Mogen de belastingen zomaar inzage vragen in mijn privérekeningen?

Succesvol ondernemen Optimaal werken Professioneel krediet – 23 september 2022

Als ondernemer krijgt u wel vaker te maken met fiscale controles. Dan mag de fiscus in principe enkel uw beroepsrekeningen inkijken, en dus niet uw privérekeningen. Maar … een vergissing is snel gebeurd. Eén verrichting die beroepshalve op een privérekening wordt gedaan, volstaat om al die rekeningen als beroepsrekeningen te beschouwen. Waardoor de fiscus het recht heeft die te controleren.

Hou privé- en beroepsrekeningen strikt gescheiden

Mag de fiscus zomaar inzage vragen in mijn privérekeningen?
Als een zelfstandige zijn beroeps- en zijn privérekeningen niet strikt gescheiden houdt, kan een fiscale controleur inzage in zijn privé-uitgaven eisen en hem daardoor zwaarder belasten.

De belastingdiensten mogen normaal enkel uw beroepsrekeningen inkijken: zowel zicht-, spaar- als effectenrekeningen voor professioneel gebruik. Wat een beroepsrekening is, hangt dus niet af van het type rekening, maar wel van het werkelijk gebruik. Vindt de fiscus een professionele verrichting vanuit een privérekening, dan wordt deze rekening beschouwd als een professionele rekening.

Omgekeerd kan de fiscus ook inzage vragen in uw privérekeningen als u uw professionele rekeningen zelfs maar één keer gebruikt voor privé-uitgaven. En dat gebeurt meer dan u denkt. Laten we even uitgaan van een situatie waarmee u als zelfstandige of bedrijfsleider zeker ooit te maken hebt gekregen of zult krijgen: uw kredietkaart op naam van de zaak gebruikt u in normale omstandigheden nooit privé. Behalve die ene keer, toen u uw eigen kredietkaart thuis had laten liggen.

Die privékosten verschijnen dus op de uittreksels van de beroepsrekening en worden bij een volgende fiscale controle uit de beroepskosten gehaald. Maar zelfs dan mag de belastingcontroleur de hele boekhouding onderwerpen aan een strenge controle, op zoek naar andere overdreven kosten en niet-aangegeven inkomsten. En u verzoeken om ook de privérekeningen te controleren.

Wat maakt van een bankrekening een beroepsrekening?

Dat is  in het fiscale jargon een 'feitenkwestie'. Het is aan de fiscus om, aan de hand van feitelijke omstandigheden, te bewijzen dat de omstreden privérekening wel degelijk beroepsmatig is gebruikt. En daar kan dus flink over worden gediscussieerd.

Zo’n dispuut met de fiscus kunt maar beter voorkomen. Door beroepsrekeningen strikt gescheiden te houden van privérekeningen, speelt u op zeker. En dus betaalt u een leverancier beter niet via een privérekening.

Een zelfstandige of een vennootschap mag wel een beroepsmatige zichtrekening hebben waarmee alle verrichtingen voor de zaak worden gedaan, en daarnaast een privéspaarrekening waarop overtollig geld van de zaak wordt overgeschreven. Dat is privéspaargeld op een rekening die de fiscus niet kan inkijken.

Die intresten zijn dan ook niet belastbaar zijn als een beroepsinkomen; u betaalt er 15 of 25% roerende voorheffing op. Interesten op een beroepsrekening daarentegen worden aanzien als belastbare beroepsinkomsten en ook als dusdanig belast, tegen wel de marginale aanslagvoet van maximaal 50 % (plus gemeentebelasting), en dat vanaf de eerste euro intresten.

Opereert u vanuit een vennootschap? Dan kunt u wel professionele kosten vanuit uw privérekening betalen zonder de fiscus de sleutel tot uw privérekeningen te geven, zolang u ze in de boekhouding opneemt via de lopende rekening-courant van uw onderneming. M.a.w. betaalt u een professionele factuur vanuit uw privérekening, geef deze factuur dan in als een boeking t.o.v. de rekening-courant. De rekening-courant is geen bankrekening, maar is een schuld van het bedrijf aan u. Zo schermt u uw privérekening af. Uw boekhouder weet hier zeker weg mee!

Ontdek alle voordelen van een zakelijke zichtrekening

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Energiecrisis: steunmaatregel voor professionele klanten

De energiecrisis hakt er niet alleen sterk in bij gezinnen, maar ook bij ondernemers. Waar gezinnen per overheidsmaatregel betalingsuitstel kunnen vragen op hun woonkrediet, is er niets wettelijk voorzien voor ondernemers. AXA Bank kiest ervoor onze huidige klant-ondernemers over de winter te tillen via een uitzonderlijk energie-kaskrediet.

Lees verder

Regel vlot uw financiële administratie met Ponto

Steekt u ook veel tijd in bankgegevens importeren of exporteren, facturen betalen en afpunten, betalingen opvolgen en betalingsgegevens verwerken in uw boekhoudsysteem? Wat als u die courante financiële administratieve taken zou automatiseren, zodat u zich meer kunt toeleggen op winstgevende activiteiten of uzelf wat extra vrije tijd kunt gunnen? Dan vraagt u zich wellicht af: hoe pak ik dat aan? Kijk dan zeker eens naar Ponto, een toepassing van Isabel die u heel wat routinezaken uit handen neemt.

Lees verder

Wat bepaalt de kredietwaardigheid van uw organisatie?

U wilt uw onderneming laten draaien, u wilt als ondernemer groeien, maar hebt hiervoor niet genoeg middelen? Of u hebt zelf wel voldoende kapitaal, maar wilt dat liever niet allemaal in 1 project investeren? Dan is een lening de oplossing. Maar om een lening af te sluiten, moet eerst de kredietwaardigheid van uw bedrijf worden beoordeeld. En die hangt af van een aantal factoren. Hieronder ontdekt u de belangrijkste.

Lees verder

Kredietwaarborgen voor zelfstandigen en ondernemingen: dit moet u weten

Wanneer u een ondernemingskrediet wilt aangaan voor een bepaald project, vraagt de bank mogelijk kredietwaarborgen. En die kunnen er zijn in alle vormen, maten en kleuren. Wat dan juist de verschillen zijn tussen de ene of andere kredietwaarborg, is niet altijd eenvoudig te onderscheiden. Een overzicht van de meest voorkomende waarborgen voor professionelen.

Lees verder

Voldoet u aan de UBO-verplichting?

Bij vennootschappen en vzw’s, stichtingen of trusts is niet altijd even makkelijk te bepalen wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Daarom heeft de overheid de UBO-verplichting - UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ of ‘uiteindelijk begunstigde’ - in het leven geroepen. Die moet duidelijkheid scheppen over de uiteindelijke begunstigden, die vervolgens geregistreerd moeten worden in het UBO-register. Er is dus niet alleen een meldings-, maar ook een registratieplicht. Wie zich niet aan de verplichting houdt, krijgt een fikse boete.

Lees verder