel mogelijk te doen stijgen door de risico's en dus de beleggingen te spreiden in aandelen, obligaties, deelbewijzen van beleggingsfondsen, geldmarktinstrumenten en contanten, en dit zonder geografische of sectorale beperking. Het deel dat in aandelen is belegd, zal altijd kleiner zijn dan het deel dat in andere activaklassen is belegd. Voor de aandelen wordt er rekening gehouden met het economisch belang, de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en de specifieke vooruitzichten en toestand van de individuele waarden. Wat de obligaties betreft, kijken we naar de renteverwachtingen die leiden tot een vermindering of verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Het grootste deel van de obligaties heeft minstens een rating van goede kwaliteit (investment grade).
Bij de samenstelling van dit fonds moet altijd rekening worden gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen, zodat u van de fiscale voordelen kunt genieten.
Dit fonds bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken, met de nadruk op maatschappelijke, milieu- en bestuurskwesties, door middel van de toepassing van uitsluitingen en ESG-integratie.
Dit fonds sluit de volgende beleggingen uit: Zeer schadelijke activiteiten (bijvoorbeeld tabak, steenkool) zijn uitgesloten, uitsluiting van bedrijven in gevoelige sectoren (bijvoorbeeld kernenergie, asbest), uitsluiting van bedrijven die het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven. Binnen het beleggingsproces wordt een ESG-integratie gerealiseerd. De beste ESG-scores krijgen voorrang om een betere ESG-score te verkrijgen dan het beleggingsuniversum (overweging van de beste scores en onderweging van de minst goede), maar zonder de beste absolute scores te selecteren. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.
Het fonds wordt actief beheerd en kan dus beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, die is samengesteld uit 52,5% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI + 19,5% MSCI EMU (EUR) NR + 4,5% MSCI World ex-EMU (USD) NR+ 6% MSCI Europe Small Caps (USD) NR + 17,5% Bloomberg Euro Aggregate Corporate 500MM EEA Countries (EUR) RI. Deze index wordt gebruikt voor vergelijking van de prestatie. Deze is niet afgestemd op milieu- en sociale kenmerken.
Het fonds kan eveneens tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICBE’s of ICB's. Deze moeten in het bezit zijn van het Febelfin duurzaamheidslabel voor duurzame financiële producten, of zich ertoe verbinden om dit label te behalen binnen een termijn van zes maanden na de aankoopdatum. Indien een onderliggend fonds zes maanden na de aankoopdatum het label niet heeft behaald of het label verliest, moet dit fonds zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 dagen worden verkocht. Raadpleeg voor meer informatie over dit label de website https://www.towardssustainability.be/nl
Na afdekking mag de blootstelling van het fonds aan andere valuta’s dan de euro maximaal 20% bedragen. Het fonds bevordert ecologische of maatschappelijke kenmerken en belegt ten minste 40% in duurzame beleggingen in de zin van de SFDR. De interne methodologie omvat verschillende criteria in haar definitie van duurzame beleggingen. In de praktijk moet een bedrijf aan minstens een van de criteria voldoen om te worden beschouwd als een bedrijf dat bijdraagt aan een ecologische of maatschappelijke doelstelling. Raadpleeg de precontractuele informatie over de producten conform de Gedelegeerde verordening (EU) 2022/1288 in de bijlagen van het prospectus voor meer informatie.
De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.
U kunt dagelijks (op een volledige bankwerkdag in België) de terugbetaling van uw deelbewijzen aanvragen, zoals beschreven in het prospectus.
De doelstelling bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen door de risico's en dus de beleggingen te spreiden in aandelen, obligaties, deelbewijzen van beleggingsfondsen, geldmarktinstrumenten en contanten, en dit zonder geografische of sectorale beperking. De portefeuille bestaat idealiter voor 50% uit aandelen en 50% uit obligaties. Voor de aandelen wordt er rekening gehouden met het economisch belang, de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en de specifieke vooruitzichten en toestand van de individuele waarden. Wat de obligaties betreft, kijken we naar de renteverwachtingen die leiden tot een vermindering of verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Het grootste deel van de obligaties heeft minstens een rating van goede kwaliteit (investment grade).
Bij de samenstelling van dit fonds moet altijd rekening worden gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen, zodat u van de fiscale voordelen kunt genieten.
Dit fonds bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken, met de nadruk op maatschappelijke, milieu- en bestuurskwesties, door middel van de toepassing van uitsluitingen en ESG-integratie.
Dit fonds sluit de volgende beleggingen uit: Zeer schadelijke activiteiten (bijvoorbeeld tabak, steenkool) zijn uitgesloten, uitsluiting van bedrijven in gevoelige sectoren (bijvoorbeeld kernenergie, asbest), uitsluiting van bedrijven die het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven. Binnen het beleggingsproces wordt een ESG-integratie gerealiseerd. De beste ESG-scores krijgen voorrang om een betere ESG-score te verkrijgen dan het beleggingsuniversum (overweging van de beste scores en onderweging van de minst goede), maar zonder de beste absolute scores te selecteren. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.
Het fonds wordt actief beheerd en kan dus beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, die is samengesteld uit 10% MSCI Europe Small Caps (USD) NR + 7,5% MSCI World ex-EMU (USD) NR + 32,5% MSCI EMU (EUR) NR + 12,5% Bloomberg Euro Aggregate Corporate 500MM EEA Countries (EUR) RI + 37,5% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI. Deze index wordt gebruikt voor vergelijking van de prestatie. Deze is niet afgestemd op milieu- en sociale kenmerken.
Het fonds kan eveneens tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICBE’s of ICB's. Deze moeten in het bezit zijn van het Febelfin duurzaamheidslabel voor duurzame financiële producten, of zich ertoe verbinden om dit label te behalen binnen een termijn van zes maanden na de aankoopdatum. Indien een onderliggend fonds zes maanden na de aankoopdatum het label niet heeft behaald of het label verliest, moet dit fonds zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 dagen worden verkocht. Raadpleeg voor meer informatie over dit label de website https://www.towardssustainability.be/nl
Na afdekking mag de blootstelling van het fonds aan andere valuta’s dan de euro maximaal 20% bedragen. Het fonds bevordert ecologische of maatschappelijke kenmerken en belegt ten minste 40% in duurzame beleggingen in de zin van de SFDR. De interne methodologie omvat verschillende criteria in haar definitie van duurzame beleggingen. In de praktijk moet een bedrijf aan minstens een van de criteria voldoen om te worden beschouwd als een bedrijf dat bijdraagt aan een ecologische of maatschappelijke doelstelling. Raadpleeg de precontractuele informatie over de producten conform de Gedelegeerde verordening (EU) 2022/1288 in de bijlagen van het prospectus voor meer informatie.
De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.
U kunt dagelijks (op een volledige bankwerkdag in België) de terugbetaling van uw deelbewijzen aanvragen, zoals beschreven in het prospectus.
De doelstelling bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen door de risico's en dus de beleggingen te spreiden in aandelen, obligaties, deelbewijzen van beleggingsfondsen, geldmarktinstrumenten en contanten, en dit zonder geografische of sectorale beperking. Het deel dat in aandelen is belegd zal altijd groter zijn dan het deel dat in andere activaklassen is belegd. Voor de aandelen wordt er rekening gehouden met het economisch belang, de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en de specifieke vooruitzichten en toestand van de individuele waarden. Wat de obligaties betreft, kijken we naar de renteverwachtingen die leiden tot een vermindering of verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Het grootste deel van de obligaties heeft minstens een rating van goede kwaliteit (investment grade).
Bij de samenstelling van dit fonds moet altijd rekening worden gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen, zodat u van de fiscale voordelen kunt genieten.
Dit fonds bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken, met de nadruk op maatschappelijke, milieu- en bestuurskwesties, door middel van de toepassing van uitsluitingen en ESG-integratie.
Dit fonds sluit de volgende beleggingen uit: Zeer schadelijke activiteiten (bijvoorbeeld tabak, steenkool) zijn uitgesloten, uitsluiting van bedrijven in gevoelige sectoren (bijvoorbeeld kernenergie, asbest), uitsluiting van bedrijven die het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven. Binnen het beleggingsproces wordt een ESG-integratie gerealiseerd. De beste ESG-scores krijgen voorrang om een betere ESG-score te verkrijgen dan het beleggingsuniversum (overweging van de beste scores en onderweging van de minst goede), maar zonder de beste absolute scores te selecteren. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.
Het fonds wordt actief beheerd en kan dus beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, die is samengesteld uit 45,5% MSCI EMU (NR) + 14% MSCI Europe Small Cap (NR) + 10,5% MSCI World ex-EMU (NR) + 22,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 500MM (RI) + 7,5% Bloomberg Euro-Aggregate Corporate 500MM EEA (RI) (EUR). Deze index wordt gebruikt voor vergelijking van de prestatie. Deze is niet afgestemd op milieu- en sociale kenmerken.
Het fonds kan eveneens tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICBE’s of ICB's. Deze moeten in het bezit zijn van het Febelfin duurzaamheidslabel voor duurzame financiële producten, of zich ertoe verbinden om dit label te behalen binnen een termijn van zes maanden na de aankoopdatum. Indien een onderliggend fonds zes maanden na de aankoopdatum het label niet heeft behaald of het label verliest, moet dit fonds zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 dagen worden verkocht. Raadpleeg voor meer informatie over dit label de website https://www.towardssustainability.be/nl.
Na afdekking mag de blootstelling van het fonds aan andere valuta’s dan de euro maximaal 20% bedragen. Het fonds bevordert ecologische of maatschappelijke kenmerken en belegt ten minste 40% in duurzame beleggingen in de zin van de SFDR. De interne methodologie omvat verschillende criteria in haar definitie van duurzame beleggingen. In de praktijk moet een bedrijf aan minstens een van de criteria voldoen om te worden beschouwd als een bedrijf dat bijdraagt aan een ecologische of maatschappelijke doelstelling. Raadpleeg de precontractuele informatie over de producten conform de Gedelegeerde verordening (EU) 2022/1288 in de bijlagen van het prospectus voor meer informatie.
De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.
U kunt dagelijks (op een volledige bankwerkdag in België) de terugbetaling van uw deelbewijzen aanvragen, zoals beschreven in het prospectus.
Overstappen van het ene naar het andere fonds Gratis. Enkel een volledige overdracht is fiscaal neutraal.
Beurstaksen Geen
Fondsbeheerder BNP Paribas Asset Management France, Belgium Branch
Financiële dienst BNP Paribas Fortis nv
Rechtsvorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht van het type pensioenspaarfonds
ISIN  BE0946410785  BE0026480963  BE0946411791

