Wat is een termijnrekening?

Vermogen Beleggen Sparen – 25 april 2017

Hebt u spaargeld dat u een tijdje niet nodig hebt? Dan kunt u dat eventueel op een termijnrekening zetten. Waarin verschilt een termijnrekening van een gewoon spaarboekje?

termijnrekening
Hoe langer u geld plaats op een termijnrekening, hoe hoger de rentevoet. Na afloop krijgt u het geld terug, mét rente.

Vooraf vastgelegde looptijd

De naam zegt het eigenlijk al zelf: op een termijnrekening plaatst u geld voor een vooraf bepaalde termijn. Er zijn kortlopende en langlopende termijnrekeningen. De looptijd kan gaan van 1 maand tot en met 10 jaar.

Een termijnrekening lijkt op een obligatie. Geld dat u op een termijnrekening zet, leent u uit aan een bedrijf, in dit geval een bank. Maar in tegenstelling tot een bedrijf dat het geld gebruikt om zijn behoefte aan groei te financieren, pompt de bank het onder de vorm van kredieten voor woningen, wagens of persoonlijk gebruik terug in de economie. Het is daarom niet de bedoeling dat u vervroegd bedragen weer opneemt. Doet u dat toch, dan betaalt u daarvoor meestal een vergoeding.

En dat is een eerste verschil met een spaarboekje, waar u altijd aan uw geld kunt.

Op voorhand bepaalde rentevoet

Gedurende de looptijd van een termijnrekening krijgt u een afgesproken rentevoet die niet meer kan wijzigen. Hoe langer u geld plaats op een termijnrekening, hoe hoger de rentevoet. Na afloop krijgt u het geld terug, mét rente.

Op een spaarboekje daarentegen kunnen de basisrentevoet en de getrouwheidspremie op elk moment worden aangepast.

Roerende voorheffing

Een ander belangrijk verschil met een spaarboekje is de belasting. Op de rente van de termijnrekening is namelijk vanaf de eerste euro 30% roerende voorheffing verschuldigd, waar bij een spaarboekje de eerste 1.880 euro vrijgesteld zijn én de roerende voorheffing voor de rente boven het vrijgestelde bedrag lager is. Daarom maakt men voor een termijnrekening het onderscheid tussen bruto- en nettorendement.

Kapitaalbescherming tot 100.000 euro

Bedragen op termijnrekeningen vallen net als spaarrekeningen onder het depositogarantiestelstel en zijn dus gegarandeerd tot 100.000 euro per persoon per bank. Hebt u bijvoorbeeld bij een bank een termijnrekening en een spaarboekje op uw naam met op elke rekening 90.000 euro, dan is daarvan 100.000 euro beschermd. Als het spaarboekje op naam van uw partner staat, wordt het volledige bedrag gewaarborgd.

De garantieregeling geldt alleen voor termijnrekeningen in euro of in munten van landen uit de Europese Economische Ruimte. Want een termijnrekening is niet altijd in euro, een bank kan er ook aanbieden in andere munten, wat hogere rentes kan opleveren. Maar meestal is het risico op koersdalingen en dus verlies dan ook groter.

Meer weten over beleggen in vreemde munten?

Termijnrekeningen gewikt en gewogen

Plus

Min

Hogere rente dan spaarrekeningen en staatsbons

Geld pas na afloop beschikbaar. Verbrekingsvergoeding bij vervroegde opneming

Rentevoet vast voor heel de looptijd

Minimuminleg bij sommige banken vrij hoog

Opbrengst vooraf geweten

Roerende voorheffing weegt op rendement

Geen instap- of uitstapkosten (bij afloop) en geen beheerskosten

Wisselkoersrisico bij termijnrekeningen in andere munten

 

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoe is het nu eigenlijk met het zomerakkoord?

Het parlement keurde onlangs de taks op de effectenrekeningen goed. Deze taks was één van de maatregelen uit het zomerakkoord 2017, een akkoord over de begroting voor dit en volgend jaar waarin ook een aantal belangrijke fiscale hervormingen zitten. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de andere maatregelen die in dat zomerakkoord werden aangekondigd? Een stand van zaken.

Wat betekent de effectentaks concreet voor u?

In het zomerakkoord van juni 2017 kondigde de regering aan een taks op effectenrekeningen te willen invoeren. De wet op deze effectentaks werd begin februari in de Kamer gestemd. Ze wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de dag na de publicatie. Maar wat houdt de effectentaks voor u als belegger in?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 3

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, vorige week lag de focus op de Verenigde Staten en Europa. In deze derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

Wat is MiFID II?

Sinds 3 januari is de beleggersrichtlijn MiFID II van kracht. Deze richtlijn legt de spelregels vast die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten aanbieden of als ze daarover advies geven. Wat is MiFID II en waarvoor staat het?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 1

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. Beginnen doen we met de algemene economische omgeving, in het tweede deel focussen we op de Verenigde Staten en Europa. In de derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan