De Delta-variant beïnvloedt de wereldeconomie

Vermogen Corona Beleggen Actueel Budget – 10 september 2021

De Delta-variant is een reden tot bezorgdheid. Het aantal nieuwe infecties blijft hoog en de wereldwijde vaccinatiegraad laag. Hoewel het effect op de economie kleiner is dan voorheen, beginnen de onzekerheden te wegen op het consumentenvertrouwen, vooral in de VS. De peilingen blijven over het algemeen positief, ondanks een lichte daling in augustus. We bekijken het continent per continent.

delta-variant beïnvloedt wereldeconomie
Hoewel het effect van Covid-19 op de wereldeconomie zwakker is dan voorheen, beginnen de onzekerheden te wegen op het consumentenvertrouwen, vooral in de VS.

De Verenigde Staten: onzekerheid over het consumentenvertrouwen

In de Verenigde Staten is de gezondheidssituatie de laatste weken aanzienlijk verslechterd. Het aantal nieuwe infecties en nieuwe ziekenhuisopnames neemt toe, vooral in het zuiden van het land, terwijl de vaccinatiegraad laag blijft.

Deze onzekerheden wogen op het jongste onderzoek van de University of Michigan naar het consumentenvertrouwen, dat daalde van 81,2 in juli tot 70,2 in augustus en ook op de Flash PMI-enquête in de dienstensector, die nog steeds groeit maar wel 4,7 punten daalt tot 55,2.

Anderzijds houdt de verwerkende sector beter stand, zoals blijkt uit de Flash PMI: die kwam in augustus uit op 61,2 tegenover 63,4 in juli.

Wat de werkgelegenheid betreft, bleef het tempo van de banengroei aanhouden met bijna 703.000 nieuwe banen in augustus (+40.000 ten opzichte van juli). De dynamiek van de arbeidsmarkt moet in het oog worden gehouden, aangezien die bepalend zal zijn voor het tempo van de normalisering van het monetaire beleid van de Fed.

Jerome Powell heeft in Jackson Hole immers bevestigd dat de Fed bereid is haar netto-aankopen van activa dit jaar te verminderen als en alleen als het goede nieuws op het werkgelegenheidsfront aanhoudt. Zonder de mogelijkheid uit te sluiten dat dit besluit wordt uitgesteld indien de gezondheidssituatie verslechtert.

De inflatie bedroeg in juli 5,4%, maar de Fed blijft erop vertrouwen dat de inflatiedruk van voorbijgaande aard is. Op het gebied van de investeringen kan enige vooruitgang worden geconstateerd. De Senaat heeft het infrastructuurinvesteringsplan met 550 miljard dollar aan nieuwe uitgaven goedgekeurd.

Parallel daarmee heeft het Huis van Afgevaardigden een begrotingsvoorstel van 3.500 miljard dollar goedgekeurd dat de Democraten in staat moet stellen een debat te beginnen over het tweede deel van het investeringsplan, dat meer sociale uitgaven en uitgaven voor klimaatverandering omvat.

Eurozone: inflatie op hoogste niveau in 10 jaar

In de eurozone houdt de verwerkende industrie (met uitzondering van de automobielsector) vrij goed stand tegen de achtergrond van de toeleveringsproblemen. Ondanks een lichte daling in augustus blijft de PMI-index met 61,5 in een sterk expansief gebied.

De dienstensector blijft zich herstellen met een PMI van 59,8 in augustus tegenover 59,7 in juli.

De peilingen van de Europese Commissie bij de huishoudens en het bedrijfsleven blijven op een hoog niveau, ondanks een lichte daling in augustus. Zij kunnen duiden op een zekere normalisering, na enkele maanden van euforie over de economische gegevens, maar ook de aanwezigheid van de Delta-variant die het meer voorzichtige gedrag van de huishoudens doet toenemen.

Wat de prijzen betreft, bereikte de inflatie een hoogtepunt in tien jaar met +3% in g.a. De ontwikkeling van de energie- en voedselprijzen had een aanzienlijke invloed, aangezien de zogenaamde kerninflatie uitkwam op +1,6%. De kerninflatie werd ook beïnvloed door basiseffecten in verband met de tijdelijke BTW-verlaging in Duitsland afgelopen juli, maar ook door het uitstel van de koopjesperiode in Frankrijk en Italië.