U kunt de recentste netto inventariswaarden raadplegen via de website van BEAMA.

De prospectus, essentiële-informatiedocumenten, periodieke verslagen en samenvatting van de rechten van de beleggers zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans onderaan deze pagina.

DE FISCALITEIT ROND PENSIOENSPAREN

De fiscale regeling is van toepassing op een niet-professionele belegger die ook fysiek persoon en inwoner van België is.

U kunt pensioensparen vanaf 18 jaar.

De pensioenspaarovereenkomst is van onbepaalde duur, met een minimumlooptijd van 10 jaar. U hoeft hiervoor niet elk jaar te storten.

U kunt storten tot het jaar van uw 64ste verjaardag.

Voor 2024 bedraagt het jaarlijkse maximumbedrag 1020 euro (met 30% belastingvermindering of maximum 306 euro) of 1310 euro (met 25% belastingvermindering of maximum 327,5 euro). U kiest zelf welk bedrag u wenst te sparen. Gaat u voor het hoogste bedrag, dan moet u die keuze elk jaar opnieuw schriftelijk bevestigen.

Belangrijk! Om voordeel te halen uit het hogere fiscale maximum van 1310 euro met een belastingvermindering van 25% is het belangrijk om minstens 1224 euro te storten op uw pensioenspaarrekening (bedragen geldig in 2024).

Automatische stortingen kunnen uw jaarlijkse belastingvoordeel optimaliseren.

Op uw 60 jaar zal een taks van 8% op de theoretische afkoopwaarde van de fiscaal gunstige stortingen geïnd worden: in 2015 tot 2019 werd deze taks vervroegd geïnd ten belope van 1% op het bedrag van het spaartegoed op 31/12/2014 op de pensioenspaarrekening.

Tussen 60 en 64 jaar kunt u blijven storten met fiscaal voordeel, zonder dat u hiervoor later nog een taks betaalt.

U kunt in meerdere fondsen storten. U doet dit best niet in hetzelfde jaar, want u kunt wettelijk maar binnen één fonds fiscaal voordeel krijgen per jaar.

Als u daarentegen uw geld vóór uw 60ste verjaardag recupereert, dan wordt dit bedrag zwaarder belast (meestal 33%). En als u het na uw 55ste maar vóór de 10de verjaardag van uw contract opneemt, dan moet u de onrechtstreekse taks op het langetermijnsparen betalen (33%). Liefst twee keer nadenken dus vooraleer zo'n beslissing te nemen ...

Meer informatie over de fiscaliteit vindt u in het prospectus.

WAT U NOG MOET WETEN OVER DEZE FONDSEN?

Looptijd: onbepaalde duur

Stortingen mogelijk bij AXA Bank vanaf 25 euro.

Keuze uit één jaarlijkse storting of een spreiding over verschillende stortingen.

Instapkosten: 3%

Lopende kosten: kosten die in de loop van één jaar aan de fondsen worden onttrokken: 1,25% op 31/12/2022, waarvan 1% jaarlijkse beheerskosten. Transactiekosten: 0,14% (BNP Paribas B Pension Sustainable Stability), 0,12% (BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced) en 0,10% (BNP Paribas B Pension Sustainable Growth) op 31/12/2022.

Geen beurstaks of overstap- en uitstapkosten.

Geen bewaarloon op de pensioenspaarrekening.

RISICO'S

Door te beleggen in een pensioenspaarfonds geniet u fiscale voordelen maar deze belegging houdt ook bepaalde risico’s in.

Risico-indicator voor de 3 fondsen:

BNP Paribas B Pension Sustainable Stability:     SRRI 3

BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced:   SRRI 3

BNP Paribas B Pension Sustainable Growth:      SRRI 4

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het fonds 10 jaar bewaart.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere fondsen. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben het fonds BNP Paribas B Pension Sustainable Stability en BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced ingedeeld in klasse 3 uit 7, dat is een middelgroot-lage risicoklasse. De belegging in verschillende activaklassen met gewoonlijk een zeer klein aantal risicoactiva en een groot deel activa met minder risico rechtvaardigt de risicocategorie.

We hebben het fonds BNP Paribas B Pension Sustainable Growth ingedeeld in klasse 4 uit 7, dat is een middelgrote risicoklasse. De belegging in verschillende activaklassen met doorgaans een groot aantal risicoactiva en een kleiner aantal activa met minder risico rechtvaardigt de risicocategorie.

Wees u bewust van het wisselkoersrisico: indien de valuta van uw rekening verschilt met die van het fonds, bent u vatbaar voor een verlies ten gevolge van de omwisseling van de valuta van het fonds naar de valuta van uw rekening. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Alle risico’s die materieel relevant zijn voor het fonds, maar niet opgenomen zijn in de synthetische risico-indicator:

Kredietrisico: risico van verlaging van de rating van een uitgevende instelling of dat deze in gebreke blijft, wat kan leiden tot een daling van de waarde van de bijbehorende financiële instrumenten.

Liquiditeitsrisico: dit risico ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en op het gewenste ogenblik door een gebrek aan kopers.

Inflatierisico: is te wijten aan het feit dat de opbrengsten van kortetermijnbeleggingen geen gelijke tred houden met de inflatie, waardoor de koopkracht van de beleggers afneemt.

Geen waarborg of bescherming van het kapitaal. U vindt in het prospectus en het essentiële-informatiedocument van het fonds waarin u wenst te beleggen een gedetailleerde beschrijving van de risico's dat het inhoudt. Neem er zeker kennis van voor u beslist te beleggen.

De informatie op deze pagina vormt geen beleggingsadvies.

KLACHTENBEHANDELING EN BEMIDDELING
Interne klachtendienst

Customer Relations AXA Bank
B51/494
Grotesteenweg 214
2600 Berchem

Bemiddeling

Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II
Koning Albert II laan 8
1000 Brussel
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

Let wel, de ombudsman bij financiële geschillen komt pas tussen nadat de klacht eerst behandeld is door de interne klachtenbehandelingsdienst.

