De Vlaamse renovatieverplichting voor niet-residentieel vastgoed

Succesvol ondernemen Actueel Professioneel krediet – 23 maart 2022

Sinds 1 januari 2022 is er een renovatieverplichting van kracht voor niet-residentiële gebouwen. Wie na 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een energie-inefficiënt pand, zal verplicht zijn het gebouw binnen de vijf jaar energiezuinig te maken.

Groene bedrijfsgebouwen moeten mee de CO2-uitstoot verminderen

renovatieverplichting niet-residentieel vastgoed
Sinds 1 januari 2022 geldt een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen.

Het Vlaams vastgoed is sterk verouderd en energie-inefficiënt. De Vlaamse regering wil het tij keren en haalt hierbij tal van maatregelen uit de kast om tegen 2050 de CO2-uitstoot van alle gebouwen drastisch te verminderen. Hoewel de Vlaamse regering voor residentiële gebouwen nog vasthoudt aan positieve stimulansen zoals renovatiepremies en voordelige renovatieleningen, slaat ze een ander pad in voor het niet-residentieel patrimonium.

Sinds 1 januari 2022 is er een renovatieverplichting van kracht voor niet-residentiële gebouwen. Wie na 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een energie-inefficiënt pand, zal verplicht zijn het gebouw binnen de vijf jaar energiezuinig te maken.

Onder energiezuinig verstaat men:

  • plaatsen van (voldoende) dakisolatie,
  • plaatsen van hoogrendementsglas,
  • vervangen van koelinstallaties die ouder zijn dan vijftien jaar,
  • vervangen van verwarmingselementen die ouder zijn dan vijftien jaar.

Daarenboven zal

  • klein niet-residentieel vastgoed (tot 500m²) binnen de 5 jaar na aktedatum (vanaf 1/1/2022) minimum een energielabel C moeten halen;
  • groot niet-residentieel vastgoed (vanaf 500m²) binnen de 5 jaar na aktedatum (1/1/2022) moeten voorzien zijn van minimum 5% hernieuwbare energie.

Wilt u deze investeringen financieren? Dan helpen we u graag verder met een vastgoed- en renovatielening op maat.

Belangrijk: bij een verkoop, erfenis, schenking of bij het sluiten van een nieuw opstalrecht of erfpacht de originele termijn van 5 jaar blijft lopen! Enkel bij een fusie of een overname (‘opslorping’) verdwijnt de renovatieplicht.

Controles, boetes en premies

De naleving van de renovatieverplichting zal na 5 jaar gecontroleerd worden door het VEKA (het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap). Bij niet-naleving zullen er boetes aangerekend worden van 500 tot 200.000  euro en zal het VEKA een nieuwe termijn vastleggen.

Anderzijds kan wel nog steeds gerekend worden op tal van premies van zowel de federale overheid, de Vlaamse overheid, de Vlaamse elektriciteitsbeheerder en in mindere mate de provinciale en lokale besturen.

De renovatieverplichting zal ongetwijfeld een invloed hebben op de prijs voor energie-inefficiënte panden. Maar ook de hogere registratierechten zullen hun rol spelen bij de verkoop.

Invloed op de vastgoedprijzen van bedrijfsgebouwen

De renovatieverplichting zal ervoor zorgen dat de prijs voor energie-inefficiënte panden daalt terwijl de waarde van energie-efficiënte panden in waarde stijgt. Een potentiële koper zal immers de bijkomende renovatiekosten in de prijs meerekenen.

Registratierechten stijgen

Bovenop deze renovatieplicht zijn sinds 1 januari 2022 de registratierechten van niet-residentiële gebouwen opgetrokken van 10% naar 12% (net zoals voor tweede verblijven).

Deze 2 maatregelen zullen er dan waarschijnlijk ook voor zorgen dat de vastgoedmarkt zeker voor oudere niet-residentiele gebouwen zal afkoelen. 

Meer info vindt u op de website van de Vlaamse overheid:

Premies in Brussel en Wallonië:

De verplichte renovatie van uw nieuw bedrijfsgebouw financieren?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Energiecrisis: steunmaatregel voor professionele klanten

De energiecrisis hakt er niet alleen sterk in bij gezinnen, maar ook bij ondernemers. Waar gezinnen per overheidsmaatregel betalingsuitstel kunnen vragen op hun woonkrediet, is er niets wettelijk voorzien voor ondernemers. AXA Bank kiest ervoor onze huidige klant-ondernemers over de winter te tillen via een uitzonderlijk energie-kaskrediet.

Lees verder

Mogen de belastingen zomaar inzage vragen in mijn privérekeningen?

Als ondernemer krijgt u wel vaker te maken met fiscale controles. Dan mag de fiscus in principe enkel uw beroepsrekeningen inkijken, en dus niet uw privérekeningen. Maar … een vergissing is snel gebeurd. Eén verrichting die beroepshalve op een privérekening wordt gedaan, volstaat om al die rekeningen als beroepsrekeningen te beschouwen. Waardoor de fiscus het recht heeft die te controleren.

Lees verder

Regel vlot uw financiële administratie met Ponto

Steekt u ook veel tijd in bankgegevens importeren of exporteren, facturen betalen en afpunten, betalingen opvolgen en betalingsgegevens verwerken in uw boekhoudsysteem? Wat als u die courante financiële administratieve taken zou automatiseren, zodat u zich meer kunt toeleggen op winstgevende activiteiten of uzelf wat extra vrije tijd kunt gunnen? Dan vraagt u zich wellicht af: hoe pak ik dat aan? Kijk dan zeker eens naar Ponto, een toepassing van Isabel die u heel wat routinezaken uit handen neemt.

Lees verder

Wat bepaalt de kredietwaardigheid van uw organisatie?

U wilt uw onderneming laten draaien, u wilt als ondernemer groeien, maar hebt hiervoor niet genoeg middelen? Of u hebt zelf wel voldoende kapitaal, maar wilt dat liever niet allemaal in 1 project investeren? Dan is een lening de oplossing. Maar om een lening af te sluiten, moet eerst de kredietwaardigheid van uw bedrijf worden beoordeeld. En die hangt af van een aantal factoren. Hieronder ontdekt u de belangrijkste.

Lees verder

Kredietwaarborgen voor zelfstandigen en ondernemingen: dit moet u weten

Wanneer u een ondernemingskrediet wilt aangaan voor een bepaald project, vraagt de bank mogelijk kredietwaarborgen. En die kunnen er zijn in alle vormen, maten en kleuren. Wat dan juist de verschillen zijn tussen de ene of andere kredietwaarborg, is niet altijd eenvoudig te onderscheiden. Een overzicht van de meest voorkomende waarborgen voor professionelen.

Lees verder

Uw bankagent helpt u graag