Schenken van vastgoed in de lift in Vlaanderen

Vermogen Fiscaliteit Gezin – 04 november 2015

Sinds 1 juli zijn de schenkingsrechten voor onroerende goederen fors verlaagd in het Vlaamse gewest. Daardoor is vastgoed schenken nu vaak goedkoper dan erven. De maatregel mist zijn effect niet. Het aantal schenkingen stijgt maand na maand. Zo werd in september 70% meer vastgoed geschonken dan in juli.

 
Door de verlaging van de schenkbelasting voor onroerende goederen is schenken in Vlaanderen nu in veel gevallen goedkoper geworden dan erven.

Tot voor kort was vastgoed schenken in ons land zo duur dat onroerende schenkingen amper nog voorkwamen. De Vlaamse hervorming van de onroerende schenkbelasting heeft de interesse voor onroerende schenkingen echter weer stevig aangewakkerd.

Vereenvoudiging en verlaging

De doorgevoerde hervorming steunt niet alleen op een verlaging van de tarieven, maar heeft ook tot een mooie vereenvoudiging geleid. Terwijl er vroeger vier tariefcategorieën waren, zijn dat er onder het nieuwe stelsel nog maar twee, nl. één voor schenkingen in rechte lijn en tussen partners en één voor alle andere schenkingen. Bovendien werd het aantal tariefschijven teruggebracht tot vier. Daardoor kunnen schenkingen tot 150.000 euro nu volledig afgerekend worden tegen het laagste tarief.

Schenken goedkoper dan erven

Door dit alles is schenken in rechte lijn nu in veel gevallen goedkoper geworden dan erven, zowel in rechte als in niet-rechte lijn. Neem bijvoorbeeld de situatie van Myriam, die een woning ter waarde van 250.000 euro wil overdragen aan haar kleindochter Marie. Via een schenking kost dat in het Vlaamse gewest nu 13.500 euro terwijl het prijskaartje bij de vererving oploopt tot 19.500 euro.

Geldig voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik

Nu vastgoedschenkingen terug betaalbaar zijn geworden, zullen ook schenkingen ‘met voorbehoud van het vruchtgebruik’ aan populariteit winnen. Daarbij behoudt de schenker levenslang het recht om in de woning te blijven wonen (of er de huurinkomsten van te ontvangen), waardoor de begiftigde in eerste instantie enkel de blote eigendom van het goed verwerft. Na het overlijden van de schenker dooft het vruchtgebruik uit en wordt de begiftigde automatisch de volle eigenaar.

Fiscaal wordt een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik afgerekend zoals een gewone schenking. De schenkbelasting wordt meteen berekend op de waarde van de volle eigendom zodat er bij het overlijden van de schenker geen bijkomende erfbelasting meer verschuldigd is. Ook als de schenker binnen drie jaar sterft, wordt op de goederen geen erfbelasting meer geheven.

Extra verlaging na groene renovatie

Als kers op de taart heeft de Vlaamse decreetgever een bijkomende tariefverlaging voorzien bij energiezuinige renovatie van de geschonken woning of bij verhuur voor een periode van minstens drie jaar. Op het moment van de schenking moet de volle pot betaald worden. Zodra de begiftigde kan aantonen dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan kan een gedeeltelijke teruggave worden aangevraagd.

Ook voor Walen, Brusselaars en Duitstaligen

Goed om weten is tot slot dat ook eigendommen gelegen in de andere gewesten geschonken kunnen worden onder het nieuwe Vlaamse belastingregime. In de praktijk komt de bevoegdheid om schenkingsrechten te innen toe aan het gewest waar de schenker tijdens de laatste vijf jaar voor de schenking het langst heeft gewoond.  Op die manier kunnen Walen, Brusselaars of Duitstaligen die zich vestigen in het Vlaamse gewest, bijvoorbeeld in hun buitenverblijf aan de Belgische kust, na 2,5 jaar schenken onder de Vlaamse schenkbelasting. Dat geldt niet alleen voor hun Vlaamse eigendommen, maar ook voor onroerende goederen die gelegen zijn in het Brusselse en het Franstalige of Duitstalige landsgebied. 

In rechte lijn: (klein)kinderen en partners (echtgenoten, wettelijk samenwonenden, minstens 1 jaar feitelijk samenwonenden)

Tussen alle andere personen

0 - 150 000 euro

3 %

10 %
9 %

150 000 - 250 000 euro

9 %
6 %

20 %
17 %

250 000 - 450 000 euro

18 %
12 %

30 %
24 %

> 450 000 euro

27 %
18 %

40 %
31 %

  • gewone tarief
  • extra laag tarief dankzij energierenovatie of verhuur

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan