Mogen de belastingen zomaar inzage vragen in mijn privérekeningen?

Succesvol ondernemen Optimaal werken Professioneel krediet – 23 september 2022

Als ondernemer krijgt u wel vaker te maken met fiscale controles. Dan mag de fiscus in principe enkel uw beroepsrekeningen inkijken, en dus niet uw privérekeningen. Maar … een vergissing is snel gebeurd. Eén verrichting die beroepshalve op een privérekening wordt gedaan, volstaat om al die rekeningen als beroepsrekeningen te beschouwen. Waardoor de fiscus het recht heeft die te controleren.

Hou privé- en beroepsrekeningen strikt gescheiden

Mag de fiscus zomaar inzage vragen in mijn privérekeningen?
Als een zelfstandige zijn beroeps- en zijn privérekeningen niet strikt gescheiden houdt, kan een fiscale controleur inzage in zijn privé-uitgaven eisen en hem daardoor zwaarder belasten.

De belastingdiensten mogen normaal enkel uw beroepsrekeningen inkijken: zowel zicht-, spaar- als effectenrekeningen voor professioneel gebruik. Wat een beroepsrekening is, hangt dus niet af van het type rekening, maar wel van het werkelijk gebruik. Vindt de fiscus een professionele verrichting vanuit een privérekening, dan wordt deze rekening beschouwd als een professionele rekening.

Omgekeerd kan de fiscus ook inzage vragen in uw privérekeningen als u uw professionele rekeningen zelfs maar één keer gebruikt voor privé-uitgaven. En dat gebeurt meer dan u denkt. Laten we even uitgaan van een situatie waarmee u als zelfstandige of bedrijfsleider zeker ooit te maken hebt gekregen of zult krijgen: uw kredietkaart op naam van de zaak gebruikt u in normale omstandigheden nooit privé. Behalve die ene keer, toen u uw eigen kredietkaart thuis had laten liggen.

Die privékosten verschijnen dus op de uittreksels van de beroepsrekening en worden bij een volgende fiscale controle uit de beroepskosten gehaald. Maar zelfs dan mag de belastingcontroleur de hele boekhouding onderwerpen aan een strenge controle, op zoek naar andere overdreven kosten en niet-aangegeven inkomsten. En u verzoeken om ook de privérekeningen te controleren.

Wat maakt van een bankrekening een beroepsrekening?

Dat is  in het fiscale jargon een 'feitenkwestie'. Het is aan de fiscus om, aan de hand van feitelijke omstandigheden, te bewijzen dat de omstreden privérekening wel degelijk beroepsmatig is gebruikt. En daar kan dus flink over worden gediscussieerd.

Zo’n dispuut met de fiscus kunt maar beter voorkomen. Door beroepsrekeningen strikt gescheiden te houden van privérekeningen, speelt u op zeker. En dus betaalt u een leverancier beter niet via een privérekening.

Een zelfstandige of een vennootschap mag wel een beroepsmatige zichtrekening hebben waarmee alle verrichtingen voor de zaak worden gedaan, en daarnaast een privéspaarrekening waarop overtollig geld van de zaak wordt overgeschreven. Dat is privéspaargeld op een rekening die de fiscus niet kan inkijken.

Die intresten zijn dan ook niet belastbaar zijn als een beroepsinkomen; u betaalt er 15 of 25% roerende voorheffing op. Interesten op een beroepsrekening daarentegen worden aanzien als belastbare beroepsinkomsten en ook als dusdanig belast, tegen wel de marginale aanslagvoet van maximaal 50 % (plus gemeentebelasting), en dat vanaf de eerste euro intresten.

Opereert u vanuit een vennootschap? Dan kunt u wel professionele kosten vanuit uw privérekening betalen zonder de fiscus de sleutel tot uw privérekeningen te geven, zolang u ze in de boekhouding opneemt via de lopende rekening-courant van uw onderneming. M.a.w. betaalt u een professionele factuur vanuit uw privérekening, geef deze factuur dan in als een boeking t.o.v. de rekening-courant. De rekening-courant is geen bankrekening, maar is een schuld van het bedrijf aan u. Zo schermt u uw privérekening af. Uw boekhouder weet hier zeker weg mee!

Ontdek alle voordelen van een zakelijke zichtrekening

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Leverancierskrediet of leverancierskorting: welke optie is het interessantst?

Vaak krijgt u van uw leverancier twee betalingsopties: of u betaalt direct binnen de factuurdatum of u doet een beroep op betalingsuitstel. In het eerste geval krijgt u vaak korting (leverancierskorting), in het laatste wordt u een interestkost aangerekend (leverancierskrediet). Wat is nu het beste en zijn er nog andere opties? Lees verder en verken uw opties.

Lees verder

Waarom een kredietkaart voor ondernemers gebruiken?

Twijfelt u of u een professionele kredietkaart wil aanschaffen? Voor een beperkte jaarlijkse fee kan u met de meest simpele kredietkaart zoals de Visa4pro uw bedrijfsfinanciën beter managen, uw privé-vermogen beschermen en kan u gerust op reis vertrekken. De kaart wordt maandelijks afgerekend op uw professionele zichtrekening: geen rompslomp om op tijd terug te betalen.

Lees verder

Hoge energieprijzen voor ondernemingen: hoe gaat u ermee om?

De huidige energiecrisis is niet alleen voelbaar bij gezinnen, maar zeker ook bij bedrijven. De energieprijzen zijn de voorbije maanden door het dak gegaan en als ondernemer hebt u niet altijd de mogelijkheid om deze prijsstijgingen integraal aan uw klanten door te rekenen. Dit betekent dus een aanslag op uw winstmarges. Via energiebesparende investeringen of investeringen om zelf energie op te wekken kunt u de impact op uw onderneming minimaliseren en soms zelf positief ombuigen.

Lees verder

Energiecrisis: steunmaatregel voor professionele klanten

De energiecrisis hakt er niet alleen sterk in bij gezinnen, maar ook bij ondernemers. Waar gezinnen per overheidsmaatregel betalingsuitstel kunnen vragen op hun woonkrediet, is er niets wettelijk voorzien voor ondernemers. AXA Bank kiest ervoor onze huidige klant-ondernemers over de winter te tillen via een uitzonderlijk energie-kaskrediet.

Lees verder