Inzichten over het coronavirus en impact op de markten

Vermogen Corona Actueel Beleggen – 02 april 2020

De gebeurtenissen als gevolg van het coronavirus volgen elkaar razendsnel op. Het is dan niet altijd eenvoudig om het hoofd koel te houden. We geven u daarom graag wat inzichten zodat u een klare kijk houdt op wat er zich op de financiële markten afspeelt. En hoe u best omgaat met dit alles.

Artikel geschreven op basis van info op 16 maart 2020.

inzichten over het coronavirus 
Het is op z’n minst gezegd vervelend als u de impact van een beursdaling op uw beleggingen ziet. Hou op dat moment het hoofd koel. Beleggen doet u op langere termijn.

Markten kreunen onder onzekerheid

Tijdens het weekend van 8 maart brachten twee gebeurtenissen de financiële wereld in een stroomversnelling.

Ten eerste de snelle verspreiding van het coronavirus in Italië en de scherpe reactie van de Italiaanse regering die uiteindelijk de 9e grootste economie van de wereld zo goed als hermetisch afsloot. 16 miljoen mensen werden in ‘lockdown’ gezet.

Ten tweede: Saudi Arabië, dat door een onenigheid met Rusland de oliekraan volledig openzette, wat de olieprijzen deed imploderen.

De financiële markten werden verrast.

 • Op maandag 9 maart openden alle beurzen wereldwijd diep in het rood.
 • Dinsdag 10 maart veerden de markten op. De hoop op fiscale maatregelen, meer bepaald in de VS, gaf de beleggers moed. De stijging was van korte duur.
 • Woensdag 11 maart gingen de beurzen bij opening opnieuw flink in het rood. De Wereldgezondheidsorganisatie riep het coronavirus officieel uit tot een pandemie. In een poging de verspreiding van het virus tegen te gaan kondigde de Amerikaanse president Trump woensdagavond aan, dat alle vliegverkeer vanuit Europa naar de VS geblokkeerd zou worden.
 • Donderdag 12 maart werd die maatregel, een slag in het gezicht van de reeds tanende economie, met een nieuwe verkoopgolf en dieprode cijfers onthaald. De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, greep sterk in en pompte honderden miljarden dollars in de markt.
 • Vrijdag 13 maart stonden de beurzen bij opening in het Groen.
 • Op zondag 15 maart greep de Federal Reserve onverwacht in. De kortetermijnrente werd op 0% gezet. De FED begon ook met het kopen van 500 miljard dollar overheidsobligaties. Quantitative easing heet die actie, wat meer liquiditeit in het systeem moet brengen.
 • Op maandag 16/03 sloop paniek in de financiële markten. Men interpreteerde de onverwacht drastische ingreep van de FED als een indicatie dat de situatie zeer ernstig is. Die emotionele reactie was nu precies wat de FED met haar maatregelen wou tegengaan. Het overreageren van de beurzen is een illustratie van de onzekerheid die momenteel de markten in haar ban heeft.

Ondertussen zit de Dow Jones sinds woensdag officieel in een berenmarkt. De Dow daalde 20% ten opzichte van zijn piek. Voor de S&P is dit de snelste daling sinds de Tweede Wereldoorlog, van een piek naar een berenmarkt. Ook de BEL20 kreeg record klappen te verduren.

Waarom reageren de financiële markten zo hard op een virus ?

De scherpe daling op de beurs is het gevolg van onzekerheid.

Het is onzeker wat de precieze omvang van de coronapandemie wordt. Momenteel zijn er 132.000 mensen besmet geraakt en zijn er al 4.900 gestorven. Dat er meer besmettingen zullen volgen is zeker. De vraag is: hoeveel meer besmettingen zullen nog volgen? Waar stopt het? Zijn we nu min of meer aan het pieken?

Uit gegevens uit China blijkt dat het virus over haar hoogtepunt heen was na een tweetal maanden, maar dan wel na het nemen van doorslaggevende maatregelen. Globaal genomen zijn er dus wat de verspreiding betreft nog veel vraagtekens.

