De wereldeconomie in een notendop

Vermogen Beleggen Budget Corona Actueel – 09 november 2020

De opflakkering van het Corona virus dwingt diverse Europese landen terug in een lockdown en zaait wat twijfel over de remonte van de Amerikaanse economie. De Amerikaanse verkiezingen blijven ondertussen het debat domineren. De Brexit kwestie werd vooralsnog nog niet beslecht.

evolutie wereldeconomie 
De uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen heeft een invloed op de wereldeconomie.

Verenigde staten van Amerika

In het derde trimester steeg het BNP met 33,1% op jaarbasis, maar de enquêtes van oktober wijzen al op een duidelijke vertraging in het vierde kwartaal, vooral wat de vraag betreft. De PMI-index voor de industrie is licht gestegen van 53,3 naar 53,4, maar het consumentenvertrouwen daalt weer (naar 100,9 van 101,8 in september) en extra corona maatregelen zouden de opleving kunnen temperen.

Federal Reserve ondersteunt voor lange tijd de economie

Het is logisch dat de Amerikaanse verkiezingen voorlopig alle debat domineren, in binnen- en buitenland. Zelfs met een Corona virus dat zich erg snel verspreidt. In de VS is er trouwens sprake van “derde verspreidingsgolf”. Na de verkiezingen zal het virus wellicht opnieuw het nieuws domineren en voor wat volatiliteit zorgen.

Hoe dan ook de economie wordt volop ondersteund door een tsunami aan liquiditeiten, met dank aan de Federal Reserve. De economie heeft door de Corona pandemie en de hieraan gekoppelde draconische maatregelen, die infuus zeker nodig om minstens te stabiliseren en naar de financiële markten hopen, ook te groeien. En dit zal nog een poos nodig zijn. Dat begreep de FED ook reeds en signaleerde de kraan nog enkele jaren open te laten. Lees : de rente zeer laag houden.

Steunmaatregelen

De Federal reserve mag dan nog -als reddende engel- hopen liquiditeiten in het systeem pompen, Jérôme Powell (voorzitter van de Federal Reserve) gaf reeds aan dat steunmaatregelen van de overheid cruciaal zijn om de Amerikaanse economie verder leven in te blazen.

In de aanloop van de verkiezingen vonden dergelijke maatregelen geen consensus tussen republikeinen en Democraten. De beslissing werd dan maar over de verkiezingen getild. Maar de steun is echt nodig, nu de pandemie verder uitdeint. De financiële markten verwachten die reddingsboei, meer dan ooit. En ze gaan ervan uit dat die er ook komt.

Biden win?

Een mogelijke “Biden – win” werd goed onthaald door de markten.

Een mogelijke “Biden – win” wordt goed onthaald door de markten. Want Biden beloofde miljarden dollars onder de vorm van een “Green New Deal”, met investeringen in infrastructuur, gezondheidszorg en de groene economie. Hij wil die financieren door de vennootschapsbelastingen op te trekken van 21% naar 28%. De verlaging naar 21% is nu net een maatregel waar Trump in ondernemingsmiddens zo voor gelauwerd werd. Maar de markten vinden dat de massale investeringen die Biden voorhoudt, ruim de belastingverhoging zouden compenseren. Bovendien zou een Biden regering wellicht meer stabiliteit inluiden. Zeker op internationaal vlak. En stabiliteit is “good for business”. Ook wordt verwacht dat de dollar wat zou inbinden bij een Biden overwinning. Democraten maken immers graag wat meer schulden. Lage dollar is dan weer goed voor de export.

Wie er ook verkozen wordt, de steunmaatregelen zullen wellicht het eerste punt op de presidentiële agenda zijn. Want zoals Bill Clinton het reeds aangaf : “It’s the economy Stupid”. Wat zoveel betekent als : alleen de economie is belangrijk voor de Amerikanen.

Europa

Geconfronteerd met de verslechterende gezondheidssituatie en de sterke druk op de ziekenhuissystemen hebben de verschillende Europese regeringen nieuwe beperkingen moeten aankondigen. Frankrijk en Duitsland hebben een lockdown van een maand aangekondigd die -hoewel lichter dan in het voorjaar- nog steeds de hoop op een verder herstel in het vierde kwartaal doet verbleken. De activiteit was in het derde kwartaal verrast door de stijging van het bbp met 12,7% op kwartaalbasis na -11,8% in het tweede kwartaal. De gegevens van oktober wezen echter al op een vertraging omdat het vertrouwen van de particulieren was gedaald tot -15,5 van -13,9 en het vertrouwen in de dienstensector daalde tot -11,8. Alleen het vertrouwen in de productiesector is gestegen. Het vooruitzicht op een sterke opleving in 2021 neemt af naarmate de regeringen waarschijnlijk een meer geleidelijke deconcentratiestrategie zullen volgen. Bovendien blijft een opleving afhankelijk van de massale verspreiding van een vaccin, de aanhoudende nationale begrotingssteun en de verdeling van de middelen die in het Europees herstelplan zijn vastgelegd. Dit laatste is echter nog steeds niet door het Parlement goedgekeurd, waardoor de snelle uitbetaling van de middelen in gevaar komt.

De ECB heeft laat haar monetair beleid ongewijzigd, in afwachting van de ontwikkeling van de pandemie.

De ECB heeft haar monetair beleid tijdens haar laatste vergadering ongewijzigd gelaten. Ze gaf wel aan om tijdens de vergadering van het comité van december haar politiek af te stemmen op de verdere ontwikkeling van de pandemie en en nieuwe inflatievoorspellingen. Wij verwachten dat de ECB een verhoging van haar Asset Purchase Program (APP) zal aankondigen en een nieuwe en meer genereuze ronde van Targeted Long Term Refinancing Operations (TLTRO) zal implementeren.

Groot-Brittanië

Ook in het Verenigd Koninkrijk werd een snelle verspreiding van het Corona virus vastgesteld. De regering heeft daarom besloten een nieuwe lockdown in te voeren.

De laatste indicatoren voor de economische activiteit nemen ook af, in combinatie met de onzekerheden rond Brexit. De EU-top van mid-oktober heeft de situatie niet opgehelderd en de besprekingen leken te zijn vastgelopen. Beide partijen lijken echter de discussie weer op gang te brengen en een akkoord is nog steeds mogelijk voor het einde van het jaar.

China

Terwijl heel Europa worstelt met de Corona epidemie, draait de Chinese economie terug op kruissnelheid. Dankzij de terugkeer van de industriële productie naar het niveau van voor de crisis kon China dit keer ook rekenen op de terugkeer van de internationale vraag via de export. Tot slot is ook de binnenlandse vraag weer opgeveerd en zou deze de komende weken veerkrachtig moeten blijven, tenzij de zorgen over de heropleving van de epidemie het goede momentum afremmen.

Tot slot heeft de Chinese Communistische Partij de richtsnoeren voor haar volgende vijfjarenplan vastgelegd. China wil een land worden dat minder afhankelijk is van zijn export en technologisch meer autonoom zijn. Kortom ze wil zich focussen op haar binnenlandse markt. Tegen 2035 zou de Chinese economie moeten verdubbelen, wat neerkomt op een groei van 4,7%. Dit is niet uitzonderlijk voor een Chinese economie.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: 1.020 of 1.310 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 1.020 of 1.310 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 1.020 of 1.310 euro pensioensparen?

Lees verder

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Duurzaam beleggen: wat zijn uw voorkeuren?

Kiest u voor de zee of de bergen? En de opwarming van de aarde, bent u daarmee een beetje, erg veel of helemaal niet bezig? En in welk opzicht? Op het vlak van duurzaam beleggen wil uw bankagent graag uw voorkeuren kennen, zodat uw portefeuille zo goed mogelijk aansluit bij uw beleggersprofiel en bij de Europese regelgeving die sinds augustus 2022 van kracht is. Er bestaat hierover een brochure waarin alles in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd.

Lees verder

Macro-economische vooruitzichten voor de zomer: afkalvende inflatie en zwakke economische groei

De inflatie heeft nu in de grote economieën een duidelijke daling ingezet. Hoewel niet alle zorgen van de baan zijn, hebben beleggers het inflatieprobleem als ‘opgelost’ geklasseerd. Dat is wellicht te voortvarend op langere termijn, maar voor de komende maanden is die inschatting terecht. De energieprijzen dalen al sinds het begin van 2023, en zullen binnenkort gevolgd worden door de tweede belangrijkste oorzaak van inflatie tijdens het voorbije jaar: voedingsprijzen.

Lees verder

Beleggen: een kwestie van kennis of van geluk?

Ik zou wel willen, maar … ik heb daar geen tijd voor. Of Het interesseert me eigenlijk niet echt, het is te ingewikkeld, en dan begin ik er beter niet aan, toch? Het zijn een paar van de vaak gehoorde argumenten om niet te beleggen. Herkenbaar, niet? Achter al die redenen gaat een stilzwijgende, onuitgesproken veronderstelling schuil: succesvol beleggen is een kwestie van kunde, expertise, kennis. Maar is dat wel zo?

Lees verder

Neem contact op met uw AXA Bankagent