Economische evolutie op wereldschaal: een goed medicijn smaakt altijd bitter

Vermogen Actueel Beleggen – 05 augustus 2022

De inflatie blijft zowat overal nieuwe pieken bereiken, maar stilaan verschuift de aandacht van de financiële markten naar het gevaar van een afkoelende economische groei. Vooral de energie-onzekerheid in Europa houdt consumenten en bedrijven in de greep. Na de forse renteverhogingen die de Amerikaanse Federal Reserve al doorvoerde, heeft nu ook de Europese Centrale Bank een eerste stap gezet naar een normalisering van de beleidsrente. Beide centrale banken zullen hun verstrakkende geldbeleid de komende maanden wellicht verderzetten, ondanks de zwakkere groei-indicatoren.

De Amerikaanse economie: op weg naar een ‘zachte landing’?

macro-economie
De aandacht van de financiële markten verschuift stilaan naar het gevaar van een afkoelende economische groei.

De inflatie in de Verenigde Staten blijft verrassen met nieuwe records. In juni bedroeg ze 9,1% (+0,5 procentpunt); energie leverde de belangrijkste bijdrage, maar duurdere huisvesting begint nu ook de inflatie op te drijven. Huisvesting is een belangrijke component van de ‘inflatiekorf’, en dat leidt ertoe dat AXA Investment Managers de inflatie tijdens de tweede jaarhelft maar beperkt ziet afnemen (tot 8,4% voor 2022).

De zeer hoge inflatiecijfers geven de Fed weinig bewegingsruimte. Voorzitter Powell kondigde aan dat de centrale bank haar verstrakkende beleid volhoudt tot er overtuigende aanwijzingen zijn van lagere inflatie. De Fed trok de beleidsrente op 27 juli opnieuw op met 75 basispunten, tot 2,25-2,50%. Tegen het jaareinde zal ze naar verwachting 3,25% bereiken.

De economische activiteit koelt duidelijk af, en AXA Investment Managers verwacht dat de groei in de tweede jaarhelft zal stagneren. De hoge inflatie zorgt ervoor dat de reële inkomensgroei verzwakt, en dat weegt op de consumptie.

De recessievrees zwelt aan. Hoewel het risico van negatieve groei realistisch is, wordt het voorlopig tegengesproken door de sterkte van de Amerikaanse arbeidsmarkt. De werkloosheid is historisch laag (3,6%), en de jobcreatie blijft op een hoog peil. Over het hele jaar zou de economische groei nog 1,9% bedragen, om vervolgens in 2023 tot 0,8% terug te vallen.

De eurozone: een zelfverzekerde ECB, maar twijfel over wat komen gaat

De Europese economie verliest snel momentum. Voorlopende indicatoren wijzen op een afkoeling van zowel de verwerkende nijverheid als de dienstensector. Die laatste kon tot nog toe de zwakte in de industrie compenseren, maar lijkt het nu toch te begeven onder het zwakke consumentenvertrouwen.

De grote onzekerheid over de energiebevoorrading weegt sterk op het vertrouwen van consumenten en bedrijven. De onderbreking van de gasbevoorrading uit Rusland via de Nordstream I-pijpleiding brengt de opbouw van de gasreserves tegen de winter ernstig in gevaar, en werpt een schaduw over de tweede jaarhelft. De onzekerheid zal de energieprijzen de komende maanden volatiel houden, en op een hoog peil.

De inflatie blijft zeer hoog en kwam in juni op 8,6% (+0,5 procentpunt), met energie en voeding als belangrijkste aandrijvers. Naar verwachting zal de inflatie in het najaar lichtjes beginnen dalen. Aanvoerproblemen worden minder nijpend, en ook de vraag naar goederen lijkt af te nemen, wat de prijsdruk enigszins verlicht. De energie-onzekerheid blijft echter een verstorend element dat de inflatieprognoses voor 2022 (7,6%) en 2023 (3,5%) hoog houdt. Reden genoeg voor de Europese Centrale Bank (ECB) om de inflatiebestrijding op te voeren.

De ECB maakte in juli een einde aan de negatieve beleidsrente, met een verhoging van de depositorente met 50 basispunten, tot 0%. Tegelijk werd een mechanisme aangekondigd dat ervoor moet zorgen dat Eurolidstaten met zwakke overheidsfinanciën, zoals Italië, op de obligatiemarkt niet onder vuur komen. Dit zogenaamde Transmission Protection Instrument is noodzakelijk om te vermijden dat de ECB haar inflatie-bestrijdende rentebeleid vroegtijdig zou moeten staken.

Italië stevent af op verkiezingen op 25 september, en volgens de polls is een coalitie van Fratelli d’Italia, Lega en Forza Italia de grootste kanshebber om de leiding van het land in handen te krijgen. Daarmee komt een einde aan het ―door de markten als geruststellend ervaren― technocratische beleid van ontslagnemend premier Mario Draghi.

