Wilt u groeien? Investeer in innovatie!

Groeien is uitbreiden Ondernemen – 24 september 2015

Innovatie is een belangrijke pijler voor uw activiteiten en verdere groei. En terecht, want innovatie is dé manier om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en te blijven groeien. Maar vernieuwing vergt tijd, moeite, en vooral een doordachte innovatiestrategie.

Een innovatiestrategie opstellen

innovatiestrategie
Krijg een duidelijk beeld van uw sterke punten

Een goede innovatiestrategie is gebaseerd op de mogelijkheden van uw bedrijf én houdt rekening met de markt en de concurrentie. Door het vastleggen van uw innovatiestrategie helpt u uw bedrijf daar te krijgen waar het over vijf tot tien jaar wil zijn. Daarbij zijn deze twee vragen cruciaal:

 • Hoe vernieuwend wilt uw bedrijf zijn?
 • Hoe wilt uw bedrijf dat bereiken?

Maar hoe begint u nu aan zo’n innovatiestrategie? Door uw bedrijf en de marktomgeving te analyseren, krijgt u een duidelijk beeld van uw sterke punten, maar ook van de zwaktes binnen uw organisatie.

Kennisbeheer

Het vaststellen en meten van de aanwezige kennis binnen uw organisatie geeft u een inzicht waar er eventueel bijgeschaafd moet worden. Maar evengoed laat het uw sterke kanten naar boven komen. Stel uzelf de vraag hoe u de aanwezige kennis het beste kunt ontwikkelen.

 • Waar en hoe kunnen we onze huidige kennis aansturen of delen met de ganse organisatie?
 • Welke kennis maakt ons sterker dan de concurrent?

Innovatienetwerk opbouwen

Het innovatiebeleid van een onderneming moet erop gericht zijn om optimaal gebruik te maken van externe opportuniteiten. Breng daarom in kaart welke expertise in het bedrijf ontbreekt en bouw aan een netwerk dat die leemten kan invullen.

 • Welke connecties kunnen interessant zijn voor mijn bedrijf?
 • Hoe bereik ik die kanalen?

Creativiteitstrainingen en brainstormtechnieken

Creativiteit is een absolute noodzaak om innovatie te realiseren. Organiseert u een creativiteitstraining of brainstormsessie, zorg dan dat de verwachtingen op dezelfde lijn liggen. Wat voor de één een nieuwe invalshoek is, is voor de ander misschien nog niet voldoende revolutionair.

 • Welke creatief idee kan een meerwaarde betekenen?

De markt en uw klanten/gebruikers

Kén de markt die u vertegenwoordigt en wéét wie uw klanten zijn. Zo kunt u meteen inspelen op de steeds veranderende marktomgeving, maar ook ingaan op de noden van uw klanten. Hiervoor zult u de concurrentie moeten analyseren en opvolgen. En daarnaast ook uw klant of gebruiker observeren en bevragen. Met dit inzicht versterkt u uw situatie door gericht in te grijpen waar nodig.

 • Wat doet de concurrent en wat hebben mijn klanten nodig?

Bedrijfscultuur en beleid

Innovatieve ideeën kunnen enkel groeien in een vruchtbare omgeving. Investeer daarom in een organisatieklimaat dat innovatie stimuleert. Voor uzelf en uw werknemers is het belangrijk om innovatie als een tweede natuur te aanschouwen. Vernieuwende ideeën en creatieve oplossingen moeten zeker aangemoedigd worden. Zo creëert u een sfeer van openheid en vertrouwen, waarin nieuwe initiatieven gewaardeerd worden.

 • Geef ik genoeg ruimte om nieuwe ideeën te ontwikkelen?
 • Welke innovatieve projecten kan ik uitvoeren om mijn zaak nog beter te maken?

De 5 D’s van het innovatieproces

Een innovatieproject op touw zetten is niet gemakkelijk. Met deze vijf fases doorloopt u stap voor stap het innovatieproces.

 • Dromen: ideeën genereren
 • Denken: concepten ontwikkelen
 • Durven: cases uitwerken
 • Duiken: converteren naar prototype/pilootproject
 • Doen: lanceren en verankeren van de innovatie

Innovatie financieren

Wilt u niet voor verrassingen komen te staan, dan is het nuttig om voor elk project een financieringsplan op te maken. Wijkt de realiteit tijdens het project af van wat het financieringsplan voorziet, onderzoek dan hoe dat komt en grijp tijdig in.

Misschien komt uw innovatieproject wel in aanmerking voor een subsidie. Ga na of u aan de voorwaarden voldoet.

Hebt u extra financiële steun nodig? Kom dan langs bij uw bankagent of maak een afspraak.

Lees ook:

Welke documenten neem ik mee voor een kredietaanvraag?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De overnameprijs van een onderneming bepalen: de DCF-methode voor u uitgelegd (met voorbeelden)

Bent u van plan om aandelen in een nv of bv te kopen of te verkopen? Dan is het belangrijk om een duidelijk zicht te krijgen op de waarde van het bedrijf. Uiteraard kunt u die waardebepaling toevertrouwen aan een specialist ter zake, maar u kunt het ook zelf al eens proberen. De DCF-methode (voluit discounted cashflow-methode) wordt beschouwd als de meest interessante waarderingsmethode om de waarde van een onderneming te bepalen omwille van de allround benadering. Hoe dat in zijn werk gaat? We leggen het voor u uit in 5 stappen.

Lees verder