Het is ook onduidelijk welke extra draconische maatregelen er nodig zijn om de verspreiding in te dijken. Zullen meerdere landen zoals Italië zich hermetisch afsluiten? Is Spanje de volgende dominosteen die valt? En wat met de VS, waar erg weinig wordt getest en waar het vermoeden groot is dat de verspreiding veel uitgebreider is dan initieel gedacht. Ondertussen gaan ook in België de scholen en restaurants tijdelijk dicht en mogen er geen evenementen plaatsvinden.

Een andere onzekerheid is de impact van die virusremmende maatregelen op de economie. Feit is dat noodzakelijke maatregelen om het virus in te dijken een dubbel effect op de economie hebben. Enerzijds daalt de productie, want bedrijven draaien niet langer op volle toeren (beperkte aanvoer grondstoffen, mensen werken thuis enz.) en anderzijds daalt de vraag in sommige sectoren omdat consumenten niet langer van hun diensten gebruik maken. Onder meer luchtvaartmaatschappijen en ondernemingen met focus op vrije tijd zijn daar de eerste slachtoffers van.

Nog een onzekerheid is de impact van de beursdalingen op de economie zelf. De consument in de VS – die traditioneel zeer actief is op de beurs – leefde sterk op die beurswinsten en consumeerde volop, een vrij unieke situatie in de wereld. Verwacht wordt dat een daling van de markten die consument zal afremmen wat de winsten van de bedrijven kan beïnvloeden, wat op zich dan weer voor een daling van de beurskoersen kan zorgen. De beurs zorgt dus op zich voor een impact op de economie, wat dan weer voor een impact op de beurs kan hebben.

In die context voeren economen volop debat. Sommige economen spreken van een overduidelijke recessie, andere vinden dat overdreven en gaan eerder uit van een inkrimping van de economie.

AXA Investment Managers denkt dat een recessie wellicht onvermijdelijk is. Maar een recessie zou volgens hen eerder van korte duur zijn. Uiteindelijk zal het coronavirus wel verdwijnen of afnemen en het sociaal en economisch leven zal opnieuw aantrekken. Dat kan nog enkele maanden duren.

AXA Investment Managers denkt dat een recessie wellicht onvermijdelijk is, maar dan eerder één van korte duur. Uiteindelijk zal het coronavirus  verdwijnen of afnemen en het sociaal en economisch leven zal opnieuw aantrekken.

Het ontbreekt momenteel aan precieze cijfers om hier concrete uitspraken over te doen. Sommige ondernemingen stuurden al een winstwaarschuwing uit, andere ondernemingen zeggen dat de impact nog meevalt. De resultaten die over enkele weken beschikbaar zijn, zullen daarover duidelijkheid brengen.

Tot slot is er onzekerheid over de effectiviteit van de maatregelen die instellingen zoals de Federal Reserve of de Europese Centrale Bank nemen om de economie weer aan te zwengelen. Lang niet iedereen is het eens met de rentedaling van de Federal Reserve. Men argumenteert dat deze crisis een virus betreft, en dat extra liquiditeit niets oplost. De centrale banken kunnen met een renteverlaging, hun rol van redder van de economie dus niet ten volle spelen.

Kortom, onzekerheid troef. En onzekerheid is precies waar de markten absoluut niet van houden. De financiële markten vertalen daarom zonder pardon een recessie in de koersen. Ze gaan uit van een worstcasescenario. Investeerders denken dan “Ik verkoop nu en denk later wel na of dit OK was”.

Waarom zijn de correcties zo scherp en diep ?

Het zou ons te ver leiden om in dit artikel op alle onderliggende fenomenen dieper in te gaan, maar algemeen wordt aangenomen dat onder meer algoritmes de oorzaak van de felle schommelingen zijn. Algoritmes zijn computergestuurde programma’s die beursbewegingen kunnen versterken zowel in de negatieve als in de positieve zin. Want ook beursstijgingen worden soms overdreven. Verder zorgen technieken die beheerders gebruiken om hun portefeuille te beschermen of op opportuniteiten in te spelen voor veel bewegingen. Het is dus een combinatie van veel fenomenen die zorgt voor die felle correcties.

Een positieve noot !

Het klinkt als een contradictie, maar wat op een bepaald moment als negatief wordt ervaren, kan uiteindelijk ook ondersteunend zijn voor de economie en dus voor de beurzen. We zetten wat positieve punten op een rij:

1. De daling van de olieprijzen zorgt voor ondersteuning voor de economie.

U zult minder betalen aan de pomp. Maar ook de industrie zal goedkoper produceren. Vrachtvervoer wordt goedkoper en de geplaagde luchtvaartmaatschappijen vliegen goedkoper.

2. De daling van de korte- en langetermijnrente.

Ook dat kan goed nieuws zijn, bijvoorbeeld voor mensen die een hypothecair krediet willen. Een huis bouwen of renoveren ondersteunt de economie. Bedrijven die willen investeren zullen dat aan historisch lage rentevoeten kunnen doen.

3. Het virus is onder controle te krijgen.

China is het bewijs. We kunnen verwachten dat de onrust zal verdwijnen als er tekenen zijn in Europa of de VS dat de maatregelen effectief zijn in het inperken van het virus. En wetenschappers hopen dat Covid-19 vanzelf verdwijnen als de temperatuur stijgt. Dus zodra het virus lijkt ingedijkt zal de onrust wegebben en zullen ook de beurzen herstellen.

4. De overheden die wereldwijd gecoördineerde acties nemen.

De Federal Reserve in de VS deed al de rente dalen, met beperkte effecten. Maar de FED zorgt er onderliggend ook voor dat de financiële markten ordelijk blijven functioneren, wat cruciaal is. Ze doet dat door geld beschikbaar te stellen en zorgt ervoor dat de markten ‘liquide’ blijven. Dit betekent dat ze garandeert dat er voor iedere verkoper ook een koper kan zijn. Ondertussen activeerde de FED een eerste 'bazooka'-maatregel, en pompte honderden miljarden dollars in de markt. Gevolgd door interventies op zondag 15 maart waar de kortetermijnrente op nul werd gezet en voor 500 miljard overheidsobligaties worden gekocht. Die aankoop staat bekend onder de naam “quantitative easing”.

Vrijdag kondigde de Japanse centrale bank aan dat ze onder meer 200 miljard yen aan overheidsobligaties zal kopen. Ook de Bank of England deed de rente dalen. De ECB dan weer hield de rente onveranderd, maar nam tijdens haar vergadering van 12 maart wel enkele initiatieven om kmo’s te ondersteunen. Onderliggend hebben die het zeer moeilijk. Banken die de kredietverlening aan de getroffen ondernemingen stabiel willen houden, mogen dan bij de ECB geld lenen aan een rente van maar liefst -0,75 procent. Dat is spotgoedkoop en nooit gezien. En verder wordt verwacht dat de Europese Commissie en andere Europese instanties actie zullen ondernemen.

Algemeen wordt verwacht dat ook de overheden maatregelen, bijvoorbeeld fiscale, zullen nemen. Die kunnen bv onder de vorm komen van uitstel van belastingbetalingen bijvoorbeeld. Of nog directe financiële steun voor KMO’s. Dit is nodig want veel KMO’s en kleine zelfstandigen worden bijzonder hard getroffen door de virusbeperkende maatregelen. Denken we maar aan restaurants, luchtvaartmaatschappijen, hotels, enz. Dit soort ondernemingen hebben vaak weinig cashbuffers, wat hen niet toelaat om een lange periode zonder inkomsten, maar wel met personeelskosten te overbruggen. Hulp is dus dringend nodig om eventueel failliet te voorkomen. De Amerikaanse economie heeft talrijke kleine zelfstandigen bij wie het water nu tot aan de lippen staat. Dit ontgaat in ieder geval Trump niet. Daarom werd aangekondigd dat  zijn regering in het Congres met een dergelijk plan zou komen. Het is uitkijken naar de omvang hiervan en hoe de markten de effectiviteit zullen inschatten.

Wat nu? Hoe gaat u best om met dit alles?

Alle emoties die u nu mogelijk voelt zijn normaal. Het is op z’n minst gezegd vervelend als u de beurs sterk ziet dalen en de impact op uw beleggingen ziet.

Geef op dat moment niet toe aan uw emoties en hou het hoofd koel. Het helpt ook om uw beleggingen niet op elk moment van de dag te bekijken. Beleggen doet u op langere termijn.

Het is ook goed om bij twijfel of zenuwachtigheid met uw AXA Bankagent te overleggen. Uw AXA Bankagent heeft rationele argumenten om rustig te blijven:

 • Uw centen zijn in goeie handen. AXA IM is een wereldspeler die weet wat ze moet doen op momenten zoals deze. Uw fondsen worden actief beheerd door experten. Heb vertrouwen in hun visie en expertise.
 • Laat u zeker niet beïnvloeden door de media. Niet als ze overdreven positief zijn en evenmin als ze zoals vandaag negatief zijn.
 • Verkoop niet in een emotionele bui. Op dat moment verkoopt u mogelijk met verlies. En vermits beurzen dikwijls ook weer stijgen, zult u van die stijging niet mee profiteren.
 • Beurschommelingen en volatiliteit zijn een normaal fenomeen. Dat gebeurt eigenlijk vaker en zijn onvermijdelijk. Toch voelen ze als een verrassing aan en zijn ze absoluut niet aangenaam.
 • Dalingen worden dikwijls op langere termijn uitgevlakt. Correcties worden dan na een paar jaar ook weer vergeten. De financiële markten kruipen uit het dal. Denk maar aan de financiële crisis van 2008. Die daling was nooit gezien. Jaren later presteerden de beurzen opnieuw sterk. Op lange termijn investeren is daarom belangrijk.
 • Deze daling is misschien een opportuniteit om in te stappen, bij te kopen of uw portefeuille en uw risico wat meer te spreiden. Probeer daarbij de markt niet te timen, of de precieze bodem te vinden. Dat is onmogelijk.
 • Beleg regelmatig om zo het risico te spreiden. Bij AXA Bank hebben we daar oplossingen voor.

Uw AXA Bankagent is uw beste advies! Spreek uw AXA Bankagent aan want hij of zij is prima geplaatst om u advies te geven in deze context.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Volgt na de inflatie een recessie? 9 vragen en antwoorden.

Tijdens de pandemie leek de stemming op de financiële markten opperbest. Nu covid stilaan naar de achtergrond verdwenen is, is de sfeer helemaal omgeslagen en slaat het pessimisme overal toe. Door de oplopende rente, de inflatie en de oorlogsdreiging hebben zowel het consumenten- als het beleggersvertrouwen zware klappen gekregen. Wat is er dan juist aan de hand? En is er licht aan het einde van de tunnel? Of loert er een recessie om de hoek? Een stand van (beurs)zaken.

Lees verder

Geen erfbelasting op 150% van de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen

Kinderen die de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende ouder laten staan, moeten in Vlaanderen voortaan geen erfbelasting meer betalen op deze tegoeden bij het overlijden van die langstlevende ouder. Of deze maatregel ook zal worden overgenomen door de belastingdienst van het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest, valt nog af te wachten.

Lees verder

Augustus 2022: recessies staan voor de deur

Centrale bankiers voerden hun retoriek van monetaire verkrapping op naarmate de energiecrisis in Europa een zorgwekkender wending nam. Terwijl de recessie in de VS zou kunnen ontstaan na een periode van oververhitting, zal de dreigende recessie in Europa waarschijnlijk uitsluitend te wijten zijn aan de gevolgen van de energieprijzen en de mogelijke rantsoenering tijdens de winter.

Lees verder

Maak het uzelf gemakkelijk en laat u bijstaan als u belegt

Er kruipt wel wat werk en tijd in zelf beleggen in individuele aandelen of obligaties: een goede portefeuille samenstellen, voldoende gediversifieerd, op het juiste moment handelen of net niet handelen, ... Het is niet evident. Laat u daarom bijstaan door uw AXA Bankagent.

Lees verder

Beleggen, (n)iets voor u?

Spreekt het vooruitzicht op een potentieel hoger rendement u wel aan? Maar raakt u niet wegwijs in de wereld van spaar- en beleggingsproducten? Uw bankagent is de geknipte bondgenoot!

Lees verder

Spreek er uw AXA Bankagent over aan