Meer details

Ontdek in het overzicht hieronder de verschillende pensioenspaarfondsen die we promoten wetende dat er bij pensioensparen een onderscheid bestaat tussen aandelen en obligaties. Hoe minder risico u wilt dragen, hoe groter het gedeelte obligaties. Hoe meer risico, hoe meer aandelen.


BNP Paribas B Pension Sustainable Stability

BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced

BNP Paribas B Pension Sustainable Growth

Doelstelling en beleggingsbeleid Integraal overgenomen uit de Essentiële Beleggersinformatie (KIID). Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

De doelstelling bestaat erin de waarde van het vermogen zoveel mogelijk te doen stijgen door de risico's en dus de beleggingen te spreiden in aandelen, obligaties, deelbewijzen van beleggingsfondsen, geldmarktinstrumenten en contanten, en dit zonder geografische of sectorale beperking. Het deel dat in aandelen is belegd, zal altijd kleiner zijn dan het deel dat in andere activaklassen is belegd. Voor de aandelen wordt er rekening gehouden met het economisch belang, de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en de specifieke vooruitzichten en toestand van de individuele waarden. Wat de obligaties betreft, kijken we naar de renteverwachtingen die leiden tot een vermindering of verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Het grootste deel van de obligaties heeft minstens een rating van goede kwaliteit (investment grade).
Bij de samenstelling van dit fonds moet altijd rekening worden gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen, zodat u van de fiscale voordelen kunt genieten.
Dit fonds bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken, met de nadruk op maatschappelijke, milieu- en bestuurskwesties, door middel van de toepassing van uitsluitingen en ESG-integratie.
Dit fonds sluit de volgende beleggingen uit: Beleggingen in zeer schadelijke activiteiten (bijvoorbeeld tabak, steenkool...) zijn uitgesloten; uitsluiting van bepaalde bedrijven in gevoelige sectoren (bijvoorbeeld kernenergie, asbest...); uitsluiting van bedrijven die het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven. ESG-integratie wordt uitgevoerd in het beleggingsproces. De voorkeur wordt gegeven aan de beste ESG-scores, om zo een betere ESG-score te hebben dan het beleggingsuniversum (overweging van de beste scores en onderweging van de slechtste), maar zonder de absolute topscores te selecteren. Voor meer informatie kunt u het prospectus raadplegen.
Het fonds wordt actief beheerd en kan dus beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, die is samengesteld uit 52,5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 1-10 Years (EUR) RI + 19,5% MSCI EMU (EUR) NR + 4,5% MSCI World ex-EMU (USD) NR+ 6% MSCI Europe Small Caps (USD) NR + 17,5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 500MM EEA Countries (EUR) RI. Deze index wordt gebruikt voor vergelijking van de prestatie. Het is niet aangepast aan milieu- en maatschappelijke kenmerken.
Het fonds kan eveneens tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICBE’s of ICB's. Ze moeten in het bezit zijn van het Febelfin duurzaamheidslabel voor duurzame financiële producten, of zich ertoe verbinden om dit label te behalen binnen een termijn van zes maanden na de aankoopdatum. Indien een onderliggend fonds het label zes maanden na de aankoopdatum niet heeft behaald of het label verliest, zal dit fonds zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 dagen moeten worden verkocht. Raadpleeg voor meer informatie over dit label de website https://www.towardssustainability.be/nl
Na afdekking mag de blootstelling van het fonds aan andere valuta’s dan de euro maximaal 20% bedragen.
De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.
U kunt dagelijks (op een volledige bankwerkdag in België) de terugbetaling van uw deelbewijzen aanvragen, zoals beschreven in het prospectus.
De doelstelling bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen door de risico's en dus de beleggingen te spreiden in aandelen, obligaties, deelbewijzen van beleggingsfondsen, geldmarktinstrumenten en contanten, en dit zonder geografische of sectorale beperking. De portefeuille bestaat idealiter voor 50% uit aandelen en 50% uit obligaties. Voor de aandelen wordt er rekening gehouden met het economisch belang, de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en de specifieke vooruitzichten en toestand van de individuele waarden. Wat de obligaties betreft, kijken we naar de renteverwachtingen die leiden tot een vermindering of verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Het grootste deel van de obligaties heeft minstens een rating van goede kwaliteit (investment grade).
De samenstelling van het vermogen van het fonds zal voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot pensioenspaarfondsen, zodat deelnemers kunnen genieten van de fiscale voordelen waarin het fonds voorziet.
Dit fonds bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken, met de nadruk op maatschappelijke, milieu- en bestuurskwesties, door middel van de toepassing van uitsluitingen en ESG-integratie.
Dit fonds sluit de volgende beleggingen uit: Zeer schadelijke activiteiten (bijvoorbeeld tabak, steenkool) zijn uitgesloten, uitsluiting van bedrijven in gevoelige sectoren (bijvoorbeeld kernenergie, asbest), uitsluiting van bedrijven die het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven. Binnen het beleggingsproces wordt een ESG-integratie gerealiseerd. De beste ESG-scores krijgen voorrang om een betere ESG-score te verkrijgen dan het beleggingsuniversum (overweging van de beste scores en onderweging van de minst goede), maar zonder de beste absolute scores te selecteren. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.
Het fonds wordt actief beheerd en kan dus beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, die is samengesteld uit 10% MSCI Europe Small Caps (USD) NR + 7,5% MSCI World ex-EMU (USD) NR + 32,5% MSCI EMU (EUR) NR + 12,5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 500MM EEA Countries (EUR) RI + 37,5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 1-10 Years (EUR) RI. Deze index wordt gebruikt voor vergelijking van de prestatie. Deze is niet afgestemd op milieu- en sociale kenmerken.
Het fonds kan eveneens tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICBE’s of ICB's. Deze moeten in het bezit zijn van het Febelfin duurzaamheidslabel voor duurzame financiële producten, of zich ertoe verbinden om dit label te behalen binnen een termijn van zes maanden na de aankoopdatum. Indien een onderliggend fonds zes maanden na de aankoopdatum het label niet heeft behaald of het label verliest, moet dit fonds zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 dagen worden verkocht. Raadpleeg voor meer informatie over dit label de website https://www.towardssustainability.be/nl.
Na afdekking mag de blootstelling van het fonds aan andere valuta’s dan de euro maximaal 20% bedragen. Het fonds bevordert ecologische of maatschappelijke kenmerken en belegt ten minste 40% in duurzame beleggingen in de zin van de SFDR. De interne methodologie omvat verschillende criteria in haar definitie van duurzame beleggingen. In de praktijk moet een bedrijf aan verschillende criteria voldoen om te worden beschouwd als een bedrijf dat bijdraagt aan een ecologische of maatschappelijke doelstelling. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over dit onderwerp.
De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.
U kunt dagelijks (op een volledige bankwerkdag in België) de terugbetaling van uw deelbewijzen aanvragen, zoals beschreven in het prospectus.
De doelstelling bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen door de risico's en dus de beleggingen te spreiden in aandelen, obligaties, deelbewijzen van beleggingsfondsen, geldmarktinstrumenten en contanten, en dit zonder geografische of sectorale beperking. Het deel dat in aandelen is belegd zal altijd groter zijn dan het deel dat in andere activaklassen is belegd. Voor de aandelen wordt er rekening gehouden met het economisch belang, de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en de specifieke vooruitzichten en toestand van de individuele waarden. Wat de obligaties betreft, kijken we naar de renteverwachtingen die leiden tot een vermindering of verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Het grootste deel van de obligaties heeft minstens een rating van goede kwaliteit (investment grade).
Bij de samenstelling van dit fonds moet altijd rekening worden gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen, zodat u van de fiscale voordelen kunt genieten.
Dit fonds bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken, met de nadruk op maatschappelijke, milieu- en bestuurskwesties, door middel van de toepassing van uitsluitingen en ESG-integratie.
Dit fonds sluit de volgende beleggingen uit: Zeer schadelijke activiteiten (bijvoorbeeld tabak, steenkool) zijn uitgesloten, uitsluiting van bedrijven in gevoelige sectoren (bijvoorbeeld kernenergie, asbest), uitsluiting van bedrijven die het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven. Binnen het beleggingsproces wordt een ESG-integratie gerealiseerd. De beste ESG-scores krijgen voorrang om een betere ESG-score te verkrijgen dan het beleggingsuniversum (overweging van de beste scores en onderweging van de minst goede), maar zonder de beste absolute scores te selecteren. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.
Het fonds wordt actief beheerd en kan dus beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, die is samengesteld uit 45,5% MSCI EMU (NR) + 14% MSCI Europe Small Cap (NR) + 10,5% MSCI World ex-EMU (NR) + 22,5% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 500MM 1-10Y (RI) + 7,5% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate 500MM EEA (RI) -- (EUR). Deze index wordt gebruikt voor vergelijking van de prestatie. Deze is niet afgestemd op milieu- en sociale kenmerken.
Het fonds kan eveneens tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICBE’s of ICB's. Deze moeten in het bezit zijn van het Febelfin duurzaamheidslabel voor duurzame financiële producten, of zich ertoe verbinden om dit label te behalen binnen een termijn van zes maanden na de aankoopdatum. Indien een onderliggend fonds zes maanden na de aankoopdatum het label niet heeft behaald of het label verliest, moet dit fonds zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 dagen worden verkocht. Raadpleeg voor meer informatie over dit label de website https://www.towardssustainability.be/nl.
Na afdekking mag de blootstelling van het fonds aan andere valuta’s dan de euro maximaal 20% bedragen. Het fonds bevordert ecologische of maatschappelijke kenmerken en belegt ten minste 40% in duurzame beleggingen in de zin van de SFDR. De interne methodologie omvat verschillende criteria in haar definitie van duurzame beleggingen. In de praktijk moet een bedrijf aan verschillende criteria voldoen om te worden beschouwd als een bedrijf dat bijdraagt aan een ecologische of maatschappelijke doelstelling. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over dit onderwerp.
De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.
U kunt dagelijks (op een volledige bankwerkdag in België) de terugbetaling van uw deelbewijzen aanvragen, zoals beschreven in het prospectus.
Overstappen van het ene naar het andere fonds Gratis. Enkel een volledige overdracht is fiscaal neutraal.
Beurstaksen Geen
Fondsbeheerder BNP Paribas Asset Management Belgium nv
Financiële dienst BNP Paribas Fortis nv
Rechtsvorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht van het type pensioenspaarfonds
ISIN  BE0946410785  BE0026480963  BE0946411791

Neem kennis van de KIIDs en de prospectus voor u beslist te beleggen.

U kunt de recentste NIW raadplegen via de website van BEAMA.

De prospectus, KIID en periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij de Financiële dienst.

DE FISCALITEIT ROND PENSIOENSPAREN

U kunt pensioensparen vanaf 18 jaar.

De pensioenspaarovereenkomst is van onbepaalde duur, met een minimumlooptijd van 10 jaar. U hoeft hiervoor niet elk jaar te storten.

U kunt storten tot het jaar van uw 64ste verjaardag.

Voor 2023 bedraagt het jaarlijkse maximumbedrag 990 euro (met 30% belastingvermindering of maximum 297 euro) of 1270 euro (met 25% belastingvermindering of maximum 317,50 euro). U kiest zelf welk bedrag u wenst te sparen. Gaat u voor het hoogste bedrag, dan moet u die keuze elk jaar opnieuw schriftelijk bevestigen.

Belangrijk! Om voordeel te halen uit het hogere fiscale maximum van 1270 euro met een belastingvermindering van 25% is het belangrijk om minstens 1188 euro te storten op uw pensioenspaarrekening (bedragen geldig in 2023).

Automatische stortingen kunnen uw jaarlijkse belastingvoordeel optimaliseren.

Op uw 60 jaar zal een taks van 8% op de theoretische afkoopwaarde van de fiscaal gunstige stortingen geïnd worden: in 2015 tot 2019 wordt deze taks vervroegd geïnd ten belope van 1% op het bedrag van het spaartegoed op 31/12/2014 op de pensioenspaarrekening.

Tussen 60 en 64 jaar kunt u blijven storten met fiscaal voordeel, zonder dat u hiervoor later nog een taks betaalt.

U kunt in meerdere fondsen storten. U doet dit best niet in hetzelfde jaar, want u kunt wettelijk maar binnen één fonds fiscaal voordeel krijgen per jaar.

Als u daarentegen uw geld vóór uw 60ste verjaardag recupereert, dan wordt dit bedrag zwaarder belast (meestal 33%). En als u het na uw 55ste maar vóór de 10de verjaardag van uw contract opneemt, dan moet u de onrechtstreekse taks op het langetermijnsparen betalen (33%). Liefst twee keer nadenken dus vooraleer zo'n beslissing te nemen ...

Meer informatie over de fiscaliteit vindt u in het prospectus.

WAT U NOG MOET WETEN OVER DEZE FONDSEN?

Looptijd: onbepaalde duur

Stortingen mogelijk bij AXA Bank vanaf 25 euro.

Keuze uit één jaarlijkse storting of een spreiding over verschillende stortingen.

3% instapkost op stortingen.

Lopende kosten: 1,24%

Beheerskosten: 1% per jaar (aandelenklasse 'Classic').

Geen beurstaks of overstap- en uitstapkosten.

Geen bewaarloon op de pensioenspaarrekening.

RISICO'S

Door te beleggen in een pensioenspaarplan geniet u fiscale voordelen maar deze belegging houdt ook bepaalde risico’s in. Hieronder vindt u de belangrijkste:

Kredietrisico: risico van verlaging van de rating van een emittent of dat deze zijn verplichtingen niet nakomt (wanbetaling), wat kan leiden tot een daling van de waarde van de obligaties waarin het fonds is belegd.

Liquiditeitsrisico: ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en binnen een redelijke termijn door een gebrek aan kopers.

Wisselkoersrisico: vloeit voort uit de aanwezigheid van activa in andere valuta's dan de referentievaluta.

Inflatierisico: vloeit voort uit het feit dat de rendementen van de kortlopende beleggingen niet tegen hetzelfde tempo evolueren als de inflatie, wat een verlaging van de koopkracht van de beleggers met zich meebrengt.

Hier is het risico- en opbrengstprofiel (SRRI) eigen aan elk van de 3 fondsen hierboven:

BNP Paribas B Pension Sustainable Stability:     SRRI 3

BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced:   SRRI 4

BNP Paribas B Pension Sustainable Growth:      SRRI 4

Geen waarborg of bescherming van het kapitaal. U vindt in het prospectus en het KIID van het fonds in hetwelke u wenst te beleggen een gedetailleerde beschrijving van de risico's dat het inhoudt. Neem er zeker kennis van voor u beslist te beleggen.

De informatie op deze pagina vormt geen beleggingsadvies.

KLACHTENBEHANDELING EN BEMIDDELING
Interne klachtendienst

Customer Relations AXA Bank
B51/494
Grotesteenweg 214
2600 Berchem

Bemiddeling

Ombudsman in financiële geschillen
North Gate II
Koning Albert II laan 8
1000 Brussel
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

Let wel, de ombudsman bij financiële geschillen komt pas tussen nadat de klacht eerst behandeld is door de interne klachtenbehandelingsdienst.


BNP Paribas B Pension Sustainable Stability

BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced

BNP Paribas B Pension Sustainable Growth

Raadpleeg de prospectus, KIID, periodieke verslagen en netto-inventariswaarden ProspectusPDF
HalfjaarverslagPDF
JaarverslagPDF
KIIDPDF
ProspectusPDF
HalfjaarverslagPDF
JaarverslagPDF
KIIDPDF
ProspectusPDF
HalfjaarverslagPDF
JaarverslagPDF
KIIDPDF
AUTOMATISCH PENSIOENSPAREN IS HEEL GEMAKKELIJK

Maak het uzelf gemakkelijk. Uw AXA Bankagent kan uw pensioensparen afstemmen op het fiscale maximum. Als u kiest voor de maandelijkse storting, dan kunt u de inspanningen beter spreiden. Let wel: als u kiest voor het maximum van 1270 euro dan moet die keuze jaarlijks bevestigd worden.

U WILT UW PENSIOENSPAARREKENINGOVERBRENGEN NAAR AXA BANK?
Elke titularis van een gemeenschappelijk pensioenspaarfondsrekening kan vragen om zijn/haar spaargeld naar een andere financiële instelling en/of een ander pensioenspaarfonds te laten overdragen. Dit kan zonder fiscaal gevolg als het overdragen in kwestie op het totale spaarbedrag betrekking heeft. Indien u overweegt uw pensioensparen over te dragen, praat hierover met uw AXA Bankagent, want overstappen naar AXA Bank is heel eenvoudig. Al moet u wel rekening houden met de stortingen die u dit jaar al gedaan hebt. Bij AXA Bank zijn er geen kosten om uw sparen naar uw nieuw pensioenspaarrekening AXA Bank over te dragen. Vele banken rekenen daarentegen wel overstapkosten aan. Meestal gaat het om bedragen tussen 30 en 60 euro. Ga ook even na bij uw huidige bank of u uitstapkosten moet betalen.

Er zijn 3 mogelijke situaties:
Situatie 1: u hebt dit jaar nog niets gestort
In dit geval kunt u heel eenvoudig uw pensioenspaarrekening integraal overbrengen naar AXA Bank. Ga langs bij een AXA Bankagent voor meer informatie.

Situatie 2: u hebt al gestort, maar nog niet het maximumbedrag
U kunt uw pensioenspaarrekening al overbrengen, maar we raden u toch aan om te wachten tot volgend jaar. U kunt namelijk het bedrag van uw pensioensparen maar via één bank in uw belastingen inbrengen. De beste optie is om eerst het maximumbedrag te storten op de pensioenspaarrekening bij uw huidige bank en het daarna pas over te brengen naar AXA Bank. Ga langs bij een AXA Bankagent voor meer informatie. Zo ondervindt u geen enkele fiscale gevolgen voor uw overdracht.

Situatie 3: u hebt het maximum bedrag al gestort
In deze situatie kunt u onmiddellijk uw pensioenspaarrekening overbrengen naar AXA Bank. Let wel dat u dit jaar geen stortingen meer kunt doen waarop u een fiscaal voordeel krijgt. Dit is voor u het enige gevolg inzake fiscaliteit.
AANVULLENDE DIENSTEN
De uitvalsbasis van uw activiteiten bij AXA Bank
zichtrekening
Pensioensparen kan volledig automatisch
automatisch pensioensparen
Beleggen op lange termijn ter aanvulling
fondsen zonder eindvervaldag
Uw bankproducten centraliseren bij één bank helpt u om gemakkelijk het overzicht te behouden. Daarnaast geeft het ons ook een duidelijker beeld van uw situatie, waardoor we u nog beter kunnen adviseren. Daarom commercialiseren we de producten hierboven.