Beleggen op regelmatige basis effent het rendement

Vermogen Beleggen Budget – 17 december 2019

Vroeger brachten spaarrekeningen nog iets op. Vroeger spaarden de mensen ook nog regelmatig. En als we die goeie gewoonte nu eens toepassen op beleggen? Een spaarrekening brengt immers niets meer op. Dus waarom  uw spaargeld niet gebruiken om te beleggen? Uiteraard moet u rekening houden met de mogelijke risico's, maar die blijven beperkt als u regelmatig en voor kleine bedragen belegt. Een analyse.

Neem uw tijd om te beleggen

Beleggen op regelmatige basis effent het rendement
Als u de stortingen spreidt in de tijd, beperkt u het verlies op minder gunstige momenten.

U kent wellicht de uitdrukking 'alle beetjes helpen'. Die uitdrukking geldt eigenlijk ook voor beleggingen.

Afhankelijk van uw projecten kunt u uw geld namelijk in de tijd laten renderen door uw beleggingen naargelang uw behoeften te spreiden over langere of minder lange periodes en door kleine bedragen te beleggen. Beleggen kan immers al vanaf 25 euro per maand (zie einde van dit artikel).

Ook als u dagelijks de financiële actualiteit volgt, kunt u nooit met zekerheid zeggen wanneer het ideale moment aangebroken is om naar de beurs te gaan of eruit te stappen. Er zijn namelijk tal van factoren die van dag tot dag een invloed hebben op de waarde van activa.

Tijd is geld

Eerste tip: beleg regelmatig. Concentreer u op wat specialisten de 'time in the market' (dit wil zeggen hoelang u belegt) noemen eerder dan op de 'markettiming' (dit wil zeggen het ideale in- of uitstapmoment proberen te gissen). Voor beleggers is de duurtijd immers een sleutelelement.

"Hoe langer u belegt, hoe kleiner in theorie de waarschijnlijkheid wordt op een negatief rendement."

We vergelijken op 3 momenten eenmalige beleggingen met regelmatige beleggingen

Hieronder een fictief en theoretisch voorbeeld dat vier beleggingsmomenten met elkaar vergelijkt.

Enerzijds tegen de hoogste koers (1), de laagste koers (2), aan het begin van het jaar (3) en anderzijds op regelmatige basis (4).

De koers V (groene bol) geeft in deze grafiek het tijdstip van verkoop aan.

aankoopmoment

Als u verkoopt op moment V zal, afhankelijk van het moment van aankoop:

(1) het rendement negatief zijn

(2) het rendement zeer hoog zijn

(3) het rendement nul zijn

(4) het rendement positief zijn.

Als u uw stortingen spreidt in de tijd (4), beperkt u het verlies op minder gunstige momenten. 

Als er een stijging is op de beurs zal uw winst uiteraard ook minder snel stijgen. In grote lijnen koopt u meer aandelen van een fonds wanneer de prijzen laag liggen en minder wanneer de prijzen hoog liggen.

Op het einde van de rit hebt u belegd tegen de gemiddelde prijs en mettertijd effent u uw rendementen.

Horizon en diversifiëring

Tweede tip: leg niet al uw eieren in dezelfde mand. Door te beleggen in gediversifieerde fondsen loopt u immers minder risico dan wanneer u een portefeuille hebt die enkel uit een beperkt aantal activaklassen (obligaties, aandelen, enz.) bestaat.

Nog een voordeel: de fondsen worden voor u beheerd door vakmensen. U hoeft dus niet meer de evolutie van aandelen of obligaties te volgen naargelang de marktomstandigheden.

Derde tip: hou u aan de beleggingshorizon die gelinkt is aan uw project(en). Er zijn beleggingsfondsen met beleggingshorizon van gemiddeld 3 tot 8 jaar.

Als uw project niet voor meteen is, kunt u overwegen om te kiezen voor een fonds met een langere horizon. Als u uw geld daarentegen sneller nodig hebt, kunt u beter kiezen voor een kortere termijn.

Vergeet niet dat beleggen risico's, kosten en taksen met zich meebrengt. Lees altijd aandachtig de documenten die AXA Bank u ter beschikking stelt.


Voor meer informatie:

Deze beleggingsexpert zal uw financiële situatie bepalen en uw kennis en ervaring op het vlak van beleggingen checken en op basis daarvan fondsen aanbevelen die passen bij de beleggingsstrategie voor uw project(en).

Een beleggingsplan onder de kerstboom?

U hoeft geen grote bedragen te beleggen. U kunt zonder problemen beginnen met stortingen van bijvoorbeeld 25 euro per maand.

Een tip of een nuttig cadeau voor wie u lief is: open een beleggingsplan en stort er regelmatig een bedrag op, een eerste keer op het einde van het jaar.

Open een beleggingsplan online.

In dat geval moet u beslissen wie de houder wordt wanneer u de effectenrekening opent: dit heeft aanzienlijke gevolgen. Als de effectenrekening bijvoorbeeld op uw naam wordt geopend en u komt te overlijden, komt het kapitaal van het beleggingsplan in de successie terecht. Het wordt dus niet automatisch overgedragen aan de begunstigde van het plan.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Lees ook:

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Dit moet u weten over de nieuwe taks op de effectenrekening

De nieuwe effectentaks is op 26 februari 2021 in werking getreden.  Het gaat om een taks van 0,15% die wordt geheven op een effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro. De inning, aangifte en betaling daarvan gebeurt door de bank – als tussenpersoon - en zal in het najaar voor de eerste keer plaatsvinden.

Lees verder

Beleggen, (n)iets voor u?

Spreekt het vooruitzicht op een potentieel hoger rendement u wel aan? Maar raakt u niet wegwijs in de wereld van spaar- en beleggingsproducten? Uw bankagent is de geknipte bondgenoot!

Lees verder

Uw nalatenschap regelen met een testament: een verstandig idee

Een testament: het klinkt wat oubollig. Toch kan een testament nuttig zijn. Niet iedereen maakt vandaag bijvoorbeeld deel uit van een ‘klassiek’ gezin. Bent u wettelijk samenwonend, hebt u een nieuw samengesteld gezin, bent u alleenstaande zonder kinderen, … U regelt zelf wie wat en hoeveel krijgt via een testament. Geeft u liever meer aan een goede vriend of ver familielid en minder aan een dicht familielid? Een notaris kan u advies geven over hoe u dit alles regelt, waarbij hij ook rekening houdt met de fiscale aspecten. Wij leggen hieronder uit waarom het misschien verstandig is om uw testament te laten registreren bij een notaris en waar u op moet letten als u uw testament wil opstellen zonder tussenkomst van een notaris.

Lees verder

Pensioensparen: 990 of 1.270 euro?

U kunt ervoor kiezen om jaarlijks maximaal 990 of 1.270 euro voor uw pensioen te sparen, met een verschillende fiscale aftrek. Wat moet u doen als u voor het hogere maximumbedrag opteert? En wat is voordeliger: jaarlijks 990 of 1.270 euro pensioensparen?

Lees verder

Neem contact op met uw AXA Bankagent