Beleggingen met vast rendement: op dit trio kunt u rekenen

Vermogen Beleggen Sparen – 27 april 2017

Wilt u beleggen met een vast rendement én kapitaalgarantie op de vervaldag? Dan komt u al snel uit bij obligaties in de ene of andere vorm: termijnrekeningen, staatsbons en bedrijfsobligaties. Wat hebben deze vastrentende beleggingen nog te bieden? De voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen.

Vastrentende beleggingen
Wie wil beleggen met vast rendement en kapitaalgarantie, komt al snel uit bij termijnrekeningen, staatsbons en bedrijfsobligaties.

Termijnrekeningen staan voor zekerheid

Termijnrekeningen zijn eenvoudige en veilige spaarproducten. Hun rentabiliteit staat wel stevig onder druk door de lage rente en de verhoogde roerende voorheffing.

  • Eenvoud en transparantie: de looptijd en het rendement zijn vooraf gekend. Op de vervaldag wordt het belegde kapitaal plus interest weer uitbetaald.
  • Kosteloos: geen in- of uitstapkosten bij de aankoop of de terugbetaling op de vervaldag, noch beurstaks of beheerkosten.
  • Gewaarborgd door de overheid: tegoeden in termijnrekeningen worden tot 100.000 euro per persoon en per bank gewaarborgd door het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.

De staatsbon: absolute veiligheid

Beleggers op zoek naar absolute veiligheid, kunnen die verkrijgen door geld te lenen aan de Belgische overheid. Als particulier kan dat door in te tekenen op de staatsbon. Die veiligheid heeft wel een prijs: staatsbons zijn dan wel veiliger dan termijnrekeningen, maar brengen minder op.

  • Onbeperkt gewaarborgd, ook voor bedragen van meer dan 100.000 euro per persoon.
  • Kosteloos: bij uitgifte betaalt u enkel de uitgifteprijs, zonder kosten. Staatsbons kunnen ook worden verhandeld op de beurs. Dan zijn er wel kosten verschuldigd.
  • Vooraf gekend rendement dat gewaarborgd is voor de volledige looptijd.
  • Jaarlijkse intrestuitkering, na aftrek van 30 % roerende voorheffing.

Bedrijfsobligaties: meer rendement, dus ook meer risico

Voor wie iets meer rendement beoogt, zijn bedrijfsobligaties het overwegen waard. U koopt best enkel obligaties van solvabele en sterke bedrijven als u het risico op wanbetaling wilt beperken:

  • Ook bedrijfsobligaties worden (meestal) uitgegeven met een vooraf gekend rendement en een vaste looptijd. In het aanbod zijn aantrekkelijke rendementen te vinden. Maar: hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico!
  • Als Belgische belegger betaalt u 30 % roerende voorheffing op de interesten.
  • Obligaties in vreemde munten bieden vaak hogere rendementen. Hoed u voor waardeverminderingen die uw opbrengst in euro kunnen ondermijnen. Dat risico is het grootst bij obligaties in exotische munten, zoals de Zuid-Afrikaanse rand, de Turkse lira of de Mexicaanse peso.

Meer weten over obligaties? Lees dan ‘Wat is een obligatie?

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Hoe is het nu eigenlijk met het zomerakkoord?

Het parlement keurde onlangs de taks op de effectenrekeningen goed. Deze taks was één van de maatregelen uit het zomerakkoord 2017, een akkoord over de begroting voor dit en volgend jaar waarin ook een aantal belangrijke fiscale hervormingen zitten. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de andere maatregelen die in dat zomerakkoord werden aangekondigd? Een stand van zaken.

Wat betekent de effectentaks concreet voor u?

In het zomerakkoord van juni 2017 kondigde de regering aan een taks op effectenrekeningen te willen invoeren. De wet op deze effectentaks werd begin februari in de Kamer gestemd. Ze wordt eerstdaags gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking de dag na de publicatie. Maar wat houdt de effectentaks voor u als belegger in?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 3

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, vorige week lag de focus op de Verenigde Staten en Europa. In deze derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

Wat is MiFID II?

Sinds 3 januari is de beleggersrichtlijn MiFID II van kracht. Deze richtlijn legt de spelregels vast die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten aanbieden of als ze daarover advies geven. Wat is MiFID II en waarvoor staat het?

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 1

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. Beginnen doen we met de algemene economische omgeving, in het tweede deel focussen we op de Verenigde Staten en Europa. In de derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

AXA gebruikt cookies om een vlotter bezoek aan de website mogelijk te maken. Meer informatie?

Cookies toestaan