Beleggingen: welke experts bij AXA Bank staan u bij?

Vermogen Beleggen Pensioen – 13 juli 2022

Lage rentes op spaarrekeningen, hoge inflatie, uw plannen op middellange en lange termijn, uw pensioen dat u nu al begint te plannen. Er zijn heel wat redenen waarom u een oplossing zoekt om uw kapitaal potentieel te laten aangroeien. Hebt u daarvoor zelf de tijd of de ervaring niet? Beleg via fondsen en vertrouw uw kapitaal toe aan specialisten!

Beleggingsfondsen: voor een goede spreiding

Beleggingen: welke experts bij AXA?Naast uw AXA Bankagent is er nog een expert op wie u kunt rekenen, de fondsbeheerder. Hij past het beleggingsbeleid toe dat voor het fonds werd vastgelegd. Hij volgt de markten op om uw beleggingen potentieel te laten renderen.

Wenst u zelf uw portefeuille samen te stellen? Dat kan, al zal het misschien met een beperkt aantal aandelen, obligaties of nog andere financiële instrumenten gebeuren. Dat vergroot uw risico omdat uw spreiding dan allicht beperkt is.

Ook hier geldt de wijze raad om nooit op één paard te wedden. Belegt u in een fonds dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstelling?
Dan waakt de fondsenbeheerder over die risicospreiding door met zorg een keuze te maken uit de financiële instrumenten, binnen het beleggingsbeleid van het fonds. Een goeie spreiding van het risico is altijd één van zijn voornaamste bekommernissen.

Kennis en ervaring van de fondsbeheerder ten dienste van u

De juiste keuzes maken, het hele beheer en de opvolging van uw beleggingen op eigen houtje organiseren, de financiële markten opvolgen, het vergt niet alleen veel kennis maar ook veel tijd.

Belegt u in een actief beheerd fonds, dan neemt de fondsenbeheerder alvast die zorgen van u weg.

De job van fondsenbeheerder is erg intensief. Niet alleen past de fondsbeheerder het beleggingsbeleid toe dat voor het fonds werd vastgelegd, hij volgt ook de financiële markten op de voet. Men houdt daarbij rekening met verschillende gebeurtenissen die op korte of lange termijn invloed kunnen hebben op uw belegging.

Deze beleggingsexpert volgt alle mogelijke informatiekanalen nauw op, trekt daar de relevante conclusies uit en zet ze om in beslissingen.

In dit beroep is er geen plaats voor emoties. Beheerders werken ook vaak in teamverband. Beslissingen volgen een specifiek proces en worden continu overlegd en in vraag gesteld.

Op korte termijn de kalmte bewaren en op lange termijn een visie ontwikkelen en volgen: dat is de boodschap.

Kortom, de fondsbeheerder:

  • waakt over een gespreide samenstelling van uw fonds
  • volgt uw fonds regelmatig op;
  • past eventueel de belegging aan;
  • volgt een beleid op lange termijn;
  • wijzigt de samenstelling van het fonds indien nodig;
  • en dat is maar een greep uit zijn takenpakket …

Amundi, AXA Investment Managers en Econopolis: een sterk trio van gerenommeerde fondsenhuizen

In het fondsenaanbod van AXA Bank vindt u een gevarieerde en kwalitatieve selectie van fondsen van onder meer de fondsenhuizen Amundi, AXA Investment Managers en Econopolis.

Binnen elke beleggingsstrategie hebt u een ruime keuze om uw beleggingsportefeuille te spreiden, op het vlak van beheer, maar ook als u de focus wilt leggen op specifieke sectoren of thema's.

Uw AXA Bankagent begeleidt u vanaf het eerste ogenblik

De sterkte van de AXA Bankagent is zijn persoonlijke aanpak, zijn expertise en de langetermijnrelatie die hij met u als klant opbouwt.

Iedere belegging start met een diepgaand gesprek. Om u als klant beter te begrijpen, zal hij u eerst een aantal vragen stellen: onder meer over uw kennis en ervaring met beleggen, uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstelling en uw risico-appetijt.

Uw bankagent zal dan de mogelijkheden met u bespreken en begeleidt u bij uw finale keuze.

Hij geeft u ook uitleg over de kosten verbonden aan beleggen in fondsen en wijst u op de risico’s.

Wenst u een afspraak om uw mogelijkheden te bespreken?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Pensioensparen: 1.020 of 1.310 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 1.020 of 1.310 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 1.020 of 1.310 euro pensioensparen?

Lees verder

Macro-economie: op naar een harde of zachte landing?

Na het uiterst turbulente 2022 werd 2023 aangekondigd als een terugkeer naar de normaliteit op de markten. Die belofte kwam tot dusver ook grotendeels uit. Aandelen kenden een uitstekende eerste jaarhelft, en ook de zwaar getroffen obligaties konden een stuk van de opgelopen verliezen recupereren.

Lees verder

Duurzaam beleggen: wat zijn uw voorkeuren?

Kiest u voor de zee of de bergen? En de opwarming van de aarde, bent u daarmee een beetje, erg veel of helemaal niet bezig? En in welk opzicht? Op het vlak van duurzaam beleggen wil uw bankagent graag uw voorkeuren kennen, zodat uw portefeuille zo goed mogelijk aansluit bij uw beleggersprofiel en bij de Europese regelgeving die sinds augustus 2022 van kracht is. Er bestaat hierover een brochure waarin alles in eenvoudige bewoordingen wordt uitgelegd.

Lees verder

Macro-economische vooruitzichten voor de zomer: afkalvende inflatie en zwakke economische groei

De inflatie heeft nu in de grote economieën een duidelijke daling ingezet. Hoewel niet alle zorgen van de baan zijn, hebben beleggers het inflatieprobleem als ‘opgelost’ geklasseerd. Dat is wellicht te voortvarend op langere termijn, maar voor de komende maanden is die inschatting terecht. De energieprijzen dalen al sinds het begin van 2023, en zullen binnenkort gevolgd worden door de tweede belangrijkste oorzaak van inflatie tijdens het voorbije jaar: voedingsprijzen.

Lees verder

Beleggen: een kwestie van kennis of van geluk?

Ik zou wel willen, maar … ik heb daar geen tijd voor. Of Het interesseert me eigenlijk niet echt, het is te ingewikkeld, en dan begin ik er beter niet aan, toch? Het zijn een paar van de vaak gehoorde argumenten om niet te beleggen. Herkenbaar, niet? Achter al die redenen gaat een stilzwijgende, onuitgesproken veronderstelling schuil: succesvol beleggen is een kwestie van kunde, expertise, kennis. Maar is dat wel zo?

Lees verder

Maak een afspraak bij uw AXA Bankagent