Exclusief beleggen met Delegio Privilege

Vermogen Beleggen Pensioen Sparen – 13 juli 2021

Met een eenvoudige, complete en exclusieve oplossing overtuigen we meer en meer spaarders met een groter vermogen vanaf 100.000 euro om de stap te zetten naar beleggen. We leggen u graag uit waarom beleggen in een fonds uit het Delegio Privilege-gamma exclusief is en van welke extra services u geniet.

delegio privelege

Spaargeld brengt weinig op

U hebt het vast ook al opgemerkt: het geld op uw spaarrekening brengt al jaren bijna niets meer op. Meer zelfs, uw spaargeld vermindert in waarde door de combinatie van een lage rente en de inflatie.

Beleggen dan maar? Zolang het niet te moeilijk en te ingewikkeld is. Dus gaat u op zoek naar heldere en begrijpbare oplossingen. Zonder jargon. U denkt dat zo'n oplossing moeilijk te vinden is? Wij niet.

2 op de 5 Delegio klanten zijn klassieke spaarders die voordien nooit hebben belegd.

Met Delegio Privilege Service krijgt u een eenvoudige, complete en exclusieve oplossing voor uw vermogen, vanaf 100.000 euro, met persoonlijke begeleiding door uw AXA Bankagent.

Een exclusieve oplossing

Als het over uw geld gaat, hebt u vooral behoefte aan iemand die steeds beschikbaar is en die u de geknipte oplossing aanreikt voor uw persoonlijke situatie. U belegt namelijk niet zoals uw buurman. Daarom hebt u de keuze tussen verschillende beleggingsstrategieën waarmee u op elk moment in lijn met uw risicoprofiel belegd bent want aan beleggen zijn meer risico's verbonden dan aan sparen. Zo zijn zowel het rendement als uw kapitaal niet gegarandeerd. De strategieën variëren van voorzichtig, vrij neutraal en gedurfd tot zeer risicobereid. Uw bankagent adviseert u deskundig op basis van uw persoonlijke situatie en voorkeuren en staat steeds voor u ter beschikking.

Bij AXA Bank leggen we mensen uit dat spaargeld in waarde vermindert. Tegelijk leggen we beleggingen transparant en begrijpbaar uit. Zonder jargon, maar wel volgens de wettelijke verplichtingen.

Een exclusieve selectie

Het Delegio Privilege-gamma is enkel in België beschikbaar via AXA Bank. Die fondsen volgen de gekozen strategie en beleggen in een reeks zorgvuldig geselecteerde aandelen en obligaties die door experts van AXA Investment Managers worden beheerd.
De expert selecteert en belegt rechtstreeks in aandelen en obligaties. Of in trackers, financiële producten zonder vervaldatum, die de schommelingen van een of meer bepaalde activa weergeven. Zo blijven uw kosten beperkt en weet u altijd waar u in belegt.

De beheerder van uw fonds vertrekt vanuit een langetermijnvisie en een analyse van de economie. Hij grijpt kortetermijnkansen op de financiële markten en neemt beslissingen in lijn met de strategie en het risiconiveau.

Exclusieve portefeuillebeheerders

De AXA Investment Managers zijn lid van de AXA Groep en maken deel uit van de top 25 van de wereldranglijst van fondsbeheerders. Dit team van 12 portefeuillebeheerders heeft gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring in vermogensbeheer. Een van de doelstellingen van AXA Investment Managers is om ecologische, sociale en bestuurlijke aspecten (ESG) te integreren in haar verantwoord beleggingsbeleid. De beheerder richt zich op toekomstgerichte sectoren en thema's: digitalisering, robotica, schone technologieën, vergrijzing van de bevolking, ...

Exclusieve diensten

Als Delegio Privilege-klant helpen we u met uw successieplanning. We doen een scan om de successierechten te kennen. Een externe partner diept dit voor u nog verder uit en geeft advies om uw nalatenschap te optimaliseren. Dit allemaal tegen een voorkeurstarief.

U ontvangt elke 3 maanden een nieuwsbrief met informatie over de macro-economie, de evolutie van fondsen, de acties die de fondsbeheerders hebben ondernomen, een update indien er wijzigingen zijn over erfrecht, enz.

Elke 3 maanden ontvangt u ook een uitgebreid rapport en een stand van zaken van uw portefeuille. U kunt zich trouwens op elk ogenblik informeren over uw fonds(en) via een speciale website.

Welke kosten zijn hieraan verbonden?

Er zijn geen instapkosten en geen bewaarkosten voor het aanbod van Delegio.

De servicekosten om van de diensten van Delegio te kunnen genieten, bedragen 0,46% exclusief btw van uw belegd vermogen, met een minimum van 100.000 euro belegd vermogen.

Meer weten over deze exclusieve beleggingsdienst van AXA Bank? Bekijk de details of

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: 1.020 of 1.310 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 1.020 of 1.310 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 1.020 of 1.310 euro pensioensparen?

Lees verder

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Duurzaam beleggen: wat zijn uw voorkeuren?

Kiest u voor de zee of de bergen? En de opwarming van de aarde, bent u daarmee een beetje, erg veel of helemaal niet bezig? En in welk opzicht? Op het vlak van duurzaam beleggen wil uw bankagent graag uw voorkeuren kennen, zodat uw portefeuille zo goed mogelijk aansluit bij uw beleggersprofiel en bij de Europese regelgeving die sinds augustus 2022 van kracht is. Er bestaat hierover een brochure waarin alles in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd.

Lees verder

Macro-economische vooruitzichten voor de zomer: afkalvende inflatie en zwakke economische groei

De inflatie heeft nu in de grote economieën een duidelijke daling ingezet. Hoewel niet alle zorgen van de baan zijn, hebben beleggers het inflatieprobleem als ‘opgelost’ geklasseerd. Dat is wellicht te voortvarend op langere termijn, maar voor de komende maanden is die inschatting terecht. De energieprijzen dalen al sinds het begin van 2023, en zullen binnenkort gevolgd worden door de tweede belangrijkste oorzaak van inflatie tijdens het voorbije jaar: voedingsprijzen.

Lees verder

Beleggen: een kwestie van kennis of van geluk?

Ik zou wel willen, maar … ik heb daar geen tijd voor. Of Het interesseert me eigenlijk niet echt, het is te ingewikkeld, en dan begin ik er beter niet aan, toch? Het zijn een paar van de vaak gehoorde argumenten om niet te beleggen. Herkenbaar, niet? Achter al die redenen gaat een stilzwijgende, onuitgesproken veronderstelling schuil: succesvol beleggen is een kwestie van kunde, expertise, kennis. Maar is dat wel zo?

Lees verder

Neem contact op met uw beleggingsexpert