Hoe stelt u als beginnend ondernemer een goed financieel plan op?

Een sterke start Bedrijf in groei Ondernemen – 18 mei 2020

Bent u van plan een nieuwe onderneming op te starten? Dan is de rol van uw boekhouder daarin cruciaal. Een van de belangrijkste taken voor de boekhouder is het opmaken van een financieel plan. Sinds kort werd de minimuminhoud van dat financieel plan verstrengd. Maar wat moet zo’n financieel plan tegenwoordig allemaal bevatten? Dit zijn volgens bedrijfsrevisor Guy Parmentier de 10 stappen die u in het kader van de oprichting en het opmaken van het financieel plan moet volgen.

financieel plan beginnende onderneming 
Een goed financieel plan doet uw geloofwaardigheid als startende ondernemer toenemen.

1. Stel in het kader van uw financieel plan een resultatenrekening op

Stel een resultatenrekening op met juiste afschrijvingen en belastingen over 24 maanden. Indien er belangrijke seizoenschommelingen bestaan, dan moet dit per maand gebeuren om eventuele liquiditeitstekorten in bepaalde maanden te detecteren.

2. Bepaal het werkkapitaal

Bepaal het bedrag dat u per jaar zult moeten uittrekken voor uw goederen in voorraad en het aantal dagen dat facturen van klanten en leveranciers zullen openstaan. Het doel bestaat erin om de behoefte aan werkkapitaal vast te leggen. Ook dit is indien noodzakelijk per maand door te voeren (zie stap 1).

Als beginnend ondernemer is het aantal dagen voorraadrotatie bij oprichting vaak niet gekend. In dat geval bepaalt u best een vast bedrag voor voorraden (per maand indien noodzakelijk). Deze stap zal u toelaten om uw behoefte aan werkkapitaal uit te rekenen.

3. Plak een bedrag op openstaande facturen

Neem de omzet uit de resultatenrekening en bereken in absolute bedragen de openstaande facturen bij klanten en leveranciers.

4. Maak uw balans op over 24 maanden (of twee jaar)

Stel deze balans op conform het jaarrekeningschema. Belangrijk is dat u voldoende liquide middelen vastlegt om de onderneming haar dagelijkse verrichtingen praktisch door te laten voeren. Het betreft steeds een raming.

U dient dit door te voeren indien u het bedrag aan te storten kapitaal wenst vast te leggen. Indien u omgekeerd wenst vast te stellen of het kapitaal dat men gaat volstorten voldoende is, dan vormt deze stap de laatste stap.

U kunt namelijk geen twee variabelen hebben: het is of een vast bedrag aan liquiditeit (om het bedrag van het kapitaal te kunnen vastleggen) of een vast bedrag aan kapitaal (om vast te stellen of er geen liquiditeitsprobleem ontstaat).

5. Bereken voor de beide jaren de behoefte aan werkkapitaal (WCR)

De behoefte aan werkkapitaal is de hoeveelheid aan liquide middelen die nodig zijn om uw activiteiten te laten draaien in afwachting van de betaling van de klant. U kunt uw behoefte aan werkkapitaal berekenen door de formule:

Voorraden + Vorderingen – Leveranciers

Een positieve behoefte aan werkkapitaal is dus negatief. Dat wil zeggen dat u niet voldoende kapitaal hebt om uw korte termijn verplichten na te komen.

6. Herwerk naar een gecomprimeerde balans (= managerial balance sheet)

De gecomprimeerde balans aanziet de behoefte aan werkkapitaal als één geheel op de gecomprimeerde balans. De mutaties in de behoefte aan werkkapitaal zullen een directe impact hebben op de liquiditeit. Vandaar het belang van deze stap.

7. Bereken de netto-kaspositie (vaak nog niet aanwezig 2 jaar na oprichting)

De net treasury toont de overtollige liquiditeit aan. Binnen het financieel plan is stap 7 relatief. Bij liquiditeitstesting vormt het bepalen van de netto-kaspositie een essentiële stap.

8. Bereken de mutatie van de behoefte aan werkkapitaal

Vergelijk de behoefte aan werkkapitaal van jaar X met jaar X-1. De verandering geeft de mutatie van de behoefte aan werkkapitaal weer.

9. Bereken de cashflow (ECF) rekening houdend met de mutatie van de behoefte aan werkkapitaal

Controleer of wat er overblijft na betaling aan de banken voldoende is om de toenamen van de behoefte aan werkkapitaal te financieren.

10. Maak de verplichte cashflow statement.

Deze 10 stappen zorgen voor het opstellen van een degelijk financieel plan. Bij seizoenschommelingen is het absoluut noodzakelijk deze oefening per maand door te voeren.

Een goed financieel plan kan veel deuren openen

Een goed financieel plan doet uw geloofwaardigheid als startende ondernemer toenemen. Het geeft kredietverstrekkers een solidere positie in hun kredietverlening en het geeft meer duidelijkheid omtrent de kredietbehoeftes op korte en lange termijn.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Een financieel plan: belangrijker dan u denkt!

U wilt een nieuwe onderneming oprichten. U hebt misschien al een strategie uitgewerkt. Maar is uw plan wel financieel haalbaar? Zeker als u een lening wilt aangaan of krediet aanvragen is het essentieel dat u uw financiële strategie grondig uitwerkt in een financieel plan. In sommige gevallen is dat zelfs wettelijk verplicht.

Lees verder

Een ondernemingsplan opstellen: onze tips

Zelfstandig worden is spannend, getuigt van ambitie, doorzettingsvermogen en een sterk karakter. Makkelijk is dat niet altijd. Er zijn heel wat zaken waar u rekening mee moet houden. Een belangrijk startpunt is een goed uitgewerkt ondernemingsplan (of businessplan). Maar wat moet daar allemaal instaan? En hoe begint u eraan?

Lees verder

Ondernemen begint bij mijn bank

Of u nu een vrij beroep uitoefent of een handelszaak uitbaat, als zelfstandig ondernemer gaat u 100% voor uw zaak. Omdat u perfect de noden van uw klanten begrijpt, wilt u hen de best mogelijke service bieden. Daarom staat u graag dicht bij hen.

Lees verder