De nieuwe vennootschapswet: naar 4 vennootschapsvormen

Bewust ondernemen Actueel Ondernemen – 12 maart 2019

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) is op 28 februari door het parlement goedgekeurd. De nieuwe vennootschapswet moet een einde maken aan de wirwar van vennootschapsvormen en het ondernemersklimaat aanmoedigen. Welke zijn de meest opvallende regels? En wat betekent de nieuwe vennootschapswet voor ondernemers die een vennootschap willen oprichten en voor ondernemers die al een vennootschap hebben? De belangrijkste punten voor u samengevat.

Gedaan met bvba en cvba: nog slechts 4 vennootschapsvormen

nieuwe vennootschapswet 4 vennootschapsvormen 
Startende zelfstandige en op zoek naar de ideale vennootschapsvorm? Denk dan zeker na over de bv. Maar ook voor bestaande bvba's biedt de nieuwe vennootschapswetgeving heel wat opportuniteiten.

Vanaf nu hebt u nog 4 opties wanneer u een vennootschap wilt oprichten. De ondernemingsvormen die overblijven zijn:

1. De maatschap

Om een maatschap op te richten moet u minimum met 2 zijn. Deze vennootschapsvorm is aantrekkelijk vanwege zijn eenvoudige oprichting, maar risicovoller vanwege de persoonlijke en onbeperkte aansprakelijkheid.

2. De cv, de coöperatieve vennootschap

Voor deze vennootschapsvorm zult u steeds met 3 oprichters moeten zijn aangezien de focus op het ‘coöperatieve’ aspect ligt m.a.w. de samenwerking tussen de aandeelhouders. Dit niet zozeer om hen rendement te geven, maar wel om met de winsten het doel van de vennootschap na te streven bv. de bouw van een windmolenpark.

3. De nv, de naamloze vennootschap

De vennootschapsvorm voor de grotere bedrijven. Om dit type vennootschap op te richten, moet u minimaal 61.500 euro startkapitaal voorzien. U kunt deze vennootschap voortaan alleen oprichten.

4. De bv, de besloten vennootschap

De vennootschapsvorm bij uitstek voor de kleine ondernemer, die in grote mate de bvba vervangt. Dit type van vennootschap garandeert u een beperkte aansprakelijkheid m.a.w. wanneer u in moeilijkheden komt met uw vennootschap, zullen de schuldeisers niet aan uw privébezittingen kunnen.

Geen wettelijk startkapitaal meer nodig om een bv op te richten

Bent u van plan om een bv op te richten? Goed nieuws, dan hebt u hiervoor geen wettelijk startkapitaal nodig. Dat wil wel niet zeggen dat u gewoon met wat nattevingerwerk een bv kunt oprichten. U zult een bewijs van ‘toereikend aanvangsvermogen’ moeten kunnen leveren.

Door middel van een financieel plan zult u een schatting van de inkomsten en uitgaven van uw bedrijf moeten maken voor de eerste 2 jaar. Bovendien moet u in dit financieel plan ook aangeven hoe de schulden tijdens de eerste 2 jaar zullen worden terugbetaald. Op basis van dat alles zult u moeten bepalen hoeveel kapitaal u nodig hebt om te kunnen starten.

Weet u niet hoe hieraan te beginnen? Lees er dan alles over in onze blog Hoe doe ik dat, een financieel plan opstellen?

Ook vzw’s, verenigingen en vrije beroepers kunnen failliet gaan

Door het recent gewijzigde faillissementsrecht kunnen vzw’s, verenigingen en vrije beroepers nu failliet gaan. De Belgische wetgever integreert voortaan ook alle vennootschappen, vzw’s, verenigingen en vrije beroepers in 1 wetboek, waardoor zij winst mogen maken. 

Let wel: de vzw’s en verenigingen mogen dan wel winst maken, maar mogen die niet uitkeren aan de oprichters en de leden. Vennootschappen mogen dat uiteraard wel.