DOCUMENTATIE

BNP Paribas B Pension Sustainable Stability

BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced

BNP Paribas B Pension Sustainable Growth

Raadpleeg de prospectus, essentiële-informatiedocument, periodieke verslagen en netto-inventariswaarden ProspectusPDF
HalfjaarverslagPDF
JaarverslagPDF
Essentiële-informatiedocumentPDF
Documenten in het Frans
ProspectusPDF
HalfjaarverslagPDF
JaarverslagPDF
Essentiële-informatiedocumentPDF
Documenten in het Frans
ProspectusPDF
HalfjaarverslagPDF
JaarverslagPDF
Essentiële-informatiedocumentPDF
Documenten in het Frans
Samenvatting rechten van de beleggersPDF (in het FransPDF)
AUTOMATISCH PENSIOENSPAREN IS HEEL GEMAKKELIJK

Maak het uzelf gemakkelijk. Uw AXA Bankagent kan uw pensioensparen afstemmen op het fiscale maximum. Als u kiest voor de maandelijkse storting, dan kunt u de inspanningen beter spreiden. Let wel: als u kiest voor het maximum van 1310 euro dan moet u die keuze jaarlijks bevestigen.

U WILT UW PENSIOENSPAARREKENINGOVERBRENGEN NAAR AXA BANK?
Elke titularis van een gemeenschappelijk pensioenspaarfondsrekening kan vragen om zijn/haar spaargeld naar een andere financiële instelling en/of een ander pensioenspaarfonds te laten overdragen. Dit kan zonder fiscaal gevolg als het overdragen in kwestie op het totale spaarbedrag betrekking heeft. Indien u overweegt uw pensioensparen over te dragen, praat hierover met uw AXA Bankagent, want overstappen naar AXA Bank is heel eenvoudig. Al moet u wel rekening houden met de stortingen die u dit jaar al gedaan hebt. Bij AXA Bank zijn er geen kosten om uw sparen naar uw nieuw pensioenspaarrekening AXA Bank over te dragen. Vele banken rekenen daarentegen wel overstapkosten aan. Meestal gaat het om bedragen tussen 30 en 60 euro. Ga ook even na bij uw huidige bank of u uitstapkosten moet betalen.

Er zijn 3 mogelijke situaties:
Situatie 1: u hebt dit jaar nog niets gestort
In dit geval kunt u heel eenvoudig uw pensioenspaarrekening integraal overbrengen naar AXA Bank. Ga langs bij een AXA Bankagent voor meer informatie.

Situatie 2: u hebt al gestort, maar nog niet het maximumbedrag
U kunt uw pensioenspaarrekening al overbrengen, maar we raden u toch aan om te wachten tot volgend jaar. U kunt namelijk het bedrag van uw pensioensparen maar via één bank in uw belastingen inbrengen. De beste optie is om eerst het maximumbedrag te storten op de pensioenspaarrekening bij uw huidige bank en het daarna pas over te brengen naar AXA Bank. Ga langs bij een AXA Bankagent voor meer informatie. Zo ondervindt u geen enkele fiscale gevolgen voor uw overdracht.

Situatie 3: u hebt het maximum bedrag al gestort
In deze situatie kunt u onmiddellijk uw pensioenspaarrekening overbrengen naar AXA Bank. Let wel dat u dit jaar geen stortingen meer kunt doen waarop u een fiscaal voordeel krijgt. Dit is voor u het enige gevolg inzake fiscaliteit.
AANVULLENDE DIENSTEN
De uitvalsbasis van uw activiteiten bij AXA Bank
zichtrekening
Pensioensparen kan volledig automatisch
automatisch pensioensparen
Beleggen op lange termijn ter aanvulling
fondsen zonder eindvervaldag
Uw bankproducten centraliseren bij één bank helpt u om gemakkelijk het overzicht te behouden. Daarnaast geeft het ons ook een duidelijker beeld van uw situatie, waardoor we u nog beter kunnen adviseren. Daarom commercialiseren we de producten hierboven.