De wereldeconomie in een notendop

Vermogen Actueel Budget Corona Beleggen – 12 augustus 2021

De gezondheidssituatie blijft erop vooruitgaan. De economische activiteit overtreft de verwachtingen dankzij de heropstart van de dienstensector.

de economie herleeft
Wereldwijd herleeft de economische activiteit.

Vooruitzichten voor de wereldeconomie

De gezondheidssituatie blijft erop vooruitgaan, ook al begint het tempo van de nieuwe vaccinaties af te zwakken terwijl de drempels voor collectieve immuniteit nog lang niet zijn bereikt. In deze context maken de overheden zich zorgen over de verspreiding van de besmettelijkere deltavariant.

Op dit ogenblik overtreft de economische activiteit nog steeds de verwachtingen dankzij de heropstart van de dienstensector. De economische enquêtes en het consumentenvertrouwen zitten goed. De marktspelers zijn er over het geheel genomen van overtuigd dat de sterke versnelling van de inflatie van voorbijgaande aard is en dat ze te maken heeft met een aantal bottlenecks in de bevoorradingslijnen en met de tekorten (halfgeleiders) die te wijten zijn aan de heropstart van de activiteit en de zeer grote vraag in tal van sectoren.

Naarmate de economie verder herstelt, zullen de markten de gevolgen ondervinden van de evolutie van de Amerikaanse rentevoeten. De Amerikaanse centrale bank (Fed) ziet de stijging van de inflatie als tijdelijk. Een renteverhoging is daarom pas voor 2023 voorzien. Als een stijgende inflatie de Fed dwingt vroeger in te grijpen, zal dit de beurs zonder twijfel sterk beïnvloeden. Een geleidelijke stijging en een duidelijke communicatie van de centrale banken zouden de markten evenwel in staat moeten stellen om positief te reageren.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zorgen de heropstart van de economie en de massale maatregelen voor budgettair herstel voor een sterke heropleving van de activiteit. De Fed heeft haar tempo van actieve aankopen behouden door aan te tonen dat het te vroeg was om haar zeer inschikkelijke monetaire beleid terug te schroeven. Aan de hand van haar vooruitzichten heeft ze evenwel onderstreept dat er vanaf 2023 al een volgende stijging van de belangrijkste rentetarieven zou kunnen plaatsvinden.

De nadruk ligt dus op de werkgelegenheidssituatie, de aard van de inflatie (al dan niet tijdelijk) en de uitspraken van de Federal Reserve over de timing van de renteverhoging. De inflatie is gestegen tot een peil dat sinds 1992 niet meer is voorgekomen, maar dat peil zou niet blijven aanhouden.

Ook is er aandacht voor de enorme uitgavenplannen van president Biden.

AXA Investment Managers (AXA IM) gaat voor dit jaar uit van een groei van meer dan 6,6% en van een groei van 4,5% voor 2022.

Eurozone

In de eurozone is de heropstart van de activiteiten sterker dan verwacht dankzij de verbetering van de gezondheidssituatie en de versnelling van de vaccinatiecampagnes. Verschillende economische enquêtes wijzen op een sterke opleving van de verwerkende industrie en de dienstensector. Maar de deltavariant moet nauwlettend in het oog worden gehouden.

In juni bedroeg de globale inflatie 1,9% op jaarbasis. De factoren van blijvende inflatoire druk blijven evenwel uit en de verwachtingen voor de inflatie op lange termijn liggen lager dan de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB), terwijl de onderhandelingen doen vermoeden dat er sprake zal zijn van een zwakke loonstijging. Tijdens haar laatste vergadering over het monetaire beleid heeft de ECB de status quo gehandhaafd, in het bijzonder over het tempo van de actieve aankopen, door te stellen dat het voorbarig was om haar steun te beëindigen.

AXA IM heeft zijn voorziening voor de groei van het BBP naar boven herzien tot 4,4% in 2021 en behoudt zijn raming van 3,7% voor 2022.

Opkomende markten

Het verloop van het herstel in de opkomende landen hangt nog steeds af van de pandemische situatie, die met name in Azië een opleving kent. Naast de moeilijkheden die er zijn om het virus in toom te houden, slagen een aantal van de dichtstbevolkte landen er maar met moeite in om een versnelling hoger te schakelen in de toediening van het vaccin.
Een groot deel van het wereldwijde herstel vindt plaats in de dienstensector. De opkomende markten, traditioneel actiever in de goederensector, profiteren daarom minder van dit herstel. De verstrenging van de financiële regels in China is ook een remmende factor. De inflatie zou moeten stijgen, waardoor sommige centrale banken genoodzaakt zullen zijn om hun beleid te verstrengen.

Japan

Japan blijft worstelen met de pandemie, maar de vaccinatiecampagne is in een stroomversnelling gekomen. Er zijn nieuwe herstelmaatregelen nodig om de economie te ondersteunen. De gezinsconsumptie is cruciaal voor de vooruitzichten, maar de hoge spaarquote, de weerbare arbeidsmarkt en de grootschalige steunmaatregelen voor de heropleving van de vraag zouden de groei moeten bevorderen. Het ondernemersvertrouwen is hoog.

Artikel opgesteld op basis van de beschikbare informatie op 2 augustus 2021.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoe beleggen? Regelmatig

Is er een ideaal moment om te beleggen? Dat is de hamvraag voor zowel ervaren als beginnende beleggers. Laten we deze vraag proberen te beantwoorden door verschillende beleggingsoplossingen te bekijken voor wie op zoek is naar potentieel rendement, naast een voldoende grote spaarreserve voor onverwachte uitgaven.

Lees verder

Geen erfbelasting op 150% van de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen

Kinderen die de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende ouder laten staan, moeten in Vlaanderen voortaan geen erfbelasting meer betalen op deze tegoeden bij het overlijden van die langstlevende ouder. Of deze maatregel ook zal worden overgenomen door de belastingdienst van het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest, valt nog af te wachten.

Lees verder

Hoge inflatie in mei 2022, en wat als die blijft duren?

De inflatie blijft zorgwekkend in mei 2022, waarbij het lange tijd aanhouden ervan de vrees aanwakkert dat de inflatieverwachtingen niet langer verankerd zullen zijn. Tegen deze achtergrond hebben de centrale banken weinig alternatieven, vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk. In de eurozone houdt de economische activiteit goed stand, maar de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar worden somberder, ook al zal de ECB waarschijnlijk twee renteverhogingen doorvoeren in juli en september.

Lees verder

De invloed van uw gedrag op uw beleggingen

De hoge inflatie, de geopolitieke spanningen, de hoge volatiliteit op de beurzen, … Het zijn de stresserendste tijden voor een belegger sinds de laatste inkrimping van de economie die door de financiële crisis van 2008 in gang is gezet. Elke belegger die in de jaren 2008-2010 een portefeuille aanhield, zal zich de ongerustheid en de inadequate reacties van veel beleggers in die tijd herinneren. We leggen uit hoe u dergelijke reacties vermijdt en hoe u er het best mee omgaat.

Lees verder

Beleggen? Ontdek nu waarom u niet meer moet twijfelen.

Misschien denkt u dat beleggen niks voor u is, maar enkel voor rijke mensen die graag ‘speculeren’ op de beurs? Of dat het nu niet het moment is door de onstabiele situatie in de wereld en op de financiële markten? Of dat u te jong of te oud bent om ermee te beginnen? Wij overtuigen u graag van het tegendeel.

Lees verder