Hoge inflatie in mei 2022, en wat als die blijft duren?

Vermogen Actueel Beleggen – 08 juni 2022

De inflatie blijft zorgwekkend in mei 2022, waarbij het lange tijd aanhouden ervan de vrees aanwakkert dat de inflatieverwachtingen niet langer verankerd zullen zijn. Tegen deze achtergrond hebben de centrale banken weinig alternatieven, vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk. In de eurozone houdt de economische activiteit goed stand, maar de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar worden somberder, ook al zal de ECB waarschijnlijk twee renteverhogingen doorvoeren in juli en september.

macro-économie crise ukraineInflatie beheerst de wereld in mei 2022. En het dreigt te blijven duren.

De Amerikaanse economie: voorlopig weerbaar

In de Verenigde Staten houdt de activiteit goed stand. Dit komt tot uiting in de ISM-indexen voor de verwerkende industrie (56,1 tegen 55,4 in april) en, in mindere mate, voor de dienstensector (55,9 tegen 57,1 in april).

De inflatie is in april licht gedaald tot +8,3% op jaarbasis (-0,2 procentpunt), maar blijft op een zeer hoog niveau.

De recente heropleving van de olieprijzen verhoogt ook het risico van sterkere tweede-ronde-effecten. Ook de arbeidsmarkt is zeer veerkrachtig.

Het werkloosheidscijfer bedroeg in mei 3,6%, ongeveer hetzelfde niveau als vóór de COVID-crisis, maar het aantal vacatures blijft twee derde hoger dan in de periode 2016-2019, terwijl de lonen op een hoog niveau blijven (+5,2% op jaarbasis).

Bijgevolg verwacht AXA Investment Managers dat de Federal Reserve (Fed) haar beleidsrente sneller zal verstrakken met twee verhogingen met 50 basispunten in juni en juli. De afbouw van de balans van de Fed, die net is begonnen, zou ook moeten bijdragen tot een aanscherping van de financiële voorwaarden.

Het goede momentum van de Amerikaanse bedrijvigheid zal daarom in de komende maanden waarschijnlijk stagneren.

Veerkracht van de economie van de eurozone

In de eurozone wijzen de enquêtes ook op een zekere veerkracht van de economie, met name in de dienstensector, die nog altijd profiteert van een heroplevingseffect door de versoepeling van de pandemiemaatregelen van afgelopen winter.

Het vertrouwen van de huishoudens blijft echter op een uitzonderlijk laag niveau (-21,1 tegen -22 in april), vooral onder invloed van de prijsstijgingen.

De inflatie blijft opwaarts verrassen en bedroeg in mei 8,1% (+0,7 procentpunt) onder impuls van een opleving van de olieprijzen, maar ook van goederen en diensten, omdat de kerninflatie met +4,4% op jaarbasis is gestegen (+0,5 procentpunt ten opzichte van april).

Ondanks de aanhoudende overheidssteun zal de dalende koopkracht waarschijnlijk wegen op de vraag in de tweede helft van het jaar.

De communicatie van de Europese Centrale Bank (ECB) is de afgelopen weken aanzienlijk verstrakt en twee renteverhogingen van minimaal 25 basispunten in juli en september lijken nu al in het verschiet te liggen.

Na september zou volgens AXA Investment Managers de verslechtering van de economische omstandigheden verdere renteverhogingen kunnen rechtvaardigen.

Op politiek niveau hebben de landen van de Europese Unie (EU) een akkoord bereikt om hun invoer van Russische olie tegen het einde van het jaar bijna volledig stop te zetten.

Parallel daarmee werd het RePowerEU-plan goedgekeurd, dat de landen moet helpen om af te stappen van de Russische fossiele brandstoffen en om de energietransitie te versnellen, en ook het "Fit for 55"-pakket, dat de koolstofbelasting uitbreidt tot andere sectoren en dat de aanzet geeft tot de invoering van een koolstofbelasting aan de grenzen van de EU vanaf 2026.

Hoog risico op recessie in het Verenigd Koninkrijk

De Britse economie blijft kampen met een hoge inflatiedruk (9% op jaarbasis in mei) en een uiterst krappe arbeidsmarkt (het aantal vacatures overtrof voor het eerst het aantal werkzoekenden).

Ondanks het grote risico op een recessie lijkt de Bank of England geen andere keuze te hebben dan de rente deze zomer verder te verhogen (+50 basispunten).

