De evolutie van de wereldeconomie

Vermogen Beleggen Budget Corona Actueel – 06 oktober 2020

Wanneer we kijken we naar het globaal macro-economisch plaatje, dan is de conclusie dat het wereldwijd economisch herstel nog steeds afhankelijk is van de mate waarin de Covid-crisis beperkt wordt. Na een herstel in het derde kwartaal is nu de vraag of dit herstel zich verder zet in het vierde kwartaal en hoe krachtig dit herstel dan wel wordt.

evolutie wereldeconomie 
Sociale en politieke veranderingen hebben een invloed op de wereldeconomie.

De epidemie verspreidt zich - opnieuw - versneld. Dit doet de wenkbrauwen van economisten fronsen. Maar de centrale banken blijven aan zet. Wat sterk ondersteunend is voor het economisch herstel, niet alleen op korte termijn maar ook op langere termijn.

De verenigde staten van Amerika

De gezondheidsbalans in de VS is niet verergerd. Het aantal nieuwe Covid-besmettingen bleef wel stijgen, maar het besmettingsritme daalde. Dit resultaat werd bereikt zonder extra draconische maatregelen die de economie negatief beïnvloeden. Alles wijst erop dat een nog sterkere daling van het aantal nieuwe Covid-gevallen, allicht niet zo vanzelfsprekend is.

De presidentsverkiezingen in de VS zorgen voor (tijdelijke) volatiliteit op de markten.

Wat de economische activiteit betreft, is een in het vierde kwartaal doorgedreven verderzetting van het herstel, geen zekerheid. Het aantal toegekende hypothecaire leningen (een sterke indicator die het dynamisme van de economie weerspiegelt) steeg de laatste maand bijvoorbeeld niet langer. Maar er zijn ook positieve signalen. Het consumentenvertrouwen verbeterde in september. En de werkloosheidsgraad daalde in augustus tot 8,4%, na de pieknotering van 14,7% in april. Dat is een bemoedigend cijfer. De impact van maatregelen zoals gedeeltelijke werkloosheid, zorgen echter voor een sterke daling, dus dat cijfer moet in die context worden gezien. In de VS liepen een aantal relance-maatregelen af. De Republikeinen en de Democraten vechten wat het nieuwe relanceplan betreft een robbertje uit. Zeker in het licht van de verkiezingen op 3 november is een consensus tussen die twee partijen een onzekerheid. Dit plan is echter nodig voor een economische groei in het vierde kwartaal. Het is voorlopig koffiedik kijken of er een plan komt.

Verder zorgen de presidentsverkiezingen in de VS traditioneel voor een – allicht tijdelijke - volatiliteit op de markten.

Eurozone

In Europa blijft het economisch perspectief afhankelijk van twee factoren : de snelheid waarmee de Corona-pandemie zich verder ontwikkelt, en de kracht waarmee de economische vraag zich herstelt. De zomer zorgde voor een verder toename van het virus. Zo is de verspreiding van het virus in Frankrijk en Spanje erg opvallend. Meer nog, het sterftecijfer nam toe. Dit noopte regeringen in diverse landen tot het invoeren van meer restrictieve maatregelen. En restrictieve maatregelen om de Coronaverspreiding tegen te gaan, beïnvloeden de economische groei.

Consumentenvertrouwen is erg belangrijk voor economische groei.

Dat merkt men meteen aan de afname van de consumentenvraag. Een daling van de retailverkopen of nog een daling van de nieuwe inschrijvingen voor wagens, illustreert dat. Verder is de industriële output nog steeds lager dan 7%, wat het niveau was van voor de crisis.

In het derde trimester toonde een enquête van de Europese commissie aan dat de daling van het consumentenvertrouwen en bijgevolg de daling van de vraag, de grootste belemmering is voor de groei van de industriële of dienstverlenende sector.

