De Vlaamse renovatieverplichting voor niet-residentieel vastgoed

Succesvol ondernemen Actueel Professioneel krediet – 23 maart 2022

Sinds 1 januari 2022 is er een renovatieverplichting van kracht voor niet-residentiële gebouwen. Wie na 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een energie-inefficiënt pand, zal verplicht zijn het gebouw binnen de vijf jaar energiezuinig te maken.

Groene bedrijfsgebouwen moeten mee de CO2-uitstoot verminderen

renovatieverplichting niet-residentieel vastgoed
Sinds 1 januari 2022 geldt een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen.

Het Vlaams vastgoed is sterk verouderd en energie-inefficiënt. De Vlaamse regering wil het tij keren en haalt hierbij tal van maatregelen uit de kast om tegen 2050 de CO2-uitstoot van alle gebouwen drastisch te verminderen. Hoewel de Vlaamse regering voor residentiële gebouwen nog vasthoudt aan positieve stimulansen zoals renovatiepremies en voordelige renovatieleningen, slaat ze een ander pad in voor het niet-residentieel patrimonium.

Sinds 1 januari 2022 is er een renovatieverplichting van kracht voor niet-residentiële gebouwen. Wie na 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een energie-inefficiënt pand, zal verplicht zijn het gebouw binnen de vijf jaar energiezuinig te maken.

Onder energiezuinig verstaat men:

  • plaatsen van (voldoende) dakisolatie,
  • plaatsen van hoogrendementsglas,
  • vervangen van koelinstallaties die ouder zijn dan vijftien jaar,
  • vervangen van verwarmingselementen die ouder zijn dan vijftien jaar.

Daarenboven zal

  • klein niet-residentieel vastgoed (tot 500m²) binnen de 5 jaar na aktedatum (vanaf 1/1/2022) minimum een energielabel C moeten halen;
  • groot niet-residentieel vastgoed (vanaf 500m²) binnen de 5 jaar na aktedatum (1/1/2022) moeten voorzien zijn van minimum 5% hernieuwbare energie.

Wilt u deze investeringen financieren? Dan helpen we u graag verder met een vastgoed- en renovatielening op maat.

Belangrijk: bij een verkoop, erfenis, schenking of bij het sluiten van een nieuw opstalrecht of erfpacht de originele termijn van 5 jaar blijft lopen! Enkel bij een fusie of een overname (‘opslorping’) verdwijnt de renovatieplicht.

Controles, boetes en premies

De naleving van de renovatieverplichting zal na 5 jaar gecontroleerd worden door het VEKA (het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap). Bij niet-naleving zullen er boetes aangerekend worden van 500 tot 200.000  euro en zal het VEKA een nieuwe termijn vastleggen.

Anderzijds kan wel nog steeds gerekend worden op tal van premies van zowel de federale overheid, de Vlaamse overheid, de Vlaamse elektriciteitsbeheerder en in mindere mate de provinciale en lokale besturen.

De renovatieverplichting zal ongetwijfeld een invloed hebben op de prijs voor energie-inefficiënte panden. Maar ook de hogere registratierechten zullen hun rol spelen bij de verkoop.

Invloed op de vastgoedprijzen van bedrijfsgebouwen

De renovatieverplichting zal ervoor zorgen dat de prijs voor energie-inefficiënte panden daalt terwijl de waarde van energie-efficiënte panden in waarde stijgt. Een potentiële koper zal immers de bijkomende renovatiekosten in de prijs meerekenen.

Registratierechten stijgen

Bovenop deze renovatieplicht zijn sinds 1 januari 2022 de registratierechten van niet-residentiële gebouwen opgetrokken van 10% naar 12% (net zoals voor tweede verblijven).

Deze 2 maatregelen zullen er dan waarschijnlijk ook voor zorgen dat de vastgoedmarkt zeker voor oudere niet-residentiele gebouwen zal afkoelen. 

Meer info vindt u op de website van de Vlaamse overheid:

Premies in Brussel en Wallonië:

De verplichte renovatie van uw nieuw bedrijfsgebouw financieren?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Wie beheert uw zaken wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent?

Stel: u krijgt een ongeval waardoor u aan uw bed gekluisterd wordt of – erger nog –tijdelijk of permanent in een coma belandt. Of u wordt zo ernstig ziek dat u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen over wat er met u en met uw financiën moet gebeuren. Misschien denkt u ‘dat overkomt mij toch niet’ of ‘dat kan ik later nog wel in orde brengen’. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Wat als het plots verkeerd loopt en er is niets geregeld? Met een zorgplanning bepaalt u wie in die gevallen uw zaken mag behartigen.

Lees verder

Leverancierskrediet of leverancierskorting: welke optie is het interessantst?

Vaak krijgt u van uw leverancier twee betalingsopties: of u betaalt direct binnen de factuurdatum of u doet een beroep op betalingsuitstel. In het eerste geval krijgt u vaak korting (leverancierskorting), in het laatste wordt u een interestkost aangerekend (leverancierskrediet). Wat is nu het beste en zijn er nog andere opties? Lees verder en verken uw opties.

Lees verder

Zelfstandige in bijberoep: de springplank naar volwaardig ondernemerschap

Bekruipt u soms het gevoel dat u als zelfstandige meer loon naar werken zou kunnen krijgen, maar durft u geen afstand doen van uw vast inkomen als werknemer? Of ziet u een gat in de markt, maar twijfelt u of u er uw job wel voor wilt opgeven? Denk er dan eens over na om te beginnen met ondernemen als zelfstandige in bijberoep. U behoudt dan de stabiliteit van uw huidige job, maar geeft uw dromen een kans … al is het dan na de uren. Hoe zet u uw eerste stappen als zelfstandige in bijberoep? Met deze info geraakt u al een eind op weg.

Lees verder

Waarom een kredietkaart voor ondernemers gebruiken?

Twijfelt u of u een professionele kredietkaart wil aanschaffen? Voor een beperkte jaarlijkse fee kan u met de meest simpele kredietkaart zoals de Visa4pro uw bedrijfsfinanciën beter managen, uw privé-vermogen beschermen en kan u gerust op reis vertrekken. De kaart wordt maandelijks afgerekend op uw professionele zichtrekening: geen rompslomp om op tijd terug te betalen.

Lees verder

Uw AXA Bankagent helpt u graag