De nieuwe vennootschapswet: naar 4 vennootschapsvormen

Succesvol ondernemen Actueel Ondernemen – 06 februari 2020

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) is op 28 februari vorig jaar door het parlement goedgekeurd. De nieuwe vennootschapswet moet een einde maken aan de wirwar van vennootschapsvormen en het ondernemersklimaat aanmoedigen. Welke zijn de meest opvallende regels? En wat betekent de nieuwe vennootschapswet voor ondernemers die een vennootschap willen oprichten en voor ondernemers die al een vennootschap hebben? De belangrijkste punten voor u samengevat.

Gedaan met bvba en cvba: nog slechts 4 vennootschapsvormen

nieuwe vennootschapswet 4 vennootschapsvormen 
Startende zelfstandige en op zoek naar de ideale vennootschapsvorm? Denk dan zeker na over de bv. Maar ook voor bestaande bvba's biedt de nieuwe vennootschapswetgeving heel wat opportuniteiten.

Vanaf nu hebt u nog 4 opties wanneer u een vennootschap wilt oprichten. De ondernemingsvormen die overblijven zijn:

1. De maatschap

Om een maatschap op te richten moet u minimum met 2 zijn. Vennoot wordt u door een inbreng te doen. Dat kan geld zijn, maar ook materiaal, arbeid, kennis …

De winst die voorkomt uit die inbreng, zal meteen doorstromen naar de vennoten volgens een vooropgestelde verdeelsleutel en belast worden onder de personenbelasting. De keerzijde van de medaille is dat bij schulden de schuldeisers aan uw privévermogen kunnen. Hier geldt de verdeelsleutel niet. De schulden moeten worden terugbetaald , ongeacht het deel van de taart dat u kreeg.

2. De cv, de coöperatieve vennootschap

Voor deze vennootschapsvorm zult u steeds met 3 oprichters moeten zijn aangezien de focus op het ‘coöperatieve’ aspect ligt, dat wil zeggen: de samenwerking tussen de aandeelhouders. De idee is dat de vennoten met de winsten het doel van de onderneming nastreven.

Een symbolische euro volstaat om deze vennootschap op te richten. Dit is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Anders dan bij de maatschap zullen de schuldeisers niet aan uw privévermogen kunnen komen als er iets fout gaat.

3. De nv, de naamloze vennootschap

De naamloze vennootschap is geschikt voor middelgrote tot grote ondernemingen. Met een startkapitaal van minimaal 61.500 euro, of natura van die waarde, kunt u alleen of met anderen een naamloze vennootschap oprichten.

In ruil voor deze grote som krijgt u als vennoot enorme vrijheid. Zo kunt u kiezen voor aandelen zonder stemrecht, aandelen met één stem of aandelen met meerdere stemmen. Ook de bestuursvormen zijn vrij te kiezen. U hebt de keuze tussen monistisch bestuur, enige bestuurder of duaal bestuur.

4. De bv, de besloten vennootschap

De vennootschapsvorm bij uitstek voor de kleine ondernemer, die in grote mate de bvba vervangt.

Ook hier is de beperkte aansprakelijkheid van toepassing. Bij schulden wordt niet aan het privévermogen van de vennoten geraakt. U kunt deze vennootschap alleen oprichten. Meerdere oprichters zijn niet vereist, maar wel mogelijk. Om een bv op te richten moet u bij de notaris langs.

Geen wettelijk startkapitaal meer nodig om een bv op te richten

Bent u van plan om een bv op te richten? Goed nieuws, dan hebt u hiervoor geen wettelijk startkapitaal nodig. Dat wil wel niet zeggen dat u gewoon met wat nattevingerwerk een bv kunt oprichten. U zult een bewijs van ‘toereikend aanvangsvermogen’ moeten kunnen leveren.

Door middel van een financieel plan zult u een schatting van de inkomsten en uitgaven van uw bedrijf moeten maken voor de eerste 2 jaar. Bovendien moet u in dit financieel plan ook aangeven hoe de schulden tijdens de eerste 2 jaar zullen worden terugbetaald. Op basis van dat alles zult u moeten bepalen hoeveel kapitaal u nodig hebt om te kunnen starten.

Weet u niet hoe hieraan te beginnen? Lees er dan alles over in onze blog Hoe doe ik dat, een financieel plan opstellen?

Ook vzw’s, verenigingen en vrije beroepers kunnen failliet gaan

Door het recent gewijzigde faillissementsrecht kunnen vzw’s, verenigingen en vrije beroepers nu failliet gaan. De Belgische wetgever integreert voortaan ook alle vennootschappen, vzw’s, verenigingen en vrije beroepers in 1 wetboek, waardoor zij winst mogen maken. 

Let wel: de vzw’s en verenigingen mogen dan wel winst maken, maar mogen die niet uitkeren aan de oprichters en de leden. Vennootschappen mogen dat uiteraard wel.

De bestuurdersaansprakelijkheid wordt begrensd

Bent u zaakvoerder van een vennootschap en hebt u geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering omdat u dat te duur vindt? Dan zal dat vanaf nu tot het verleden behoren. Voortaan wordt uw aansprakelijkheid begrensd aan de hand van de grootte van de onderneming. Dit zal het voor u betaalbaarder maken om u hiertegen te verzekeren.

Wat betekent de nieuwe vennootschapswet voor actieve bvba’s?

 • U moet uw statuten wijzigen tegen 2024

  Bent u zaakvoerder van een bvba? Dan zult u ten gevolge van de nieuwe vennootschapswetgeving uw statuten moeten aanpassen en tegen 1 januari 2024 uw bvba omvormen naar een bv. Aangezien u hiervoor naar de notaris moet, zal u dit ongeveer 1.000 euro exclusief btw kosten.

 • Interessant voor overdracht bedrijf aan kinderen

  Vroeger kwam er vaak kunst- en vliegwerk aan te pas wanneer ouders hun bedrijf aan de kinderen wilden overdragen. De nieuwe vennootschapswet laat veel meer flexibiliteit toe. U kunt als bestuurder van een bv voortaan zelf de waarde van een aandeel bepalen alsook of het aandeel al dan niet stemrecht heeft.

  Zo kunt u bijvoorbeeld constructies maken waarbij u 90% van uw aandelen al schenkt aan uw kinderen en toch de volledige zeggenschap behoudt over uw bedrijf.

 • Kinderen kunnen ook eenvoudig uit het bedrijf stappen

  Niet elk kind ziet zijn toekomst in het familiebedrijf. Daarom voorziet de nieuwe vennootschapswet voor de bv in een eenvoudige manier om tot het bedrijf toe te treden, maar ook om eruit te stappen.

  Kinderen zullen de mogelijkheid hebben om hun aandelen te verkopen aan het bedrijf tegen een bepaalde vergoeding. De enige voorwaarde is dat die transactie de vennootschap zelf niet in moeilijke papieren mag brengen.

Welke vennootschapsvorm kiezen?

Bent u starter en bent u op zoek naar de ideale vennootschapsvorm? Denk dan zeker na over de bv.

Lees ook: Van eenmanszaak naar vennootschap: wanneer maakt u best de switch?

Hebt u een bestaande bvba? Informeer uzelf dan zeker bij uw boekhouder, uw bankagent of uw sociaal secretariaat. Ook voor u biedt de nieuwe vennootschapswetgeving heel wat opportuniteiten.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Vastgoed voor ondernemers: aankoop privé of via de vennootschap?

Investeren in vastgoed is voor heel wat ondernemers zeer aantrekkelijk, gezien de historisch lage rente. Maar koopt u dat vastgoed best privé of toch met de vennootschap? Het is helaas geen zwart-witverhaal. Beide mogelijkheden hebben voor-en nadelen. De belangrijkste boodschap is om ze goed tegen elkaar af te wegen en de juiste vragen te stellen. Lees dit artikel en ontdek de belangrijkste verschilpunten.

Lees verder

Ondernemer? Investeer nog in 2019 en vermijd deze fiscale wijzigingen in 2020

In 2020 treedt de 3e fase van het zomerakkoord uit 2018 in werking. Deze fase wordt gekenmerkt door enkele belangrijke wijzigingen met verstrekkende gevolgen voor u als ondernemer. Daardoor loont het vanuit fiscaal oogpunt zeker de moeite om uw investeringen nog in 2019 uit te voeren. Waarom? In deze blog zetten we de belangrijkste argumenten op een rij.

Lees verder

Regering wil dat bedrijven meer belasting vooraf betalen

Tot voor kort was de belastingvermeerdering voor zelfstandigen en bedrijven die hun belastingen niet vooraf betaalden, vrij beperkt. Sinds dit jaar is de boete verdubbeld, wat al resulteerde in een pak meer voorafbetalingen en dus meer inkomsten voor de overheid. De regering verhoogt vanaf volgend jaar deze boete tot 6,75% voor bedrijven. De bedoeling: sneller belastingen innen.

Lees verder