De wereldeconomie in een notendop

Vermogen Beleggen Budget Corona Actueel – 09 november 2020

De opflakkering van het Corona virus dwingt diverse Europese landen terug in een lockdown en zaait wat twijfel over de remonte van de Amerikaanse economie. De Amerikaanse verkiezingen blijven ondertussen het debat domineren. De Brexit kwestie werd vooralsnog nog niet beslecht.

evolutie wereldeconomie 
De uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen heeft een invloed op de wereldeconomie.

Verenigde staten van Amerika

In het derde trimester steeg het BNP met 33,1% op jaarbasis, maar de enquêtes van oktober wijzen al op een duidelijke vertraging in het vierde kwartaal, vooral wat de vraag betreft. De PMI-index voor de industrie is licht gestegen van 53,3 naar 53,4, maar het consumentenvertrouwen daalt weer (naar 100,9 van 101,8 in september) en extra corona maatregelen zouden de opleving kunnen temperen.

Federal Reserve ondersteunt voor lange tijd de economie

Het is logisch dat de Amerikaanse verkiezingen voorlopig alle debat domineren, in binnen- en buitenland. Zelfs met een Corona virus dat zich erg snel verspreidt. In de VS is er trouwens sprake van “derde verspreidingsgolf”. Na de verkiezingen zal het virus wellicht opnieuw het nieuws domineren en voor wat volatiliteit zorgen.

Hoe dan ook de economie wordt volop ondersteund door een tsunami aan liquiditeiten, met dank aan de Federal Reserve. De economie heeft door de Corona pandemie en de hieraan gekoppelde draconische maatregelen, die infuus zeker nodig om minstens te stabiliseren en naar de financiële markten hopen, ook te groeien. En dit zal nog een poos nodig zijn. Dat begreep de FED ook reeds en signaleerde de kraan nog enkele jaren open te laten. Lees : de rente zeer laag houden.

Steunmaatregelen

De Federal reserve mag dan nog -als reddende engel- hopen liquiditeiten in het systeem pompen, Jérôme Powell (voorzitter van de Federal Reserve) gaf reeds aan dat steunmaatregelen van de overheid cruciaal zijn om de Amerikaanse economie verder leven in te blazen.

In de aanloop van de verkiezingen vonden dergelijke maatregelen geen consensus tussen republikeinen en Democraten. De beslissing werd dan maar over de verkiezingen getild. Maar de steun is echt nodig, nu de pandemie verder uitdeint. De financiële markten verwachten die reddingsboei, meer dan ooit. En ze gaan ervan uit dat die er ook komt.

Biden win?

Een mogelijke “Biden – win” werd goed onthaald door de markten.

Een mogelijke “Biden – win” wordt goed onthaald door de markten. Want Biden beloofde miljarden dollars onder de vorm van een “Green New Deal”, met investeringen in infrastructuur, gezondheidszorg en de groene economie. Hij wil die financieren door de vennootschapsbelastingen op te trekken van 21% naar 28%. De verlaging naar 21% is nu net een maatregel waar Trump in ondernemingsmiddens zo voor gelauwerd werd. Maar de markten vinden dat de massale investeringen die Biden voorhoudt, ruim de belastingverhoging zouden compenseren. Bovendien zou een Biden regering wellicht meer stabiliteit inluiden. Zeker op internationaal vlak. En stabiliteit is “good for business”. Ook wordt verwacht dat de dollar wat zou inbinden bij een Biden overwinning. Democraten maken immers graag wat meer schulden. Lage dollar is dan weer goed voor de export.

Wie er ook verkozen wordt, de steunmaatregelen zullen wellicht het eerste punt op de presidentiële agenda zijn. Want zoals Bill Clinton het reeds aangaf : “It’s the economy Stupid”. Wat zoveel betekent als : alleen de economie is belangrijk voor de Amerikanen.

Europa

Geconfronteerd met de verslechterende gezondheidssituatie en de sterke druk op de ziekenhuissystemen hebben de verschillende Europese regeringen nieuwe beperkingen moeten aankondigen. Frankrijk en Duitsland hebben een lockdown van een maand aangekondigd die -hoewel lichter dan in het voorjaar- nog steeds de hoop op een verder herstel in het vierde kwartaal doet verbleken. De activiteit was in het derde kwartaal verrast door de stijging van het bbp met 12,7% op kwartaalbasis na -11,8% in het tweede kwartaal. De gegevens van oktober wezen echter al op een vertraging omdat het vertrouwen van de particulieren was gedaald tot -15,5 van -13,9 en het vertrouwen in de dienstensector daalde tot -11,8. Alleen het vertrouwen in de productiesector is gestegen. Het vooruitzicht op een sterke opleving in 2021 neemt af naarmate de regeringen waarschijnlijk een meer geleidelijke deconcentratiestrategie zullen volgen. Bovendien blijft een opleving afhankelijk van de massale verspreiding van een vaccin, de aanhoudende nationale begrotingssteun en de verdeling van de middelen die in het Europees herstelplan zijn vastgelegd. Dit laatste is echter nog steeds niet door het Parlement goedgekeurd, waardoor de snelle uitbetaling van de middelen in gevaar komt.

De ECB heeft laat haar monetair beleid ongewijzigd, in afwachting van de ontwikkeling van de pandemie.

De ECB heeft haar monetair beleid tijdens haar laatste vergadering ongewijzigd gelaten. Ze gaf wel aan om tijdens de vergadering van het comité van december haar politiek af te stemmen op de verdere ontwikkeling van de pandemie en en nieuwe inflatievoorspellingen. Wij verwachten dat de ECB een verhoging van haar Asset Purchase Program (APP) zal aankondigen en een nieuwe en meer genereuze ronde van Targeted Long Term Refinancing Operations (TLTRO) zal implementeren.

Groot-Brittanië

Ook in het Verenigd Koninkrijk werd een snelle verspreiding van het Corona virus vastgesteld. De regering heeft daarom besloten een nieuwe lockdown in te voeren.

De laatste indicatoren voor de economische activiteit nemen ook af, in combinatie met de onzekerheden rond Brexit. De EU-top van mid-oktober heeft de situatie niet opgehelderd en de besprekingen leken te zijn vastgelopen. Beide partijen lijken echter de discussie weer op gang te brengen en een akkoord is nog steeds mogelijk voor het einde van het jaar.

China

Terwijl heel Europa worstelt met de Corona epidemie, draait de Chinese economie terug op kruissnelheid. Dankzij de terugkeer van de industriële productie naar het niveau van voor de crisis kon China dit keer ook rekenen op de terugkeer van de internationale vraag via de export. Tot slot is ook de binnenlandse vraag weer opgeveerd en zou deze de komende weken veerkrachtig moeten blijven, tenzij de zorgen over de heropleving van de epidemie het goede momentum afremmen.

Tot slot heeft de Chinese Communistische Partij de richtsnoeren voor haar volgende vijfjarenplan vastgelegd. China wil een land worden dat minder afhankelijk is van zijn export en technologisch meer autonoom zijn. Kortom ze wil zich focussen op haar binnenlandse markt. Tegen 2035 zou de Chinese economie moeten verdubbelen, wat neerkomt op een groei van 4,7%. Dit is niet uitzonderlijk voor een Chinese economie.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Goede voornemens voor uw geld: zo krijgt u uw spaarcenten in topconditie

Een nieuw jaar brengt goede voornemens met zich mee. Misschien denkt u dan al snel aan meer sporten, maar hebt u ook al eens nagedacht over hoe u uw spaargeld topfit krijgt? Over hoe u die droom wil waarmaken van een zorgeloos pensioen, een duwtje in de rug voor de (klein)kinderen, een verbouwing, of een appartement aan zee? Dankzij de hogere rentes levert sparen vanaf nu meer op, maar als u de hoge inflatie écht wilt verslaan, moet u denken aan beleggen. Mooi meegenomen: bij AXA Bank kan beleggen al voor kleine bedragen. Het is zo simpel dat u dit goede voornemen alvast wél makkelijk volhoudt.

Lees verder

Uw spaargeld splitsen brengt op

Staat al uw spaargeld op dezelfde rekening? Dan zou u dat best opsplitsen in een deel dat u nodig hebt als financiële reserve voor onverwachte of geplande uitgaven en de rest. Die bedragen plaatst u dan op verschillende spaarrekeningen. Hoe gaat u te werk?

Lees verder

Macro-economie: een vroege lente voor de wereldeconomie?

Na maanden van nagelbijten en zenuwachtig op de stoel schuiven, konden beleggers wat ontspannen in de laatste weken van 2022, en bij het inzetten van het nieuwe jaar. Doorheen de donkere wolken die zich sinds de late zomer boven de wereldeconomie hadden samengepakt, boorden zich de eerste lichtstralen, en voor we het goed en wel beseften was een beursrally realiteit geworden. Maar is die ook op stevige fundamenten gebouwd?

Lees verder

Essentiële beleggersinformatie in een nieuw jasje: KIID wordt KID

Bent u van plan om in te stappen in een beleggingsfonds uit het aanbod van AXA Bank? Dan ontvangt u bij het beleggingsgesprek wettelijke documenten zoals het prospectus en een document met essentiële beleggersinformatie. Sinds begin dit jaar bevat dat document veel meer informatie en bestaat het uit drie pagina’s in plaats van twee. Met ook een andere naam: KID, wat staat voor Key Information Document of Essentieel informatiedocument. Waarom een nieuw document en waarin ligt het voordeel voor u, als belegger?

Lees verder

2023: komen we in rustiger vaarwater na de storm?

In vergelijking met het turbulente voorbije jaar dient 2023 zich heel wat optimistischer aan. De oorlog woedt nog steeds. De inflatie heeft slechts een bescheiden knikje gemaakt, maar de verwachting is dat dit jaar een jaar wordt van nog steeds hoge, maar dalende inflatie en dat in 2024-2025 de terugkeer richting 2% wordt ingezet. Een optimistische voorspelling of een realistisch scenario? In ieder geval een opportuniteit voor wie bereid is beredeneerde risico’s te nemen.

Lees verder

Neem contact op met uw AXA Bankagent