Uw bedrijf wapenen tegen de inflatie? Investeer nu!

Succesvol ondernemen Actueel Professioneel krediet – 28 januari 2022

Inflatie, of de stijging van het algemeen prijspeil, is al een tijdje erg actueel. Maar hoe gaat u daar als ondernemer mee om? Dat kan op twee manieren: door kapitaal dat u voor de werking van uw bedrijf niet onmiddellijk nodig hebt, te beleggen. En misschien klinkt het wat dubbelzinnig: door in uw onderneming te investeren met geld dat u niet onmiddellijk voorhanden hebt, via een ondernemingskrediet. Hoe dat dan in zijn werk gaat? Dat leest u in deze blog.

Economie leeft op, hoge inflatie door onevenwicht vraag en aanbod

ondernemen in tijden van hoge inflatie
Een manier om de inflatie te compenseren, is om nu al uit te geven wat u nog niet hebt, namelijk via een investeringskrediet1.

Na een verlaagde activiteitsgraad omwille van de coronacrisis zijn bedrijven opnieuw aan de slag. Door tekorten in de toelevering en de arbeidsmarkt volgt het aanbod evenwel onvoldoende de vraag, wat resulteert in hogere prijzen.

De inflatie bereikte in december 2021 het peil van 6% in de eurozone, in België zelfs 6,5%, ondanks de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) om de inflatie op 2% te houden. 2022 wordt volgens AXA Investment Managers het jaar van de geleidelijke absorptie van de schok van de pandemie en een normalisering van het aanbod, waardoor de inflatie kan vertragen maar nog steeds aanzienlijk blijft. Lees meer over de verwachtingen voor 2022.

België kende in december 2021 een inflatiepeil van 6,5%.

Een periode van hoge inflatie zou consumenten moeten aanzetten om het geld te laten rollen dat ze tijdens de lockdowns hebben gespaard en dus meer te spenderen. Geld wordt door de inflatie immers elke dag minder waard. Desalniettemin wordt er nog steeds veel gespaard, maar wel minder fanatiek dan voorheen (12,4% i.p.v. 20.2% van het inkomen). Sparen of ‘uitgestelde uitgaven’ veroorzaken een rechtstreekse verlaging van de koopkracht (inflatiepercentage minus het rendement op een spaarboekje).

En dat geldt ook voor de middelen die u als overschot hebt in uw bedrijf. Door te beleggen op de financiële markten kunt u het effect van de inflatie proberen te milderen. Het rendement van beleggingen zal doorgaans hoger zijn dan het rendement op uw bedrijfsrekeningen. Weliswaar moet u daarbij steeds rekening houden met beleggingsrisico’s en kosten verbonden aan beleggen.

Investeren om de inflatie te compenseren

Een andere manier om de inflatie te compenseren is om nu al uit te geven wat u nog niet hebt, namelijk via een investeringskrediet1.

De impact van zo’n krediet is dubbel: enerzijds kunt u onmiddellijk aankopen tegen de huidige marktprijs (zonder de inflatie die de toekomstige prijs nog zal verhogen) en bovendien is het geld dat u leent nu meer waard dan uw terugbetalingen in de toekomst. Het rendement dat u behaalt door te lenen, berekent u op dezelfde manier (inflatie min interest en kosten van de lening).

Bijvoorbeeld: 2% inflatie minus een investeringskrediet met een rentevoet van 1,6% betekent dat u door te lenen een bruto voordeel van 0.4% behaalt2. Dat is meer dan op een spaarrekening. Als kers op de taart blijven de interestvoeten om te lenen historisch laag, maar opgelet: ze beginnen zo langzamerhand weer te stijgen.

Nu investeren is dus de boodschap

Ontdek uw financieringsmogelijkheden bij AXA Bank.

Graag wat meer uitleg?

Uw bankagent staat u graag persoonlijk te woord.

Kredietgever: AXA Bank Belgium

Bronnen:

-EUROSTAT

-Statistiek Vlaanderen

Een investeringskrediet is een krediet voor professionelen, bedoeld voor bedrijfsinvesteringen

Of financieel-technisch een reële kostprijs van -0.4%

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Energiecrisis: steunmaatregel voor professionele klanten

De energiecrisis hakt er niet alleen sterk in bij gezinnen, maar ook bij ondernemers. Waar gezinnen per overheidsmaatregel betalingsuitstel kunnen vragen op hun woonkrediet, is er niets wettelijk voorzien voor ondernemers. AXA Bank kiest ervoor onze huidige klant-ondernemers over de winter te tillen via een uitzonderlijk energie-kaskrediet.

Lees verder

Mogen de belastingen zomaar inzage vragen in mijn privérekeningen?

Als ondernemer krijgt u wel vaker te maken met fiscale controles. Dan mag de fiscus in principe enkel uw beroepsrekeningen inkijken, en dus niet uw privérekeningen. Maar … een vergissing is snel gebeurd. Eén verrichting die beroepshalve op een privérekening wordt gedaan, volstaat om al die rekeningen als beroepsrekeningen te beschouwen. Waardoor de fiscus het recht heeft die te controleren.

Lees verder

Regel vlot uw financiële administratie met Ponto

Steekt u ook veel tijd in bankgegevens importeren of exporteren, facturen betalen en afpunten, betalingen opvolgen en betalingsgegevens verwerken in uw boekhoudsysteem? Wat als u die courante financiële administratieve taken zou automatiseren, zodat u zich meer kunt toeleggen op winstgevende activiteiten of uzelf wat extra vrije tijd kunt gunnen? Dan vraagt u zich wellicht af: hoe pak ik dat aan? Kijk dan zeker eens naar Ponto, een toepassing van Isabel die u heel wat routinezaken uit handen neemt.

Lees verder

Wat bepaalt de kredietwaardigheid van uw organisatie?

U wilt uw onderneming laten draaien, u wilt als ondernemer groeien, maar hebt hiervoor niet genoeg middelen? Of u hebt zelf wel voldoende kapitaal, maar wilt dat liever niet allemaal in 1 project investeren? Dan is een lening de oplossing. Maar om een lening af te sluiten, moet eerst de kredietwaardigheid van uw bedrijf worden beoordeeld. En die hangt af van een aantal factoren. Hieronder ontdekt u de belangrijkste.

Lees verder

Kredietwaarborgen voor zelfstandigen en ondernemingen: dit moet u weten

Wanneer u een ondernemingskrediet wilt aangaan voor een bepaald project, vraagt de bank mogelijk kredietwaarborgen. En die kunnen er zijn in alle vormen, maten en kleuren. Wat dan juist de verschillen zijn tussen de ene of andere kredietwaarborg, is niet altijd eenvoudig te onderscheiden. Een overzicht van de meest voorkomende waarborgen voor professionelen.

Lees verder

Maak een afspraak bij uw AXA Bankagent