Emmanuel Macron nieuwe Franse president

Vermogen Actueel Beleggen – 09 mei 2017

Marine Le Pen en Emmanuel Macron stonden op zondag 7 mei tegenover elkaar in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. In de eerste ronde hadden zij het respectievelijk met 21,3% en 24,01% gehaald. De meeste waarnemers gingen ervan uit dat Macron de stembusgang wel zou winnen. Toch was de uitslag onzeker, omdat de uiterst linkse kandidaat Mélenchon zijn steun niet wou uitspreken voor Macron en zijn kiezers aangaven blanco te zullen stemmen of thuis te blijven. 

Emmanuel Macron
©facebook/emmanuelmacron

Verwachte zege

Macron haalde het uiteindelijk met 66,06% van de stemmen. Voor de financiële markten is dit het verwachte en meest gunstige scenario. Emmanuel Macron is immers in tegenstelling tot Le Pen pro-Europees en heeft, hoewel hij zich afzet tegenover het politieke establishment, toch eerder gematigde standpunten. Zijn verkiezing zou dus goed nieuws moeten zijn voor de aandelenmarkten en meer in het bijzonder de Franse en Europese markten. Minder positief is dan weer dat 25,3% van de Fransen niet ging stemmen.

Waarvoor staat de nieuwe president?

Emmanuel Macron positioneert zichzelf niet als rechts of links. Dat zijn termen die hij niet meer relevant vind in het huidige politieke klimaat. Zijn programma is daar een afspiegeling van, met een combinatie van ideeën die uit beide hoeken komen.

Emmanuel Macron positioneert zichzelf niet als rechts of links. Dat zijn termen die hij niet meer relevant vind in het huidige politieke klimaat.

Hij staat bekend als pro-Europa en is een pleitbezorger voor de eenheidsmarkt. Hij pleit er ook voor om de uitgaven voor defensie op het peil te houden van 2%, zoals gevraagd door de NAVO.

Voor de binnenlandse politiek is hij voorstander van een aantal wijzigingen in het beleid rond werkgelegenheid, zoals het meer in lijn brengen van de pensioenen tussen de publieke en private sector. Maar hij wil wel het behoud van de 35-urenweek en (voorlopig) geen aanpassing van de pensioenleeftijd. Verder wil hij het tekort op de begroting beperken tot 3% van het bruto binnenlands product en een besparing van 60 miljard over vijf jaar.

Hoewel hij zich als vernieuwer profileert, leiden zijn ideeën in tegenstelling tot de andere kandidaten niet tot ontwrichting en zijn ze eerder gematigd. Voor de financiële markten, die klassiek niet van al te grote wijzigingen houden, is dat een positief gegeven.

Kan Macron zijn politieke agenda doorvoeren?

Daarvoor heeft de nieuwe president uiteraard de steun nodig van het parlement, waarvoor er midden juni verkiezingen plaatsvinden. Hier zijn diverse scenario’s mogelijk: een meerderheid voor de partij van Macron ‘En Marche’, waardoor hij zijn politieke agenda kan doorvoeren, een overwinning van ‘Les Républicains’ of een coalitie van meerdere partijen. Dit laatste scenario lijkt het meeste kans te maken. De uitslagen van de politieke families bij de presidentsverkiezingen lagen immers vrij dicht bij elkaar.

Wat betekent deze overwinning voor de financiële markten?

Vanuit beleggingsstandpunt lijken bovenstaande scenario’s allemaal positief, aangezien ze geen druk zullen leggen op standpunten over Europa, de Euro en de NAVO.

De financiële markten zijn nu waarschijnlijk even gerustgesteld en zullen nu eerder hun blikken richten op de Amerikaanse en Europese monetaire en rentepolitiek in afwachting van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en later op het jaar in Duitsland.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoe is het nu eigenlijk met het zomerakkoord?

Het parlement keurde onlangs de taks op de effectenrekeningen goed. Deze taks was één van de maatregelen uit het zomerakkoord 2017, een akkoord over de begroting voor dit en volgend jaar waarin ook een aantal belangrijke fiscale hervormingen zitten. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de andere maatregelen die in dat zomerakkoord werden aangekondigd? Een stand van zaken.

Wat betekent de effectentaks concreet voor u?

In het zomerakkoord van juni 2017 kondigde de regering aan een taks op effectenrekeningen te willen invoeren. De wet op deze effectentaks werd begin februari in de Kamer gestemd. Ze wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de dag na de publicatie. Maar wat houdt de effectentaks voor u als belegger in?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 3

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, vorige week lag de focus op de Verenigde Staten en Europa. In deze derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

Wat is MiFID II?

Sinds 3 januari is de beleggersrichtlijn MiFID II van kracht. Deze richtlijn legt de spelregels vast die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten aanbieden of als ze daarover advies geven. Wat is MiFID II en waarvoor staat het?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 1

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. Beginnen doen we met de algemene economische omgeving, in het tweede deel focussen we op de Verenigde Staten en Europa. In de derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan