De Vlaamse renovatieverplichting voor niet-residentieel vastgoed

Succesvol ondernemen Actueel Professioneel krediet – 23 maart 2022

Sinds 1 januari 2022 is er een renovatieverplichting van kracht voor niet-residentiële gebouwen. Wie na 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een energie-inefficiënt pand, zal verplicht zijn het gebouw binnen de vijf jaar energiezuinig te maken.

Groene bedrijfsgebouwen moeten mee de CO2-uitstoot verminderen

renovatieverplichting niet-residentieel vastgoed
Sinds 1 januari 2022 geldt een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen.

Het Vlaams vastgoed is sterk verouderd en energie-inefficiënt. De Vlaamse regering wil het tij keren en haalt hierbij tal van maatregelen uit de kast om tegen 2050 de CO2-uitstoot van alle gebouwen drastisch te verminderen. Hoewel de Vlaamse regering voor residentiële gebouwen nog vasthoudt aan positieve stimulansen zoals renovatiepremies en voordelige renovatieleningen, slaat ze een ander pad in voor het niet-residentieel patrimonium.

Sinds 1 januari 2022 is er een renovatieverplichting van kracht voor niet-residentiële gebouwen. Wie na 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een energie-inefficiënt pand, zal verplicht zijn het gebouw binnen de vijf jaar energiezuinig te maken.

Onder energiezuinig verstaat men:

  • plaatsen van (voldoende) dakisolatie,
  • plaatsen van hoogrendementsglas,
  • vervangen van koelinstallaties die ouder zijn dan vijftien jaar,
  • vervangen van verwarmingselementen die ouder zijn dan vijftien jaar.

Daarenboven zal

  • klein niet-residentieel vastgoed (tot 500m²) binnen de 5 jaar na aktedatum (vanaf 1/1/2022) minimum een energielabel C moeten halen;
  • groot niet-residentieel vastgoed (vanaf 500m²) binnen de 5 jaar na aktedatum (1/1/2022) moeten voorzien zijn van minimum 5% hernieuwbare energie.

Wilt u deze investeringen financieren? Dan helpen we u graag verder met een vastgoed- en renovatielening op maat.

Belangrijk: bij een verkoop, erfenis, schenking of bij het sluiten van een nieuw opstalrecht of erfpacht de originele termijn van 5 jaar blijft lopen! Enkel bij een fusie of een overname (‘opslorping’) verdwijnt de renovatieplicht.

Controles, boetes en premies

De naleving van de renovatieverplichting zal na 5 jaar gecontroleerd worden door het VEKA (het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap). Bij niet-naleving zullen er boetes aangerekend worden van 500 tot 200.000  euro en zal het VEKA een nieuwe termijn vastleggen.

Anderzijds kan wel nog steeds gerekend worden op tal van premies van zowel de federale overheid, de Vlaamse overheid, de Vlaamse elektriciteitsbeheerder en in mindere mate de provinciale en lokale besturen.

De renovatieverplichting zal ongetwijfeld een invloed hebben op de prijs voor energie-inefficiënte panden. Maar ook de hogere registratierechten zullen hun rol spelen bij de verkoop.

Invloed op de vastgoedprijzen van bedrijfsgebouwen

De renovatieverplichting zal ervoor zorgen dat de prijs voor energie-inefficiënte panden daalt terwijl de waarde van energie-efficiënte panden in waarde stijgt. Een potentiële koper zal immers de bijkomende renovatiekosten in de prijs meerekenen.

Registratierechten stijgen

Bovenop deze renovatieplicht zijn sinds 1 januari 2022 de registratierechten van niet-residentiële gebouwen opgetrokken van 10% naar 12% (net zoals voor tweede verblijven).

Deze 2 maatregelen zullen er dan waarschijnlijk ook voor zorgen dat de vastgoedmarkt zeker voor oudere niet-residentiele gebouwen zal afkoelen. 

Meer info vindt u op de website van de Vlaamse overheid:

Premies in Brussel en Wallonië:

De verplichte renovatie van uw nieuw bedrijfsgebouw financieren?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Elektronisch betalen: niet langer een optie, maar een verplichting!

Elke handelaar moet vanaf 1 juli 2022 voor zijn klanten een mogelijkheid voorzien om elektronisch te betalen. Dat is een wettelijke verplichting, maar het houdt ook voordelen in: klanten betalen immers steeds liever elektronisch, al dan niet contactloos of met hun smartphone. Betalen met cash geld kost u bovendien niet alleen tijd, het houdt ook risico’s in. U hebt meerdere mogelijkheden om elektronische betalingen te ontvangen, u kiest dus zelf welke optie het beste bij uw zaak past.

Lees verder

4 vennootschapsvormen, ontdek ze hier

De hervorming van het wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV), die op 28 februari 2019 door het parlement werd goedgekeurd, maakte komaf met de wildgroei van vennootschapsvormen. Door het aantal vennootschapsvormen te beperken, wil de overheid het ondernemersklimaat aanmoedigen. Welke zijn de meest opvallende regels? En wat betekent de hervormde vennootschapswet voor ondernemers die een vennootschap willen oprichten of al een vennootschap hebben? De belangrijkste punten voor u samengevat.

Lees verder

De free cashflow of vrije kasstroom berekenen

De berekening van de cashflow is de basis van een goede waardering van een bedrijf en een sleutelelement om een lening toe te kennen. Het is immers de cashflow die bepaalt of een onderneming goed draait en of er gelden over zijn om dividenden uit te keren of om leningen terug te betalen. Wilt u zelf de vrije kasstroom kunnen berekenen van uw onderneming? Lees dan zeker verder.

Lees verder

Uw bedrijf wapenen tegen de inflatie? Investeer nu!

Inflatie, of de stijging van het algemeen prijspeil, is al een tijdje erg actueel. Maar hoe gaat u daar als ondernemer mee om? Dat kan op twee manieren: door kapitaal dat u voor de werking van uw bedrijf niet onmiddellijk nodig hebt, te beleggen. En misschien klinkt het wat dubbelzinnig: door in uw onderneming te investeren met geld dat u niet onmiddellijk voorhanden hebt, via een ondernemingskrediet. Hoe dat dan in zijn werk gaat? Dat leest u in deze blog.

Lees verder

Data security, een reëel risico voor elk bedrijf

Elk bedrijf, klein of groot, verzamelt gegevens van zijn klanten. De beveiliging van deze data is cruciaal voor uw onderneming, maar bij veel bedrijven is net die beveiliging ondermaats, zodat hackers er makkelijk mee aan de haal kunnen gaan. Investeren in dataveiligheid is dan ook een must, want meer en meer kmo’s worden het slachtoffer van cyberaanvallen. Hoe wapent u uw bedrijf tegen datalekken en hoe voorkomt u dat gegevensdiefstal uw business enorme schade toebrengt?

Lees verder

Uw bankagent helpt u graag