De heropening van de economie volgt gestaag de vaccinatiegraad. 

Vermogen Beleggen Budget Corona Actueel – 14 juli 2021

De gezondheidssituatie ziet er, ondanks de Covid-varianten, beter uit. De vaccinatiecampagne draait nog op volle toeren, de economie heropent gestaag en er is licht aan de horizon.

heropleving economie
De economie begint weer op volle toeren te draaien, de peilingen en het vertrouwen zijn gunstig!

In juni is de gezondheidssituatie opnieuw verbeterd, hoewel het vaccinatietempo wat vertraagt. Toch zijn de drempels voor collectieve immuniteit nog lang niet zijn bereikt. In deze context baart de verspreiding van de meer besmettelijke Deltavariant de overheden zorgen.

In de Verenigde Staten stabiliseerden de economische gegevens zich op een hoog niveau en bereikte de inflatie een piek van 5%.

In de eurozone weerspiegelen de gegevens een zekere euforie, met name in de dienstensector, die ten volle profiteert van de heropening van de economie.

De Fed handhaaft haar tempo van activa-aankopen. Volgens de prognoses komen er vanaf 2023 mogelijk renteverhogingen.

Verenigde Staten

De gezondheidssituatie in de VS is onder controle, maar het aantal nieuwe vaccinaties is aanzienlijk gedaald en kan een risico vormen als het aantal ziekenhuisopnames toeneemt. Tot op heden heeft slechts 46% van de bevolking twee doses gekregen, terwijl het aantal nieuwe injecties nog maar een kwart bedraagt vergeleken met de piek midden april.

Wat de economische gegevens betreft, wordt de analyse van de verwerkende sector gekenmerkt door een tweedeling tussen de analyses, die zeer positief blijven, en de reële gegevens die lijken te stokken. Dat wijst op toeleveringsproblemen in de automobielsector en aanwervingsproblemen in andere sectoren. Deze moeilijkheden komen ook tot uiting in de prijzen, aangezien de inflatie in mei opnieuw is gestegen tot +5% in g.a. (kern: 3,8%).
Wij menen evenwel dat de meeste van deze inflatoire spanningen slechts van voorbijgaande aard zijn en zich in het derde kwartaal zouden moeten stabiliseren om zich tegen het einde van het jaar te normaliseren.

De Fed heeft herhaald dat het nog te vroeg was om de steun voor de economie in te trekken, maar gaf toe dat ze tijdens het comité had gezegd dat ze zou moeten beginnen te praten over het verminderen van de netto-aankopen van activa.

Andere belangrijk nieuws was de bekendmaking van de prognoses van het comité voor de beleidsrente, waarin nu wordt uitgegaan van twee renteverhogingen vanaf 2023. De besprekingen over de stimuleringsplannen stagneren; er is nog geen overeenstemming bereikt tussen de partijen, terwijl er binnen het Democratische kamp nog steeds sprake is van enige verdeeldheid, wat de goedkeuring in gevaar zou kunnen brengen. Het lijkt nu onwaarschijnlijk dat die nog deze zomer zal plaatsvinden, terwijl de bedragen die aanvankelijk door de Biden-administratie werden vooropgesteld, naar beneden zouden kunnen worden bijgesteld.

Europa

In de eurozone blijft de gezondheidssituatie evolueren, hoewel de Deltavariant kopzorgen baart. Het percentage volledig gevaccineerden bedraagt nu 33% in de Europese Unie. De opheffing van de laatste beperkingen heeft de dienstensector in staat gesteld om te beginnen aan een inhaalbeweging. Uit de peilingen van juni blijkt een zekere euforie t.a.v. het Franse consumentenvertrouwen dat heel symbolisch terug op het niveau van maart 2020 staat, terwijl de peilingen van de Europese Commissie (EC) op het hoogste niveau staan sinds november 2018. De andere peilingen van de EC laten ook recordhoogten zien voor het bedrijfsklimaat en voor het Economic et Industrial Sentiment.

