COVID-19-versoepeling bij registratie- en successierechten in Brussel & Wallonië

Vermogen Beleggen Fiscaliteit Corona – 15 januari 2021

Met de tweede lockdowngolf worden enkele tijdelijke versoepelingen doorgevoerd met betrekking tot de successie- en registratierechten in Brussel en Wallonië.

versoepeling registratie- en successierechten Brussel en Wallonië 
Enkele deadlines verlengd met 4 maanden met betrekking tot de registratie- en successierechten door COVID-19.

Dankzij de tweede lockdowngolf werd beslist om enkele tijdelijke versoepelingen door te voeren met betrekking tot de successie- en registratierechten die gelden in Brussel en Wallonië. De details van deze versoepelingen leest u in dit blogbericht.

Wat houdt deze versoepeling in?

Het Brussels Hoofdstedelijk en Waals gewest hebben enkele deadlines verlengd met 4 maanden met betrekking tot de registratie- en successierechten. Deze verlengingen gelden enkel voor de inwoners van Brussel en Wallonië, waarbij de aangiftetermijn van een nalatenschap of de betalingstermijn van de successierechten verliep tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021.

Wanneer mag men van deze verlenging gebruikmaken?

Versoepelingen omtrent nalatenschap:

 • Aangifte nalatenschap
  Deze verlenging is van toepassing bij het indienen van de aangifte van nalatenschap. Bij overlijdens die in België plaatsvonden, dient de aangifte normaliter binnen de 4 maanden te gebeuren. Bij overlijdens die in het buitenland binnen Europa plaatsvonden, krijgt men normaal gezien 5 maanden voor de aangifte. Voor overlijdens buiten Europa geldt de termijn van 6 maanden.
  Alle bovengenoemde situaties krijgen nu 4 maanden extra om deze aangifte in orde te brengen.
 • Betaling successierechten
  Na de aangifte van het overlijden, dienen de successierechten betaald te worden binnen de 2 maanden. Ook hier geldt een verlenging van 4 maanden.
  Voorbeeld: Stel dat uw moeder of vader kwam te overlijden op 15 augustus 2020 in Frankrijk, dan had u voor de versoepelingen ten laatste aangifte moeten doen op 15 januari 2021 en de aangifte ten laatste moeten betalen op 15 maart 2021. Dankzij de versoepeling heeft u als inwoner van het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest nu tijd tot 15 mei om de verklaring in te dienen en tot uiterlijk 15 juli om de heffing op de erfenis te betalen.

Versoepelingen omtrent aankoop woning:

 • Betaling registratierechten
  De betalingstermijn van de registratierechten is normaal gesproken vastgesteld op één maand. Wanneer u zich binnen de verlengde tijd van 4 maanden bevindt, kunnen er dus geen laattijdige registratierechten worden aangerekend.
 • Indienen registratie particuliere akten
  Ook bij de aankoop van een nieuwe woning wordt de verlengde termijn van 4 maanden toegepast.

Bovendien gelden er in Wallonië nog bijkomende versoepelingen:

 • Verkoop bescheiden woningen
  Wie in aanmerking komt voor een verlaagd tarief bij de registratierechten bij de aankoop van een bescheiden woning of kleine plattelandswoning, kan ook hier rekenen op de verlengde termijn voor de indiening van de aanvraag.
 • Vestiging hoofdverblijfplaats bij energiebesparende werken
  Wanneer men een woning erft of overgedragen krijgt via een schenking, wordt de termijn van één jaar om de hoofdverblijfplaats te vestigen bij energiebesparende werken ook hier verlengd met 4 maanden.

Meer weten? Lees onze blogpost over de veranderingen in Vlaanderen: Fiscaal voordeel van het duolegaat verdwijnt: wat nu?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De wereldeconomie van januari 2021 in een notendop

De COVID-pandemie en de bijhorende maatregelen blijft wereldwijd voor economische onrust zorgen. China knoopt aan met groei en laat hiermee de pandemie achter zich. De centrale banken blijven ondersteunen en hoop groeit dat dankzij het vaccinatieprogramma de wereldwijde economie haar elan terug zal vinden.

Lees verder

En de winnaar is …

Voor het derde jaar op rij een bekroning voor AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, een zelfbeheerde bevek naar Belgisch recht, op de Kristallen Fondsen 2020. Jérôme Antonini, hoofdbeheerder van dit succesvolle compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, krijgt het woord.

Lees verder

Uw gedrag zal de belangrijkste factor zijn geweest in de resultaten van uw portefeuille in 2020!

De COVID-19 pandemie is de eerste echte test sinds de laatste inkrimping van de economie die door de financiële crisis van 2008 in gang is gezet. Elke belegger die in de jaren 2008-2010 een portefeuille aanhield, zal zich de ongerustheid en de inadequate reacties van veel beleggers in die tijd herinneren. Het jaar 2020 is niet zo heel anders en de panikerende belegger kan zich vandaag wel voor het hoofd slaan.

Lees verder

En de winnaar is …

Voor het derde jaar op rij een bekroning voor AXA B Fund Equity Belgium, een compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, een zelfbeheerde bevek naar Belgisch recht, op de Kristallen Fondsen 2020. Jérôme Antonini, hoofdbeheerder van dit succesvolle compartiment van de bevek AXA Belgium Fund, krijgt het woord.

Lees verder