Verhoogde investeringsaftrek van 25% tot december 2022

Groeien is uitbreiden Bewust ondernemen Professioneel krediet – 06 september 2022

Om het economisch klimaat aan te moedigen, heeft de overheid de investeringsaftrek op vaste activa die door kleine ondernemingen worden aangekocht tot 31 december 2022 verhoogd tot 25%. Daardoor wordt investeren in deze activa in 2022 fiscaal interessant voor wie daar ruimte voor heeft. Meer details over de investeringsaftrek en wat de verhoging voor u als ondernemer kan betekenen, ontdekt u in deze blog.

Wat is de investeringsaftrek en voor wie is ze?

investeringsaftrek 
Hebt u de ruimte en hebt u investeringen voor ogen, dan is het fiscaal gezien interessant om die in 2022 te doen. Zo zult u de investering fiscaal optimaliseren en draagt u meteen uw steentje bij aan de heropleving van de economie.

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij u een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van uw investeringen mag aftrekken van de belastbare winst van uw onderneming.

Enkel de eenmanszaken, vrije beroepers en kleine ondernemingen kunnen van de investeringsaftrek gebruikmaken. Een kleine onderneming is een onderneming met maximaal 50 werknemers, een jaaromzet tot 9 miljoen euro en een balanstotaal van hoogstens 4,5 miljoen euro.

Voor welke types van investeringen geldt de investeringsaftrek?

Voor investeringen in materiaal, gebouwen, IT, beveiliging ... kortom, voor bijna alle investeringen op een paar specifieke uitzonderingen na. Zeer concreet geldt het voor alle investeringen in materiële vaste activa die u in nieuwe staat hebt aangeschaft en alle nieuwe investeringen in immateriële vaste activa. De enige voorwaarden zijn dat de activa uitsluitend voor beroepswerkzaamheden worden gebruikt en ten minste over 3 jaar afschrijfbaar zijn.

Enkele specifieke uitsluitingen :

  • investeringen die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande werkzaamheid
  • personenwagens en wagens voor dubbel gebruik
  • gebouwen die worden aangekocht met het vooruitzicht ze opnieuw te verkopen
  • gebouwen of andere investeringen die aangekocht worden om te verhuren

Wat betekent deze verhoogde investeringsaftrek van 25% concreet?

De investeringsaftrek voor 2020 bedroeg oorspronkelijk 8% voor gewone investeringen, 13,50% voor investeringen in digitale activa en 20,50% voor investeringen in de beveiliging van lokalen.

Voor alle investeringen in vaste activa - behalve die welke hierboven werden uitgesloten - aangekocht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022, wordt het aftrekpercentage nu tijdelijk verhoogd naar 25%. Bij de aankoop van een bedrijfsgebouw van bijvoorbeeld 200.000 euro zult u nu 50.000 euro kunnen aftrekken van uw belastbare winst i.p.v. 16.000 euro.

Contacteer een AXA Bankagent voor een analyse op maat

Mijn winst is onvoldoende groot om de investeringsaftrek te benutten …

Naast het verhoogde aftrekpercentage was er een uitbreiding van de overdracht van de investeringsaftrek voor vaste activa aangekocht tussen 1 januari 2019 en 31 december 2021. De niet-benuttte aftrek kon overgedragen worden naar de 2 daaropvolgende belastbare tijdperken. Deze verlenging geldt weliswaar niet voor investeringen die gebeur(d)en in 2022.  Hebt u onvoldoende winst in 2022? Dan is deze verhoogde belastingaftrek minder interessant.

Bekijk samen met een AXA Bankagent in uw buurt of dit voor u  een verschil maakt.

Conclusie: investeren in 2022 is fiscaal gezien interessant

Hebt u de ruimte en hebt u investeringen voor ogen, dan is het fiscaal gezien interessant om die nog in 2022 te doen. Zo zult u de investering fiscaal optimaliseren en draagt u meteen uw steentje bij aan de heropleving van de economie.

Hebt u vragen, of bent u van plan om te investeren? Maak dan gerust een afspraak met één van onze bankagenten.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Aftrekbaarheid bedrijfswagens : CO2-uitstoot bepaalt belastingvoordeel

Naast het budget dat u kunt of wilt besteden aan een nieuwe bedrijfswagen voor uw onderneming, is de fiscale aftrekbaarheid een element waar u zeker rekening mee moet houden bij de aankoop van een bedrijfsvoertuig. De CO2-uitstoot is hiervoor het allesbepalende criterium. In deze blog leest u hoe u het aftrekpercentage van uw wagenpark bepaalt.

Lees verder

Nieuwe bedrijfswagen kopen? Zo bepaalt u het budget!

Is uw bedrijfswagen toe aan vervanging? Hebt u een grotere of een tweede bestelwagen nodig om uw zaak te laten draaien? Of wilt u uw werknemers een salariswagen aanbieden? Voor de aanschaf van een nieuw bedrijfsvoertuig bepaalt u best uw budget op voorhand. Maar hoe pakt u dat aan? Ontdek in deze blog hoeveel u kunt besteden aan een nieuwe bedrijfswagen.

Lees verder

Hoe de waarde van een bedrijf bepalen bij overname?

Het gaat u als ondernemer voor de wind en u wilt zich bij een ander bedrijf inkopen of het volledig overnemen. Een vraag die dan in het overnameproces vanzelf naar boven komt: hoe bepaalt u de waarde van die zaak? Er is echter geen eenduidig antwoord. Er bestaan immers verschillende methodes om de overnamewaarde van een bedrijf te bepalen, elk met een andere uitkomst. En onder andere aannames kan één en dezelfde methode zelfs verschillende resultaten opleveren. In deze blog vindt u meer uitleg over de twee meest voorkomende waarderingsmethodes.

Lees verder

De overnameprijs van een onderneming bepalen: de DCF-methode voor u uitgelegd (met voorbeelden)

Bent u van plan om aandelen in een nv of bv te kopen of te verkopen? Dan is het belangrijk om een duidelijk zicht te krijgen op de waarde van het bedrijf. Uiteraard kunt u die waardebepaling toevertrouwen aan een specialist ter zake, maar u kunt het ook zelf al eens proberen. De DCF-methode (voluit discounted cashflow-methode) wordt beschouwd als de meest interessante waarderingsmethode om de waarde van een onderneming te bepalen omwille van de allround benadering. Hoe dat in zijn werk gaat? We leggen het voor u uit in 5 stappen.

Lees verder

Welke documenten neemt u mee voor uw kredietaanvraag?

Als zelfstandige hebt u plannen met uw onderneming. Met een financiering voor uw project hoeft u niet te wachten om uw plannen uit te voeren. Een goede voorbereiding van uw kredietaanvraag is daarom een slimme zet. Bespaar uzelf tijd en neem meteen de nodige documenten mee naar uw AXA Bankkantoor. Met deze checklist kunt u meteen aan de slag!

Lees verder

Neem contact op met uw AXA Bankagent