De PMI's, de indexen die het vertrouwen van inkoopmanagers weergeven, bevestigen die trend met een verdere stijging in de verwerkende sector (63,4 vs. 63,1) en de dienstensector (58,3 vs. 55,2). Wat de prijzen betreft, vertoonde de inflatie in juni (1,9%), een lichte daling ten opzichte van mei (2%), terwijl de onderliggende maatstaf (exclusief energie- en voedselprijzen) stabiel bleef op 0,9%.

De ECB heeft tijdens haar laatste beleidsvergadering de status quo gehandhaafd, met name over het tempo van de activa-aankopen, waarbij werd gerechtvaardigd dat het voorbarig was om de steun nu al in te trekken.

Verenigd Koninkrijk

In het VK had de regering de laatste fase van de versoepelingen even bevroren om de verspreiding van de Deltavariant en de invloed ervan op nieuwe ziekenhuisopnames te kunnen bestuderen. Intussen heeft ze aangekondigd om vanaf 19 juli toch door te gaan met verdere versoepelingen.

Peilingen wijzen voor de economie op een sterke heropleving, zoals blijkt uit de PMI-indexen van juni: die blijven sterk blijven groeien tot 64,2 voor de verwerkende industrie en 61,7 voor de dienstensector.

De centrale bank is begonnen met de vermindering van haar netto-aankopen van activa en die zou ze tot het einde van het jaar moeten aanhouden.

China

In China zien we een lichte vertraging van de activiteit na maanden van sterke expansie. In juni daalde de PMI voor de verwerkende industrie licht tot 50,9 (vs. 51) als gevolg van stroompannes in Guangdong en beperkingen om een opleving van het virus in Zuid-China aan te pakken.

In de dienstensector daalde de PMI scherp (50,3 tegen 55,1), maar nog steeds in expansiemarge.

Japan

Ook in Japan kwam het vaccinatieproces in een stroomversnelling.

Op het economische front daalde de detailhandelverkoop in mei met 2% na -9,7%, terwijl de industriële productie te lijden had onder toeleveringsproblemen (-5,9%).

De heropening zou echter moeten samenvallen met een opleving van de particuliere consumptie en een geleidelijk herstel in de dienstensector.

Ook uit de driemaandelijkse Tankan-bedrijfspeiling blijkt een sterk optimisme met een hoogste stand in twee jaar.

Artikel opgesteld op basis van de beschikbare informatie op 5 juli 2021.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Dit moet u weten over de nieuwe taks op de effectenrekening

De nieuwe effectentaks is op 26 februari 2021 in werking getreden.  Het gaat om een taks van 0,15% die wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro. De inning, aangifte en betaling daarvan gebeurt door de bank – als tussenpersoon - en zal in het najaar voor de eerste keer plaatsvinden.

Lees verder

Pensioensparen: 990 of 1.270 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 990 of 1.270 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 990 of 1.270 euro pensioensparen?

Lees verder

Beleggingen: welke experts bij AXA staan u bij?

De huidige lage rentevoeten op spaarrekeningen, de inflatie, uw plannen op middellange en lange termijn, uw pensioen ... U bent er zich van bewust dat u in actie moet schieten om uw kapitaal te beheren, maar u hebt noch de tijd noch de ervaring. Laat uw beleggingen dan in handen nemen door fondsbeheerders. Experts tot uw dienst!

Lees verder

De Delta-variant beïnvloedt de wereldeconomie

De Delta-variant is een reden tot bezorgdheid. Het aantal nieuwe infecties blijft hoog en de wereldwijde vaccinatiegraad laag. Hoewel het effect op de economie kleiner is dan voorheen, beginnen de onzekerheden te wegen op het consumentenvertrouwen, vooral in de VS. De peilingen blijven over het algemeen positief, ondanks een lichte daling in augustus. We bekijken het continent per continent.

Lees verder

Wat is het ideale moment om te beleggen op de beurs? Regelmatig.

Een spaarbuffer is belangrijk voor onvoorziene omstandigheden. Een té groot spaarbedrag kan echter uw geld in koopkracht doen dalen door de inflatie. Beleggen kan daar soelaas bieden. Er zijn verschillende beleggingsoplossingen, voor elk wat wils. En bestaat er zoiets als een ideaal moment om te beleggen? 

Lees verder