COVID-19-versoepeling bij registratie- en successierechten in Brussel & Wallonië

Vermogen Beleggen Fiscaliteit Corona – 15 januari 2021

Met de tweede lockdowngolf worden enkele tijdelijke versoepelingen doorgevoerd met betrekking tot de successie- en registratierechten in Brussel en Wallonië.

versoepeling registratie- en successierechten Brussel en Wallonië
Enkele deadlines verlengd met 4 maanden met betrekking tot de registratie- en successierechten door COVID-19.

Dankzij de tweede lockdowngolf werd beslist om enkele tijdelijke versoepelingen door te voeren met betrekking tot de successie- en registratierechten die gelden in Brussel en Wallonië. De details van deze versoepelingen leest u in dit blogbericht.

Wat houdt deze versoepeling in?

Het Brussels Hoofdstedelijk en Waals gewest hebben enkele deadlines verlengd met 4 maanden met betrekking tot de registratie- en successierechten. Deze verlengingen gelden enkel voor de inwoners van Brussel en Wallonië, waarbij de aangiftetermijn van een nalatenschap of de betalingstermijn van de successierechten verliep tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021.

Wanneer mag men van deze verlenging gebruikmaken?

Versoepelingen omtrent nalatenschap:

 • Aangifte nalatenschap
  Deze verlenging is van toepassing bij het indienen van de aangifte van nalatenschap. Bij overlijdens die in België plaatsvonden, dient de aangifte normaliter binnen de 4 maanden te gebeuren. Bij overlijdens die in het buitenland binnen Europa plaatsvonden, krijgt men normaal gezien 5 maanden voor de aangifte. Voor overlijdens buiten Europa geldt de termijn van 6 maanden.
  Alle bovengenoemde situaties krijgen nu 4 maanden extra om deze aangifte in orde te brengen.
 • Betaling successierechten
  Na de aangifte van het overlijden, dienen de successierechten betaald te worden binnen de 2 maanden. Ook hier geldt een verlenging van 4 maanden.
  Voorbeeld: Stel dat uw moeder of vader kwam te overlijden op 15 augustus 2020 in Frankrijk, dan had u voor de versoepelingen ten laatste aangifte moeten doen op 15 januari 2021 en de aangifte ten laatste moeten betalen op 15 maart 2021. Dankzij de versoepeling heeft u als inwoner van het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest nu tijd tot 15 mei om de verklaring in te dienen en tot uiterlijk 15 juli om de heffing op de erfenis te betalen.

Versoepelingen omtrent aankoop woning:

 • Betaling registratierechten
  De betalingstermijn van de registratierechten is normaal gesproken vastgesteld op één maand. Wanneer u zich binnen de verlengde tijd van 4 maanden bevindt, kunnen er dus geen laattijdige registratierechten worden aangerekend.
 • Indienen registratie particuliere akten
  Ook bij de aankoop van een nieuwe woning wordt de verlengde termijn van 4 maanden toegepast.

Bovendien gelden er in Wallonië nog bijkomende versoepelingen:

 • Verkoop bescheiden woningen
  Wie in aanmerking komt voor een verlaagd tarief bij de registratierechten bij de aankoop van een bescheiden woning of kleine plattelandswoning, kan ook hier rekenen op de verlengde termijn voor de indiening van de aanvraag.
 • Vestiging hoofdverblijfplaats bij energiebesparende werken
  Wanneer men een woning erft of overgedragen krijgt via een schenking, wordt de termijn van één jaar om de hoofdverblijfplaats te vestigen bij energiebesparende werken ook hier verlengd met 4 maanden.

Meer weten? Lees onze blogpost over de veranderingen in Vlaanderen: Fiscaal voordeel van het duolegaat verdwijnt: wat nu?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Jaarlijkse inkomsten uit beleggingsfondsen: aangeven aan de fiscus of niet?

Wellicht bent u bezig met uw belastingaangifte en vraagt u zich af of u de jaarlijkse inkomsten moet vermelden van fondsen waarin u hebt belegd. Het antwoord op die vraag? In de meeste gevallen niet. Maar er schuilt een addertje onder het gras: belastbare inkomsten gedurende het afgelopen kalenderjaar gegenereerd door beleggingsfondsen naar buitenlands recht moet u in sommige gevallen wel aangeven. Waarom dat zo is, leest u hier.

Lees verder

Nalatenschap: "waar of niet waar" over schenkingen

Een schenking zou geen schenking zijn als ze niet correct gebeurt. Zonder last voor de schenker en de begiftigde. Maak kennis met het onderwerp schenkingen in dit ‘waar-of-niet-waar’-artikel. Het is een handige introductie, zonder volledigheid te pretenderen of de notaris te willen vervangen.

Lees verder

Duikt het inflatiespook weer op?

Voor de coronapandemie leek inflatie op sterven na dood. Nu verstoort de moeizame heropstart van de economie de marktwerking en leidt het tot prijsstijgingen. Zorgt dat ook voor een comeback van de inflatie?

Lees verder