Schenken van vastgoed in de lift in Vlaanderen

Vermogen Fiscaliteit Gezin – 04 november 2015

Sinds 1 juli zijn de schenkingsrechten voor onroerende goederen fors verlaagd in het Vlaamse gewest. Daardoor is vastgoed schenken nu vaak goedkoper dan erven. De maatregel mist zijn effect niet. Het aantal schenkingen stijgt maand na maand. Zo werd in september 70% meer vastgoed geschonken dan in juli.

 
Door de verlaging van de schenkbelasting voor onroerende goederen is schenken in Vlaanderen nu in veel gevallen goedkoper geworden dan erven.

Tot voor kort was vastgoed schenken in ons land zo duur dat onroerende schenkingen amper nog voorkwamen. De Vlaamse hervorming van de onroerende schenkbelasting heeft de interesse voor onroerende schenkingen echter weer stevig aangewakkerd.

Vereenvoudiging en verlaging

De doorgevoerde hervorming steunt niet alleen op een verlaging van de tarieven, maar heeft ook tot een mooie vereenvoudiging geleid. Terwijl er vroeger vier tariefcategorieën waren, zijn dat er onder het nieuwe stelsel nog maar twee, nl. één voor schenkingen in rechte lijn en tussen partners en één voor alle andere schenkingen. Bovendien werd het aantal tariefschijven teruggebracht tot vier. Daardoor kunnen schenkingen tot 150.000 euro nu volledig afgerekend worden tegen het laagste tarief.

Schenken goedkoper dan erven

Door dit alles is schenken in rechte lijn nu in veel gevallen goedkoper geworden dan erven, zowel in rechte als in niet-rechte lijn. Neem bijvoorbeeld de situatie van Myriam, die een woning ter waarde van 250.000 euro wil overdragen aan haar kleindochter Marie. Via een schenking kost dat in het Vlaamse gewest nu 13.500 euro terwijl het prijskaartje bij de vererving oploopt tot 19.500 euro.

Geldig voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik

Nu vastgoedschenkingen terug betaalbaar zijn geworden, zullen ook schenkingen ‘met voorbehoud van het vruchtgebruik’ aan populariteit winnen. Daarbij behoudt de schenker levenslang het recht om in de woning te blijven wonen (of er de huurinkomsten van te ontvangen), waardoor de begiftigde in eerste instantie enkel de blote eigendom van het goed verwerft. Na het overlijden van de schenker dooft het vruchtgebruik uit en wordt de begiftigde automatisch de volle eigenaar.

Fiscaal wordt een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik afgerekend zoals een gewone schenking. De schenkbelasting wordt meteen berekend op de waarde van de volle eigendom zodat er bij het overlijden van de schenker geen bijkomende erfbelasting meer verschuldigd is. Ook als de schenker binnen drie jaar sterft, wordt op de goederen geen erfbelasting meer geheven.

Extra verlaging na groene renovatie

Als kers op de taart heeft de Vlaamse decreetgever een bijkomende tariefverlaging voorzien bij energiezuinige renovatie van de geschonken woning of bij verhuur voor een periode van minstens drie jaar. Op het moment van de schenking moet de volle pot betaald worden. Zodra de begiftigde kan aantonen dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan kan een gedeeltelijke teruggave worden aangevraagd.

Ook voor Walen, Brusselaars en Duitstaligen

Goed om weten is tot slot dat ook eigendommen gelegen in de andere gewesten geschonken kunnen worden onder het nieuwe Vlaamse belastingregime. In de praktijk komt de bevoegdheid om schenkingsrechten te innen toe aan het gewest waar de schenker tijdens de laatste vijf jaar voor de schenking het langst heeft gewoond.  Op die manier kunnen Walen, Brusselaars of Duitstaligen die zich vestigen in het Vlaamse gewest, bijvoorbeeld in hun buitenverblijf aan de Belgische kust, na 2,5 jaar schenken onder de Vlaamse schenkbelasting. Dat geldt niet alleen voor hun Vlaamse eigendommen, maar ook voor onroerende goederen die gelegen zijn in het Brusselse en het Franstalige of Duitstalige landsgebied. 

In rechte lijn: (klein)kinderen en partners (echtgenoten, wettelijk samenwonenden, minstens 1 jaar feitelijk samenwonenden)

Tussen alle andere personen

0 - 150 000 euro

3 %

10 %
9 %

150 000 - 250 000 euro

9 %
6 %

20 %
17 %

250 000 - 450 000 euro

18 %
12 %

30 %
24 %

> 450 000 euro

27 %
18 %

40 %
31 %

  • gewone tarief
  • extra laag tarief dankzij energierenovatie of verhuur

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Buitenlandse rekening? De fiscus kijkt mee!

Bezit u bankrekeningen in het buitenland, maar geeft u uw belastingen aan in België? Of omgekeerd: hebt u een rekening bij een Belgische bank, maar bent u hier niet belastingplichtig? Dan hebt u er alle belang bij om de inkomsten van die rekeningen vanaf nu zeker te vermelden op uw belastingaangifte, want uw bank zal er voortaan jaarlijks gedetailleerde informatie over doorgeven aan de fiscus van het land waarvan u fiscaal gezien inwoner bent. Dat is het gevolg van de Common Reporting Standard (CRS), een initiatief van de OESO en de Europese Unie dat nu ten uitvoer wordt gebracht. 

Wat te doen voor minder belastingen en meer pensioen?

Wat zou u graag doen als u met pensioen bent? Met de kleinkinderen naar de bioscoop, eens goed gaan eten met de familie, af en toe een citytrip of wat cultuur opsnuiven… We willen toch allemaal genieten van onze oude dag? Wel, dan hebben we goed nieuws en slecht nieuws voor u.

Vandaag minder belastingen, morgen meer pensioen? Dat kan perfect!

Weet u hoeveel pensioen u precies zal trekken wanneer u stopt met werken? Neen? Troost u, weinig mensen hebben daar een idee van. Wat we wel allemaal vermoeden en verwachten, is dat ons inkomen zal dalen en onze levensstandaard dus ook. Ons wettelijk pensioen ligt immers tot 700 euro lager dan in onze buurlanden.

Het waarom van een aanvullend pensioeninkomen

Maar liefst vier op vijf Belgen gelooft dat de werkgevers- en persoonlijke bijdragen die zij tijdens hun carrière hebben afgestaan aan de staat, hen aan het einde van hun loopbaan een aantrekkelijk pensioen zullen opleveren. Maar klopt dat ook?

Het hoe van een aanvullend inkomen

Hoe u uw pensioenkapitaal ook hebt opgebouwd, op de dag van uw pensioen moet u beslissen wat u met dat kapitaal gaat doen: laat u het op een zicht- of spaarrekening staan, investeert u het eerder in een appartement of trekt u misschien naar de beurs? U hebt tal van mogelijkheden.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan