Uw bedrijf wapenen tegen de inflatie? Investeer nu!

Succesvol ondernemen Actueel Professioneel krediet – 28 januari 2022

Inflatie, of de stijging van het algemeen prijspeil, is al een tijdje erg actueel. Maar hoe gaat u daar als ondernemer mee om? Dat kan op twee manieren: door kapitaal dat u voor de werking van uw bedrijf niet onmiddellijk nodig hebt, te beleggen. En misschien klinkt het wat dubbelzinnig: door in uw onderneming te investeren met geld dat u niet onmiddellijk voorhanden hebt, via een ondernemingskrediet. Hoe dat dan in zijn werk gaat? Dat leest u in deze blog.

Economie leeft op, hoge inflatie door onevenwicht vraag en aanbod

ondernemen in tijden van hoge inflatie
Een manier om de inflatie te compenseren, is om nu al uit te geven wat u nog niet hebt, namelijk via een investeringskrediet1.

Na een verlaagde activiteitsgraad omwille van de coronacrisis zijn bedrijven opnieuw aan de slag. Door tekorten in de toelevering en de arbeidsmarkt volgt het aanbod evenwel onvoldoende de vraag, wat resulteert in hogere prijzen.

De inflatie bereikte in december 2021 het peil van 6% in de eurozone, in België zelfs 6,5%, ondanks de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) om de inflatie op 2% te houden. 2022 wordt volgens AXA Investment Managers het jaar van de geleidelijke absorptie van de schok van de pandemie en een normalisering van het aanbod, waardoor de inflatie kan vertragen maar nog steeds aanzienlijk blijft. Lees meer over de verwachtingen voor 2022.

België kende in december 2021 een inflatiepeil van 6,5%.

Een periode van hoge inflatie zou consumenten moeten aanzetten om het geld te laten rollen dat ze tijdens de lockdowns hebben gespaard en dus meer te spenderen. Geld wordt door de inflatie immers elke dag minder waard. Desalniettemin wordt er nog steeds veel gespaard, maar wel minder fanatiek dan voorheen (12,4% i.p.v. 20.2% van het inkomen). Sparen of ‘uitgestelde uitgaven’ veroorzaken een rechtstreekse verlaging van de koopkracht (inflatiepercentage minus het rendement op een spaarboekje).

En dat geldt ook voor de middelen die u als overschot hebt in uw bedrijf. Door te beleggen op de financiële markten kunt u het effect van de inflatie proberen te milderen. Het rendement van beleggingen zal doorgaans hoger zijn dan het rendement op uw bedrijfsrekeningen. Weliswaar moet u daarbij steeds rekening houden met beleggingsrisico’s en kosten verbonden aan beleggen.

Investeren om de inflatie te compenseren

Een andere manier om de inflatie te compenseren is om nu al uit te geven wat u nog niet hebt, namelijk via een investeringskrediet1.

De impact van zo’n krediet is dubbel: enerzijds kunt u onmiddellijk aankopen tegen de huidige marktprijs (zonder de inflatie die de toekomstige prijs nog zal verhogen) en bovendien is het geld dat u leent nu meer waard dan uw terugbetalingen in de toekomst. Het rendement dat u behaalt door te lenen, berekent u op dezelfde manier (inflatie min interest en kosten van de lening).

Bijvoorbeeld: 2% inflatie minus een investeringskrediet met een rentevoet van 1,6% betekent dat u door te lenen een bruto voordeel van 0.4% behaalt2. Dat is meer dan op een spaarrekening. Als kers op de taart blijven de interestvoeten om te lenen historisch laag, maar opgelet: ze beginnen zo langzamerhand weer te stijgen.

Nu investeren is dus de boodschap

Ontdek uw financieringsmogelijkheden bij AXA Bank.

Graag wat meer uitleg?

Uw bankagent staat u graag persoonlijk te woord.

Kredietgever: AXA Bank Belgium

Bronnen:

-EUROSTAT

-Statistiek Vlaanderen

Een investeringskrediet is een krediet voor professionelen, bedoeld voor bedrijfsinvesteringen

Of financieel-technisch een reële kostprijs van -0.4%

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Leverancierskrediet of leverancierskorting: welke optie is het interessantst?

Vaak krijgt u van uw leverancier twee betalingsopties: of u betaalt direct binnen de factuurdatum of u doet een beroep op betalingsuitstel. In het eerste geval krijgt u vaak korting (leverancierskorting), in het laatste wordt u een interestkost aangerekend (leverancierskrediet). Wat is nu het beste en zijn er nog andere opties? Lees verder en verken uw opties.

Lees verder

Waarom een kredietkaart voor ondernemers gebruiken?

Twijfelt u of u een professionele kredietkaart wil aanschaffen? Voor een beperkte jaarlijkse fee kan u met de meest simpele kredietkaart zoals de Visa4pro uw bedrijfsfinanciën beter managen, uw privé-vermogen beschermen en kan u gerust op reis vertrekken. De kaart wordt maandelijks afgerekend op uw professionele zichtrekening: geen rompslomp om op tijd terug te betalen.

Lees verder

Hoge energieprijzen voor ondernemingen: hoe gaat u ermee om?

De huidige energiecrisis is niet alleen voelbaar bij gezinnen, maar zeker ook bij bedrijven. De energieprijzen zijn de voorbije maanden door het dak gegaan en als ondernemer hebt u niet altijd de mogelijkheid om deze prijsstijgingen integraal aan uw klanten door te rekenen. Dit betekent dus een aanslag op uw winstmarges. Via energiebesparende investeringen of investeringen om zelf energie op te wekken kunt u de impact op uw onderneming minimaliseren en soms zelf positief ombuigen.

Lees verder

Energiecrisis: steunmaatregel voor professionele klanten

De energiecrisis hakt er niet alleen sterk in bij gezinnen, maar ook bij ondernemers. Waar gezinnen per overheidsmaatregel betalingsuitstel kunnen vragen op hun woonkrediet, is er niets wettelijk voorzien voor ondernemers. AXA Bank kiest ervoor onze huidige klant-ondernemers over de winter te tillen via een uitzonderlijk energie-kaskrediet.

Lees verder

Mogen de belastingen zomaar inzage vragen in mijn privérekeningen?

Als ondernemer krijgt u wel vaker te maken met fiscale controles. Dan mag de fiscus in principe enkel uw beroepsrekeningen inkijken, en dus niet uw privérekeningen. Maar … een vergissing is snel gebeurd. Eén verrichting die beroepshalve op een privérekening wordt gedaan, volstaat om al die rekeningen als beroepsrekeningen te beschouwen. Waardoor de fiscus het recht heeft die te controleren.

Lees verder

Maak een afspraak bij uw AXA Bankagent