Politieke onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk

Ook het Verenigd Koninkrijk staat voor een regeringswissel, na het vertrek van premier Johnson. Kandidaat-premier Liz Truss staat voor onmiddellijke belastingverlagingen om de economie te versterken, terwijl haar uitdager Rishi Sunak voorstander is van een fiscaal conservatiever beleid, dat erop gericht is eerst de inflatie te beteugelen.

Die inflatie bereikte in juni een 40-jarig record (9,4%), en in de komende maanden dreigen duurdere nutsvoorzieningen voor nog meer opwaartse druk te zorgen. Ook in het VK wegen de hoge prijzen op het consumentenvertrouwen en de uitgaven, en komt de groei onder druk.

De Bank of England zal in augustus de beleidsrente wellicht met 50 basispunten optrekken, om daarna naar een trager tempo van renteverhogingen over te schakelen. De sterke arbeidsmarkt laat nu nog een flinke rente-ingreep toe, maar zal wellicht de komende maanden beginnen afkoelen.

China: een sterke start voor het post-covid herstel

Het tweede kwartaal stond in China in het teken van de strenge anti-COVID-maatregelen, die sterk wogen op de economische activiteit. De economie groeide slechts met 0,4%. Daar staat tegenover dat het groeiherstel na de lockdowns de verwachtingen overtreft. De uitvoer blijft sterk bijdragen aan de groei, maar zal de komende maanden last ondervinden van de afkoelende economieën van de Chinese handelspartners.

China kan in de tweede jaarhelft de nodige steunmaatregelen activeren om het groeiherstel te ondersteunen, zodat de groei over het hele jaar rond 3,6% kan uitkomen. Maar tegelijk moet de overheid waakzaam zijn voor de toenemende wanbetalingen in de vastgoedsector, en de impact daarvan op de banksector.

Japan: de Bank of Japan houdt voet bij stuk

Japan kent al jaren een lagere inflatie dan andere ontwikkelde markten (2,3% in juni), maar toch stijgen ook hier de prijzen, onder meer door de zwakke wisselkoers van de Yen, die invoer duurder maakt. De stijgende prijzen wegen op koopkracht en consumptie.

De Bank of Japan is de enige grote centrale bank die nog volop aan monetaire ondersteuning doet. Ondanks de oplopende prijzen heeft de Bank of Japan geen plannen om van dat beleid af te wijken.

Bron: AXA Investment Managers. Artikel geschreven op basis van informatie op 27 juli 2022.

Voor meer informatie

Opgelet: dit artikel vormt geen beleggingsadvies in de zin van de financiële wetgeving.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Volgt na de inflatie een recessie? 9 vragen en antwoorden.

Tijdens de pandemie leek de stemming op de financiële markten opperbest. Nu covid stilaan naar de achtergrond verdwenen is, is de sfeer helemaal omgeslagen en slaat het pessimisme overal toe. Door de oplopende rente, de inflatie en de oorlogsdreiging hebben zowel het consumenten- als het beleggersvertrouwen zware klappen gekregen. Wat is er dan juist aan de hand? En is er licht aan het einde van de tunnel? Of loert er een recessie om de hoek? Een stand van (beurs)zaken.

Lees verder

Geen erfbelasting op 150% van de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen

Kinderen die de tegoeden op gemeenschappelijke rekeningen op naam van de langstlevende ouder laten staan, moeten in Vlaanderen voortaan geen erfbelasting meer betalen op deze tegoeden bij het overlijden van die langstlevende ouder. Of deze maatregel ook zal worden overgenomen door de belastingdienst van het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest, valt nog af te wachten.

Lees verder

Augustus 2022: recessies staan voor de deur

Centrale bankiers voerden hun retoriek van monetaire verkrapping op naarmate de energiecrisis in Europa een zorgwekkender wending nam. Terwijl de recessie in de VS zou kunnen ontstaan na een periode van oververhitting, zal de dreigende recessie in Europa waarschijnlijk uitsluitend te wijten zijn aan de gevolgen van de energieprijzen en de mogelijke rantsoenering tijdens de winter.

Lees verder

Maak het uzelf gemakkelijk en laat u bijstaan als u belegt

Er kruipt wel wat werk en tijd in zelf beleggen in individuele aandelen of obligaties: een goede portefeuille samenstellen, voldoende gediversifieerd, op het juiste moment handelen of net niet handelen, ... Het is niet evident. Laat u daarom bijstaan door uw AXA Bankagent.

Lees verder

Beleggen, (n)iets voor u?

Spreekt het vooruitzicht op een potentieel hoger rendement u wel aan? Maar raakt u niet wegwijs in de wereld van spaar- en beleggingsproducten? Uw bankagent is de geknipte bondgenoot!

Lees verder

Contacteer uw AXA Bankagent