Economische evolutie op wereldschaal: een goed medicijn smaakt altijd bitter

Vermogen Actueel Beleggen – 05 augustus 2022

De inflatie blijft zowat overal nieuwe pieken bereiken, maar stilaan verschuift de aandacht van de financiële markten naar het gevaar van een afkoelende economische groei. Vooral de energie-onzekerheid in Europa houdt consumenten en bedrijven in de greep. Na de forse renteverhogingen die de Amerikaanse Federal Reserve al doorvoerde, heeft nu ook de Europese Centrale Bank een eerste stap gezet naar een normalisering van de beleidsrente. Beide centrale banken zullen hun verstrakkende geldbeleid de komende maanden wellicht verderzetten, ondanks de zwakkere groei-indicatoren.

De Amerikaanse economie: op weg naar een ‘zachte landing’?

macro-economie
De aandacht van de financiële markten verschuift stilaan naar het gevaar van een afkoelende economische groei.

De inflatie in de Verenigde Staten blijft verrassen met nieuwe records. In juni bedroeg ze 9,1% (+0,5 procentpunt); energie leverde de belangrijkste bijdrage, maar duurdere huisvesting begint nu ook de inflatie op te drijven. Huisvesting is een belangrijke component van de ‘inflatiekorf’, en dat leidt ertoe dat AXA Investment Managers de inflatie tijdens de tweede jaarhelft maar beperkt ziet afnemen (tot 8,4% voor 2022).

De zeer hoge inflatiecijfers geven de Fed weinig bewegingsruimte. Voorzitter Powell kondigde aan dat de centrale bank haar verstrakkende beleid volhoudt tot er overtuigende aanwijzingen zijn van lagere inflatie. De Fed trok de beleidsrente op 27 juli opnieuw op met 75 basispunten, tot 2,25-2,50%. Tegen het jaareinde zal ze naar verwachting 3,25% bereiken.

De economische activiteit koelt duidelijk af, en AXA Investment Managers verwacht dat de groei in de tweede jaarhelft zal stagneren. De hoge inflatie zorgt ervoor dat de reële inkomensgroei verzwakt, en dat weegt op de consumptie.

De recessievrees zwelt aan. Hoewel het risico van negatieve groei realistisch is, wordt het voorlopig tegengesproken door de sterkte van de Amerikaanse arbeidsmarkt. De werkloosheid is historisch laag (3,6%), en de jobcreatie blijft op een hoog peil. Over het hele jaar zou de economische groei nog 1,9% bedragen, om vervolgens in 2023 tot 0,8% terug te vallen.

De eurozone: een zelfverzekerde ECB, maar twijfel over wat komen gaat

De Europese economie verliest snel momentum. Voorlopende indicatoren wijzen op een afkoeling van zowel de verwerkende nijverheid als de dienstensector. Die laatste kon tot nog toe de zwakte in de industrie compenseren, maar lijkt het nu toch te begeven onder het zwakke consumentenvertrouwen.

De grote onzekerheid over de energiebevoorrading weegt sterk op het vertrouwen van consumenten en bedrijven. De onderbreking van de gasbevoorrading uit Rusland via de Nordstream I-pijpleiding brengt de opbouw van de gasreserves tegen de winter ernstig in gevaar, en werpt een schaduw over de tweede jaarhelft. De onzekerheid zal de energieprijzen de komende maanden volatiel houden, en op een hoog peil.

De inflatie blijft zeer hoog en kwam in juni op 8,6% (+0,5 procentpunt), met energie en voeding als belangrijkste aandrijvers. Naar verwachting zal de inflatie in het najaar lichtjes beginnen dalen. Aanvoerproblemen worden minder nijpend, en ook de vraag naar goederen lijkt af te nemen, wat de prijsdruk enigszins verlicht. De energie-onzekerheid blijft echter een verstorend element dat de inflatieprognoses voor 2022 (7,6%) en 2023 (3,5%) hoog houdt. Reden genoeg voor de Europese Centrale Bank (ECB) om de inflatiebestrijding op te voeren.

De ECB maakte in juli een einde aan de negatieve beleidsrente, met een verhoging van de depositorente met 50 basispunten, tot 0%. Tegelijk werd een mechanisme aangekondigd dat ervoor moet zorgen dat Eurolidstaten met zwakke overheidsfinanciën, zoals Italië, op de obligatiemarkt niet onder vuur komen. Dit zogenaamde Transmission Protection Instrument is noodzakelijk om te vermijden dat de ECB haar inflatie-bestrijdende rentebeleid vroegtijdig zou moeten staken.

Italië stevent af op verkiezingen op 25 september, en volgens de polls is een coalitie van Fratelli d’Italia, Lega en Forza Italia de grootste kanshebber om de leiding van het land in handen te krijgen. Daarmee komt een einde aan het ―door de markten als geruststellend ervaren― technocratische beleid van ontslagnemend premier Mario Draghi.

Politieke onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk

Ook het Verenigd Koninkrijk staat voor een regeringswissel, na het vertrek van premier Johnson. Kandidaat-premier Liz Truss staat voor onmiddellijke belastingverlagingen om de economie te versterken, terwijl haar uitdager Rishi Sunak voorstander is van een fiscaal conservatiever beleid, dat erop gericht is eerst de inflatie te beteugelen.

Die inflatie bereikte in juni een 40-jarig record (9,4%), en in de komende maanden dreigen duurdere nutsvoorzieningen voor nog meer opwaartse druk te zorgen. Ook in het VK wegen de hoge prijzen op het consumentenvertrouwen en de uitgaven, en komt de groei onder druk.

De Bank of England zal in augustus de beleidsrente wellicht met 50 basispunten optrekken, om daarna naar een trager tempo van renteverhogingen over te schakelen. De sterke arbeidsmarkt laat nu nog een flinke rente-ingreep toe, maar zal wellicht de komende maanden beginnen afkoelen.

China: een sterke start voor het post-covid herstel

Het tweede kwartaal stond in China in het teken van de strenge anti-COVID-maatregelen, die sterk wogen op de economische activiteit. De economie groeide slechts met 0,4%. Daar staat tegenover dat het groeiherstel na de lockdowns de verwachtingen overtreft. De uitvoer blijft sterk bijdragen aan de groei, maar zal de komende maanden last ondervinden van de afkoelende economieën van de Chinese handelspartners.

China kan in de tweede jaarhelft de nodige steunmaatregelen activeren om het groeiherstel te ondersteunen, zodat de groei over het hele jaar rond 3,6% kan uitkomen. Maar tegelijk moet de overheid waakzaam zijn voor de toenemende wanbetalingen in de vastgoedsector, en de impact daarvan op de banksector.

Japan: de Bank of Japan houdt voet bij stuk

Japan kent al jaren een lagere inflatie dan andere ontwikkelde markten (2,3% in juni), maar toch stijgen ook hier de prijzen, onder meer door de zwakke wisselkoers van de Yen, die invoer duurder maakt. De stijgende prijzen wegen op koopkracht en consumptie.

De Bank of Japan is de enige grote centrale bank die nog volop aan monetaire ondersteuning doet. Ondanks de oplopende prijzen heeft de Bank of Japan geen plannen om van dat beleid af te wijken.

Bron: AXA Investment Managers. Artikel geschreven op basis van informatie op 27 juli 2022.

Voor meer informatie

Opgelet: dit artikel vormt geen beleggingsadvies in de zin van de financiële wetgeving.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Na de staatsbon: is er een toekomst voor beleggingen met vaste rente?

Na meer dan 10 jaar van extreem lage rentes bieden beleggingen met een vaste rente eindelijk weer een aantrekkelijk rendement met als duidelijkste voorbeeld de Belgische staatsbon waarop begin september 2023 kon worden ingetekend. Voor heel wat beleggers was dat een buitenkans. Hoe kunt u nu als belegger nog van de gestegen rentes profiteren? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Lees verder

Een moeilijke maand september voor de macro-economie

September is wel vaker een moeilijke maand voor de markten. Dit jaar is daar geen uitzondering op. Problemen die als ‘opgelost’ beschouwd werden, komen weer koppig hun plaats opeisen, en dat zaait verwarring bij beleggers. Op de agenda van deze drukke maand: inflatie, olieprijzen en het effect op de aandelenmarkten.

Lees verder

Het beleggingsgesprek: een essentiële stap in het beheren van uw geld

De wereld van financiële beleggingen is fascinerend, rijk aan mogelijkheden maar ook bezaaid met valkuilen. Voor een beginner kan « starten met beleggen » even verwarrend als verleidelijk lijken. Gelukkig staat u er niet alleen voor! Uw bankagent is er om uw beleggingsprofiel te belichten door kennis te nemen van uw persoonlijke en financiële situatie, uw doelstellingen (over duurzaamheid) en uw beleggingskennis en -ervaring. Laten we samen eens kijken waarom een gesprek met uw beleggingsadviseur zo zinvol is!

Lees verder

De beleggingsdriehoek: een kompas voor beleggers

Bij beleggen zijn er drie belangrijke criteria om rekening mee te houden: rendement, liquiditeit en risico. Deze drie criteria kunnen we beschouwen als de drie zijden van een driehoek, bekend als de beleggingsdriehoek. Inzicht in deze driehoek is cruciaal om weloverwogen financiële beslissingen te nemen. Beginnen doen we met het toelichten van enkele definities.

Lees verder

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Contacteer uw AXA Bankagent