Emmanuel Macron nieuwe Franse president

Vermogen Actueel Beleggen – 09 mei 2017

Marine Le Pen en Emmanuel Macron stonden op zondag 7 mei tegenover elkaar in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. In de eerste ronde hadden zij het respectievelijk met 21,3% en 24,01% gehaald. De meeste waarnemers gingen ervan uit dat Macron de stembusgang wel zou winnen. Toch was de uitslag onzeker, omdat de uiterst linkse kandidaat Mélenchon zijn steun niet wou uitspreken voor Macron en zijn kiezers aangaven blanco te zullen stemmen of thuis te blijven. 

Emmanuel Macron
©facebook/emmanuelmacron

Verwachte zege

Macron haalde het uiteindelijk met 66,06% van de stemmen. Voor de financiële markten is dit het verwachte en meest gunstige scenario. Emmanuel Macron is immers in tegenstelling tot Le Pen pro-Europees en heeft, hoewel hij zich afzet tegenover het politieke establishment, toch eerder gematigde standpunten. Zijn verkiezing zou dus goed nieuws moeten zijn voor de aandelenmarkten en meer in het bijzonder de Franse en Europese markten. Minder positief is dan weer dat 25,3% van de Fransen niet ging stemmen.

Waarvoor staat de nieuwe president?

Emmanuel Macron positioneert zichzelf niet als rechts of links. Dat zijn termen die hij niet meer relevant vind in het huidige politieke klimaat. Zijn programma is daar een afspiegeling van, met een combinatie van ideeën die uit beide hoeken komen.

Emmanuel Macron positioneert zichzelf niet als rechts of links. Dat zijn termen die hij niet meer relevant vind in het huidige politieke klimaat.

Hij staat bekend als pro-Europa en is een pleitbezorger voor de eenheidsmarkt. Hij pleit er ook voor om de uitgaven voor defensie op het peil te houden van 2%, zoals gevraagd door de NAVO.

Voor de binnenlandse politiek is hij voorstander van een aantal wijzigingen in het beleid rond werkgelegenheid, zoals het meer in lijn brengen van de pensioenen tussen de publieke en private sector. Maar hij wil wel het behoud van de 35-urenweek en (voorlopig) geen aanpassing van de pensioenleeftijd. Verder wil hij het tekort op de begroting beperken tot 3% van het bruto binnenlands product en een besparing van 60 miljard over vijf jaar.

Hoewel hij zich als vernieuwer profileert, leiden zijn ideeën in tegenstelling tot de andere kandidaten niet tot ontwrichting en zijn ze eerder gematigd. Voor de financiële markten, die klassiek niet van al te grote wijzigingen houden, is dat een positief gegeven.

Kan Macron zijn politieke agenda doorvoeren?

Daarvoor heeft de nieuwe president uiteraard de steun nodig van het parlement, waarvoor er midden juni verkiezingen plaatsvinden. Hier zijn diverse scenario’s mogelijk: een meerderheid voor de partij van Macron ‘En Marche’, waardoor hij zijn politieke agenda kan doorvoeren, een overwinning van ‘Les Républicains’ of een coalitie van meerdere partijen. Dit laatste scenario lijkt het meeste kans te maken. De uitslagen van de politieke families bij de presidentsverkiezingen lagen immers vrij dicht bij elkaar.

Wat betekent deze overwinning voor de financiële markten?

Vanuit beleggingsstandpunt lijken bovenstaande scenario’s allemaal positief, aangezien ze geen druk zullen leggen op standpunten over Europa, de Euro en de NAVO.

De financiële markten zijn nu waarschijnlijk even gerustgesteld en zullen nu eerder hun blikken richten op de Amerikaanse en Europese monetaire en rentepolitiek in afwachting van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en later op het jaar in Duitsland.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Jaarlijkse inkomsten uit beleggingsfondsen: aangeven aan de fiscus of niet?

Wellicht bent u bezig met uw belastingaangifte en vraagt u zich af of u de jaarlijkse inkomsten moet vermelden van fondsen waarin u hebt belegd. Het antwoord op die vraag? In de meeste gevallen niet. Maar er schuilt een addertje onder het gras: belastbare inkomsten gedurende het afgelopen kalenderjaar gegenereerd door beleggingsfondsen naar buitenlands recht moet u in sommige gevallen wel aangeven. Waarom dat zo is, leest u hier.

Pensioensparen: 960 of 1.230 euro?

Sinds begin dit jaar kunt u ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 960 of 1.230 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 960 of 1.230 euro pensioensparen?

Wat is beleggen in fondsen en welk beleggingsfonds past bij u?

Als u wilt beleggen, dan kunt u, afhankelijk van uw risicoappetijt, overwegen om zelf obligaties of aandelen te kopen. Of u kunt beleggen in fondsen. Wat is beleggen in een fonds nu juist? En welke soorten beleggingsfondsen bestaan er? Wij geven u graag advies over het beleggen van uw geld.

Macro-economie: hogere risicos in een economische cyclus die zijn piek bereikt

2018 is minder positief gestart dan verwacht. Een aantal macro-economische indicatoren stelden wat teleur. Bovendien steken een aantal bijkomende risico’s de kop op, zoals het politiek sentiment in Europa, de olieprijzen die de kaap van 80 US dollar weer hebben overschreden en de stijgende langetermijnrente in de Verenigde Staten.

Pensioenopbouw in België: de 4 pensioenpijlers

Het wettelijk pensioen in België ligt een stuk lager dan in onze buurlanden. Na de pensionering moet u dus rondkomen met een inkomen dat veel minder is dan toen u nog werkte. Gelukkig heeft de overheid voorzien in mogelijkheden voor een aanvullend pensioen. Hoe ziet het Belgische pensioenlandschap eruit en welke mogelijkheden hebt u om een extra pensioenkapitaal op te bouwen? Lees het in deze blog.