Naast een complexe economische context heeft de Britse regering aangekondigd dat zij een wetsvoorstel zal indienen om delen van het Noord-Ierse protocol, onderdeel van de Brexit, te annuleren. De relaties met de EU dreigen daardoor te verslechteren en mogelijk zullen handelsrepresailles worden getroffen.

China: verslechterde economie en werkgelegenheid

In China heeft het zero-covidbeleid de economische activiteit ondermijnd. In april zijn de detailhandelsverkopen met 11,1% op jaarbasis gedaald.

Ook de arbeidsmarkt is sterk verslechterd: de werkloosheid is opgelopen tot 6,1%, het hoogste cijfer sinds februari 2020. De productie werd ook beïnvloed door fabriekssluitingen, waardoor werd gevreesd voor bevoorradingsproblemen in de partnerlanden.

Japan: vertrouwen huishoudens stijgt licht

In Japan kwam de voorlopige raming van de bbp-groei hoger uit dan verwacht (-0,2% op kwartaalbasis), dankzij betere resultaten van de particuliere consumptie toen de economie onder druk stond.

De voorlopige PMI-enquête in de dienstensector blijft verbeteren en is met 51,7 voor de tweede achtereenvolgende maand in expansief gebied.

Het vertrouwen van de huishoudens herstelt zich zeer licht, maar de stijgende inflatie blijft een grote rem.

De industriële productie is in april gedaald (-1,3% op maandbasis), nog steeds onder invloed van toeleveringsproblemen, maar de vooruitzichten zijn beter.

De Bank of Japan heeft haar voornemen herhaald om haar ultra-accommoderende monetaire beleid te handhaven totdat de inflatiedruk exclusief volatiele componenten (energie, voedsel) rond de 2% ligt.


Bron: AXA Investment Managers. Artikel geschreven op basis van informatie op 3 juni 2022.

Voor meer informatie

Opgelet: dit artikel vormt geen beleggingsadvies in de zin van de financiële wetgeving.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoe beleggen? Regelmatig

Is er een ideaal moment om te beleggen? Dat is de hamvraag voor zowel ervaren als beginnende beleggers. Laten we deze vraag proberen te beantwoorden door verschillende beleggingsoplossingen te bekijken voor wie op zoek is naar potentieel rendement, naast een voldoende grote spaarreserve voor onverwachte uitgaven.

Lees verder

Geen erfbelasting op 150% van de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen

Kinderen die de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende ouder laten staan, moeten in Vlaanderen voortaan geen erfbelasting meer betalen op deze tegoeden bij het overlijden van die langstlevende ouder. Of deze maatregel ook zal worden overgenomen door de belastingdienst van het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest, valt nog af te wachten.

Lees verder

De invloed van uw gedrag op uw beleggingen

De hoge inflatie, de geopolitieke spanningen, de hoge volatiliteit op de beurzen, … Het zijn de stresserendste tijden voor een belegger sinds de laatste inkrimping van de economie die door de financiële crisis van 2008 in gang is gezet. Elke belegger die in de jaren 2008-2010 een portefeuille aanhield, zal zich de ongerustheid en de inadequate reacties van veel beleggers in die tijd herinneren. We leggen uit hoe u dergelijke reacties vermijdt en hoe u er het best mee omgaat.

Lees verder

Beleggen? Ontdek nu waarom u niet meer moet twijfelen.

Misschien denkt u dat beleggen niks voor u is, maar enkel voor rijke mensen die graag ‘speculeren’ op de beurs? Of dat het nu niet het moment is door de onstabiele situatie in de wereld en op de financiële markten? Of dat u te jong of te oud bent om ermee te beginnen? Wij overtuigen u graag van het tegendeel.

Lees verder

Beleggen op lange termijn: hoe lang duurt lang?

Wie wil beleggen, kan rekenen op raad in overvloed. Zoals: ‘Investeer alleen geld dat u kunt missen’. Of: ‘Beleggen doet u op lange termijn’. Maar hoe lang is die ‘lange termijn’ dan eigenlijk? En hoe vermijdt u dat uw geld jarenlang tot stilstand komt na een dip in de financiële markten? Twee tips om de grillen van de beurzen tegen te gaan.

Lees verder

Contacteer uw AXA Bankagent