De bestuurdersaansprakelijkheid wordt begrensd

Bent u zaakvoerder van een vennootschap en hebt u geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering omdat u dat te duur vindt? Dan zal dat vanaf nu tot het verleden behoren. Voortaan wordt uw aansprakelijkheid begrensd aan de hand van de grootte van de onderneming. Dit zal het voor u betaalbaarder maken om u hiertegen te verzekeren.

Wat betekent de nieuwe vennootschapswet voor actieve bvba’s?

 • U moet uw statuten wijzigen tegen 2024

  Bent u zaakvoerder van een bvba? Dan zult u ten gevolge van de nieuwe vennootschapswetgeving uw statuten moeten aanpassen en tegen 1 januari 2024 uw bvba omvormen naar een bv. Aangezien u hiervoor naar de notaris moet, zal u dit ongeveer 1.000 euro exclusief btw kosten.

 • Interessant voor overdracht bedrijf aan kinderen

  Vroeger kwam er vaak kunst- en vliegwerk aan te pas wanneer ouders hun bedrijf aan de kinderen wilden overdragen. De nieuwe vennootschapswet laat veel meer flexibiliteit toe. U kunt als bestuurder van een bv voortaan zelf de waarde van een aandeel bepalen alsook of het aandeel al dan niet stemrecht heeft.

  Zo kunt u bijvoorbeeld constructies maken waarbij u 90% van uw aandelen al schenkt aan uw kinderen en toch de volledige zeggenschap behoudt over uw bedrijf.

 • Kinderen kunnen ook eenvoudig uit het bedrijf stappen

  Niet elk kind ziet zijn toekomst in het familiebedrijf. Daarom voorziet de nieuwe vennootschapswet voor de bv in een eenvoudige manier om tot het bedrijf toe te treden, maar ook om eruit te stappen.

  Kinderen zullen de mogelijkheid hebben om hun aandelen te verkopen aan het bedrijf tegen een bepaalde vergoeding. De enige voorwaarde is dat die transactie de vennootschap zelf niet in moeilijke papieren mag brengen.

Welke vennootschapsvorm kiezen?

Bent u starter en bent u op zoek naar de ideale vennootschapsvorm? Denk dan zeker na over de bv.

Hebt u een bestaande bvba? Informeer uzelf dan zeker bij uw boekhouder, uw bankagent of uw sociaal secretariaat. Ook voor u biedt de nieuwe vennootschapswetgeving heel wat opportuniteiten.

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Ondernemer? Investeer nog in 2019 en vermijd deze fiscale wijzigingen in 2020

In 2020 treedt de 3e fase van het zomerakkoord uit 2018 in werking. Deze fase wordt gekenmerkt door enkele belangrijke wijzigingen met verstrekkende gevolgen voor u als ondernemer. Daardoor loont het vanuit fiscaal oogpunt zeker de moeite om uw investeringen nog in 2019 uit te voeren. Waarom? In deze blog zetten we de belangrijkste argumenten op een rij.

Lees verder

Vastgoed aankopen via de vennootschap? Bezint eer ge begint!

Investeren in vastgoed is voor heel wat ondernemers zeer aantrekkelijk, gezien de historisch lage rente. Maar koopt u dat vastgoed best privé of toch met de vennootschap? Het is helaas geen zwart-witverhaal. Beide mogelijkheden hebben voor-en nadelen. De belangrijkste boodschap is om ze goed tegen elkaar af te wegen en de juiste vragen te stellen. Lees dit artikel en ontdek de belangrijkste verschilpunten.

Lees verder

Regering wil dat bedrijven meer belasting vooraf betalen

Tot voor kort was de belastingvermeerdering voor zelfstandigen en bedrijven die hun belastingen niet vooraf betaalden, vrij beperkt. Sinds dit jaar is de boete verdubbeld, wat al resulteerde in een pak meer voorafbetalingen en dus meer inkomsten voor de overheid. De regering verhoogt vanaf volgend jaar deze boete tot 6,75% voor bedrijven. De bedoeling: sneller belastingen innen.

Lees verder