De Vlaamse renovatieverplichting voor niet-residentieel vastgoed

Succesvol ondernemen Actueel Professioneel krediet – 23 maart 2022

Sinds 1 januari 2022 is er een renovatieverplichting van kracht voor niet-residentiële gebouwen. Wie na 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een energie-inefficiënt pand, zal verplicht zijn het gebouw binnen de vijf jaar energiezuinig te maken.

Groene bedrijfsgebouwen moeten mee de CO2-uitstoot verminderen

renovatieverplichting niet-residentieel vastgoed
Sinds 1 januari 2022 geldt een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen.

Het Vlaams vastgoed is sterk verouderd en energie-inefficiënt. De Vlaamse regering wil het tij keren en haalt hierbij tal van maatregelen uit de kast om tegen 2050 de CO2-uitstoot van alle gebouwen drastisch te verminderen. Hoewel de Vlaamse regering voor residentiële gebouwen nog vasthoudt aan positieve stimulansen zoals renovatiepremies en voordelige renovatieleningen, slaat ze een ander pad in voor het niet-residentieel patrimonium.

Sinds 1 januari 2022 is er een renovatieverplichting van kracht voor niet-residentiële gebouwen. Wie na 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een energie-inefficiënt pand, zal verplicht zijn het gebouw binnen de vijf jaar energiezuinig te maken.

Onder energiezuinig verstaat men:

  • plaatsen van (voldoende) dakisolatie,
  • plaatsen van hoogrendementsglas,
  • vervangen van koelinstallaties die ouder zijn dan vijftien jaar,
  • vervangen van verwarmingselementen die ouder zijn dan vijftien jaar.

Daarenboven zal

  • klein niet-residentieel vastgoed (tot 500m²) binnen de 5 jaar na aktedatum (vanaf 1/1/2022) minimum een energielabel C moeten halen;
  • groot niet-residentieel vastgoed (vanaf 500m²) binnen de 5 jaar na aktedatum (1/1/2022) moeten voorzien zijn van minimum 5% hernieuwbare energie.

Wilt u deze investeringen financieren? Dan helpen we u graag verder met een vastgoed- en renovatielening op maat.

Belangrijk: bij een verkoop, erfenis, schenking of bij het sluiten van een nieuw opstalrecht of erfpacht de originele termijn van 5 jaar blijft lopen! Enkel bij een fusie of een overname (‘opslorping’) verdwijnt de renovatieplicht.

Controles, boetes en premies

De naleving van de renovatieverplichting zal na 5 jaar gecontroleerd worden door het VEKA (het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap). Bij niet-naleving zullen er boetes aangerekend worden van 500 tot 200.000  euro en zal het VEKA een nieuwe termijn vastleggen.

Anderzijds kan wel nog steeds gerekend worden op tal van premies van zowel de federale overheid, de Vlaamse overheid, de Vlaamse elektriciteitsbeheerder en in mindere mate de provinciale en lokale besturen.

De renovatieverplichting zal ongetwijfeld een invloed hebben op de prijs voor energie-inefficiënte panden. Maar ook de hogere registratierechten zullen hun rol spelen bij de verkoop.

Invloed op de vastgoedprijzen van bedrijfsgebouwen

De renovatieverplichting zal ervoor zorgen dat de prijs voor energie-inefficiënte panden daalt terwijl de waarde van energie-efficiënte panden in waarde stijgt. Een potentiële koper zal immers de bijkomende renovatiekosten in de prijs meerekenen.

Registratierechten stijgen

Bovenop deze renovatieplicht zijn sinds 1 januari 2022 de registratierechten van niet-residentiële gebouwen opgetrokken van 10% naar 12% (net zoals voor tweede verblijven).

Deze 2 maatregelen zullen er dan waarschijnlijk ook voor zorgen dat de vastgoedmarkt zeker voor oudere niet-residentiele gebouwen zal afkoelen. 

Meer info vindt u op de website van de Vlaamse overheid:

Premies in Brussel en Wallonië:

De verplichte renovatie van uw nieuw bedrijfsgebouw financieren?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Leverancierskrediet of leverancierskorting: welke optie is het interessantst?

Vaak krijgt u van uw leverancier twee betalingsopties: of u betaalt direct binnen de factuurdatum of u doet een beroep op betalingsuitstel. In het eerste geval krijgt u vaak korting (leverancierskorting), in het laatste wordt u een interestkost aangerekend (leverancierskrediet). Wat is nu het beste en zijn er nog andere opties? Lees verder en verken uw opties.

Lees verder

Waarom een kredietkaart voor ondernemers gebruiken?

Twijfelt u of u een professionele kredietkaart wil aanschaffen? Voor een beperkte jaarlijkse fee kan u met de meest simpele kredietkaart zoals de Visa4pro uw bedrijfsfinanciën beter managen, uw privé-vermogen beschermen en kan u gerust op reis vertrekken. De kaart wordt maandelijks afgerekend op uw professionele zichtrekening: geen rompslomp om op tijd terug te betalen.

Lees verder

Hoge energieprijzen voor ondernemingen: hoe gaat u ermee om?

De huidige energiecrisis is niet alleen voelbaar bij gezinnen, maar zeker ook bij bedrijven. De energieprijzen zijn de voorbije maanden door het dak gegaan en als ondernemer hebt u niet altijd de mogelijkheid om deze prijsstijgingen integraal aan uw klanten door te rekenen. Dit betekent dus een aanslag op uw winstmarges. Via energiebesparende investeringen of investeringen om zelf energie op te wekken kunt u de impact op uw onderneming minimaliseren en soms zelf positief ombuigen.

Lees verder

Energiecrisis: steunmaatregel voor professionele klanten

De energiecrisis hakt er niet alleen sterk in bij gezinnen, maar ook bij ondernemers. Waar gezinnen per overheidsmaatregel betalingsuitstel kunnen vragen op hun woonkrediet, is er niets wettelijk voorzien voor ondernemers. AXA Bank kiest ervoor onze huidige klant-ondernemers over de winter te tillen via een uitzonderlijk energie-kaskrediet.

Lees verder

Mogen de belastingen zomaar inzage vragen in mijn privérekeningen?

Als ondernemer krijgt u wel vaker te maken met fiscale controles. Dan mag de fiscus in principe enkel uw beroepsrekeningen inkijken, en dus niet uw privérekeningen. Maar … een vergissing is snel gebeurd. Eén verrichting die beroepshalve op een privérekening wordt gedaan, volstaat om al die rekeningen als beroepsrekeningen te beschouwen. Waardoor de fiscus het recht heeft die te controleren.

Lees verder

Uw AXA Bankagent helpt u graag