In Duitsland wijzen de peilingen op een belangrijke verschuiving in de race om de kanselarij, aangezien de SPD - de centrumlinkse partij onder leiding van de huidige minister van Financiën Olaf Scholz - de verkiezingen zou kunnen winnen. In haar huidige vorm zou de coalitie uit ten minste drie partners bestaan, wat besprekingen en compromissen tussen de partijen zeer moeilijk zou maken.

Verenigd Koninkrijk: "never change a winning team”

In het Verenigd Koninkrijk is het bbp in het tweede kwartaal met 4,8% gegroeid, mede dankzij de heropleving van de economie, met een duidelijke toename in de consumptie van de huishoudens (+7,3% na -4,6% in het eerste kwartaal) en een herstel in de dienstensector.

De Bank of England heeft eerder deze maand haar monetaire beleid ongewijzigd gelaten en bleef bij haar standpunt dat de stijging van de inflatie slechts tijdelijk zou zijn.

De economie verzwakt in Azië

In China hebben zware weersomstandigheden de activiteit afgeremd. Ook de tragere groei van de uitvoer en de bouwsector droegen bij tot de verzwakking van het economisch momentum: de industriële productie daalde van +6,9% in juni tot +6,1% op jaarbasis, terwijl ook de detailhandelsverkopen terugvielen tot +3,6% op jaarbasis, het laagste peil in vijf maanden.

De ontdekking van COVID-gevallen in de haven van Ningbo heeft ook geleid tot een gedeeltelijke sluiting gedurende verscheidene dagen. Bijgevolg kan verdere steun van de monetaire beleidsautoriteiten en de regering niet worden uitgesloten.

In Japan heeft de regering de noodtoestand in verschillende regio's verlengd tot midden september. Het doel is de sterkste besmettingsgolf sinds het begin van de pandemie in te dammen.

Terwijl de niet-automobielindustrie vrij goed stand houdt, heeft de dienstensector het steeds moeilijker om de beperkingen het hoofd te bieden.

Premier Yoshihide Suga, die zich herverkiesbaar stelt, ziet zijn populariteit verder dalen. De kiezers verwijten hem dat hij de pandemie niet goed heeft aangepakt en de Olympische Spelen heeft georganiseerd middenin een gezondheidscrisis.

Dit artikel is geschreven op basis van de op 6 september 2021 beschikbare informatie.

Opgelet: dit artikel vormt geen beleggingsadvies in de zin van de financiële wetgeving.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Beleggen in tijden van crisis

Inflatie, dure energie, oorlog en dreiging uit China. Heel wat uitdagingen voor beleggers. Hoe houdt u het hoofd koel in die woelige wereld? Wat zijn de gevaren? En waar liggen de kansen. Tijdens een webinar gingen professor Jonathan Holslag en chief economist bij Crelan Bart Abeloos op zoek naar antwoorden.

Lees verder

Focus op de macro-economie: inflatie, inflatie, inflatie

Het gevaar van geopolitieke escalatie is, na een relatief rustige zomer, teruggekeerd. De energiesituatie is verre van uitgeklaard. De tekenen van groeiafkoeling worden zichtbaarder. Maar de blijvend hoge inflatiecijfers zetten al deze bezorgdheden op de achtergrond voor beleggers. Hoe moet het nu verder?

Lees verder

September 2022 in lijn met voorgaande maanden

De maand september sloot aan bij de ontwikkelingen van de afgelopen maanden, met een aanzienlijke druk op de prijzen, wat zorgde voor een verkrapping van het monetaire beleid van de centrale banken. Een combinatie die zowel op de consumptie als op de investeringen weegt.

Lees verder

Volgt na de inflatie een recessie? 9 vragen en antwoorden.

Tijdens de pandemie leek de stemming op de financiële markten opperbest. Nu covid stilaan naar de achtergrond verdwenen is, is de sfeer helemaal omgeslagen en slaat het pessimisme overal toe. Door de oplopende rente, de inflatie en de oorlogsdreiging hebben zowel het consumenten- als het beleggersvertrouwen zware klappen gekregen. Wat is er dan juist aan de hand? En is er licht aan het einde van de tunnel? Of loert er een recessie om de hoek? Een stand van (beurs)zaken.

Lees verder