De investeringsaftrek verhoogt van 8% naar 25%

Groeien is uitbreiden Actueel Bewust ondernemen – 10 september 2020

Om het economisch klimaat aan te moedigen, heeft de overheid de investeringsaftrek op vaste activa die door kleine ondernemingen worden aangekocht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020, tijdelijk verhoogd tot 25%. Daardoor wordt investeren in deze activa in 2020 fiscaal interessant voor wie daar ruimte voor heeft. Meer details over de investeringsaftrek en wat de verhoging voor u als ondernemer kan betekenen, ontdekt u in deze blog.

Wat is de investeringsaftrek en voor wie is ze?

investeringsaftrek 
Hebt u de ruimte en hebt u investeringen voor ogen, dan is het fiscaal gezien interessant om die nog in 2020 te doen. Zo zult u de investering fiscaal optimaliseren en draagt u meteen uw steentje bij aan de heropleving van de economie.

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij u een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van uw investeringen mag aftrekken van de belastbare winst van uw onderneming.

Enkel de eenmanszaken, vrije beroepers en kleine ondernemingen kunnen van de investeringsaftrek gebruikmaken. Een kleine onderneming is een onderneming met maximaal 50 werknemers, een jaaromzet tot 9 miljoen euro en een balanstotaal van hoogstens 4,5 miljoen euro.

Voor welke types van investeringen geldt de investeringsaftrek?

Voor investeringen in materiaal, gebouwen, IT, beveiliging ... kortom, voor bijna alle investeringen op een paar specifieke uitzonderingen na. Zeer concreet geldt het voor alle investeringen in materiële vaste activa die u in nieuwe staat hebt aangeschaft en alle nieuwe investeringen in immateriële vaste activa. De enige voorwaarden zijn dat de activa uitsluitend voor beroepswerkzaamheden worden gebruikt en ten minste over 3 jaar afschrijfbaar zijn.

Enkele specifieke uitsluitingen :

  • investeringen die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande werkzaamheid
  • personenwagens en wagens voor dubbel gebruik
  • gebouwen die worden aangekocht met het vooruitzicht ze opnieuw te verkopen
  • gebouwen of andere investeringen die aangekocht worden om te verhuren

Wat betekent de verhoging van de investeringsaftrek naar 25% concreet?

De investeringsaftrek voor 2020 bedroeg oorspronkelijk 8% voor gewone investeringen, 13,50% voor investeringen in digitale activa en 20,50% voor investeringen in de beveiliging van lokalen.

Voor alle investeringen in vaste activa - behalve die welke hierboven werden uitgesloten - aangekocht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020, wordt het aftrekpercentage nu tijdelijk verhoogd naar 25%. Bij de aankoop van een bedrijfsgebouw van bijvoorbeeld 200.000 euro zult u nu 50.000 euro kunnen aftrekken van uw belastbare winst i.p.v. 16.000 euro.

Mijn winst is onvoldoende groot om de investeringsaftrek te benutten …

Naast het verhoogde aftrekpercentage, is er nu ook een uitbreiding van de overdracht van de investeringsaftrek voor vaste activa aangekocht gedurende het kalenderjaar 2019. De aftrek kon al overgedragen worden tot het belastbaar tijdperk 2020. Aangezien de coronacrisis een flinke impact zal hebben op de resultaten van 2020, wordt de overdracht van de ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen uit 2019 uitzonderlijk verlengd tot 2021.

Conclusie: investeren in 2020 is fiscaal gezien interessant

Hebt u de ruimte en hebt u investeringen voor ogen, dan is het fiscaal gezien interessant om die nog in 2020 te doen. Zo zult u de investering fiscaal optimaliseren en draagt u meteen uw steentje bij aan de heropleving van de economie.

Hebt u vragen, of bent u van plan om te investeren? Maak dan gerust een afspraak met een van onze bankagenten.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Van eenmanszaak naar vennootschap: wanneer maakt u best de switch?

Als beginnende zelfstandige richtte u waarschijnlijk een eenmanszaak op. De beste keuze op dat moment: snel, eenvoudig en weinig administratie. Maar al snel begon uw onderneming te groeien, en dus ook uw winst. Wegen de voordelen van een eenmanszaak voor u dan nog op tegen de nadelen? En wanneer maakt u van uw eenmanszaak best een vennootschap? AXA Bank zocht het voor u uit!

Lees verder

Hoe omgaan met stijgende energieprijzen als ondernemer?

De huidige energiecrisis is niet alleen voelbaar bij gezinnen, maar zeker ook bij bedrijven. De energieprijzen zijn de voorbije maanden door het dak gegaan en als ondernemer hebt u niet altijd de mogelijkheid om deze prijsstijgingen integraal aan uw klanten door te rekenen. Dit betekent dus een aanslag op uw winstmarges. Via energiebesparende investeringen of investeringen om zelf energie op te wekken kunt u de impact op uw onderneming minimaliseren en soms zelf positief ombuigen.

Lees verder

Post-corona: hoe laat u uw bedrijf inspelen op het nieuwe normaal?

Covid-19 bracht voor ondernemers heel wat uitdagingen met zich mee. De ene lockdown na de andere, strikte maatregelen, onzekerheid en een opeenvolging van coronagolven schudden het ondernemerslandschap en de gekende manier van werken grondig door elkaar. Maar een crisis dwingt ook verandering af, innovatie en ‘anders denken’. Nu we met mondjesmaat naar een iets normaler leven lijken terug te keren, kijken ondernemers met nieuwe ogen naar hun bedrijf, hun omgeving en zichzelf. Ook voor de klanten zijn er dingen veranderd. Hoe gaat u als ondernemer om met zo’n nieuwe realiteit? Lees onze 4 tips!

Lees verder

Neem contact op met uw AXA Bankagent