COVID-19-versoepeling bij registratie- en successierechten in Brussel & Wallonië

Vermogen Beleggen Fiscaliteit Corona – 15 januari 2021

Met de tweede lockdowngolf worden enkele tijdelijke versoepelingen doorgevoerd met betrekking tot de successie- en registratierechten in Brussel en Wallonië.

versoepeling registratie- en successierechten Brussel en Wallonië
Enkele deadlines verlengd met 4 maanden met betrekking tot de registratie- en successierechten door COVID-19.

Dankzij de tweede lockdowngolf werd beslist om enkele tijdelijke versoepelingen door te voeren met betrekking tot de successie- en registratierechten die gelden in Brussel en Wallonië. De details van deze versoepelingen leest u in dit blogbericht.

Wat houdt deze versoepeling in?

Het Brussels Hoofdstedelijk en Waals gewest hebben enkele deadlines verlengd met 4 maanden met betrekking tot de registratie- en successierechten. Deze verlengingen gelden enkel voor de inwoners van Brussel en Wallonië, waarbij de aangiftetermijn van een nalatenschap of de betalingstermijn van de successierechten verliep tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021.

Wanneer mag men van deze verlenging gebruikmaken?

Versoepelingen omtrent nalatenschap:

 • Aangifte nalatenschap
  Deze verlenging is van toepassing bij het indienen van de aangifte van nalatenschap. Bij overlijdens die in België plaatsvonden, dient de aangifte normaliter binnen de 4 maanden te gebeuren. Bij overlijdens die in het buitenland binnen Europa plaatsvonden, krijgt men normaal gezien 5 maanden voor de aangifte. Voor overlijdens buiten Europa geldt de termijn van 6 maanden.
  Alle bovengenoemde situaties krijgen nu 4 maanden extra om deze aangifte in orde te brengen.
 • Betaling successierechten
  Na de aangifte van het overlijden, dienen de successierechten betaald te worden binnen de 2 maanden. Ook hier geldt een verlenging van 4 maanden.
  Voorbeeld: Stel dat uw moeder of vader kwam te overlijden op 15 augustus 2020 in Frankrijk, dan had u voor de versoepelingen ten laatste aangifte moeten doen op 15 januari 2021 en de aangifte ten laatste moeten betalen op 15 maart 2021. Dankzij de versoepeling heeft u als inwoner van het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest nu tijd tot 15 mei om de verklaring in te dienen en tot uiterlijk 15 juli om de heffing op de erfenis te betalen.

Versoepelingen omtrent aankoop woning:

 • Betaling registratierechten
  De betalingstermijn van de registratierechten is normaal gesproken vastgesteld op één maand. Wanneer u zich binnen de verlengde tijd van 4 maanden bevindt, kunnen er dus geen laattijdige registratierechten worden aangerekend.
 • Indienen registratie particuliere akten
  Ook bij de aankoop van een nieuwe woning wordt de verlengde termijn van 4 maanden toegepast.

Bovendien gelden er in Wallonië nog bijkomende versoepelingen:

 • Verkoop bescheiden woningen
  Wie in aanmerking komt voor een verlaagd tarief bij de registratierechten bij de aankoop van een bescheiden woning of kleine plattelandswoning, kan ook hier rekenen op de verlengde termijn voor de indiening van de aanvraag.
 • Vestiging hoofdverblijfplaats bij energiebesparende werken
  Wanneer men een woning erft of overgedragen krijgt via een schenking, wordt de termijn van één jaar om de hoofdverblijfplaats te vestigen bij energiebesparende werken ook hier verlengd met 4 maanden.

Meer weten? Lees onze blogpost over de veranderingen in Vlaanderen: Fiscaal voordeel van het duolegaat verdwijnt: wat nu?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Beleggingen: welke experts bij AXA staan u bij?

De huidige lage rentevoeten op spaarrekeningen, de inflatie, uw plannen op middellange en lange termijn, uw pensioen ... U bent er zich van bewust dat u in actie moet schieten om uw kapitaal te beheren, maar u hebt noch de tijd noch de ervaring. Laat uw beleggingen dan in handen nemen door fondsbeheerders. Experts tot uw dienst!

Lees verder

De Delta-variant beïnvloedt de wereldeconomie

De Delta-variant is een reden tot bezorgdheid. Het aantal nieuwe infecties blijft hoog en de wereldwijde vaccinatiegraad laag. Hoewel het effect op de economie kleiner is dan voorheen, beginnen de onzekerheden te wegen op het consumentenvertrouwen, vooral in de VS. De peilingen blijven over het algemeen positief, ondanks een lichte daling in augustus. We bekijken het continent per continent.

Lees verder

Wat is het ideale moment om te beleggen op de beurs? Regelmatig.

Een spaarbuffer is belangrijk voor onvoorziene omstandigheden. Een té groot spaarbedrag kan echter uw geld in koopkracht doen dalen door de inflatie. Beleggen kan daar soelaas bieden. Er zijn verschillende beleggingsoplossingen, voor elk wat wils. En bestaat er zoiets als een ideaal moment om te beleggen? 

Lees verder

Wat met uw erfenis als u geen familie hebt?

Sinds 1 juli 2021 bestaat het fiscaal voordeel van het duolegaat niet meer in Vlaanderen. Daarmee komt een einde aan een veelgebruikte manier om vrienden of verre familieleden tegen een lager tarief te laten erven, bijvoorbeeld wanneer u alleenstaande bent zonder kinderen en verder geen naaste familie hebt. Wat is het alternatief?

Lees verder

De kracht van rente op rente en het sneeuwbaleffect bij pensioenopbouw

Einstein wees ooit de samengestelde rente aan als de allergrootste kracht van het universum. U zou het ook zo kunnen formuleren: vele kleintjes maken een groot. En dat groot is misschien nog een stuk groter dan u zich had voorgesteld. Ontdek wat rente op rente kan opleveren en hoe het bij de opbouw van uw vermogen een sneeuwbaleffect kan teweegbrengen.

Lees verder