Beleggen op regelmatige basis effent het rendement

Vermogen Beleggen Budget – 17 december 2019

Vroeger brachten spaarrekeningen nog iets op. Vroeger spaarden de mensen ook nog regelmatig. En als we die goeie gewoonte nu eens toepassen op beleggen? Een spaarrekening brengt immers niets meer op. Dus waarom  uw spaargeld niet gebruiken om te beleggen? Uiteraard moet u rekening houden met de mogelijke risico's, maar die blijven beperkt als u regelmatig en voor kleine bedragen belegt. Een analyse.

Neem uw tijd om te beleggen

Beleggen op regelmatige basis effent het rendement
Als u de stortingen spreidt in de tijd, beperkt u het verlies op minder gunstige momenten.

U kent wellicht de uitdrukking 'alle beetjes helpen'. Die uitdrukking geldt eigenlijk ook voor beleggingen.

Afhankelijk van uw projecten kunt u uw geld namelijk in de tijd laten renderen door uw beleggingen naargelang uw behoeften te spreiden over langere of minder lange periodes en door kleine bedragen te beleggen. Beleggen kan immers al vanaf 25 euro per maand (zie einde van dit artikel).

Ook als u dagelijks de financiële actualiteit volgt, kunt u nooit met zekerheid zeggen wanneer het ideale moment aangebroken is om naar de beurs te gaan of eruit te stappen. Er zijn namelijk tal van factoren die van dag tot dag een invloed hebben op de waarde van activa.

Tijd is geld

Eerste tip: beleg regelmatig. Concentreer u op wat specialisten de 'time in the market' (dit wil zeggen hoelang u belegt) noemen eerder dan op de 'markettiming' (dit wil zeggen het ideale in- of uitstapmoment proberen te gissen). Voor beleggers is de duurtijd immers een sleutelelement.

"Hoe langer u belegt, hoe kleiner in theorie de waarschijnlijkheid wordt op een negatief rendement."

We vergelijken op 3 momenten eenmalige beleggingen met regelmatige beleggingen

Hieronder een fictief en theoretisch voorbeeld dat vier beleggingsmomenten met elkaar vergelijkt.

Enerzijds tegen de hoogste koers (1), de laagste koers (2), aan het begin van het jaar (3) en anderzijds op regelmatige basis (4).

De koers V (groene bol) geeft in deze grafiek het tijdstip van verkoop aan.

aankoopmoment

Als u verkoopt op moment V zal, afhankelijk van het moment van aankoop:

(1) het rendement negatief zijn

(2) het rendement zeer hoog zijn

(3) het rendement nul zijn

(4) het rendement positief zijn.

Als u uw stortingen spreidt in de tijd (4), beperkt u het verlies op minder gunstige momenten. 

Als er een stijging is op de beurs zal uw winst uiteraard ook minder snel stijgen. In grote lijnen koopt u meer aandelen van een fonds wanneer de prijzen laag liggen en minder wanneer de prijzen hoog liggen.

Op het einde van de rit hebt u belegd tegen de gemiddelde prijs en mettertijd effent u uw rendementen.

Horizon en diversifiëring

Tweede tip: leg niet al uw eieren in dezelfde mand. Door te beleggen in gediversifieerde fondsen loopt u immers minder risico dan wanneer u een portefeuille hebt die enkel uit een beperkt aantal activaklassen (obligaties, aandelen, enz.) bestaat.

Nog een voordeel: de fondsen worden voor u beheerd door vakmensen. U hoeft dus niet meer de evolutie van aandelen of obligaties te volgen naargelang de marktomstandigheden.

Derde tip: hou u aan de beleggingshorizon die gelinkt is aan uw project(en). Er zijn beleggingsfondsen met beleggingshorizon van gemiddeld 3 tot 8 jaar.

Als uw project niet voor meteen is, kunt u overwegen om te kiezen voor een fonds met een langere horizon. Als u uw geld daarentegen sneller nodig hebt, kunt u beter kiezen voor een kortere termijn.

Vergeet niet dat beleggen risico's, kosten en taksen met zich meebrengt. Lees altijd aandachtig de documenten die AXA Bank u ter beschikking stelt.


Voor meer informatie:

Deze beleggingsexpert zal uw financiële situatie bepalen en uw kennis en ervaring op het vlak van beleggingen checken en op basis daarvan fondsen aanbevelen die passen bij de beleggingsstrategie voor uw project(en).

Een beleggingsplan onder de kerstboom?

U hoeft geen grote bedragen te beleggen. U kunt zonder problemen beginnen met stortingen van bijvoorbeeld 25 euro per maand.

Een tip of een nuttig cadeau voor wie u lief is: open een beleggingsplan en stort er regelmatig een bedrag op, een eerste keer op het einde van het jaar.

Open een beleggingsplan online.

In dat geval moet u beslissen wie de houder wordt wanneer u de effectenrekening opent: dit heeft aanzienlijke gevolgen. Als de effectenrekening bijvoorbeeld op uw naam wordt geopend en u komt te overlijden, komt het kapitaal van het beleggingsplan in de successie terecht. Het wordt dus niet automatisch overgedragen aan de begunstigde van het plan.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Lees ook:

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Sparen of beleggen? Eerst sparen, dan beleggen!

Wilt u starten met beleggen? Zorg er dan eerst voor dat u een veilige geldreserve voor noodgevallen achter de hand hebt. En misschien hebt u nog specifieke plannen waarvoor u ook graag wat geld aan de kant zou zetten. Hoe pakt u het aan om dat allemaal in goede banen te leiden? En welke spaar- en beleggingsformules zijn geschikt voor uw plannen op korte, middellange en lange termijn?

Lees verder

Bereid nu al uw nalatenschap voor... voor later (2)

Nieuw artikel over dit universeel en tegelijk heel persoonlijk thema: de overdracht van uw vermogen wanneer u er niet meer bent. Om ervoor te zorgen dat uw erfgenamen zo weinig mogelijk financiële problemen hebben, op het vlak van erfbelasting, erfplanning, schenkingsrechten...

Lees verder

Inspelen op de beurzen kan ook eenvoudig

De markten kunnen soms vrij stabiel lijken, en dan weer erg volatiel door nieuw economisch nieuws, dalende olieprijzen of andere gebeurtenissen. Dan stelt zich de vraag: wat nu? Wanneer u belegt in flexibele fondsen, hoeft u die vraag misschien niet te beantwoorden. Want deze fondsen trachten maximaal in te spelen op kansen die de markten bieden wanneer ze stijgen en het risico op verlies van kapitaal te beperken wanneer ze dalen.

Lees verder

Hoe omgaan met uw spaargeld tegen de achtergrond van de Covid-19-gezondheidscrisis?

Als gevolg van een uitzonderlijke en onvoorziene situatie zijn de financiële markten sinds eind februari aanzienlijk gedaald en zullen op korte termijn volatiel blijven. De gezondheidscrisis die we doormaken is ongekend en de uitkomst onzeker. Na het buitengewone jaar 2019 wordt de waarde van beleggingen thans ondermijnd. Hier volgen de beste manieren om deze tumultueuze periode het hoofd te bieden.

Lees verder

Coronacrisis : een overzicht en een blik vooruit

De laatste vier weken op de financiële markten kunnen we in twee grote blokken opdelen. Een eerste fase die ongezien turbulent was met zeer snelle en scherpe dalingen. En een tweede fase waar interventies van de centrale banken en de overheden voor een relatieve rust hebben gezorgd. De vraag die nu op ieders lippen brandt, is: "Wat brengt de toekomst?" Misschien is het te vroeg om daar al uitspraken over te doen. Maar er zijn wel wat pistes. We gaan er in deze blog dieper op in.

Lees verder

Neem contact op met een AXA Bankagent