De Vlaamse renovatieverplichting voor niet-residentieel vastgoed

Bewust ondernemen Actueel Renoveren – 18 november 2021

Vanaf 1 januari 2022 gaat een renovatieverplichting in voege voor niet-residentiële gebouwen. Wie vanaf 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een energie-inefficiënt pand zal verplicht zijn het gebouw binnen de vijf jaar energiezuinig te maken.

Groene bedrijfsgebouwen moeten mee de CO2-uitstoot verminderen

renovatieverplichting niet-residentieel vastgoed
Vanaf 1 januari 2022 geldt een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen.

Het Vlaams vastgoed is sterk verouderd en energie-inefficiënt. De Vlaamse regering wil het tij keren en haalt hierbij tal van maatregelen uit de kast om tegen 2050 de CO2-uitstoot van alle gebouwen drastisch te verminderen. Hoewel de Vlaamse regering voor residentiële gebouwen nog vasthoudt aan positieve stimulansen zoals renovatiepremies en voordelige renovatieleningen, slaat ze een ander pad in voor het niet-residentieel patrimonium.

Vanaf 1 januari 2022 gaat er een renovatieverplichting in voege voor niet-residentiële gebouwen. Wie vanaf 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een energie-inefficiënt pand zal verplicht zijn het gebouw binnen de vijf jaar energiezuinig te maken.

Onder energiezuinig verstaat men:

  • plaatsen van (voldoende) dakisolatie,
  • plaatsen van hoogrendementsglas,
  • vervangen van koelinstallaties die ouder zijn dan vijftien jaar,
  • vervangen van verwarmingselementen die ouder zijn dan vijftien jaar.

Daarenboven zal

  • klein niet-residentieel vastgoed (tot 500m²) binnen de 5 jaar na aktedatum (vanaf 1/1/2022) minimum een energielabel C moeten halen;
  • groot niet-residentieel vastgoed (vanaf 500m²) binnen de 5 jaar na aktedatum (1/1/2022) moeten voorzien zijn van minimum 5% hernieuwbare energie.

Wilt u deze investeringen financieren? Dan helpen we u graag verder met een vastgoed- en renovatielening op maat.

Belangrijk: bij een verkoop, erfenis, schenking of bij het sluiten van een nieuw opstalrecht of erfpacht de originele termijn van 5 jaar blijft lopen! Enkel bij een fusie of een overname (‘opslorping’) verdwijnt de renovatieplicht.

Controles, boetes en premies

Dit zal na 5 jaar gecontroleerd worden door het VEKA (het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap). Indien deze verplichting niet is nageleefd, zullen er boetes aangerekend worden van 500 tot 200.000  euro en zal het VEKA een nieuwe termijn vastleggen.

Anderzijds kan wel nog steeds gerekend worden op tal van premies van zowel de federale overheid, de Vlaamse overheid, de Vlaamse elektriciteitsbeheerder en in mindere mate de provinciale en lokale besturen.

De renovatieverplichting zal ongetwijfeld een invloed hebben op de prijs voor energie-inefficiënte panden. Maar ook de hogere registratierechten zullen hun rol spelen bij de verkoop.

Invloed op de vastgoedprijzen van bedrijfsgebouwen

De renovatieverplichting zal ervoor zorgen dat de prijs voor energie-inefficiënte panden daalt terwijl de waarde van energie-efficiënte panden in waarde stijgt. Een potentiële koper zal immers de bijkomende renovatiekosten in de prijs meerekenen.

Registratierechten stijgen

Bovenop deze renovatieplicht zullen vanaf 1 januari 2022 de registratierechten van niet-residentiële gebouwen stijgen van 10% naar 12% (net zoals voor tweede verblijven).

Deze 2 maatregelen zullen er dan waarschijnlijk ook voor zorgen dat de vastgoedmarkt zeker voor oudere niet-residentiele gebouwen zal afkoelen. 

Meer info vindt u op de website van de Vlaamse overheid:

De verplichte renovatie van uw nieuw bedrijfsgebouw financieren?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

De nieuwe vennootschapswet: naar 4 vennootschapsvormen

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) is op 28 februari vorig jaar door het parlement goedgekeurd. De nieuwe vennootschapswet moet een einde maken aan de wirwar van vennootschapsvormen en het ondernemersklimaat aanmoedigen. Welke zijn de meest opvallende regels? En wat betekent de nieuwe vennootschapswet voor ondernemers die een vennootschap willen oprichten en voor ondernemers die al een vennootschap hebben? De belangrijkste punten voor u samengevat.

Lees verder

Ondernemer? Investeer nog in 2019 en vermijd deze fiscale wijzigingen in 2020

In 2020 treedt de 3e fase van het zomerakkoord uit 2018 in werking. Deze fase wordt gekenmerkt door enkele belangrijke wijzigingen met verstrekkende gevolgen voor u als ondernemer. Daardoor loont het vanuit fiscaal oogpunt zeker de moeite om uw investeringen nog in 2019 uit te voeren. Waarom? In deze blog zetten we de belangrijkste argumenten op een rij.

Lees verder

Regering wil dat bedrijven meer belasting vooraf betalen

Tot voor kort was de belastingvermeerdering voor zelfstandigen en bedrijven die hun belastingen niet vooraf betaalden, vrij beperkt. Sinds dit jaar is de boete verdubbeld, wat al resulteerde in een pak meer voorafbetalingen en dus meer inkomsten voor de overheid. De regering verhoogt vanaf volgend jaar deze boete tot 6,75% voor bedrijven. De bedoeling: sneller belastingen innen.

Lees verder

Uw bankagent helpt u graag