Wat is een staatsbon?

Vermogen Beleggen Sparen – 26 april 2017

De staatsbon is een vastrentende belegging met een vooraf gekende looptijd. Wanneer u een staatsbon koopt, leent u geld aan de Belgische overheid. Aangezien de kans dat die failliet gaat, bijzonder klein is, wordt de staatsbon beschouwd als een absoluut veilige belegging.

Staatsbon
Belgische staatsbons zijn een veilige belegging, maar brengen wel minder op dan termijnrekeningen en bedrijfsobligaties.

Wanneer kunt u staatsbons kopen?

De Belgische overheid geeft vier keer per jaar een staatsbon, uit: in maart, juni, september en december. De nieuwe staatsbon kan dan gedurende een tiental dagen worden aangekocht bij verschillende banken. Men spreekt dan over een intekening op de primaire markt. U betaalt daarvoor enkel de uitgifteprijs, geen andere kosten.

Bij de uitgifte betaalt u vaak meer of minder voor uw staatsbon dan wat de overheid bij afloop terugbetaalt. Men zegt dan dat de uitgifteprijs verschilt van de nominale waarde.

U kunt ook staatsbons kopen op een ander ogenblik dan de uitgifte: bestaande staatsbons kunt u namelijk op de beurs verhandelen. Daarvoor geeft u een opdracht aan uw bank. Let wel: het is niet zeker dat u er de prijs voor krijgt die u eerder betaalde. En u moet er beurskosten en beurstaks op betalen.

Belangrijk detail: de staatsbon kan enkel worden gekocht door gewone spaarders. Bedrijven en institutionele beleggers kunnen er niet op intekenen.

Welke Belgische staatsbons bestaan er?

Een staatsbon worden uitgegeven voor een bepaalde looptijd, van 3 tot maximum 10 jaar en met een vaste rentevoet.

Er zijn de voorbije jaren ook verschillende  varianten op deze ‘klassieke’ formules uitgegeven:

  • de staatsbon 5/7, met een looptijd van 5 jaar die met 2 jaar verlengbaar is tegen dezelfde rente;
  • de staatsbon 3/5/7, een formule op maximum 7 jaar waarvan de rentevoet na 3 en 5 jaar wordt herzien. U kunt op die ogenblikken ook om de terugbetaling vragen.

Wat brengt een staatsbon op?

De rentevoet op een staatsbon wordt berekend op de nominale waarde. De rente wordt jaarlijks uitbetaald: de zogeheten coupon. Daarop is 30% roerende voorheffing verschuldigd (15% voor staatsbons uitgegeven tussen 22 november 2011 en 4 december 2011, de zogenaamde ‘bons Leterme’). Op het einde van looptijd krijgt u de nominale waarde terug.

De opbrengst op uw staatsbon wordt voor een stukje meebepaald door de uitgifteprijs:

  • U koopt een staatsbon van 1.000 euro op 10 jaar. De uitgifteprijs is 101%. U betaalt dus 1.010 euro. Op de eindvervaldag ontvangt u de nominale waarde: 1.000 euro.
  • De brutocoupon bedraagt 3%, of jaarlijks 30 euro. Na aftrek van de roerende voorheffing houdt u 21 euro netto over.
  • De bon levert u dus 210 euro  rente op. Maar u moet wel nog de 10 euro extra van de uitgifteprijs in mindering brengen. Dus is het reële rendement 200 euro of 2%.

In het kort:

  • Belgische staatsbons zijn een veilige belegging, maar brengen wel minder op dan termijnrekeningen en bedrijfsobligaties.
  • De uitgifteprijs kan verschillen van de nominale - de werkelijke - waarde.
  • De aangekondigde rente van een staatsbon is bruto. U betaalt er 30% (of 15% voor de bons Leterme) roerende voorheffing op.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan