Hoge inflatie in mei 2022, en wat als die blijft duren?

Vermogen Actueel Beleggen – 08 juni 2022

De inflatie blijft zorgwekkend in mei 2022, waarbij het lange tijd aanhouden ervan de vrees aanwakkert dat de inflatieverwachtingen niet langer verankerd zullen zijn. Tegen deze achtergrond hebben de centrale banken weinig alternatieven, vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk. In de eurozone houdt de economische activiteit goed stand, maar de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar worden somberder, ook al zal de ECB waarschijnlijk twee renteverhogingen doorvoeren in juli en september.

macro-économie crise ukraineInflatie beheerst de wereld in mei 2022. En het dreigt te blijven duren.

De Amerikaanse economie: voorlopig weerbaar

In de Verenigde Staten houdt de activiteit goed stand. Dit komt tot uiting in de ISM-indexen voor de verwerkende industrie (56,1 tegen 55,4 in april) en, in mindere mate, voor de dienstensector (55,9 tegen 57,1 in april).

De inflatie is in april licht gedaald tot +8,3% op jaarbasis (-0,2 procentpunt), maar blijft op een zeer hoog niveau.

De recente heropleving van de olieprijzen verhoogt ook het risico van sterkere tweede-ronde-effecten. Ook de arbeidsmarkt is zeer veerkrachtig.

Het werkloosheidscijfer bedroeg in mei 3,6%, ongeveer hetzelfde niveau als vóór de COVID-crisis, maar het aantal vacatures blijft twee derde hoger dan in de periode 2016-2019, terwijl de lonen op een hoog niveau blijven (+5,2% op jaarbasis).

Bijgevolg verwacht AXA Investment Managers dat de Federal Reserve (Fed) haar beleidsrente sneller zal verstrakken met twee verhogingen met 50 basispunten in juni en juli. De afbouw van de balans van de Fed, die net is begonnen, zou ook moeten bijdragen tot een aanscherping van de financiële voorwaarden.

Het goede momentum van de Amerikaanse bedrijvigheid zal daarom in de komende maanden waarschijnlijk stagneren.

Veerkracht van de economie van de eurozone

In de eurozone wijzen de enquêtes ook op een zekere veerkracht van de economie, met name in de dienstensector, die nog altijd profiteert van een heroplevingseffect door de versoepeling van de pandemiemaatregelen van afgelopen winter.

Het vertrouwen van de huishoudens blijft echter op een uitzonderlijk laag niveau (-21,1 tegen -22 in april), vooral onder invloed van de prijsstijgingen.

De inflatie blijft opwaarts verrassen en bedroeg in mei 8,1% (+0,7 procentpunt) onder impuls van een opleving van de olieprijzen, maar ook van goederen en diensten, omdat de kerninflatie met +4,4% op jaarbasis is gestegen (+0,5 procentpunt ten opzichte van april).

Ondanks de aanhoudende overheidssteun zal de dalende koopkracht waarschijnlijk wegen op de vraag in de tweede helft van het jaar.

De communicatie van de Europese Centrale Bank (ECB) is de afgelopen weken aanzienlijk verstrakt en twee renteverhogingen van minimaal 25 basispunten in juli en september lijken nu al in het verschiet te liggen.

Na september zou volgens AXA Investment Managers de verslechtering van de economische omstandigheden verdere renteverhogingen kunnen rechtvaardigen.

Op politiek niveau hebben de landen van de Europese Unie (EU) een akkoord bereikt om hun invoer van Russische olie tegen het einde van het jaar bijna volledig stop te zetten.

Parallel daarmee werd het RePowerEU-plan goedgekeurd, dat de landen moet helpen om af te stappen van de Russische fossiele brandstoffen en om de energietransitie te versnellen, en ook het "Fit for 55"-pakket, dat de koolstofbelasting uitbreidt tot andere sectoren en dat de aanzet geeft tot de invoering van een koolstofbelasting aan de grenzen van de EU vanaf 2026.

Hoog risico op recessie in het Verenigd Koninkrijk

De Britse economie blijft kampen met een hoge inflatiedruk (9% op jaarbasis in mei) en een uiterst krappe arbeidsmarkt (het aantal vacatures overtrof voor het eerst het aantal werkzoekenden).

Ondanks het grote risico op een recessie lijkt de Bank of England geen andere keuze te hebben dan de rente deze zomer verder te verhogen (+50 basispunten).

Naast een complexe economische context heeft de Britse regering aangekondigd dat zij een wetsvoorstel zal indienen om delen van het Noord-Ierse protocol, onderdeel van de Brexit, te annuleren. De relaties met de EU dreigen daardoor te verslechteren en mogelijk zullen handelsrepresailles worden getroffen.

China: verslechterde economie en werkgelegenheid

In China heeft het zero-covidbeleid de economische activiteit ondermijnd. In april zijn de detailhandelsverkopen met 11,1% op jaarbasis gedaald.

Ook de arbeidsmarkt is sterk verslechterd: de werkloosheid is opgelopen tot 6,1%, het hoogste cijfer sinds februari 2020. De productie werd ook beïnvloed door fabriekssluitingen, waardoor werd gevreesd voor bevoorradingsproblemen in de partnerlanden.

Japan: vertrouwen huishoudens stijgt licht

In Japan kwam de voorlopige raming van de bbp-groei hoger uit dan verwacht (-0,2% op kwartaalbasis), dankzij betere resultaten van de particuliere consumptie toen de economie onder druk stond.

De voorlopige PMI-enquête in de dienstensector blijft verbeteren en is met 51,7 voor de tweede achtereenvolgende maand in expansief gebied.

Het vertrouwen van de huishoudens herstelt zich zeer licht, maar de stijgende inflatie blijft een grote rem.

De industriële productie is in april gedaald (-1,3% op maandbasis), nog steeds onder invloed van toeleveringsproblemen, maar de vooruitzichten zijn beter.

De Bank of Japan heeft haar voornemen herhaald om haar ultra-accommoderende monetaire beleid te handhaven totdat de inflatiedruk exclusief volatiele componenten (energie, voedsel) rond de 2% ligt.


Bron: AXA Investment Managers. Artikel geschreven op basis van informatie op 3 juni 2022.

Voor meer informatie

Opgelet: dit artikel vormt geen beleggingsadvies in de zin van de financiële wetgeving.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Macro-economie: hopen op piekinflatie en een milde winter

De brandende inflatie en het risico van afkoelende economische groei blijven wedijveren om aandacht van de beleggers. Die proberen zich een beeld te vormen van het vermoedelijke beleid van de centrale banken. En die staan voor een schier onmogelijke taak: een kordaat beleid van inflatiebestrijding leidt bijna zeker tot een zware terugval van de economische groei, terwijl een beleid dat prioriteit geeft aan het ondersteunen van de groei tegelijk ook de inflatie voedt en hoog houdt. Vandaag trekken de grote centrale banken (met uitzondering van de Bank of Japan) unaniem de kaart van de inflatiebestrijding. De komende maanden zullen in het teken staan van de vraag hoelang ze dat nog kunnen volhouden, als de prijs van die inflatiebestrijding zichtbaar wordt in dalende conjunctuurcijfers.

Lees verder

Beleggen in tijden van crisis

Inflatie, dure energie, oorlog en dreiging uit China. Heel wat uitdagingen voor beleggers. Hoe houdt u het hoofd koel in die woelige wereld? Wat zijn de gevaren? En waar liggen de kansen. Tijdens een webinar gingen professor Jonathan Holslag en chief economist bij Crelan Bart Abeloos op zoek naar antwoorden.

Lees verder

Focus op de macro-economie: inflatie, inflatie, inflatie

Het gevaar van geopolitieke escalatie is, na een relatief rustige zomer, teruggekeerd. De energiesituatie is verre van uitgeklaard. De tekenen van groeiafkoeling worden zichtbaarder. Maar de blijvend hoge inflatiecijfers zetten al deze bezorgdheden op de achtergrond voor beleggers. Hoe moet het nu verder?

Lees verder

September 2022 in lijn met voorgaande maanden

De maand september sloot aan bij de ontwikkelingen van de afgelopen maanden, met een aanzienlijke druk op de prijzen, wat zorgde voor een verkrapping van het monetaire beleid van de centrale banken. Een combinatie die zowel op de consumptie als op de investeringen weegt.

Lees verder

Contacteer uw AXA Bankagent