Nieuw vanaf schooljaar 2019 - 2020: de automatische schooltoeslag voor het lager en secundair onderwijs

Dagelijks leven Budget Gezin – 14 augustus 2019

September is voor velen een dure maand: nieuwe schoolspullen, schoolfacturen, extra uitstapjes … Tot vorig schooljaar kon u zich beroepen op de schooltoelage voor het basis- en secundair onderwijs. Vanaf dit schooljaar geldt de schooltoeslag. Benieuwd wat er juist verandert?

De schooltoeslag voor het lager en secundair onderwijs: wat verandert er?

automatische schooltoeslag 
De nieuwe schooltoeslag wordt onder bepaalde voorwaarden automatisch toegekend aan ouders met kind(eren) in het basis - en/of secundair onderwijs. Bovendien is het gemiddelde bedrag ten opzichte van vorig schooljaar verhoogd.

De overheid vormde de schooltoelage om in de schooltoeslag. Deze toeslag wordt van kracht vanaf schooljaar 2019-2020 en maakt deel uit van uw groeipakket, de vroegere kinderbijslag.

De schooltoeslag is een selectieve participatietoeslag en geldt voor ouders met kind(eren) in het basis - en/of secundair onderwijs. Deze toeslag wordt automatisch toegekend wanneer er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het bedrag moet het voor gezinnen makkelijker maken om de dure schoolkosten te betalen.

De nieuwe regelgeving is in het leven geroepen om u het leven eenvoudiger te maken: de toewijzing van de studietoeslag gebeurt automatisch, waardoor u zich niet meer door de aanvraagprocedure hoeft te worstelen. Bovendien is de gemiddelde toeslag ten opzichte van vorig schooljaar verhoogd.

Opgelet: de studietoelage voor het hoger onderwijs dient nog wel handmatig te worden ingediend!

Wie heeft er recht op de schooltoeslag?

Gezinnen die in het verleden al recht hadden op de schooltoelage, zullen met de invoering van de schooltoeslag nog steeds gebruik kunnen maken van deze regelgeving. De voorwaarden en de manier waarop de bedragen worden berekend blijven dezelfde.

De voorwaarden:

  • De schooltoeslag kan worden toegekend vanaf de leeftijd van 3 jaar.
  • De toeslag geldt voor alle kinderen die school volgen in het kleuter- , lager en secundair onderwijs.
  • De toeslag geldt voor iedereen die in Vlaanderen woont of Nederlandstalig onderwijs volgt in Vlaanderen of Brussel. Voor Franstaligen geldt een andere regelgeving.
  • Uw kinderen dienen voldoende aanwezig zijn op school.
  • Uzelf (en uw partner) beschikken over een beperkt inkomen.

Meer info over de schooltoeslag kunt u hier terugvinden.

Een extra steuntje in de rug?

Hebt u graag een extra steuntje in de rug? Dan kunt u steeds een kredietlijn of een persoonlijke lening aanvragen. Deze minilening zorgt ervoor dat u niet aan uw spaargeld hoeft te komen en dat u zwaardere facturen zonder zorgen kunt betalen.

Bovendien is het een goed idee om al een spaarpotje op te starten voor de toekomstige kosten van uw kinderen. Lees hier enkele tips om eenvoudiger te sparen.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Een elektrische fiets kopen? Ontdek onze tips voor een fiets op maat

We gaan steeds bewuster om met onze aardbol: we denken meer en meer na over ons consumptiegedrag, energie- en waterverbruik, voedselverspilling… Zo ook met onze vervoerskeuze: de elektrische fiets wordt almaar meer aangeschaft als alternatief transportmiddel. Bovendien heeft de elektrische fiets ook heel wat voordelen: verplaatsingen zijn snel en eenvoudig én bovendien komt u niet puffend en zwetend aan op uw bestemming. Maar hoe zit het met de financiering van deze fiets? En welke fiets kiest u het best? Dat en nog veel meer ontdekt u in deze blogpost.

Lees verder

Problemen om uw krediet af te betalen?

Soms hebt u de omstandigheden niet onder controle en kan het gebeuren dat u door een onverwachte gebeurtenis niet meer in staat bent om uw hypothecaire lening of lening op afbetaling verder af te betalen. Bij AXA Bank begrijpen we dit. We zetten ons dan ook in om mensen in zo’n situatie zo goed mogelijk te helpen.

Lees verder

Tweedehandsauto kopen: waar moet u op letten?

Bent u van plan om een tweedehandsauto te kopen? Houd er dan wel even het hoofd bij, anders koopt u misschien een vierwielse kat in een zak. Hieronder vindt u een checklist met belangrijke tips, opgelijst per categorie, die u kunt gebruiken bij de aankoop van uw tweedehandsauto. Print hem af en neem hem mee in uw zoektocht naar uw droomwagen.

Lees verder