Consumentenvertrouwen is dus erg belangrijk voor economische groei. In de VS is en blijft de consument de sterkhouder van de economie, in sommige landen in Europa is het een rem.

De Covid-crisis heeft de perikelen met het Verenigd Koninkrijk op de achtergrond verdreven. De Brexit mag dan wel een feit zijn, de Europese Commissie begint een inbreukprocedure. Ze vraagt hiermee om opheldering over schendingen van de Brexit-afspraken. Aanleiding is het omstreden wetsvoorstel van de regering van premier Boris Johnson van eerder deze maand. Dat wetsvoorstel zet mogelijks de vorig jaar gemaakte afspraken over de Brexit met de Europese Unie op het spel. Ook hier wordt het koffiedik kijken of dit een politiek spel is, eerder dan een verbreking van de Brexit.

China

China doet het een stuk beter. Het economisch herstel zet zich verder, na een sterke remonte in het tweede trimester. In augustus doen alle indicatoren het beter dan verwacht. De groei van de industriële productie nam met 0,8% toe, om 5,6% groei te bereiken. Dit is zo goed als hetzelfde niveau van voor de Covid-crisis en werd sneller dan verwacht bereikt.

Centrale banken

De centrale banken doen er alles aan om, binnen de beperkingen van hun mandaat, de economie te ondersteunen. En dat zal zeker niet snel veranderen.

Zo signaleerde de FED (Amerikaanse Centrale Bank) eerder om gedurende drie jaar de rente ultra laag te houden. Zelfs indien de inflatie boven de 2% uitstijgt, wat de FED inflatietarget is. De voorzitter Jay Powel noemde het : „ mikken op gemiddelde inflatie (van 2% nvdr) op een flexibele manier”. Lenen zal dus nog lang zeer goedkoop blijven. Investeren is dus niet duur… een vaststelling die de economie enkel kan stimuleren.

Ook de ECB laat zich niet onbetuigd. Zo stelde Christine Lagarde (voorzitter van de ECB), onlangs nog de vraag of het mandaat van de ECB herzien kan worden, om haar nog meer armslag te geven de economie te ondersteunen.

Zowel de ECB (de Europese Centrale Bank) als de FED signaleren de overheden dat hun inspanning ondersteund moet worden met fiscale steunmaatregelen.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Een erfenis aanvaarden of verwerpen?

De meeste erfenissen worden aanvaard. Toch zijn er situaties waar een erfenis wordt geweigerd. Meestal is dat omdat er gedacht wordt dat er schulden zijn, soms zijn er ook psychologische redenen, of er is de vrees voor de erfbelasting. Of gewoon omdat ze geen zin hebben in rompslomp. Maar is het verwerpen van een erfenis definitief? En bestaat er een tussenoplossing tussen aanvaarden en verwerpen?

Lees verder

De kracht van rente op rente en het sneeuwbaleffect bij pensioenopbouw

Einstein wees ooit de samengestelde rente aan als de allergrootste kracht van het universum. U zou het ook zo kunnen formuleren: vele kleintjes maken een groot. En dat groot is misschien nog een stuk groter dan u zich had voorgesteld. Ontdek wat rente op rente kan opleveren en hoe het bij de opbouw van uw vermogen een sneeuwbaleffect kan teweegbrengen.

Lees verder

Dit moet u weten over de nieuwe taks op de effectenrekening

De nieuwe effectentaks is op 26 februari 2021 in werking getreden.  Het gaat om een taks van 0,15% die wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro. De inning, aangifte en betaling daarvan gebeurt door de bank – als tussenpersoon - en zal in het najaar voor de eerste keer plaatsvinden.

Lees verder

Beleggen, (n)iets voor u?

Spreekt het vooruitzicht op een potentieel hoger rendement u wel aan? Maar raakt u niet wegwijs in de wereld van spaar- en beleggingsproducten? Uw bankagent is de geknipte bondgenoot!

Lees verder

Neem contact op met uw AXA Bankagent