Beleggen op regelmatige basis effent het rendement

Vermogen Beleggen Budget – 17 december 2019

Vroeger brachten spaarrekeningen nog iets op. Vroeger spaarden de mensen ook nog regelmatig. En als we die goeie gewoonte nu eens toepassen op beleggen? Een spaarrekening brengt immers niets meer op. Dus waarom  uw spaargeld niet gebruiken om te beleggen? Uiteraard moet u rekening houden met de mogelijke risico's, maar die blijven beperkt als u regelmatig en voor kleine bedragen belegt. Een analyse.

Neem uw tijd om te beleggen

Beleggen op regelmatige basis effent het rendement
Als u de stortingen spreidt in de tijd, beperkt u het verlies op minder gunstige momenten.

U kent wellicht de uitdrukking 'alle beetjes helpen'. Die uitdrukking geldt eigenlijk ook voor beleggingen.

Afhankelijk van uw projecten kunt u uw geld namelijk in de tijd laten renderen door uw beleggingen naargelang uw behoeften te spreiden over langere of minder lange periodes en door kleine bedragen te beleggen. Beleggen kan immers al vanaf 25 euro per maand (zie einde van dit artikel).

Ook als u dagelijks de financiële actualiteit volgt, kunt u nooit met zekerheid zeggen wanneer het ideale moment aangebroken is om naar de beurs te gaan of eruit te stappen. Er zijn namelijk tal van factoren die van dag tot dag een invloed hebben op de waarde van activa.

Tijd is geld

Eerste tip: beleg regelmatig. Concentreer u op wat specialisten de 'time in the market' (dit wil zeggen hoelang u belegt) noemen eerder dan op de 'markettiming' (dit wil zeggen het ideale in- of uitstapmoment proberen te gissen). Voor beleggers is de duurtijd immers een sleutelelement.

"Hoe langer u belegt, hoe kleiner in theorie de waarschijnlijkheid wordt op een negatief rendement."

We vergelijken op 3 momenten eenmalige beleggingen met regelmatige beleggingen

Hieronder een fictief en theoretisch voorbeeld dat vier beleggingsmomenten met elkaar vergelijkt.

Enerzijds tegen de hoogste koers (1), de laagste koers (2), aan het begin van het jaar (3) en anderzijds op regelmatige basis (4).

De koers V (groene bol) geeft in deze grafiek het tijdstip van verkoop aan.

aankoopmoment

Als u verkoopt op moment V zal, afhankelijk van het moment van aankoop:

(1) het rendement negatief zijn

(2) het rendement zeer hoog zijn

(3) het rendement nul zijn

(4) het rendement positief zijn.

Als u uw stortingen spreidt in de tijd (4), beperkt u het verlies op minder gunstige momenten. 

Als er een stijging is op de beurs zal uw winst uiteraard ook minder snel stijgen. In grote lijnen koopt u meer aandelen van een fonds wanneer de prijzen laag liggen en minder wanneer de prijzen hoog liggen.

Op het einde van de rit hebt u belegd tegen de gemiddelde prijs en mettertijd effent u uw rendementen.

Horizon en diversifiëring

Tweede tip: leg niet al uw eieren in dezelfde mand. Door te beleggen in gediversifieerde fondsen loopt u immers minder risico dan wanneer u een portefeuille hebt die enkel uit een beperkt aantal activaklassen (obligaties, aandelen, enz.) bestaat.

Nog een voordeel: de fondsen worden voor u beheerd door vakmensen. U hoeft dus niet meer de evolutie van aandelen of obligaties te volgen naargelang de marktomstandigheden.

Derde tip: hou u aan de beleggingshorizon die gelinkt is aan uw project(en). Er zijn beleggingsfondsen met beleggingshorizon van gemiddeld 3 tot 8 jaar.

Als uw project niet voor meteen is, kunt u overwegen om te kiezen voor een fonds met een langere horizon. Als u uw geld daarentegen sneller nodig hebt, kunt u beter kiezen voor een kortere termijn.

Vergeet niet dat beleggen risico's, kosten en taksen met zich meebrengt. Lees altijd aandachtig de documenten die AXA Bank u ter beschikking stelt.


Voor meer informatie:

Deze beleggingsexpert zal uw financiële situatie bepalen en uw kennis en ervaring op het vlak van beleggingen checken en op basis daarvan fondsen aanbevelen die passen bij de beleggingsstrategie voor uw project(en).

Een beleggingsplan onder de kerstboom?

U hoeft geen grote bedragen te beleggen. U kunt zonder problemen beginnen met stortingen van bijvoorbeeld 25 euro per maand.

Een tip of een nuttig cadeau voor wie u lief is: open een beleggingsplan en stort er regelmatig een bedrag op, een eerste keer op het einde van het jaar.

Open een beleggingsplan online.

In dat geval moet u beslissen wie de houder wordt wanneer u de effectenrekening opent: dit heeft aanzienlijke gevolgen. Als de effectenrekening bijvoorbeeld op uw naam wordt geopend en u komt te overlijden, komt het kapitaal van het beleggingsplan in de successie terecht. Het wordt dus niet automatisch overgedragen aan de begunstigde van het plan.

Let op: dit artikel bevat geen beleggingsadvies in het kader van het financieel recht.

Lees ook:

Advies en vragen over onze producten

Vraag het aan uw AXA Bankagent

Meer artikels over dit onderwerp

Beleggen op lange termijn: hoe lang duurt lang?

Wie wil beleggen, kan rekenen op raad in overvloed. Zoals: ‘Investeer alleen geld dat u kunt missen’. Of: ‘Beleggen doet u op lange termijn’. Maar hoe lang is die ‘lange termijn’ dan eigenlijk? En hoe vermijdt u dat uw geld jarenlang tot stilstand komt na een dip in de financiële markten? Twee tips om de grillen van de beurzen tegen te gaan.

Lees verder

Conflict in Oekraïne: economie onder druk in april 2022

De oorlog sleept in al zijn gruwelijkheid aan op 2000 kilometer van onze grenzen, met tal van slachtoffers en onnoemelijk menselijk leed. Ook onze economieën hebben te lijden onder dit conflict, en dat weegt met name op het vertrouwen van de Europese huishoudens. De centrale banken zetten een beleid op om de inflatie onder controle te houden. Een blik op de economische wereld in een gespannen context.

Lees verder

Oorlog in Oekraïne: impact op de economie in maart 2022

Het conflict woedt nog volop in Oekraïne. Naast het menselijke drama organiseren de centrale banken en de economische beleidsmakers zich over de hele wereld (met name de Amerikaanse Federal Reserve). De energieprijzen en de inflatie zijn fors gestegen, terwijl het vertrouwen en de consumptie van huishoudens daalt. Met specifieke klemtonen, afhankelijk van de regio. Een analyse.

Lees verder

Wat u moet weten over het wettelijk pensioen en uw pensioenopbouw

De meeste Belgen zijn wel bezig met de opbouw van hun pensioen, maar vreemd genoeg weten er niet veel hoe hoog (of hoe laag) hun wettelijk pensioen dan wel zal zijn. Maar één ding is zeker: dat wettelijk pensioen zou wel eens kunnen tegenvallen en zal niet of nauwelijks volstaan om goed te blijven genieten van het leven. Hoe hoog ligt een gemiddeld pensioen? Hoelang moeten we rondkomen met een pensioenuitkering? En is extra pensioenopbouw noodzakelijk? De cijfers spreken voor zich.

Lees verder

Neem contact op met uw AXA Bankagent